Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXVII/197/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2021-03-15 10:06:32
dokument Uchwała Nr XXXVII/196/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-03-15 10:05:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/195/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-03-15 10:04:50
dokument Uchwała Nr XXXVII/194/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz na zadanie z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Gminy Dobromierz 2021-03-15 10:03:32
dokument Uchwała Nr XXXVII/193/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego - badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn" 2021-03-15 10:00:22
dokument Uchwała Nr XXXVII/192/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czarny Bór w roku 2021 2021-03-15 09:59:25
dokument Uchwała Nr XXXVII/191/2021 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę nr XXIII/115/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami 2021-03-15 09:58:44
dokument Uchwała Nr XXXVII/190/2021 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2021 roku 2021-03-15 09:50:55
dokument Uchwała Nr XXXVII/189/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r. 2021-03-15 09:50:13
dokument Uchwała Nr XXXVII/188/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czarny Bór 2021-03-15 09:49:22
dokument Uchwała Nr XXXVII/187/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. 2021-03-15 09:48:27
dokument Uchwała Nr XXXVII/186/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Arkadiusza Rakoczy z dnia 11 grudnia 2020 r. 2021-03-15 09:47:46
dokument Uchwała Nr XXXVII/185/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r. 2021-03-15 09:46:52
dokument Uchwała Nr XXXVII/184/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. 2021-03-15 09:46:11
dokument Uchwała Nr XXXVII/183/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Czarny Bór oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Czarny Bór na 2021 r. 2021-03-15 09:44:53
dokument Uchwała Nr XXXVI/182/2021 w sprawie wspólnej realizacji z Województwem Dolnośląskim zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku od ul. Wesołej do ul. Kolejowej w Czarnym Borze (km 48+380 - 49+130) - budowa ciągu pieszo rowerowego" 2021-02-04 12:06:43
dokument Uchwała Nr XXXVI/181/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-02-04 12:04:18
dokument Uchwała Nr XXXVI/180/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-02-04 12:02:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/179/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/145/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa 2021-02-04 12:02:00