Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja Rady Gminy - 9 lipca 2020 r.

Dnia 9 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 1500 w  Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43 odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy.
 2. Powitanie przybyłych radnych oraz gości zaproszonych.   
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.

       9.   Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie gminy:

 1. debata nad Raportem o stanie gminy,
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór wotum zaufania.

10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czarny Bór;

 1. przedstawienie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
 2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
 3. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy,
 4. opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2019 rok,
 5. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy,
 6. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy,
 7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.  

      11.  Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Wałbrzyskim budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3367D w Witkowie,
 2. w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów  i urządzeń użyteczności publicznej,
 3. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok,
 4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór. 12. Interpelacje i zapytania.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Sanojca 02-07-2020 14:46:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Sanojca 02-07-2020
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Sanojca 02-07-2020 14:46:13