Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-12-06 10:58:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-12-06 10:57:00 usunięcie dokument
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - II/2018 Olga Janik 2018-12-06 09:12:48 edycja dokumentu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - II/2018 Olga Janik 2018-12-05 14:59:25 edycja dokumentu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - II/2018 Olga Janik 2018-12-05 14:57:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 157/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku Aleksandra Szczepaniak 2018-12-04 14:27:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 156/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej Aleksandra Szczepaniak 2018-12-04 14:26:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku i opłat lokalnych na 2019 rok Aleksandra Szczepaniak 2018-12-04 10:18:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 152/2018 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-12-04 09:32:13 dodanie dokumentu
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. Paweł Twardowski 2018-12-04 09:24:11 dodanie dokumentu
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Paweł Twardowski 2018-12-04 09:23:26 usunięcie dokument
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. Paweł Twardowski 2018-12-04 09:22:53 dodanie dokumentu
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Paweł Twardowski 2018-12-04 09:15:47 dodanie dokumentu
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Paweł Twardowski 2018-12-04 09:14:27 usunięcie dokument
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Paweł Twardowski 2018-12-04 09:14:01 edycja dokumentu
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Paweł Twardowski 2018-12-04 09:13:52 usunięcie załacznika
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Paweł Twardowski 2018-12-04 09:13:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Aleksandra Szczepaniak 2018-12-03 13:26:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-12-03 13:23:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-12-03 13:21:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-12-03 13:18:35 dodanie dokumentu
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Aleksandra Szczepaniak 2018-12-03 09:03:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 153/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej Aleksandra Szczepaniak 2018-12-03 08:56:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 154/2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Aleksandra Szczepaniak 2018-12-03 08:56:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 153/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej Aleksandra Szczepaniak 2018-12-03 08:54:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 102, 103 i 106 obręb Grzędy Górne oraz działki nr 232/2/część obręb Borówno z przeznaczeniem na cele rolne Agnieszka Poręba 2018-11-30 13:49:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wybrach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Aleksandra Szczepaniak 2018-11-28 10:19:58 usunięcie dokument
Głosowanie Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Aleksandra Szczepaniak 2018-11-28 10:06:56 edycja dokumentu
Głosowanie Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Aleksandra Szczepaniak 2018-11-28 10:03:10 dodanie dokumentu
Głosowanie Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór - Obręb Witków, Jaczków, Borówno, Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-11-28 09:58:40 dodanie dokumentu
Głosowanie Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie przystąpienia do zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór - Obręb Grzędy Aleksandra Szczepaniak 2018-11-28 09:56:25 dodanie dokumentu
Głosowanie Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Aleksandra Szczepaniak 2018-11-28 09:54:26 dodanie dokumentu
Głosowanie Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku i opłat lokalnych na 2019 rok Aleksandra Szczepaniak 2018-11-28 09:53:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-11-28 08:18:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksandra Szczepaniak 2018-11-28 08:16:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-11-28 08:15:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-11-28 08:14:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-11-28 08:12:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wybrach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-11-28 08:11:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wybrach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-11-28 08:10:21 dodanie dokumentu