Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat Jolanta Sanojca 2020-04-03 12:45:43 dodanie dokumentu
Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 189 w Witkowie Olga Kurnyta 2020-04-01 11:57:51 dodanie dokumentu
Zamówienia publiczne 2020 (zakładka menu) Iwona Ślusarczyk 2020-04-01 11:50:04 dodanie pozycji menu
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Ewa Muras 2020-03-31 13:33:22 dodanie dokumentu
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Ewa Muras 2020-03-26 12:04:51 dodanie dokumentu
Uchwała NR XXIII/116/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Ewa Muras 2020-03-26 12:00:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/115/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ewa Muras 2020-03-26 11:58:54 dodanie dokumentu
Uchwała NR XXIII/114/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Ewa Muras 2020-03-26 11:57:36 dodanie dokumentu
Uchwała NR XXXIII/113/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór Ewa Muras 2020-03-26 11:55:46 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Nr 17/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Ewa Muras 2020-03-26 11:50:19 dodanie dokumentu
Nr petycji: 1.2020 Jolanta Sanojca 2020-03-25 11:43:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Jolanta Sanojca 2020-03-24 10:58:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat Jolanta Sanojca 2020-03-24 08:24:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Jolanta Sanojca 2020-03-20 10:19:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz wieży widokowej na Trójgarbie znajdujących się na terenie Gminy Czarny Bór Jolanta Sanojca 2020-03-18 08:00:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Bór oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Bór w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Jolanta Sanojca 2020-03-16 10:25:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat Jolanta Sanojca 2020-03-16 09:08:42 dodanie dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO - URZĄD GMINY Iwona Ślusarczyk 2020-03-12 11:18:13 edycja dokumentu
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Iwona Ślusarczyk 2020-03-12 11:16:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Bór oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Bór w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Iwona Ślusarczyk 2020-03-12 11:15:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Gminy Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2020-03-12 11:13:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Iwona Ślusarczyk 2020-03-12 11:09:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat Iwona Ślusarczyk 2020-03-12 11:06:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu pod pojemniki na odpady komunalne dla wspólnot mieszkaniowych w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat Iwona Ślusarczyk 2020-03-12 11:04:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych na terenie gmiy Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2020-03-12 11:00:22 dodanie dokumentu
Referat Budżetu i Finansów Iwona Ślusarczyk 2020-03-12 10:45:12 edycja dokumentu
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych Iwona Ślusarczyk 2020-03-12 10:44:27 edycja dokumentu
Stanowiska Iwona Ślusarczyk 2020-03-12 10:43:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych Iwona Ślusarczyk 2020-03-11 07:34:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przedłużenie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Jolanta Sanojca 2020-03-09 13:23:51 dodanie dokumentu
Ocena obszarowa jakości wody przeznczonej do spożycia przez ludzi w 2019 roku dla Gminy Czarny Bór Jolanta Sanojca 2020-03-09 13:19:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok Jolanta Sanojca 2020-03-09 13:17:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/122/2020 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn."V GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" Jolanta Sanojca 2020-03-09 10:35:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/121/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Jolanta Sanojca 2020-03-09 10:32:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/120/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok Jolanta Sanojca 2020-03-09 10:29:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/119/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków i naruszenie interesów skarżącego przez Wójta Gminy Czarny Bór Jolanta Sanojca 2020-03-09 10:26:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/118/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarny Bór Jolanta Sanojca 2020-03-09 10:23:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIII/117/2020 w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających, oczyszczania rowów przydrożnych i koszenia poboczy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Czarny Bór Jolanta Sanojca 2020-03-09 10:21:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/116/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Jolanta Sanojca 2020-03-09 10:16:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/115/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Jolanta Sanojca 2020-03-09 10:12:42 dodanie dokumentu