Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2019 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2019-02-20 15:40:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2019 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2019-02-20 15:39:57 dodanie dokumentu
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 21 luty 2019 r Aleksandra Szczepaniak 2019-02-20 14:13:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA BUDŻETOWA 2019 Aleksandra Szczepaniak 2019-02-20 11:32:34 usunięcie dokument
Zmiana WPF Nr 1/2019 Paweł Twardowski 2019-02-20 08:43:13 dodanie dokumentu
Zmiana budżetu Nr 2/2019 Paweł Twardowski 2019-02-20 08:26:32 dodanie dokumentu
Zmiana budżetu Nr 1/2019 Paweł Twardowski 2019-02-20 08:25:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat Aleksandra Szczepaniak 2019-02-19 15:31:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat Aleksandra Szczepaniak 2019-02-19 15:29:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-0.7821.10.2018MMJ Aleksandra Szczepaniak 2019-02-19 11:58:08 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji do zmian Statutu Gminy - 21.02.2019 r. Aleksandra Szczepaniak 2019-02-19 11:29:40 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Spaw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 21.02.2019 r. Aleksandra Szczepaniak 2019-02-19 10:01:58 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 08.01.2019 Aleksandra Szczepaniak 2019-02-19 09:56:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2019-02-18 15:07:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2019-02-18 15:06:57 usunięcie załacznika
Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok Aleksandra Szczepaniak 2019-02-18 15:06:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok Aleksandra Szczepaniak 2019-02-18 15:06:16 usunięcie załacznika
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dot GKR 6220.2.5/5.2019 Aleksandra Szczepaniak 2019-02-18 14:56:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dot GKR 6220.2.6/5.2019 Aleksandra Szczepaniak 2019-02-18 14:55:03 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargów z dnia 08.02.2019r. Agnieszka Poręba 2019-02-18 10:09:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie odcinka linii średniego napięcia 20kV L-325, zlokalizowanej na działkach nr 102, 103, gmina Czarny Bór, obręb Grzędy Olga Janik 2019-02-18 08:43:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej Elżbieta Zielińska 2019-02-15 14:03:55 dodanie dokumentu
Wykaz beneficjentów, wysokość przyznanych dotacji oraz zakres realizowanych prac objętych dotacją. Elżbieta Zielińska 2019-02-15 13:58:25 dodanie dokumentu
Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2019 r . cz.2 Aleksandra Szczepaniak 2019-02-15 09:15:59 dodanie dokumentu
Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2019 r . cz.1 Aleksandra Szczepaniak 2019-02-15 09:11:58 dodanie dokumentu
Dorota Skibska - Zastępca Wójta Gminy Aleksandra Szczepaniak 2019-02-14 10:08:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9 w sprawie powierzenia w administrowanie siłowni zewnętrznej znajdującej się w Borównie, w Gminie Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2019-02-13 07:51:22 dodanie dokumentu
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - II/2018 Olga Janik 2019-02-12 14:22:13 edycja dokumentu
Zmiana WPF Nr 16/2018 Paweł Twardowski 2019-02-08 14:28:09 dodanie dokumentu
Zmiana WPF Nr 15/2018 Paweł Twardowski 2019-02-08 14:27:20 dodanie dokumentu
Zmiana budżetu Nr 26/2018 Paweł Twardowski 2019-02-08 12:34:01 dodanie dokumentu
Zmiana budżetu Nr 25/2018 Paweł Twardowski 2019-02-08 12:29:15 dodanie dokumentu
Zmiana budżetu Nr 24/2018 Paweł Twardowski 2019-02-08 11:24:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetagu ustnego nieograniczonego Olga Janik 2019-02-08 10:33:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetagu ustnego nieograniczonego Olga Janik 2019-02-08 10:33:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetagu ustnego nieograniczonego Olga Janik 2019-02-08 10:33:02 usunięcie załacznika
Informacja o finansach samorządowych podawana do publicznej wiadomości za IV kwartał 2018 r. Paweł Twardowski 2019-02-07 15:49:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Czarny Bór jest organem prowadzącym Aleksandra Szczepaniak 2019-02-04 15:16:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetagu ustnego nieograniczonego Aleksandra Szczepaniak 2019-02-04 14:50:08 dodanie dokumentu
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU Elżbieta Zielińska 2019-02-04 14:34:57 edycja dokumentu