Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja Rady Gminy - 25 luty 2020 r.

Dnia 25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 1500 w  Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Rady Gminy.
  2. Powitanie przybyłych radnych oraz gości zaproszonych.
  3. Stwierdzenie kworum.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
  7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
  8. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
  9. Podjęcie uchwał:                                                                                                           a/  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór,      b/ w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,                                                                                                                       c/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,                                                                                                 d/ w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,                                                    e/ w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających, oczyszczania rowów przydrożnych i koszenia poboczy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Czarny Bór,                                          f/ w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarny Bór,                           g/ w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków i naruszenie interesów skarżącego przez Wójta Gminy Czarny Bór,                                                      h/ w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok,                                            i/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór.                          10. Interpelacje i zapytania.                                                                                            11. Sprawy różne.                                                                                                         12. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Sanojca 18-02-2020 16:42:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Sanojca 18-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Sanojca 18-02-2020 16:42:06