Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Posiedzenie komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy 19.10.2018 r. Aleksandra Szczepaniak 2018-10-17 10:49:56 dodanie dokumentu
Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych Elżbieta Zielińska 2018-10-16 15:52:28 dodanie dokumentu
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CZARNY BÓR Elżbieta Zielińska 2018-10-16 15:36:09 edycja dokumentu
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CZARNY BÓR Elżbieta Zielińska 2018-10-16 15:35:56 usunięcie załacznika
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CZARNY BÓR Elżbieta Zielińska 2018-10-16 15:35:35 edycja dokumentu
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CZARNY BÓR Elżbieta Zielińska 2018-10-16 15:34:18 edycja dokumentu
KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CZARNY BÓR Elżbieta Zielińska 2018-10-16 15:30:19 dodanie dokumentu
Informacja o skladach Obwodowych Komisji Wyborczych Ewa Muras 2018-10-16 08:25:15 edycja dokumentu
Informacja o skladach Obwodowych Komisji Wyborczych Ewa Muras 2018-10-16 08:24:58 usunięcie załacznika
Informacja o skladach Obwodowych Komisji Wyborczych Ewa Muras 2018-10-15 13:35:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 11/2018 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZARNYM BORZE z dnia 08 października 2018 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ewa Muras 2018-10-15 13:34:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 135/2018 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Aleksandra Szczepaniak 2018-10-15 09:58:33 dodanie dokumentu
SESJA RADY GMINY 19.10.2018 r. Aleksandra Szczepaniak 2018-10-12 09:59:05 dodanie dokumentu
Zawiadomienie-Obwieszczenie dotyczące planów polowań zbiorowych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2018-2019 przez Koła Łowieckie posiadające granice swoich obwodów na terenie Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-10-12 08:46:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. Aleksandra Szczepaniak 2018-10-12 08:27:49 dodanie dokumentu
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór Olga Janik 2018-10-08 13:26:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2014 z dnia 16 maja 2014 powołującego Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 09:14:11 dodanie dokumentu
Adam Górecki - Wójt Gminy Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 09:02:47 dodanie dokumentu
Arkadiusz Wodziak - Radny Gminy Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 08:58:15 dodanie dokumentu
Katarzyna Rolka - Radna Gminy Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 08:57:20 dodanie dokumentu
Waldemar Poręba - Radny Gminy Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 08:56:18 dodanie dokumentu
Edyta Szczepaniak - Radna Gminy Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 08:55:03 dodanie dokumentu
Edward Kiełbasa - Radny Gminy Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 08:53:36 dodanie dokumentu
Tomasz Kosek - Radny Gminy Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 08:50:22 dodanie dokumentu
Wiesława Wilk - Radna Gminy Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 08:49:29 dodanie dokumentu
Andrzej Florian - Radny Gminy Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 08:48:19 dodanie dokumentu
Dariusz Malinowski - Radny Gminy Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 08:47:19 dodanie dokumentu
Stanisław Pogwizd - Radny Gminy Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 08:41:42 dodanie dokumentu
Monika Romanik - Radna Gminy Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 08:40:40 dodanie dokumentu
Marta Nieć - Radna Gminy Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 08:39:41 dodanie dokumentu
Marzena Łatka - Radna Gminy Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 08:38:55 dodanie dokumentu
Krystyna Stawiarska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 08:37:10 dodanie dokumentu
Sylwestra Wawrzyniak - Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Szczepaniak 2018-10-05 08:35:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/270/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-10-04 14:34:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIII/270/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-10-04 14:33:44 usunięcie załacznika
Uchwała Nr LIII/270/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Aleksandra Szczepaniak 2018-10-04 14:31:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/269/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2018 Aleksandra Szczepaniak 2018-10-04 14:29:23 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - wyciąg Ewa Muras 2018-10-04 13:58:29 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ewa Muras 2018-10-04 12:33:17 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Ewa Muras 2018-10-04 12:32:39 dodanie dokumentu