Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach (III postępowanie) Olga Kurnyta 2020-09-04 12:22:25 edycja dokumentu
Wyposażenie nagłośnieniowe i estradowe świetlicy wiejskiej Olga Kurnyta 2020-09-03 14:50:36 edycja dokumentu
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 4 września 2020r. Jolanta Sanojca 2020-09-03 09:44:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2020 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Czarny Bór Jolanta Sanojca 2020-09-03 09:40:30 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części dz. nr 415/3 (teren kolejowy), dz. nr 478 i dz. nr 21 w Witkowie Olga Kurnyta 2020-09-02 15:02:34 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części dz. nr 191/3 (teren kolejowy), dz. nr 292 i dz. nr 99 w Jaczkowie Olga Kurnyta 2020-09-02 15:00:09 dodanie dokumentu
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach (III postępowanie) Olga Kurnyta 2020-09-02 11:15:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Jolanta Sanojca 2020-09-02 10:53:02 dodanie dokumentu
Andrzej Florian Jolanta Sanojca 2020-09-02 10:13:40 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru - Główny Księgowy OPS Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2020-09-01 10:24:19 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru - Główny Księgowy OPS Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2020-09-01 10:19:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok Jolanta Sanojca 2020-08-27 10:56:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok Jolanta Sanojca 2020-08-27 10:55:14 dodanie dokumentu
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach (II postępowanie) Olga Kurnyta 2020-08-27 09:54:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Iwona Ślusarczyk 2020-08-26 12:55:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Iwona Ślusarczyk 2020-08-25 09:44:01 dodanie dokumentu
Wyposażenie nagłośnieniowe i estradowe świetlicy wiejskiej Olga Kurnyta 2020-08-24 12:34:53 edycja dokumentu
Wyposażenie nagłośnieniowe i estradowe świetlicy wiejskiej Olga Kurnyta 2020-08-24 12:34:19 dodanie dokumentu
SPRAWOZDANIA FINANSOWE za 2019 r. Paweł Twardowski 2020-08-24 09:24:37 edycja dokumentu
SPRAWOZDANIA FINANSOWE za 2019 r. Paweł Twardowski 2020-08-24 09:24:00 dodanie dokumentu
SPRAWOZDANIA FINANSOWE za 2019 r. Paweł Twardowski 2020-08-24 09:21:07 usunięcie dokumentu
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 27.08.2020r. Jolanta Sanojca 2020-08-24 08:22:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu niezabudowanego stanowiącego część działki nr 202/2 obręb Grzędy z przeznaczeniem pod ogród przydomowy Agnieszka Poręba 2020-08-20 11:53:17 dodanie dokumentu
Nr petycji: 2.2020 Jolanta Sanojca 2020-08-20 11:46:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat Jolanta Sanojca 2020-08-20 11:42:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w grodze bezprzetargowej na okres 3 lat Jolanta Sanojca 2020-08-20 11:39:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat Jolanta Sanojca 2020-08-20 11:37:19 dodanie dokumentu
Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Czarnym Borze w roku szkolnym 2020/2021 Olga Kurnyta 2020-08-20 09:06:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2020 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości Jolanta Sanojca 2020-08-18 14:09:53 dodanie dokumentu
Wykonanie nowej nawierzchni warstwy jezdnej drogi gminnej Czarny Bór - Borówno - Witków Olga Kurnyta 2020-08-18 12:45:08 edycja dokumentu
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach (II postępowanie) Olga Kurnyta 2020-08-18 09:02:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ; Wykonanie nowej nawierzchni warstwy jezdnej drogi gminnej Czarny Bór - Borówno - Witków Jolanta Sanojca 2020-08-18 08:27:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 69/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Czarnym Borze w roku szkolnym 2020/2021i Jolanta Sanojca 2020-08-18 08:23:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach Jolanta Sanojca 2020-08-18 08:19:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w V otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku Jolanta Sanojca 2020-08-18 08:12:41 dodanie dokumentu
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór (III postępowanie) Olga Kurnyta 2020-08-17 15:04:56 edycja dokumentu
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach Olga Kurnyta 2020-08-17 14:27:06 edycja dokumentu
Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Czarnym Borze w roku szkolnym 2020/2021 Olga Kurnyta 2020-08-17 14:17:53 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników V Otwartego Konkursu Ofert Elżbieta Zielińska 2020-08-14 14:24:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników V Otwartego Konkursu Ofert Elżbieta Zielińska 2020-08-14 14:24:15 dodanie dokumentu