Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Sesja Rady Gminy - 28 listopad 2019 r.
2 Uchwała Nr XVIII/93/2019 uchylająca uchwałę Rady Gminy Czarny Bór Nr XXIV/103/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
3 Uchwała Nr XVIII/92/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór
4 Uchwała Nr XVIII/91/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok
5 Uchwała Nr XVIII/90/2019 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok
6 Uchwała Nr XVIII/89/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/195/2014 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
7 Uchwała Nr XVIII/88/2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
8 Zawiadomienie - Obwieszczenie dotyczące planu polowań zbiorowych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2019 - 2020 przez Koła Łowieckie posiadające granice swoich obwodów na terenie Gminy Czarny Bór
9 Wyposażenie świetlicowe świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem
10 Zarządzenie Nr 135/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór.