Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Olga Janik 2018-08-14 16:19:53 dodanie dokumentu
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych Ewa Muras 2018-08-14 15:49:54 dodanie dokumentu
Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach wg stanu na 31 grudnia 2017 r. Ewa Muras 2018-08-14 15:44:53 dodanie dokumentu
Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych Ewa Muras 2018-08-14 15:43:43 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Ewa Muras 2018-08-14 12:33:50 dodanie dokumentu
Budowa remizy strażackiej w Witkowie Olga Janik 2018-08-13 11:52:37 dodanie dokumentu
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru Iwona Ślusarczyk 2018-08-10 12:34:26 dodanie dokumentu
Budowa i montaż małej architektury turystycznej - miejsce obsługi turystycznej realizowane w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca Olga Janik 2018-08-10 12:19:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów w dniu 10 sierpnia 2018 r. Iwona Ślusarczyk 2018-08-10 08:10:16 dodanie dokumentu
Informacja o finansach samorządowych podawana do publicznej wiadomości za II kwartał 2018 r. Iwona Ślusarczyk 2018-08-09 08:43:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastęptswo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy w Urzędzie Gminy Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2018-08-09 08:42:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2018 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości Iwona Ślusarczyk 2018-08-09 08:40:29 dodanie dokumentu
Zmiana budżetu Nr 15/2018 Iwona Ślusarczyk 2018-08-09 08:38:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93A/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok Iwona Ślusarczyk 2018-08-09 08:37:18 dodanie dokumentu
Zmiana Nr 2/2018 Iwona Ślusarczyk 2018-08-09 07:53:33 dodanie dokumentu
Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne Iwona Ślusarczyk 2018-08-07 13:44:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2018 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2018-08-07 11:51:06 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Iwona Ślusarczyk 2018-08-07 09:36:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2018 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2018-08-02 12:41:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2018 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2018-08-01 11:23:04 dodanie dokumentu
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych Iwona Ślusarczyk 2018-08-01 07:47:16 edycja dokumentu
Stanowiska Iwona Ślusarczyk 2018-08-01 07:46:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2018 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2018-07-31 13:47:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2018-07-31 13:46:20 dodanie dokumentu
Budowa świetlicy z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grzędach Olga Janik 2018-07-30 14:09:21 edycja dokumentu
Przebudowa drogi gminnej dz. nr 347 i dz. nr 329 w Grzędach Olga Janik 2018-07-30 10:34:44 edycja dokumentu
Budowa i montaż małej architektury turystycznej - miejsce obsługi turystycznej realizowane w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca Olga Janik 2018-07-26 12:50:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eskploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Iwona Ślusarczyk 2018-07-26 11:28:18 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru - stanowisko ds. księgowości budżetowej i egzekucji Iwona Ślusarczyk 2018-07-26 08:46:05 dodanie dokumentu
Zmiana WPF Nr 7/2018 Iwona Ślusarczyk 2018-07-25 13:03:05 dodanie dokumentu
Zmiana WPF Nr 6/2018 Iwona Ślusarczyk 2018-07-25 13:02:40 edycja dokumentu
Zmiana budżetu Nr 14/2018 Iwona Ślusarczyk 2018-07-25 13:02:05 dodanie dokumentu
Zmiana budżetu Nr 13/2018 Iwona Ślusarczyk 2018-07-25 13:01:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/258/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2018-07-25 12:29:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr L/257/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czany Bór na 2018 rok Iwona Ślusarczyk 2018-07-25 12:25:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy Iwona Ślusarczyk 2018-07-23 10:44:36 dodanie dokumentu
Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy Iwona Ślusarczyk 2018-07-23 10:42:53 usunięcie dokument
Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy Iwona Ślusarczyk 2018-07-23 10:42:44 dodanie dokumentu
Budowa świetlicy z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grzędach Olga Janik 2018-07-20 13:24:27 edycja dokumentu
Budowa świetlicy z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grzędach Olga Janik 2018-07-20 13:24:21 usunięcie załacznika