Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 09.03.2021 r.

Dnia 9 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 1400 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Czarny Bór, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Rady Gminy.
 2. Powitanie przybyłych radnych oraz gości zaproszonych.
 3. Stwierdzenie kworum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 9. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Czarny Bór oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Czarny Bór na 2021 r.,
 2. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.,
 3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.,
 4. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Arkadiusza Rakoczy z dnia 11 grudnia 2020 r.,
 5. w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 r.,
 6. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czarny Bór,
 7. w sprawie zwolnienia z opłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r.,
 8. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2021 roku,
 9. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę nr XXIII/115/2020  Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami,
 10. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czarny Bór w roku 2021,
 11. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego – badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn”,
 12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz na zadanie z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Gminy Dobromierz,
 13. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok,
 14. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Czarny Bór

/-/ Marzena Łatka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Ślusarczyk 02-03-2021 10:41:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Ślusarczyk 02-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Iwona Ślusarczyk 02-03-2021 10:42:21