Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. 2019-01-11 09:42:01
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Czarny Bór 2019-01-11 14:28:06
Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Czarny Bór 2019-01-11 14:29:18
Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącej obowiązki Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze 2019-02-01 08:04:15
Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze 2019-02-01 08:06:55
Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Czarny Bór jest organem prowadzącym 2019-02-04 15:16:17
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetagu ustnego nieograniczonego 2019-02-04 14:50:08
Zarządzenie Nr 9 w sprawie powierzenia w administrowanie siłowni zewnętrznej znajdującej się w Borównie, w Gminie Czarny Bór 2019-02-13 07:51:22
Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-02-19 15:29:39
Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-02-19 15:31:25
Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2019 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór 2019-02-20 15:39:57
Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-02-22 09:32:14
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze oraz określenie trybu pracy komisji 2019-02-28 08:21:05
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych 2019-03-13 14:52:33
Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie powołania Likwidatora Jednostki Budżetowej pod nazwą ,, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze'' 2019-02-28 14:09:08
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2019-02-28 08:18:45
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-03-11 11:12:19
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej pod nazwą ,,Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze'' 2019-03-14 08:16:09
Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-03-12 09:14:07
Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat 2019-03-12 09:15:54
Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-03-12 09:17:34
Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie przekazania nieruchomości w trwały zarząd 2019-03-21 08:39:38
Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-03-21 08:44:13
Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat 2019-03-21 08:47:22
Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-03-22 12:21:46
Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej prowadzonych na terenie gminy Czarny Bór w przeliczeniu na jednego ucznia 2019-04-09 08:59:42
Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-03-27 14:09:51
Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powołania Komisji ds. przyjęcia mienia oraz dokumentacji likwidowanej jednostki budzetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze", na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) 2019-04-03 09:45:22
Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. 2019-04-09 09:02:36
Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat 2019-04-09 09:05:47
Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. 2019-04-12 14:07:27
Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2019-04-17 14:06:38
Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2019-05-06 12:50:21
Zarzadzenie Nr 41/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 2019-05-10 13:23:43
Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-06 12:59:33
Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór" - Umowa Nr 13/2018/OJ z dnia 18 września 2018 r. 2019-05-15 10:34:45
Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2019-05-15 10:36:47
Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert IV otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-05-22 08:15:55
Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 2019-05-17 12:06:22
Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-05-27 10:15:58
Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 r. 2019-07-12 13:39:50
Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarny Bór 2019-05-29 08:38:38
Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarny Bór 2019-06-04 12:30:53
Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór 2019-06-12 08:35:39
Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat 2019-06-21 09:56:42
Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2019-06-21 10:01:48
Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnym Borze 2019-06-21 10:04:19
Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urządu Gminy Czarny Bór 2019-06-26 10:57:17
Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat 2019-07-02 14:54:07
Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w drodze bezprzetargowej 2019-07-02 14:56:43
Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór 2019-07-04 10:20:10
Zarządzenie Nr 63/2019 zmieniające w części Zarządzenie Nr 145/2017 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2019-07-04 10:23:27
Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2019-07-12 13:42:20
Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2019-07-12 13:44:31
Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-07-12 13:47:05
Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu komisji konkursowej do opiniowania ofert w V otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-07-23 11:16:00
Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wyposażenie świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem" 2019-07-24 08:23:26
Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2019-07-24 08:26:38
Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 31 lipca 2019 r. 2019-07-31 09:31:52
Zarządzenie Nr 73/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa ekologicznych źródeł energii - ogniw fotowoltaicznych dla budynku Świetlicy Wiejskiej, znajdującej się w miejscowości Grzędy, gmina Czarny Bór (dz. nr 258/2, obr. 5 Grzędy) 2019-08-06 07:46:16
Zarządzenie Nr 74/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. 2019-08-06 07:48:20
Zarzadzenie Nr 75/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-08-07 13:26:37
Zarządzenie Nr 76/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 8 sierpnia 2019 roku 2019-08-07 13:28:36
Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku 2019-08-14 14:18:33
Zarządzenie Nr 78/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-08-14 14:20:51