Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenia i komunikaty

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu w sprawie jakości wody z sieci wodociągowej w Jaczkowie 2019-08-20 08:41:08
Obwieszczenie - Zawiadomienie o przesunięciu terminu rozpatrzenia sprawy. Dot.GKR.6220.2.6.2017-2018-2019.PP 2019-08-13 07:59:26
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2019-06-26 11:03:43
Obwieszczenie - Zawiadomienie o przesunięciu terminu rozpatrzenia sprawy. Dot. GKR.6220.2.6.2017-2018-2019 2019-06-11 10:51:30
Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. 2019-04-30 15:15:25
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2019-04-30 15:13:40
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - ZAB.6740.635.2018 2019-03-14 13:36:20
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskieg, którego integralna część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych 2019-02-26 14:11:40
Szkolenie - ''OZE - szansa na innowacyje rolnictwo" 2019-02-25 11:32:37
Wstępne deklaracje wymiany kotłów oraz instalacji grzewczych 2019-02-25 11:25:14
Gmina Czarny Bór apeluje o środki na wymianę kotłów dla mieszkańców Gminy 2019-02-25 11:24:19
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-0.7821.10.2018MMJ 2019-02-19 11:58:08
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dot GKR 6220.2.5/5.2019 2019-02-18 14:56:59
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dot GKR 6220.2.6/5.2019 2019-02-18 14:55:03
Zawiadomienie Nr GKR.6220.2 6/3 dot. budowy farmy fotowoltaicznej 2019-02-01 13:43:08
Postanowienie Nr GKR.6220.2 6/2 dot. budowy farmy fotowoltaicznej 2019-02-01 13:41:42
Zawiadomienie Nr GKR.6220.2 5/3 o zakończeniu postępowania dot. budowy farmy fotowoltaicznej 2019-02-01 13:40:15
Postanowienie Nr GKR.6220.2 5/2 dot. budowy farmy fotowoltaicznej 2019-02-01 13:38:01
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-01-31 14:26:41
Informacja dotycząca III edycji organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze Konkursu "Wybieram Wybory" 2019-01-14 14:35:15
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu w sprawie jakości wody z sieci wodociągowej w Jaczkowie 2018-12-14 13:13:18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 2018-12-12 14:41:18
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.10.2018.MMJ 2018-11-26 11:09:34
Ogłoszenia Wójta Gminy w sprawie zaktualizowania podstawowej kwoty dotacji w roku 2018 dla publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Bór 2018-11-15 09:42:04
Uchwała Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eskploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2018-07-26 11:28:18
Postanowienie Wójta Gminy Czarny Bór z dn. 3 lipca 2018 r. 2018-07-06 12:16:16
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc - WIM.6220.9.22.2014.2018 2018-06-18 14:35:20
Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na inne, przyjazne środowisku 2018-04-27 12:57:30
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego ws. budowy kanalizacji w Borównie 2018-03-23 11:09:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2018-03-19 14:04:37
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Borównie 2018-03-06 08:35:37
Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) - ZGKiM Czarny Bór - sprzedaż baraku przy ul. Sportowej 37 2018-02-20 15:47:58
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018-01-12 08:05:28
Ogłoszenie - usuwanie azbestu w 2018 r. - przedłużenie terminu 2018-01-11 14:01:45
Ogłoszenie - usuwanie azbestu w 2018 r. 2017-12-08 13:00:49
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał dot. Programu ochrony powietrza oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią 2017-11-30 08:14:14
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r. 2017-10-06 11:22:09
Informacja dotycząca II edycji organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze Konkursu "Wybieram Wybory" 2017-09-01 08:17:54
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu postanowienia z dnia 21 lipca 2017 r. 2017-08-03 10:46:43
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2017-07-21 13:34:35
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. dotyczące projektu Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzenie w 2015 roku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zaiweszonego PM2,5. 2017-06-07 14:06:49
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2017 r. 2017-03-13 10:35:15
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW 2016-12-19 20:59:07
Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie usuwania azbestu w 2017 r. 2016-12-08 14:42:26
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał dot. Programu ochrony powietrza oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią 2015-11-23 08:23:58
Ogłoszenie dot. szkód spowodowanych przez suszę 2015-08-26 13:05:45
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego 2015-08-24 09:50:56
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie programów ochrony powietrza 2015-08-14 10:58:35
Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego-plany i programy ochrony powietrza 2015-07-13 10:06:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn." Przebudwowa linii napowietrznej 110kV S-167/S-168 relacji GZP R- Boguszów- Porici, dł. ok 22,0 km" 2015-06-10 13:44:43
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.06.2015 r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001959_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej 2015-06-10 11:11:17
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.05.2015 r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn." Linia optotelekomunikacyjna RS_23 w relacji: WS_Wałbrzych-WD_Marciszów 2015-06-03 14:37:54
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.04.2015 r. Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001959_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej 2015-04-21 12:43:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 października 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: pn. "Przebudowa istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-167 i S-168 od Stacji Energetycznej R- Boguszów do granicy polsko - czeskiej" 2015-04-10 14:22:45
Obwieszczenie o zmianie decyzji Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 października 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: pn. "Przebudowa istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-167 i S-168 od Stacji Energetycznej R- Boguszów do granicy polsko - czeskiej" 2015-03-04 08:23:26
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o szkoleniu dla hodowców zwierząt 2015-03-03 10:43:26
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu 2015-02-10 11:40:59
Obwieszczenie- Urząd Miasta Lubawka - w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 października 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn. " Przebudowa istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-167 i S-168 od stacji energetycznej R-Boguszów do granicy polsko-czeskiej". 2015-01-26 14:28:23
Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego 2014-12-17 13:53:41
Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego 2014-11-28 13:47:41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubawka o wydaniu decyzji o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-167 i S-168 od Stacji Energetycznej R-Boguszów do granicy polsko - czeskiej" 2014-11-04 13:09:22
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa naziemnego systemu fotowoltaicznego służącego produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych o mocy 2x do 1MW, zlokalizowanego na działce nr 8/5 o powierzchni 8,4475 ha obręb Grzędy Górne, gmina Czarny Bór. 2014-10-15 11:27:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn." Pzrebudwowa linii napowietrznej 110kV S-167/S-168 relacji GZP R- Boguszów- Porici, dł. ok 22,0 km" 2014-10-10 14:02:32
Postępowanie administracyjne Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i przeróbce kopaliny ze złoża porfiru " Gorce" 2014-10-01 12:29:42
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego z dnia 25 września 2014 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-09-29 11:16:10
Informacja Starosty Wałbrzyskiego 2014-09-09 14:11:52
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366 D z drogą wojewódzką 367 - w części dotyczącej działki nr 1/1 (po podziale 1/4) oraz działki nr 1/3 (po podziale 1/6) obr. 5 Stary Lesieniec. 2014-07-16 11:02:25
Zalecenia i komunikat dla rolników dot. rejestracji producentów rolnych 2014-06-06 08:40:18
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pn.Budowa obwodnicy Czarnego Boru-drogi łączącej drogę powiatową nr 3366 D z drogą wojewódzką 367 2014-02-20 12:03:47
Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych 2013-10-31 09:12:05
Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu zdawczo- odbiorczego 2013-10-10 10:50:19
Szkody łowieckie 2013-07-10 15:03:29
Ogłoszenie o powołaniu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych 2013-06-12 08:49:49