Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika

W związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., informujemy, że zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112. z późn. zm.) prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy:

 1. którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat,
 2. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), w tym również wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust.2
  i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalonej na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1140),
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalonej na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt.1,
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalonej na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt. 1,
 • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji ds. referendum właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa należy złożyć wniosek najpóźniej w 9 dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 28 sierpnia 2015 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli osoba udzielająca pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miała ukończonych 75 lat
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez osobę uprawnioną do udziału w referendum. W przypadku, gdy osoba ta nie może lub nie umie złożyć podpisu wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa można osobiście złożyć w urzędzie gminy lub w inny sposób doręczyć do urzędu (poprzez inną osobę, pocztę, kuriera)  lub w formie elektronicznej – o ile dokumenty zostały podpisane podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany na platformie ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.doc (DOC, 57KB) 2015-08-13 14:15:01 259 razy
2 zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.doc (DOC, 54KB) 2015-08-13 14:15:01 248 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Ślusarczyk 13-08-2015 14:15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dziwak 13-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Iwona Ślusarczyk 07-01-2016 11:12:04