Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

SESJA RADY GMINY - 22.12.2015 r.

 

Dnia 22 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 1500 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy.

 2. Powitanie przybyłych radnych oraz gości zaproszonych.

 3. Stwierdzenie kworum.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

 9. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie przyjęcia „Koncepcji gospodarki wodno - ściekowej dla Gminy Czarny Bór”,

 • w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2016 r.”,

 • w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,

 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór na 2016 r.,

 • w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

 • w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadań przez Gminę Czarny Bór z Powiatem Wałbrzyskim i gminami Walim oraz Stare Bogaczowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1., na rzecz realizacji projektu: „Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim, Czarny Bór”,

 • w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie gminy Czarny Bór, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,

 • w sprawie budżetu 2016 rok,

 • w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór.

    10. Interpelacje i zapytania.

    11. Sprawy różne.

    12. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Ślusarczyk 15-12-2015 08:47:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Ślusarczyk 15-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Iwona Ślusarczyk 15-12-2015 08:48:52