Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2023-01-26 11:55:39
dokument Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 31 stycznia 2023 r. 2023-01-24 11:57:07
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 31.01.2023 r. 2023-01-24 11:54:57
dokument Uchwała Nr LXIV/337/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2023-01-24 08:43:40
dokument Uchwała Nr LXIV/336/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok 2023-01-24 08:42:28
dokument Uchwała Nr LXIII/335/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2023-01-24 08:40:14
dokument Uchwała Nr LXIII/334/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2023-01-24 08:38:43
dokument Uchwała Nr LXIII/333/2022 w sprawie zdalnego trybu obradowania Rady Gminy 2023-01-24 08:37:25
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 24.01.2023 r. 2023-01-19 14:13:16
dokument Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 18.01.2023 r. 2023-01-16 10:02:10
katalog 2023 2023-01-16 10:00:29
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 2023-01-11 14:29:41
dokument Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027 2023-01-09 15:39:58
dokument Uchwała Budżetowa na 2023 rok 2023-01-09 15:38:19
dokument Nabór wniosków-Stypendia Sportowe 2023-01-09 12:27:55
dokument Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2023-01-09 11:58:30
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 153/4 obręb Borówno 2023-01-05 13:17:08
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 153/3 obręb Borówno 2023-01-05 13:16:24
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 146/5 obręb Borówno 2023-01-05 13:15:39
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 146/2 obręb Borówno 2023-01-05 13:14:32
katalog 2023 rok 2023-01-05 12:32:04
dokument I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU 2023-01-03 15:08:41
katalog I Otwarty Konkurs Ofert 2023-01-03 15:07:18
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 10 stycznia 2023 r. 2023-01-03 13:31:57
katalog 2023 2023-01-03 13:30:11
dokument Dostawa 5 sztuk stacji roboczych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 2023-01-03 13:20:10
katalog Dostawa 5 sztuk stacji roboczych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (III postępowanie) 2023-01-03 13:18:40
dokument Uchwała Nr LXII/332/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/317/2022 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok 2023-01-03 11:40:26
dokument Uchwała Nr LXII/331/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2023-01-03 11:39:32
dokument Uchwała Nr LXII/330/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2023-01-03 11:38:24
dokument Uchwała Nr LXII/329/2022 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2023-01-03 11:37:34
dokument Uchwała Nr LXII/328/2022 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023 ROK 2023-01-03 11:36:27
dokument Uchwała Nr LXII/327/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok 2023-01-03 11:35:14
dokument Uchwała Nr LXII/326/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok 2023-01-03 11:34:25
dokument Uchwała Nr LXII/325/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Czarny Bór oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Czarny Bór na 2023 rok 2023-01-03 11:33:37
dokument Uchwała Nr LXII/324/2022 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2023 rok" 2023-01-03 11:32:17
dokument Uchwała Nr LXII/323/2022 zmieniająca uchwałę Nr XIV/74/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarny Bór 2023-01-03 11:31:17
dokument Uchwała Nr LXII/322/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2023-01-03 11:30:25
dokument Uchwała Nr LXII/321/2022 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Czarny Bór na lata 2023-2026 2023-01-03 11:29:03
dokument Uchwała Nr LXII/320/2022 w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu 2023-01-03 11:27:53
dokument Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości Jaczków, Witków na 2023 rok. 2022-12-30 08:46:37
dokument Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości Grzędy, Grzędy Górne na 2023 rok. 2022-12-30 08:46:12
dokument Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości Czarny Bór na 2023 rok. 2022-12-30 08:45:43
dokument Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości Borówno na 2023 rok. 2022-12-30 08:44:43
dokument Odp. na petycję nr 8.2022 2022-12-28 14:26:00
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 30 grudnia 2022 r. 2022-12-28 11:17:06
dokument Opinie RIO do projektów uchwał na 2023 rok 2022-12-21 19:49:11
dokument Petycja Nr 8.2022 2022-12-21 12:51:23
katalog Nr Petycji 8.2022 2022-12-21 12:48:13
dokument Uchwała Nr LXI/319/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-12-21 12:44:19
dokument Uchwała Nr LXI/318/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-12-21 12:43:16
dokument Uchwała Nr LXI/317/2022 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok 2022-12-21 12:42:25
dokument Uchwała Nr LXI/316/2022 zmieniająca uchwałę nr XXXIV/169/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku z usługami opiekuńczymi. 2022-12-21 12:41:30
dokument Uchwała Nr LXI/315/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Czarny Bór 2022-12-21 12:40:21
dokument Uchwała Nr LXI/314/2022 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-12-21 12:39:05
dokument Uchwała Nr LXI/313/2022 w sprawie ułatwienia prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 2022-12-21 12:37:58
dokument Protokół z LXI Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 listopada 2022 r. 2022-12-21 12:36:04
dokument Sesja Rady Gminy - 20 grudzień 2022 r. 2022-12-13 14:21:20
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 20.12.2022 r. 2022-12-13 13:36:11
dokument Dostawa 5 sztuk stacji roboczych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (II postępowanie) 2022-12-08 11:16:32
katalog Dostawa 5 sztuk stacji roboczych w ramach projektu grantowego 2022-12-08 10:57:25
dokument Informacja o wyniku z przetargu z dnia 24.11.2022r. 2022-12-01 13:54:06
dokument Uchwała Nr LX/312/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-12-01 11:30:34
dokument Uchwała Nr LX/311/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-12-01 11:27:43
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21 listopada 2022 r. 2022-12-01 11:25:47
dokument Protokół z LIX Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 października 2022 r. 2022-12-01 11:25:11
dokument Odp. na petycję nr 7.2022 2022-11-30 08:17:52
dokument Odp. Petycja nr 6.2022 2022-11-29 15:00:12
dokument Petycja Nr 7.2022 2022-11-29 08:59:30
katalog Nr Petycji 7.2022 2022-11-29 08:55:50
dokument Informacja o unieważnieniu konkursu 2022-11-25 08:22:22
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 29.11.2022 r. 2022-11-23 11:14:46
dokument Sesja Rady Gminy - 29 listopad 2022 r. 2022-11-23 11:12:59
dokument PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK 2022-11-18 08:30:54
dokument Dostawa 5 sztuk stacji roboczych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 2022-11-15 15:38:33
katalog Dostawa 5 sztuk stacji roboczych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 2022-11-15 15:36:38
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 21 listopad 2022 r. 2022-11-15 11:30:59
dokument Katarzyna Bernaś korekta 2021 2022-11-10 15:25:53
dokument Uchwała Nr LIX/310/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-11-07 11:45:20
dokument Uchwała Nr LIX/309/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-11-07 11:44:04
dokument Uchwała Nr LIX/308/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Czarny Bór a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT AW. 2022-11-07 11:42:46
dokument Uchwała Nr LIX/307/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarny Bór na lata 2022-2027 2022-11-07 11:41:07
dokument Uchwała Nr LIX/306/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Janusza Króla dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy 2022-11-07 11:40:08
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 września 2022 r. 2022-11-07 11:36:01
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23 września 2022 r. 2022-11-07 11:35:27
dokument Protokół z LVI Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 5 sierpnia 2022 r. 2022-11-07 11:34:41
katalog Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze 2022-11-03 14:07:33
dokument Sprawozdania budżetowe III kwartał 2022 2022-11-02 12:40:00
dokument Oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Klub Seniorów "Niech muzyka i kultura rozbrzmiewa wśrod mieszkańców Witkowa" 2022-10-28 12:26:55
dokument Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych 2022-10-27 12:49:55
katalog Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych 2022-10-27 12:45:12
dokument Informacja o wyniku z przetargu z dnia 20.10.2022r. 2022-10-27 10:21:18
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 3.11.2022 r. 2022-10-27 08:35:25
dokument Ogłoszenie - usuwanie azbestu 2022-10-26 13:10:34
dokument Klauzula informacyjna 2022-10-26 13:10:01
dokument Oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis 2022-10-26 13:09:37
dokument Informacja o wyrobach zawierających azbest 2022-10-26 13:08:39
dokument Oświadczenie współwłaścicieli 2022-10-26 13:07:24
dokument Wniosek 2022-10-26 13:06:23
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 25.10.2022 r. 2022-10-25 10:37:26
dokument Petycja Nr 6.2022 2022-10-20 15:26:08
katalog Nr Petycji 6.2022 2022-10-20 15:25:18
dokument Sesja Rady Gminy - 25 październik 2022 r. 2022-10-18 09:12:23
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 153/4 obręb Borówno 2022-10-13 12:33:57
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 153/3 obręb Borówno 2022-10-13 12:33:30
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 146/5 obręb Borówno 2022-10-13 12:33:02
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 146/2 obręb Borówno 2022-10-13 12:32:30
dokument Uchwała Nr LVIII/305/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-10-13 11:17:48
dokument Uchwała Nr LVIII/304/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-10-13 11:16:55
dokument Uchwała Nr LVII/303/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-10-13 11:15:30
dokument Uchwała Nr LVII/302/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-10-13 11:14:21
dokument Uchwała Nr LVII/301/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/71/2019 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarny Bór 2022-10-13 11:12:40
dokument Oferta- UKN Melafir ""Kształtowanie właściwej postawy biegowej i strzeleckiej w biathlonie" 2022-10-07 10:27:17
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2022-10-07 07:28:43
dokument Informacja o wyniku z przetargu z dnia 22.09.2022r. 2022-09-30 10:23:48
dokument Oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Ludowy Zespól Sportowy "Skalnik" 2022-09-29 15:22:24
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 30 wrzesień 2022 r. 2022-09-27 15:30:06
dokument Oświadczenia 2022-09-23 07:53:20
dokument Kwestionariusz osobowy 2022-09-22 13:48:29
dokument Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy 2022-09-22 12:20:24
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy 2022-09-22 12:19:31
dokument Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. 2022-09-20 15:04:28
dokument Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 27.09.2022 r. 2022-09-20 11:29:52
dokument Uchwała Nr LVI/300/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-09-20 11:08:00
dokument Uchwała Nr LVI/299/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-09-20 11:06:55
dokument Uchwała Nr LVI/298/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-09-20 11:05:46
dokument Uchwała Nr LVI/297/2022 w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarny Bór w roku szkolnym 2022/2023 2022-09-20 11:04:28
dokument Uchwała Nr LVI/296/2022 w sprawie nadania Panu Janowi Zającowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2022-09-20 11:03:12
dokument Uchwała Nr LVI/295/2022 w sprawie nadania Panu Krzysztofowi Pływaczykowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2022-09-20 11:01:23
dokument Uchwała Nr LVI/294/2022 w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Filipowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2022-09-20 11:00:01
dokument Uchwała Nr LVI/293/2022 w sprawie nadania Panu Janowi Wojtasowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2022-09-20 10:58:22
dokument Uchwała Nr LVI/292/2022 w sprawie nadania Panu Radosławowi Romanikowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2022-09-20 10:53:43
dokument Uchwała Nr LVI/291/2022 w sprawie nadania Panu Kazimierzowi Lipieniowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2022-09-20 10:52:39
dokument Uchwała Nr LVI/290/2022 w sprawie nadania Panu Józefowi Lipieniowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2022-09-20 10:51:32
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 23 wrzesień 2022 r. 2022-09-20 09:31:57
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 213/5 obręb Borówno 2022-09-19 13:25:38
dokument Centralny Rejestr Umów - I półrocze 2022 r. 2022-09-19 09:42:50
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2022-09-15 13:59:09
dokument Odp. petycja nr 5.2022 2022-09-15 11:54:34
dokument Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" (V postępowanie) 2022-09-12 12:49:33
katalog Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" (V postępowanie) 2022-09-12 11:09:12
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne. 2022-09-12 10:43:45
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 27.09.2022 r. 2022-09-07 09:55:34
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki 577/7 obręb Czarny Bór z przeznaczeniem pod ogród przydomowy 2022-09-02 10:54:13
katalog 2022 rok 2022-09-02 10:53:20
dokument Informacja o wyniku z przetargu z dnia 25.08.2022r. 2022-09-02 10:52:51
dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2022 r. 2022-08-31 18:44:23
dokument Ogłoszenie wynikow V Otwartego Konkursu Ofert 2022-08-31 09:08:06
dokument Kwestionariusz osobowy 2022-08-25 13:52:29
dokument Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy 2022-08-25 13:51:50
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy 2022-08-25 13:50:43
dokument Informacja o wynikach naboru 2022-08-25 12:57:12
dokument Informacja o wynikach naboru 2022-08-25 12:55:38
dokument Petycja Nr 5.2022 2022-08-24 15:35:35
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2022-08-24 13:45:16
dokument Odp. petycja Nr 4.2022 2022-08-22 14:24:20
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2022-08-22 14:17:11
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2022-08-22 14:14:01
katalog Nr petycji: 5.2022 2022-08-22 08:56:28
dokument Nr petycji 4.2022 2022-08-22 08:53:27
katalog Nr petycji: 4.2022 2022-08-22 08:44:17
dokument Informacja o wyniku z przetargów z dnia 11.08.2022r. 2022-08-19 10:20:04
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 12 lipca 2022 r. 2022-08-12 09:16:57
dokument Protokół z LIV Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 czerwca 2022 r. 2022-08-12 09:16:24
dokument Uchwała Nr LV/289/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-08-10 10:37:44
dokument Uchwała Nr LV/288/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-08-10 10:36:44
dokument Uchwała Nr LV/287/2022 w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu zarządzania obrębem skrzyżowania dróg powiatowych nr 3367D i 3464D w Jaczkowie. 2022-08-10 10:35:43
katalog Sprawozdania budżetowe IV kwartał 2022 2022-08-09 11:55:00
katalog Sprawozdania budżetowe III kwartał 2022 2022-08-09 11:54:45
dokument Sprawozdania budżetowe I kwartał 2022 2022-08-09 11:53:23
dokument Sprawozdania budżetowe II kwartał 2022 2022-08-09 11:51:57
katalog Sprawozdania budżetowe II kwartał 2022 2022-08-09 11:50:53
katalog Sprawozdania budżetowe I kwartał 2022 2022-08-09 11:50:07
dokument Kwestionariusz osobowy 2022-08-08 11:17:09
dokument Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej 2022-08-08 11:16:30
katalog Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej 2022-08-08 11:15:24
dokument Nr petycji: 1.2022 2022-08-03 13:54:53
dokument Informacja o rozpatrywanych petycjach za 2021 rok 2022-08-03 11:12:28
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy oraz Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Czarny Bór Rady Gminy Czarny Bór - 04.08.2022 r. 2022-08-02 11:53:56
dokument Kwestionariusz osobowy 2022-08-02 10:54:06
dokument Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej i egzekucji 2022-08-02 10:51:29
katalog Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej i egzekucji 2022-08-02 10:45:29
katalog 2022 2022-08-01 14:11:40
dokument V OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU 2022-08-01 11:46:59
katalog V OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU 2022-08-01 11:44:09
dokument Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" 2022-07-29 11:29:45
katalog Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" (IV postępowanie) - unieważnione 2022-07-29 11:27:22
dokument Sesja Rady Gminy - 5 sierpień 2022 r. 2022-07-29 10:57:14
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2022-07-28 11:41:04
dokument Informacja o rozpatrywanych petycjach za 2021 rok 2022-07-19 11:16:31
dokument Informacja o wyniku z przetargu z dnia 08.07.2022r. 2022-07-18 11:59:15
dokument Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" (III postępowanie) - unieważnione 2022-07-14 14:02:30
katalog Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu - unieważnione 2022-07-14 14:00:52
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 213/5 obręb Borówno 2022-07-13 13:48:25
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2022-07-13 11:52:36
dokument Uchwała Nr LIV/286/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-07-12 09:16:17
dokument Uchwała Nr LIV/285/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-07-12 09:15:13
dokument Uchwała Nr LIV/284/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czarny Bór 2022-07-12 09:14:10
dokument Uchwała Nr LIV/283/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 2022-07-12 09:13:02
dokument Uchwała Nr LIV/282/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2021 rok 2022-07-12 09:11:48
dokument Uchwała Nr LIV/281/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór wotum zaufania 2022-07-12 09:10:35
dokument Odp. petycja Nr 3.2022 2022-07-08 12:51:56
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 12 lipiec 2022 r. 2022-07-08 11:19:54
dokument Odp. petycja Nr 2.2022 2022-07-08 08:09:53
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 350/część obręb Jaczków z przeznaczeniem na cele rolne 2022-07-06 11:46:12
dokument Adam Górecki - Wójt Gminy 2022-07-05 15:34:51
dokument Nr petycji: 3.2022 2022-07-05 09:40:37
katalog Nr petycji: 3.2022 2022-07-05 09:39:49
dokument Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" 2022-07-04 12:34:59
katalog Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu - unieważnione 2022-07-04 12:33:26
dokument Informacja o wyniku z przetargu z dnia 23.06.2022r. 2022-07-01 11:57:09
dokument Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości Jaczków, Witków na okres 01.07.2022 r. - 31.12.2022 r. - dokument stracił ważność 2022-06-30 14:15:41
dokument Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości Grzędy, Grzędy Górne na okres 01.07.2022 r. - 31.12.2022 r. - dokument stracił ważność 2022-06-30 14:13:47
dokument Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości Czarny Bór na okres 01.07.2022 r. - 31.12.2022 r. - dokument stracił ważność 2022-06-30 14:13:04
dokument Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla miejscowości Borówno na okres 01.07.2022 r. - 31.12.2022 r. - dokument stracił ważność 2022-06-30 14:12:17
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 31 maja 2022 r. 2022-06-30 14:00:47
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 26 kwietnia 2022 r. 2022-06-30 14:00:08
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 18 marca 2022 r. 2022-06-30 13:59:25
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2022 r. 2022-06-30 13:58:35
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 stycznia 2022 r. 2022-06-30 13:57:36
dokument Protokół z XLVIII Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 21 grudnia 2021 r. 2022-06-30 13:51:25
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 187 obręb Czarny Bór z przeznaczeniem na cele rolne 2022-06-29 11:25:19
dokument Kwestionariusz osobowy 2022-06-29 10:39:11
dokument Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej 2022-06-29 10:38:18
katalog Nabór n na stanowisko ds. księgowości budżetowej 2022-06-29 10:37:17
dokument Wycinka drzew na terenie Gminy Czarny Bór 2022-06-23 13:22:56
katalog Wycinka drzew na terenie Gminy Czarny Bór 2022-06-23 13:21:58
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór - 2022 2022-06-22 13:31:42
katalog Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór - 2022 2022-06-22 13:12:38
dokument Uchwała Nr LIII/280/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-06-22 12:34:57
dokument Uchwała Nr LIII/279/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-06-22 12:33:40
dokument Uchwała Nr LIII/278/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 6 w granicy ewidencyjnej obrębu Grzędy Górne. 2022-06-22 12:32:24
dokument Uchwała Nr LIII/277/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 5 w granicy ewidencyjnej obrębu Grzędy. 2022-06-22 12:31:23
dokument Uchwała Nr LIII/276/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 4 w granicy ewidencyjnej obrębu Czarny Bór. 2022-06-22 12:30:17
dokument Uchwała Nr LIII/275/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 3 w granicy ewidencyjnej obrębu Borówno. 2022-06-22 12:28:57
dokument Uchwała Nr LIII/274/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 2 w granicy ewidencyjnej obrębu Witków. 2022-06-22 12:27:29
dokument Uchwała Nr LIII/273/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 1 w granicy ewidencyjnej obrębu Jaczków. 2022-06-22 12:25:44
dokument Sesja Rady Gminy - 28 czerwiec 2022 r. 2022-06-21 14:47:37
dokument Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" 2022-06-21 13:46:32
dokument Ogłoszenie wyników IV Otwartego Konkursu Ofert 2022-06-15 08:50:05
dokument Centralny Rejestr Umów - II półrocze 2021 r. 2022-06-15 07:48:13
katalog Centralny Rejestr Umów - II półrocze 2021 r. 2022-06-15 07:47:34
dokument Oferta- UKN Melafir "Sportowe wakacje" 2022-06-08 15:11:46
katalog Oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 2022-06-08 15:08:10
dokument Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 629/3 oraz 629/5 (1/6 udział) obręb Czarny Bór 2022-06-08 13:19:28
dokument Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 629/2 oraz 629/5 (1/6 udział) obręb Czarny Bór 2022-06-08 13:18:54
dokument Opinia RIO o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2021 rok 2022-06-07 11:16:38
dokument Informacja o wyniku z przetargu z dnia 26.05.2022r. 2022-06-03 11:13:31
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2022-06-02 08:08:52
dokument Petycja nr 2.2022 2022-06-01 13:48:47
katalog Nr petycji: 2.2022 2022-06-01 13:37:26
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 2022-05-31 15:20:05
katalog Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 2022-05-31 15:17:15
katalog 2021 2022-05-31 13:24:13
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 3.06.2022 r. 2022-05-24 13:18:21
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 31 maj 2022 r. 2022-05-23 11:32:54
dokument Odpowiedź na petycję 1.2022 2022-05-23 11:06:15
katalog Nr petycji:1.2022 2022-05-23 11:02:28
dokument Informacja o wyniku z przetargów z dnia 12.05.2022r. 2022-05-19 10:21:37
dokument Uchwała Nr LII/272/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-05-17 13:37:07
dokument Uchwała Nr LII/271/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-05-17 13:36:13
dokument Uchwała Nr LII/270/2022 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "VII GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2022-05-17 13:35:18
dokument Uchwała Nr LII/269/2022 w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw 2022-05-17 13:33:27
dokument IV OTWARTY KONKURS OFERT 2022-05-17 11:39:25
katalog IV OTWARTY KONKURS OFERT 2022-05-17 11:35:28
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 89/3 obręb Borówno 2022-05-13 08:55:40
dokument Nr petycji:1/2022 2022-05-11 14:00:33
katalog 2022 2022-05-11 13:55:17
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Jaczków 26 2022-05-05 12:25:08
dokument Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2021 rok 2022-05-02 10:38:12
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Bór za 2021 rok 2022-04-29 14:26:03
dokument Ogłoszenie wyników III Otwartego Konkursu Ofert 2022-04-29 13:46:51
dokument Uchwała Nr LI/268/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-04-21 09:21:30
dokument Uchwała Nr LI/267/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-04-21 09:19:41
dokument Uchwała Nr LI/266/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Czarny Bór 2022-04-21 09:18:31
dokument Uchwała Nr LI/265/2022 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2022 rok" 2022-04-21 09:17:32
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 26 kwiecień 2022 r. 2022-04-21 09:12:20
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2022-04-15 11:11:13
dokument Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2022-04-13 10:04:55
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2022-04-13 10:04:23
dokument Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2022-04-13 10:03:42
katalog Nabór na na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2022-04-13 09:56:09
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 629/3 oraz 629/5 (1/6 udział) obręb Czarny Bór 2022-04-07 12:50:00
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 629/2 oraz 629/5 (1/6 udział) obręb Czarny Bór 2022-04-07 12:49:26
dokument III Otwarty Konkurs Ofert 2022-03-31 11:56:55
katalog III Otwarty Konkurs Ofert 2022-03-31 11:55:42
dokument Uchwała_Nr_L.262.2022 2022-03-30 14:01:54
dokument Informacja o wyniku z przetargu z dnia 17.03.2022r. 2022-03-25 13:20:15
dokument Sprawozdania budżetowe IV kwartał 2021 2022-03-22 13:05:29
dokument Informacja o wynikach konsultacji społecznych 2022-03-16 12:25:56
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 18 marzec 2022 r. 2022-03-14 13:54:11
dokument Uchwała Nr L/264/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-03-11 09:55:26
dokument Uchwała Nr L/263/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-03-11 09:54:23
dokument Uchwała Nr L/262/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku wyzywającej Radę Gminy Czarny Bór do podjęcia uchwał: o zakazie stosowania na obszarze Gminy Czarny Bór ?maseczek ochronnych?, o zakazie stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz o zakazie stosowania ?szczepionek? mRNA (wszystkich producentów) z dnia 21 grudnia 2021 r. 2022-03-11 09:53:35
dokument Uchwała Nr L/261/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2022-03-11 09:52:52
dokument Uchwała Nr L/260/2022 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Czarny Bór w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2022-03-11 09:51:59
dokument Uchwała Nr L/259/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2022-03-11 09:51:02
dokument Uchwała Nr L/258/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czarny Bór 2022-03-11 09:49:46
dokument Uchwała Nr L/257/2022 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2022 roku 2022-03-11 09:48:24
dokument Rozstrzygniecie II Otwartego Konkursu Ofert 2022-03-08 12:36:30
dokument Informacja o wyniku z przetargu z dnia 17.02.2022r. 2022-02-25 10:15:43
katalog 2022 rok 2022-02-25 10:14:45
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2022-02-23 09:11:56
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 22.02.2022 r. 2022-02-21 11:37:05
dokument Zarządzenie Nr 12/2022, w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2022-02-21 11:13:58
dokument Zarządzenie Nr 133/2021, w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2022-02-21 11:12:07
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 25 luty 2022 r. 2022-02-18 12:59:03
katalog Statuty sołectw Gminy Czarny Bór 2022-02-18 11:37:12
dokument Formularz zgłaszania opinii 2022-02-18 11:36:41
dokument Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 16 lutego 2022 r., w sprawie przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Czarny Bór konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw 2022-02-18 11:31:15
dokument Uchwała w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw 2022-02-18 11:28:19
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 5/część obręb Czarny Bór z przeznaczeniem na cele rolne 2022-02-11 11:57:37
dokument Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 15.02.2022 r. 2022-02-07 13:12:37
dokument Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w WPF oraz uchwale budżetowej na 2022 r. 2022-02-07 10:06:00
dokument Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2022 r. 2022-02-07 10:01:17
dokument Uchwała Nr XLIX/256/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-02-04 12:54:28
dokument Uchwała Nr XLIX/255/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-02-04 12:53:20
dokument Uchwała Nr XLIX/254/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/237/2021 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-02-04 12:52:16
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 629/3 oraz 629/5 (1/6 udział) obręb Czarny Bór 2022-02-02 14:09:57
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 629/2 oraz 629/5 (1/6 udział) obręb Czarny Bór 2022-02-02 14:09:26
katalog 2022 rok 2022-02-02 14:08:37
dokument II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU 2022-01-27 14:12:20
katalog II Otwarty Konkurs Ofert 2022-01-27 14:11:29
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 100/część obręb Grzędy z przeznaczeniem na cele rolne 2022-01-26 13:19:45
katalog 2022 rok 2022-01-26 13:18:53
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 28 stycznia 2022 r. 2022-01-25 13:50:49
dokument Ogłoszenie wyników I Otwartego Konkursu Ofert 2022-01-21 13:37:30
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 21.01.2022 r. 2022-01-13 12:36:47
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2022-01-12 14:51:04
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2022-01-12 11:13:53
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 2022-01-11 15:18:39
dokument Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych na zadaniu pn.: Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze 2022-01-10 14:51:36
katalog Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych na zadaniu pn.: Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze 2022-01-10 14:50:22
dokument Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2022-01-10 14:40:59
katalog 2022 2022-01-05 11:00:03
katalog 2022 2022-01-05 10:59:33
katalog 2022 2022-01-05 10:59:01
dokument Uchwała Nr XLVIII/253/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-01-05 10:54:50
dokument Uchwała Nr XLVIII/252/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2022-01-05 10:53:50
dokument Uchwała Nr XLVIII/251/2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-01-05 10:52:49
dokument Uchwała Nr XLVIII/250/2021 - UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2022 ROK 2022-01-05 10:51:34
dokument Uchwała Nr XLVIII/249/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok 2022-01-05 10:49:42
dokument Uchwała Nr XLVIII/248/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok 2022-01-05 10:48:43
dokument Uchwała Nr XLVIII/247/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Czarny Bór oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-01-05 10:47:32
dokument Uchwała Nr XLVIII/246/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarny Bór 2022-01-05 10:46:25
dokument Uchwała Nr XLVIII/245/2021 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2022 rok" 2022-01-05 10:44:55
dokument Uchwała Nr XLVIII/244/2021 w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny w Gminie Czarny Bór na lata 2022-2024 2022-01-05 10:43:34
dokument Uchwała Nr XLVIII/243/2021 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Czarny Bór Nr XXXIV/169/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2022-01-05 10:42:31
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2021-12-30 11:54:39
dokument Nr petycji: 1.2021 2021-12-30 09:48:42
katalog 2021 2021-12-30 09:44:32
dokument Opinie RIO do projektów uchwał na 2022 rok 2021-12-27 09:57:31
dokument Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych na zadaniu pn.: Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze 2021-12-23 13:32:54
katalog Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych na zadaniu pn.: Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze (postępowanie unieważnione) 2021-12-23 13:30:39
dokument I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU 2021-12-23 11:25:15
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 14 grudnia 2021 r. 2021-12-22 09:35:12
dokument Protokół z XLVI Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 listopada 2021 r. 2021-12-22 09:34:18
dokument Protokół z XLV Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 05 listopada 2021 r. 2021-12-22 09:33:32
dokument Uchwała Nr XLVII/242/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-12-22 09:31:13
dokument Uchwała Nr XLVII/241/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-12-22 09:30:22
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2021-12-15 15:17:55
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 21.12.2021 r. 2021-12-14 15:33:23
dokument Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 21 grudnia 2021 r. 2021-12-14 15:28:57
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2021-12-14 12:00:54
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2021-12-14 11:25:28
dokument Ogłoszenie konkursu na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2021-12-14 11:16:20
katalog Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2021-12-14 11:14:34
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 14 grudnia 2021 r. 2021-12-10 12:55:35
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2021-12-07 14:26:46
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2021-12-07 14:25:15
dokument Uchwała Nr XLVI/240/2021 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2021-12-07 13:50:54
dokument Uchwała Nr XLVI/239/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-12-07 13:49:53
dokument Uchwała Nr XLVI/238/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-12-07 13:48:58
dokument Uchwała Nr XLVI/237/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-07 13:47:52
dokument Uchwała Nr XLVI/236/2021 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok 2021-12-07 13:46:41
dokument Uchwała Nr XLVI/235/2021 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 2021-12-07 13:45:13
dokument Uchwała Nr XLVI/234/2021 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Czarny Bór 2021-12-07 13:43:26
dokument Uchwała Nr XLVI/233/2021 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów w Gminie Czarny Bór oraz zasad ich przyznawania i wypłacania 2021-12-07 13:42:19
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 09.12.2021 r. 2021-12-03 12:52:56
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2021-12-03 12:19:20
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - zmiana nr 6 2021-11-26 09:23:11
dokument Informacja o wyniku z przetargu z dnia 18.11.2021r. 2021-11-25 11:20:40
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2021-11-23 16:27:33
dokument Ogłoszenie konkursu na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2021-11-23 15:53:43
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2021-11-23 15:51:37
dokument Ogłoszenie konkursu na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2021-11-23 15:50:52
katalog Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2021-11-23 15:42:21
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 30.11.2021 r. 2021-11-23 13:28:25
dokument Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 30 listopada 2021 r. 2021-11-23 13:25:24
dokument Projekt WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNY BÓR na lata 2022-2026 2021-11-22 14:26:46
dokument Kwestionariusz osobowy 2021-11-22 14:04:42
dokument Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy 2021-11-22 14:03:11
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy 2021-11-22 14:01:38
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2021-11-22 13:59:16
dokument Uchwała Nr XLV/232/2021 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór 2021-11-16 16:08:44
dokument Uchwała Nr XLV/231/2021 w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarny Bór w roku szkolnym 2021/2022 2021-11-16 16:07:33
dokument Uchwała Nr XLV/230/2021 w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 2021-11-16 16:06:43
dokument Uchwała Nr XLV/229/2021 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2021-11-16 16:05:52
dokument Uchwała Nr XLV/228/2021 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór 2021-11-16 16:04:56
dokument Uchwała Nr XLV/227/2021 w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw 2021-11-16 16:03:58
dokument Uchwała Nr XLV/226/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-11-16 16:02:11
dokument Uchwała Nr XLV/225/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-11-16 16:01:19
dokument Rozstrzygnięcie V Otwartego Konkursu Ofert 2021-11-15 15:23:39
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 23.11.2021 r. 2021-11-15 09:26:24
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2021-11-09 11:22:13
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2021-11-08 15:10:07
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 września 2021 r. 2021-11-08 12:37:59
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 31 sierpnia 2021 r. 2021-11-08 12:37:17
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 16 lipca 2021 r. 2021-11-08 12:36:18
dokument Protokół z XLI Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 czerwca 2021 r. 2021-11-08 12:35:09
dokument Informacja o wyniku z przetargu z dnia 28.10.2021r. 2021-11-05 11:45:30
dokument Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2021-11-04 12:22:24
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2021-11-04 12:19:59
dokument CRU I półrocze 2021 r. 2021-11-03 14:06:23
katalog Centralny Rejestr Umów - I półrocze 2021 r. 2021-11-03 13:58:35
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 5.11.2021 r. 2021-11-02 12:56:03
dokument Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 5 listopada 2021 r. 2021-10-29 09:19:00
dokument Sprawozdania budżetowe III kwartał 2021 2021-10-27 10:44:04
dokument Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych 2021-10-25 12:45:35
katalog Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych 2021-10-25 12:40:08
dokument Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2021-10-25 12:14:59
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2021-10-25 12:12:20
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - zmiana nr 5 2021-10-20 13:15:13
dokument Informacja o wyniku z przetargu z dnia 13.10.2021r. 2021-10-20 12:56:15
dokument V Otwarty Konkurs Ofert 2021-10-19 16:09:48
katalog V OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU 2021-10-19 16:06:18
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Czarnym Borze ul. Skalników 1A/7 2021-10-12 14:33:53
dokument Informacja o wyniku z przetargów z dnia 30.09.2021r. 2021-10-08 12:11:40
dokument Uchwała Nr XLIV/224/2021 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "VI GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2021-10-06 09:24:02
dokument Uchwała Nr XLIV/223/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-10-06 09:22:40
dokument Uchwała Nr XLIV/222/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-10-06 09:21:43
dokument Nr petycji:5.2021 2021-10-01 10:31:07
dokument Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. 2021-09-28 13:25:17
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 28 września 2021 r. 2021-09-28 07:29:57
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - zmiana nr 4 2021-09-24 08:33:10
dokument Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 2021-09-23 14:49:50
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki 282/2 obręb Grzędy z przeznaczeniem pod ogród przydomowy 2021-09-23 10:58:29
dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021 r. 2021-09-17 12:39:48
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 22.09.2021 r. 2021-09-16 11:10:31
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 146/4 obręb Borówno 2021-09-15 13:30:47
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 146/1 obręb Borówno 2021-09-15 13:30:11
dokument Uchwała Nr XLIII/221/2021 w sprawie wyrażenia zgody na współpracę z Polskimi Kolejami Państwowymi Spółka Akcyjna w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na nieruchomościach należących do Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna 2021-09-13 14:46:12
dokument Uchwała Nr XLIII/220/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego oraz organizacją pozarządową OTS Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, w celu rozwoju przedsięwzięć energetyczno-środowiskowych, wymagających współdziałania o charakterze sieciowym i ponadgminnym 2021-09-13 14:45:00
dokument Uchwała Nr XLIII/219/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/221/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 2021-09-13 14:42:50
dokument Uchwała Nr XLIII/218/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-09-13 14:41:07
dokument Uchwała Nr XLIII/217/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-09-13 14:40:04
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 31 sierpnia 2021 r. 2021-08-30 08:55:20
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór - 2021 2021-08-23 09:53:54
katalog Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór - 2021 2021-08-23 09:51:02
dokument Nr petycji: 4.2021 2021-08-19 11:30:01
dokument Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 629/4 oraz 629/5 (1/6 udział) obręb Czarny Bór 2021-08-17 12:47:32
dokument Informacja o wyniku naboru na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2021-08-17 08:04:45
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - zmiana nr 3 2021-08-09 21:31:25
dokument Oferta w trybie art. 19a "Piłkarska jesień ze Skalnikiem Czarny Bór" 2021-08-09 15:20:13
dokument Informacja o wyniku z przetargów z dnia 30.07.2021r. 2021-08-06 12:38:01
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2021-08-06 12:07:37
dokument Rozstrzygnięcie IV Otwartego Konkursu Ofert 2021-08-05 14:42:49
dokument Roboty renowacyjne elewacji z okładzin drewnianych budynku Biblioteki+Centrum Kultury w Czarnym Borze 2021-08-02 07:16:21
katalog Roboty renowacyjne elewacji z okładzin drewnianych budynku Biblioteki+Centrum Kultury w Czarnym Borze 2021-08-02 07:15:56
dokument Sprawozdania budżetowe II kwartał 2021 2021-07-30 15:57:24
dokument Sprawozdania budżetowe I kwartał 2021 2021-07-30 15:56:14
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2021-07-27 15:59:47
dokument Uchwała Nr XLII/216/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-07-26 11:21:55
dokument Uchwała Nr XLII/215/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-07-26 11:21:01
dokument Uchwała Nr XLII/214/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-07-26 11:19:26
dokument Uchwała Nr XLII/213/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała 2021-07-26 11:18:41
dokument Uchwała Nr XLII/212/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego 2021-07-26 11:17:41
dokument Uchwała Nr XLII/211/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację i finansowanie z Powiatem Wałbrzyskim zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Utwardzenie poboczy przy drodze powiatowej nr 3367D w miejscowościach Witków i Czarny Bór" 2021-07-26 11:15:09
dokument Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarski wodnej 2021-07-23 07:42:22
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2021-07-23 07:41:54
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2021-07-22 14:07:20
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne- środowisko 2021-07-21 10:10:19
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 16 lipca 2021 r. 2021-07-14 10:43:37
dokument Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarski wodnej 2021-07-09 13:29:37
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2021-07-09 13:29:08
dokument Informacja o rezygnacji kandydata 2021-07-09 12:35:15
dokument Uchwała Nr XLI/210/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-07-08 09:02:53
dokument Uchwała Nr XLI/209/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-07-08 09:02:15
dokument Uchwała Nr XLI/208/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 2021-07-08 09:01:32
dokument Uchwała Nr XLI/207/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2020 rok 2021-07-08 09:00:35
dokument Uchwała Nr XLI/206/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór wotum zaufania 2021-07-08 08:59:38
dokument IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU 2021-07-06 15:26:41
katalog IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU 2021-07-06 15:25:39
dokument Informacja o wyniku z II licytacji stawki za najem lokali z dnia 25.06.2021r. 2021-07-02 13:28:12
dokument Informacja o wyniku naboru na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarski wodnej 2021-07-02 13:27:45
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - zmiana nr 2 2021-07-01 08:25:26
dokument Adam Górecki - Wójt Gminy 2021-06-30 10:09:45
dokument Marzena Łatka - Przewodnicząca Rady Gminy 2021-06-30 10:09:04
dokument Protokół z XL Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 1 czerwca 2021 r. 2021-06-30 08:57:34
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne- środowisko 2021-06-29 10:07:19
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej 2021-06-24 13:15:14
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 28.06.2021 r. 2021-06-23 14:20:08
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - zmiana nr 1 2021-06-23 12:52:27
dokument Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 629/4 oraz 629/5 (1/6 udział) obręb Czarny Bór 2021-06-22 15:21:12
dokument Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-06-22 10:07:27
dokument Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 29.06.2021 r. 2021-06-22 10:01:22
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne- kadry 2021-06-22 09:09:31
dokument Informacja o wyniku z przetargów z dnia 11.06.2021r. 2021-06-18 12:01:18
dokument Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarski wodnej 2021-06-17 11:25:21
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2021-06-17 11:22:01
dokument Katarzyna Bernaś - Dyrektor Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze 2021-06-14 12:01:38
dokument Dorota Skibska - Zastępca Wójta Gminy 2021-06-14 11:57:44
dokument Krystyna Stawiarska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 2021-06-14 11:49:44
dokument Oferta- UKN Melafir "Sportowe wakacje" 2021-06-11 13:56:28
dokument Informacja o wyniku naboru na zastępstwo na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2021-06-11 12:02:09
dokument Informacja o wyniku naboru na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarski wodnej 2021-06-11 11:59:13
dokument Uchwała Nr XL/205/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-06-11 09:00:17
dokument Uchwała Nr XL/204/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-06-11 08:59:37
dokument Centralny Rejestr Umów - II półrocze 2020 2021-06-11 08:58:16
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej 2021-06-11 08:19:59
katalog Nabór na stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej 2021-06-11 08:18:48
dokument Oferta- UKN Melafir "Organizacja Mistrzostw Polski w Biathlonie Letnim" 2021-06-10 14:52:41
katalog Oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 2021-06-10 14:39:17
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 461/2 obręb Grzędy z przeznaczeniem na cele rolne 2021-06-10 09:52:37
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 232 obręb Witków z przeznaczeniem na cele rolne 2021-06-10 09:52:02
katalog 2021 rok 2021-06-10 09:51:18
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki 577/7 obręb Czarny Bór z przeznaczeniem pod ogród przydomowy 2021-06-10 09:50:46
katalog 2021 rok 2021-06-10 09:48:48
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2021-06-08 13:18:54
dokument Rozstrzygnięcie III Otwartego Konkursu Ofert 2021-06-07 13:35:54
dokument Ogłoszenie o II licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Wesołej 17B/11 w Czarnym Borze na wymianę zajmowanego lokalu gminnego na podstawie zawartej umowy najmu 2021-06-02 13:49:35
dokument Ogłoszenie o II licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Wesołej 17B/10 w Czarnym Borze na wymianę zajmowanego lokalu gminnego na podstawie zawartej umowy najmu 2021-06-02 13:49:00
dokument Ogłoszenie o II licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Wesołej 17B/9 w Czarnym Borze na wymianę zajmowanego lokalu gminnego na podstawie zawartej umowy najmu 2021-06-02 13:48:21
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 09.06.2021 r. 2021-06-02 10:40:08
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 6 maja 2021 r. 2021-06-02 09:47:47
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 kwietnia 2021 r. 2021-06-02 09:47:17
dokument Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 9 marca 2021 r. 2021-06-02 09:46:45
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2021-06-02 09:45:13
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 2021-05-31 14:51:55
katalog Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 2021-05-31 14:50:13
dokument Raport o stanie gminy za 2020 rok 2021-05-27 12:56:18
katalog 2020 2021-05-27 12:52:53
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 28.05.2021 r. 2021-05-26 09:52:29
dokument Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2021-05-25 10:14:51
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2021-05-25 10:13:38
dokument Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 01.06.2021 r. 2021-05-25 10:12:11
dokument Informacja o wyniku z I licytacji stawki za najem lokali z dnia 14.05.2021r. 2021-05-21 11:23:13
dokument Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarski wodnej 2021-05-19 12:54:00
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2021-05-19 12:52:36
katalog 2021 2021-05-17 08:11:43
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 629/6 oraz 629/5 (1/6 udział) obręb Czarny Bór 2021-05-10 13:07:05
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 629/4 oraz 629/5 (1/6 udział) obręb Czarny Bór 2021-05-10 13:06:35
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 629/1 oraz 629/5 (1/6 udział) obręb Czarny Bór 2021-05-10 13:06:02
dokument III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU 2021-05-07 13:18:46
katalog III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU 2021-05-07 13:11:33
dokument Uchwała Nr XXXIX/203/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-05-07 09:33:48
dokument Harmonogram odbioru odpadów w miejscowości Borówno od dnia 1 stycznia 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-05-06 13:14:59
dokument Harmonogram odbioru odpadów w miejscowości Czarny Bór od dnia 1 stycznia 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-05-06 13:14:21
dokument Harmonogram odbioru odpadów w miejscowości Grzędy od dnia 1 stycznia 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-05-06 13:13:48
dokument Harmonogram odbioru odpadów w miejscowości Grzędy Górne od dnia 1 stycznia 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-05-06 13:11:18
dokument Harmonogram odbioru odpadów w miejscowości Jaczków od dnia 1 stycznia 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-05-06 13:10:48
dokument Harmonogram odbioru odpadów w miejscowości Witków od dnia 1 stycznia 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-05-06 13:10:17
dokument Uchwała Nr XXXVIII/202/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-05-06 11:23:25
dokument Uchwała Nr XXXVIII/201/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-05-06 11:22:53
dokument Uchwała Nr XXXVIII/200/2021 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Czarny Bór w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2021-05-06 11:22:18
dokument Uchwała Nr XXXVIII/199/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 2021-05-06 11:21:46
dokument Uchwała Nr XXXVIII/198/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację i finansowanie z Powiatem Wałbrzyskim inwestycji pod nazwą "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3367D w Witkowie" 2021-05-06 11:20:42
dokument Nr petycji: 3.2021 2021-05-06 10:57:51
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 6 maja 2021 r. 2021-05-05 10:51:39
dokument Informacja o finansach samorządowych podawana do publicznej wiadomości za I kwartał 2021 r. 2021-04-30 12:16:38
katalog KWARTALNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU 2021-04-30 12:15:45
dokument Wniosek o zamianę lokalu 2021-04-28 15:18:39
dokument Ogłoszenie o I licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Wesołej 17B/12 w Czarnym Borze na wymianę zajmowanego lokalu gminnego na podstawie zawartej umowy najmu 2021-04-28 14:20:08
dokument Ogłoszenie o I licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Wesołej 17B/11 w Czarnym Borze na wymianę zajmowanego lokalu gminnego na podstawie zawartej umowy najmu 2021-04-28 14:19:44
dokument Ogłoszenie o I licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Wesołej 17B/10 w Czarnym Borze na wymianę zajmowanego lokalu gminnego na podstawie zawartej umowy najmu 2021-04-28 14:19:17
dokument Ogłoszenie o I licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Wesołej 17B/9 w Czarnym Borze na wymianę zajmowanego lokalu gminnego na podstawie zawartej umowy najmu 2021-04-28 14:18:41
dokument Ogłoszenie o I licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Wesołej 17B/8 w Czarnym Borze na wymianę zajmowanego lokalu gminnego na podstawie zawartej umowy najmu 2021-04-28 14:18:12
dokument Ogłoszenie o I licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Wesołej 17B/7 w Czarnym Borze na wymianę zajmowanego lokalu gminnego na podstawie zawartej umowy najmu 2021-04-28 14:17:43
dokument Ogłoszenie o I licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Wesołej 17B/6 w Czarnym Borze na wymianę zajmowanego lokalu gminnego na podstawie zawartej umowy najmu 2021-04-28 14:17:17
dokument Ogłoszenie o I licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Wesołej 17B/5 w Czarnym Borze na wymianę zajmowanego lokalu gminnego na podstawie zawartej umowy najmu 2021-04-28 14:16:50
dokument Ogłoszenie o I licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Wesołej 17B/4 w Czarnym Borze na wymianę zajmowanego lokalu gminnego na podstawie zawartej umowy najmu 2021-04-28 14:16:25
dokument Ogłoszenie o I licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Wesołej 17B/3 w Czarnym Borze na wymianę zajmowanego lokalu gminnego na podstawie zawartej umowy najmu 2021-04-28 14:15:56
dokument Ogłoszenie o I licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Wesołej 17B/2 w Czarnym Borze na wymianę zajmowanego lokalu gminnego na podstawie zawartej umowy najmu 2021-04-28 14:15:28
dokument Ogłoszenie o I licytacji stawki czynszu za lokal mieszkalny przy ul. Wesołej 17B/1 w Czarnym Borze na wymianę zajmowanego lokalu gminnego na podstawie zawartej umowy najmu 2021-04-28 14:14:50
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Bór za 2020 rok 2021-04-28 12:24:30
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 30 kwietnia 2021 r. 2021-04-28 10:06:11
katalog 2021 rok 2021-04-27 09:55:23
dokument Informacja o wyniku z przetargów z dnia 16.04.2021r. 2021-04-23 08:23:38
dokument Nr petycji: 2.2021 2021-04-15 09:43:08
dokument Nr petycji: 1.2021 2021-04-08 11:07:57
katalog 2021 2021-04-08 11:06:03
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2021-04-08 08:26:58
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2021-03-30 11:01:18
dokument Przebudowa ulicy Azaliowej w Czarnym Borze 2021-03-26 12:20:31
katalog Przebudowa ulicy Azaliowej w Czarnym Borze 2021-03-26 12:05:44
dokument Przebudowa ul. Wesołej w Czarnym Borze 2021-03-22 14:44:17
katalog Przebudowa ulicy Wesołej w Czarnym Borze 2021-03-22 13:44:41
dokument Informacja o wyniku z przetargów z dnia 12.03.2021r. 2021-03-22 13:04:17
dokument Rejestr petycji za 2020 r. 2021-03-19 10:39:13
dokument Informacja o rozpatrywanych petycjach za 2020 rok 2021-03-19 10:38:21
dokument Budowa żłobka w Czarnym Borze 2021-03-17 14:07:28
katalog Budowa żłobka w Czarnym Borze 2021-03-17 14:05:32
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 stycznia 2021 r. 2021-03-15 13:32:34
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 grudnia 2020 r. 2021-03-15 13:31:23
dokument Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 22 grudnia 2020 r. 2021-03-15 13:30:48
dokument Uchwała Nr XXXVII/197/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2021-03-15 10:06:32
dokument Uchwała Nr XXXVII/196/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-03-15 10:05:51
dokument Uchwała Nr XXXVII/195/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-03-15 10:04:50
dokument Uchwała Nr XXXVII/194/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz na zadanie z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Gminy Dobromierz 2021-03-15 10:03:32
dokument Uchwała Nr XXXVII/193/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego - badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn" 2021-03-15 10:00:22
dokument Uchwała Nr XXXVII/192/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czarny Bór w roku 2021 2021-03-15 09:59:25
dokument Uchwała Nr XXXVII/191/2021 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę nr XXIII/115/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami 2021-03-15 09:58:44
dokument Uchwała Nr XXXVII/190/2021 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2021 roku 2021-03-15 09:50:55
dokument Uchwała Nr XXXVII/189/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021 r. 2021-03-15 09:50:13
dokument Uchwała Nr XXXVII/188/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czarny Bór 2021-03-15 09:49:22
dokument Uchwała Nr XXXVII/187/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Piotra Sterkowskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. 2021-03-15 09:48:27
dokument Uchwała Nr XXXVII/186/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Arkadiusza Rakoczy z dnia 11 grudnia 2020 r. 2021-03-15 09:47:46
dokument Uchwała Nr XXXVII/185/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r. 2021-03-15 09:46:52
dokument Uchwała Nr XXXVII/184/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. 2021-03-15 09:46:11
dokument Uchwała Nr XXXVII/183/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Czarny Bór oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Czarny Bór na 2021 r. 2021-03-15 09:44:53
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego 2021-03-15 09:27:40
katalog Nabór na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego 2021-03-15 09:26:29
dokument Końcowe rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert 2021-03-09 15:58:08
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2021-03-09 12:41:07
dokument Cząstkowe rozstrzygniecie II Otwartego Konkursu Ofert 2021-03-05 14:08:49
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2021-03-04 08:36:13
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 08.03.2021 r. 2021-03-03 08:05:30
dokument Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 09.03.2021 r. 2021-03-02 10:41:45
dokument Sprawozdania budżetowe IV kwartał 2020 2021-02-24 12:19:52
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2021-02-23 15:13:30
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego 2021-02-18 13:55:10
katalog Nabór na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego 2021-02-18 13:53:24
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 629/7 obręb Czarny Bór 2021-02-16 16:12:58
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 629/6 obręb Czarny Bór 2021-02-16 16:12:31
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 629/4 obręb Czarny Bór 2021-02-16 16:12:05
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 629/1 obręb Czarny Bór 2021-02-16 16:11:32
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2021-02-15 11:02:07
dokument Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 16.02.2021 r. 2021-02-10 11:43:20
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 16.02.2021 r. 2021-02-09 11:38:14
dokument Rejestr petycji - 2019 - Rada Gminy- brak 2021-02-09 10:02:25
dokument Rejestr petycji - 2018 - Rada Gminy- brak 2021-02-09 10:02:13
katalog Rejestr rozpatrywanych petycji - Rada Gminy 2021-02-09 09:19:55
katalog Rejestr rozpatrywanych petycji - Wójt Gminy 2021-02-09 09:19:44
dokument Informacja o wyniku z przetargów z dnia 29.01.2021r. 2021-02-05 13:11:10
katalog 2021 rok 2021-02-05 13:09:34
dokument II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU 2021-02-05 10:27:25
katalog II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU 2021-02-05 10:25:15
dokument Uchwała Nr XXXVI/182/2021 w sprawie wspólnej realizacji z Województwem Dolnośląskim zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku od ul. Wesołej do ul. Kolejowej w Czarnym Borze (km 48+380 - 49+130) - budowa ciągu pieszo rowerowego" 2021-02-04 12:06:43
dokument Uchwała Nr XXXVI/181/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-02-04 12:04:18
dokument Uchwała Nr XXXVI/180/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-02-04 12:02:50
dokument Uchwała Nr XXXVI/179/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/145/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa 2021-02-04 12:02:00
dokument Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 09.02.2021 r. 2021-02-02 13:05:51
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego 2021-02-02 07:59:26
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzmania technicznego 2021-02-02 07:48:37
katalog Nabór na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego 2021-02-02 07:44:34
dokument Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 2021-01-28 08:16:15
dokument Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 2021-01-28 08:15:32
dokument Ogłoszenie wyników I Otwartego Konkursu Ofert 2021-01-27 15:10:55
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 103/7 obręb Borówno 2021-01-27 15:04:36
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 103/3 obręb Borówno 2021-01-27 15:03:56
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2021-01-27 12:19:36
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 29 stycznia 2021 r. 2021-01-26 12:52:28
katalog 2021 2021-01-26 12:50:03
dokument Zarządzenie Nr 128/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-01-21 14:00:21
dokument Zarządzenie Nr 131/2020 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór 2021-01-21 13:59:15
katalog Regulamin Organizacyjny 2021 2021-01-21 13:58:26
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2021-01-20 14:55:25
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 2021-01-20 13:13:42
dokument Ogłoszenie o naborze- robotnik gospodarczy 2021-01-18 13:35:04
katalog Nabór na stanowisko robotnik gospodarczy 2021-01-18 13:34:26
dokument Ogłoszenie o naborze - robotnik gospodarczy/kierowca 2021-01-18 13:34:01
katalog Nabór na stanowisko robotnik gospodarczy/kierowca 2021-01-18 13:32:49
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego 2021-01-14 14:06:11
katalog Nabór na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego 2021-01-14 14:05:26
dokument Informacja o unieważnieniu naboru 2021-01-14 13:47:57
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 18.01.2021 r. 2021-01-13 11:52:08
katalog 2021 2021-01-13 11:47:17
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2021-01-11 11:20:40
dokument Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór 2021-01-04 11:00:02
dokument UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2021 ROK 2021-01-04 10:58:34
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 496 obręb Jaczków z przeznaczeniem na cele rolne 2020-12-30 11:43:58
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2020r. 2020-12-29 14:34:05
dokument Informacja o wyniku z przetargów z dnia 18.12.2020 r. 2020-12-28 13:31:33
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 15 grudnia 2020r. 2020-12-28 10:09:41
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 8 grudnia 2020r. 2020-12-28 10:05:17
dokument Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 26 listopada 2020r. 2020-12-28 10:01:55
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2020-12-28 08:43:28
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego 2020-12-28 08:15:53
katalog Nabór na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego 2020-12-28 08:13:51
dokument I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021ROKU 2020-12-23 13:55:21
katalog I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU 2020-12-23 13:53:21
dokument Opinie RIO do projektów uchwał na 2021 rok 2020-12-21 14:03:42
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 21.12.2020r. 2020-12-18 08:33:28
dokument Nr petycji: 1.2020 - petycja wielokrotna 2020-12-16 13:48:14
katalog 2020 2020-12-16 13:31:26
dokument Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 22 grudnia 2020 r. 2020-12-15 14:07:58
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 15 grudnia 2020r. 2020-12-14 08:58:31
dokument Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych 2020-12-10 14:18:04
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego 2020-12-09 14:31:01
katalog Nabór na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego 2020-12-09 14:29:34
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 474 obręb Witków 2020-12-08 15:14:02
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 463/2 obręb Witków 2020-12-08 15:13:04
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu zabudowanego stodołą stanowiącego działkę 182/2 obręb Grzędy z przeznaczeniem na cele rolne 2020-12-04 13:47:33
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 8 grudnia 2020 r. 2020-12-04 12:17:51
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 5 listopada 2020 r. 2020-12-04 10:03:16
dokument Protokół z XXIX Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 września 2020 r. 2020-12-04 10:00:59
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu niezabudowanego stanowiącego część działki nr 598/2 obręb Czarny Bór z przeznaczeniem pod garaż 2020-12-03 13:17:18
dokument Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór 2020-11-30 13:23:57
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 24.11.2020r. 2020-11-19 12:56:32
dokument Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 26 listopada 2020 r. 2020-11-19 12:52:28
dokument Projekt WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CZARNY BÓR 2020-11-17 14:28:47
dokument Projekt UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2021 rok 2020-11-17 14:24:39
dokument Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czarny Bór 2020-11-10 15:35:01
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 5 listopada 2020 r. 2020-11-04 11:21:33
dokument Sprawozdania budżetowe III kwartał 2020 2020-10-23 09:13:08
dokument Informacja o wyniku z przetargów z dnia 09.10.2020 r. 2020-10-19 12:32:40
dokument Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych 2020-10-16 14:01:53
katalog Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych 2020-10-16 13:43:40
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 7.10.2020r. 2020-10-02 12:29:53
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 15 września 2020 r. 2020-10-02 10:57:06
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 4 września 2020 r. 2020-10-02 10:55:59
dokument Protokół z XXVI Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 9 lipca 2020 r. 2020-10-02 10:54:35
dokument Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 28 maja 2020r. 2020-10-02 10:53:17
dokument Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu który miał się odbyć dnia 09.10.2020r. 2020-09-30 14:37:46
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 28.09.2020 r. 2020-09-25 11:26:08
dokument Sesja Rady Gminy - 29 września 2020 r. 2020-09-22 16:11:14
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 24.09.2020r. 2020-09-22 12:43:17
dokument Informacja o wyniku przetargu z dnia 10.09.2020r. 2020-09-17 09:26:54
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 219/1 obręb Jaczków z przeznaczeniem na cele rolne 2020-09-16 13:54:03
katalog 2020 rok 2020-09-16 13:52:48
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 15 września 2020r. 2020-09-14 09:00:57
dokument Posiedzenie komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 16.09.2020 r. 2020-09-11 10:12:56
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Polna 13A/1 Czarny Bór 2020-09-10 14:26:45
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 365/4 i 587 obręb Grzędy 2020-09-10 14:25:34
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 365/5 i 588 obręb Grzędy 2020-09-10 14:23:26
dokument Sprawozdania budżetowe II kwartał 2020 2020-09-04 12:53:31
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 4 września 2020r. 2020-09-03 09:44:11
dokument Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części dz. nr 415/3 (teren kolejowy), dz. nr 478 i dz. nr 21 w Witkowie 2020-09-02 15:02:34
katalog Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części dz. nr 415/3 (teren kolejowy), dz. nr 478 i dz. nr 21 w Witkowie 2020-09-02 15:00:58
dokument Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części dz. nr 191/3 (teren kolejowy), dz. nr 292 i dz. nr 99 w Jaczkowie 2020-09-02 15:00:09
katalog Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części dz. nr 191/3 (teren kolejowy), dz. nr 292 i dz. nr 99 w Jaczkowie 2020-09-02 14:57:24
dokument Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach (III postępowanie) 2020-09-02 11:15:18
dokument Informacja o wyniku naboru - Główny Księgowy OPS Czarny Bór 2020-09-01 10:19:21
dokument Wyposażenie nagłośnieniowe i estradowe świetlicy wiejskiej 2020-08-24 12:34:19
dokument Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 27.08.2020r. 2020-08-24 08:22:41
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu niezabudowanego stanowiącego część działki nr 202/2 obręb Grzędy z przeznaczeniem pod ogród przydomowy 2020-08-20 11:53:17
dokument Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach (II postępowanie) 2020-08-18 09:02:57
dokument Ogłoszenie wyników V Otwartego Konkursu Ofert 2020-08-14 14:24:15
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2020-08-11 15:31:39
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór (III postępowanie) 2020-08-05 14:54:26
katalog Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór (III postępowanie) 2020-08-05 14:44:38
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2020-08-03 12:18:42
dokument Oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie- LZS Joker Jaczków 2020-07-31 14:02:19
dokument Wykonanie nowej nawierzchni warstwy jezdnej drogi gminnej Czarny Bór - Borówno - Witków 2020-07-29 14:08:11
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2020-07-29 10:39:51
katalog Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze IV 2020-07-29 10:38:24
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2020-07-28 15:12:37
dokument Centralny Rejestr Umów - I półrocze 2020 2020-07-28 13:18:15
dokument Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 476 w Jaczkowie km 0+000-0+120 2020-07-28 11:58:00
katalog Budowa chodnika przy drodze powiatowej 3367D w Witkowie 2020-07-28 11:33:04
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór (II postępowanie) 2020-07-28 09:28:27
katalog Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór (II postępowanie) 2020-07-28 09:24:08
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2020-07-27 14:10:16
dokument V OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU 2020-07-17 14:00:46
katalog VOTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU 2020-07-17 13:52:17
dokument Materiały reklamowe do świetlicy wiejskiej 2020-07-16 10:55:25
dokument Informacja o godzinie rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Czarny Bór w dniu 12 lipca 2020 r. 2020-07-10 12:36:07
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Czarny Bór 2020-07-10 12:32:45
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2020-07-10 12:03:00
katalog Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze III 2020-07-10 12:02:21
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2020-07-08 13:39:08
dokument Postanowienie NR 282/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Czarny Bór 2020-07-08 11:14:33
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - 9.07.2020r. 2020-07-07 14:44:59
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2020-07-06 12:43:45
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór 2020-07-06 11:13:52
dokument Ogłoszenie wyników IV konkursu ofert 2020-07-03 12:01:08
katalog IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU 2020-07-03 11:58:56
dokument Oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie- UKN Melafir 2020-07-02 14:58:51
katalog Oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 2020-07-02 14:56:24
dokument Sesja Rady Gminy - 9 lipca 2020 r. 2020-07-02 14:46:13
dokument Zapytanie ofertowe 2020-07-02 09:54:18
katalog Zabiegi konserwacyjne, w tym wykonanie cięć pielęgnacyjnych zgodnych ze statyką drzewa- Pomnika przyrody drzewa gatunku Lipa drobnolistna 2020-07-02 09:51:17
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi za rok 2019 2020-06-30 15:58:17
katalog Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi 2020-06-30 15:56:45
dokument Informacja o wyniku przetargu z dnia 23.06.2020r. 2020-06-30 13:56:45
dokument OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. 2020-06-30 12:55:03
dokument Informacja o godzinie rozpoczęcia prac obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Czarny Bór w dniu 28 czerwca 2020 r. 2020-06-26 15:56:41
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Czarny Bór 2020-06-26 09:37:35
dokument Postanowienie NR 198/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Czarny Bór 2020-06-26 09:34:21
dokument Postanowienie NR 199/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Czarny Bór 2020-06-26 09:32:31
dokument Postanowienie NR 195/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Czarny Bór 2020-06-26 09:30:04
dokument Prezentacje szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych 2020-06-25 08:35:19
dokument POSTANOWIENIE NR 75/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Czarny Bór 2020-06-22 08:31:32
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2020-06-17 12:49:41
katalog Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze II 2020-06-17 12:47:24
katalog Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze I 2020-06-17 12:46:01
dokument Postanowienie Nr 56/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-17 09:32:15
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2020-06-17 08:31:18
dokument Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 2020-06-16 11:53:48
dokument Wyciąg z Postanowienia Nr 55/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-16 08:03:08
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-15 14:51:42
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I o dokonywaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW i terminie losowania składów OKW 2020-06-12 16:22:07
dokument wniosek o dopisanie do spisu wyborców 2020-06-12 13:54:09
dokument wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 2020-06-12 13:53:17
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Czarny Bór o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-10 14:15:38
katalog 2019 2020-06-10 12:54:16
katalog 2018 2020-06-10 12:54:08
dokument Edyta Śpiewak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2020-06-09 10:44:21
dokument Anna Dziewit - Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze (roczne) 2020-06-09 10:42:05
dokument Katarzyna Bernaś - Dyrektor Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze(roczne) 2020-06-09 10:40:30
dokument Adam Górecki - Wójt 2020-06-09 10:35:10
dokument Dorota Skibska - Zastępca Wójta (roczne) 2020-06-09 10:33:05
dokument Tomasz Gromala - Sekretarz 2020-06-09 10:27:37
dokument Paweł Twardowski - Skarbnik 2020-06-09 10:26:28
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu niezabudowanego stanowiącego działkę nr 342 obręb Czarny Bór z przeznaczeniem pod ogród przydomowy 2020-06-08 09:16:39
dokument Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2020-06-08 08:35:01
dokument Wyjaśnienia PKW dotyczące ustnego zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego, dot. zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych, pełnomocnictw, mężów zaufania 2020-06-08 08:27:36
dokument Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-08 08:25:47
dokument Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-08 08:20:06
dokument Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-08 08:19:20
dokument Samodzielne zgłoszenie przez wyborcę kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP 2020-06-08 08:18:15
dokument Informacja o wyniku naboru - stanowisko ds. księgowości budżetowej 2020-06-05 11:10:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-05 08:39:23
dokument Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 30 kwietnia 2020 r. 2020-06-04 13:50:10
dokument Postanowienie Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP 2020-06-04 11:50:11
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 9.06.2020r. 2020-06-04 10:16:15
dokument Informacja o kondydatach spełniających wymagania formalne 2020-06-03 08:15:06
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2020-06-02 12:10:50
dokument Zmiana budżetu Nr 7/2020 (U-30.04.2020) 2020-06-02 11:52:43
dokument Zmiana budżetu Nr 6/2020 (Z-23.04.2020) 2020-06-02 11:48:30
dokument Zmiana budżetu Nr 5/2020 (Z-31.03.2020) 2020-06-02 11:46:23
dokument Zmiana budżetu Nr 4/2020 (Z-28.02.2020) 2020-06-02 11:42:59
dokument Zmiana budżetu Nr 3/2020 (U-25.02.2020) 2020-06-02 11:40:25
dokument Zmiana budżetu Nr 2/2020 (Z-31.01.2020) 2020-06-02 11:35:52
dokument Zmiana budżetu Nr 1/2020 (U-30.01.2020) 2020-06-02 11:34:24
dokument Sprawozdania budżetowe I kwartał 2020 2020-06-02 11:25:49
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2020-05-29 13:58:33
dokument Informacja o finansach samorządowych podawana do publicznej wiadomości za I kwartał 2020 r. 2020-05-27 12:23:46
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy 2020-05-27 09:12:58
dokument Informacja o rozpatrywanych petycjach za 2019 rok 2020-05-26 09:28:20
dokument Informacja o kondydatach spełniających wymagania formalne 2020-05-26 08:02:55
dokument Sesja Rady Gminy - 28 maja 2020 r. 2020-05-21 14:07:00
katalog Wykonanie instalacji gazowej w komunalnych lokalach mieszkalnych 2020-05-21 13:47:20
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. ksiegowości budżetowej 2020-05-18 14:36:20
katalog Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej 2020-05-18 14:33:45
dokument Opinia RIO o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 2020-05-14 11:11:34
dokument Uchwała nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-05-11 15:23:19
dokument Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 25 luty 2020 r. 2020-05-07 14:01:58
dokument Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarski wodnej 2020-05-06 08:58:26
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2020-05-06 08:54:43
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Bór za 2019 rok 2020-05-05 15:50:20
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2020-04-30 07:52:47
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy, Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 30.04.2020r. 2020-04-29 09:29:20
dokument Zmiana godziny rozpoczecia Sesji Rady Gminy - 30 kwietnia 2020 r. 2020-04-24 11:06:54
dokument Sesja Rady Gminy - 30 kwietnia 2020 r. 2020-04-23 14:50:47
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-16 09:19:23
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarski wodnej 2020-04-15 10:22:35
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2020-04-15 10:20:09
dokument INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I o dokonywaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW 2020-04-14 14:19:43
dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2019 rok 2020-04-10 12:32:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-04-10 10:45:10
dokument Ogłoszenie wyników III Otwartego Konkursu Ofert 2020-04-07 16:05:22
dokument Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2020-03-31 13:33:22
dokument POSTANOWIENIE Nr 17/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2020-03-26 11:50:19
katalog 2020 2020-03-25 11:41:35
dokument III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU 2020-03-04 15:11:37
katalog III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU 2020-03-04 15:08:15
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 6 luty 2020r. 2020-03-03 13:55:48
dokument Zgłoszenie kandydatów na członków OKW przez komitet wyborczy w wyborach Prezydenta RP 2020-02-27 13:39:40
dokument Sprawozdania budżetowe IV kwartał 2019 2020-02-26 12:18:01
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy oraz Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 25.02.2020 r. 2020-02-24 10:53:10
dokument Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP 2020-02-21 09:59:49
dokument Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-02-21 09:58:36
dokument Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2020-02-21 09:57:36
dokument Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-02-21 09:56:58
dokument Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-02-21 09:56:27
dokument Sesja Rady Gminy - 25 luty 2020 r. 2020-02-18 16:42:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-02-18 07:47:17
dokument Ogłoszenie wyników II Otwartego Konkursu Ofert 2020-02-14 14:10:28
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 6 luty 2020 r 2020-02-13 10:27:37
dokument POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-02-12 14:48:54
dokument Protokół z XXI Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 30 stycznia 2020r. 2020-02-07 09:34:21
dokument Sesja Rady Gminy -30 styczeń 2020 r. 2020-02-07 09:32:06
dokument Wykaz beneficjentów, wysokość przyznanych dotacji oraz zakres realizowanych prac objętych dotacją na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach na terenie Gminy Czarny Bór 2020-02-05 15:07:57
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2020-02-05 14:28:28
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 6 luty 2020 r 2020-02-05 08:43:27
dokument Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 6.02.2020r. 2020-02-05 08:19:23
katalog ZMIANY BUDŻETU GMINY na 2020 rok 2020-02-04 15:14:15
dokument UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2020 rok 2020-02-04 15:12:40
katalog UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2020 rok 2020-02-04 15:11:46
dokument Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór 2020-02-04 14:50:37
dokument PROJEKT BUDŻETU na 2020 rok 2020-02-04 14:45:22
dokument Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu 2020-02-04 14:38:27
dokument Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu 2020-02-04 14:37:09
dokument Informacja o wyniku przetargu z dnia 24.01.2020r. 2020-02-04 13:24:27
katalog 2020 rok 2020-02-04 13:23:34
dokument Ogłoszenie wyników I Otwartego Konkursu Ofert 2020-01-28 15:54:34
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - 30.01.2020r. 2020-01-28 15:07:11
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 2020-01-27 11:15:10
dokument Sesja Rady Gminy -30 styczeń 2020 r. 2020-01-23 12:57:09
katalog 2020 2020-01-23 12:44:19
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 30 grudnia 2019 r. 2020-01-23 10:52:20
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2019 r 2020-01-23 10:50:12
dokument Katarzyna Bernaś - p.o. Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury 2020-01-22 10:45:39
dokument II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU 2020-01-20 15:18:08
katalog II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU 2020-01-20 15:15:31
dokument Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2020-01-10 11:17:26
dokument Centralny Rejestr Umów za rok 2019 2020-01-09 14:14:53
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 9.01.2020r. 2020-01-07 16:09:52
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu niezabudowanego stanowiącego część działki nr 218/2 obręb Grzędy z przeznaczeniem pod garaż 2020-01-07 12:21:46
katalog 2020 rok 2020-01-07 12:20:09
dokument Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 8.01.2020r. 2020-01-07 10:32:55
katalog 2020 2020-01-07 10:30:26
dokument I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU 2019-12-30 14:38:39
katalog I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU 2019-12-30 14:31:55
dokument Sesja Rady Gminy - 19 grudnia 2019 r. 2019-12-30 10:40:18
dokument Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 19 grudnia 2019r. 2019-12-30 10:38:06
dokument Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 28 listopada 2019r. 2019-12-30 10:35:09
dokument Opinia RIO o możliwosci sfinansowania deficytu 2019-12-27 13:15:19
dokument Opinia RIO o projekcie uchwały w sprawie WPF 2019-12-27 13:13:54
dokument Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 2019-12-27 13:11:38
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2019 r 2019-12-27 10:32:59
dokument Nr petycji : 8.2019 2019-12-27 09:01:43
dokument Regulamin konkursu wraz z załącznikami 2019-12-19 12:03:16
dokument baner 2019-12-19 12:02:29
dokument Informacja o konkursie 2019-12-19 12:01:52
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - 19.12.2019r. 2019-12-18 09:35:07
dokument Wyposażenie nagłośnieniowe i estradowe świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem 2019-12-12 14:48:55
katalog Wyposażenie nagłośnieniowe i estradowe świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem 2019-12-12 14:47:53
dokument Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2019-12-12 13:07:24
katalog Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2019-12-12 13:06:25
dokument Sesja Rady Gminy - 19 grudnia 2019 r. 2019-12-12 12:08:20
dokument Krzysztof Kręzel - Kieownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze - końcowe 2019-12-10 14:51:58
dokument Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 12.12.2019r. 2019-12-09 13:09:34
dokument Sesja Rady Gminy - 28 listopad 2019 r. 2019-12-05 13:32:30
dokument Wyposażenie świetlicowe świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem 2019-12-04 14:59:34
katalog Wyposażenie świetlicowe świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem 2019-12-04 14:55:29
dokument Wyposażenie komputerowe świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem 2019-12-04 08:30:20
katalog Wyposażenie komputerowe świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem 2019-12-04 08:24:31
dokument Sesja Rady Gminy - 29 październik 2019 r 2019-12-04 08:10:25
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 10 października 2019r. 2019-12-04 08:08:45
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 30 września 2019r. 2019-12-04 08:07:48
dokument Sesja Rady Gminy - 27 sierpnia 2019 r. 2019-12-04 08:06:37
dokument Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2019r. 2019-12-04 08:04:27
dokument Sesja Rady Gminy -30 maj 2019 r. 2019-12-04 08:01:46
dokument Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór 2019-11-29 11:04:38
katalog Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór 2019-11-29 11:02:27
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 27.11.2019r. 2019-11-25 14:55:28
dokument Sprawozdania budżetowe III kwartał 2019 2019-11-25 12:34:51
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 27.11.2019 r. 2019-11-25 11:10:08
dokument Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 27.11.2019r. 2019-11-25 10:47:46
dokument Sesja Rady Gminy - 28 listopad 2019 r. 2019-11-21 14:10:48
dokument Protokół z Nazwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 5 listopad 2019 r. 2019-11-21 13:19:28
dokument Wyposażenie gastronomiczne świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem 2019-11-20 14:00:54
katalog Wyposażenie gastronomiczne świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem 2019-11-20 13:57:53
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 21.11.2019 r. (II) 2019-11-20 09:54:34
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 21.11.2019r. 2019-11-20 09:43:47
dokument Informacja o wyniku przetargów z dnia 08.11.2019r. 2019-11-15 14:00:31
dokument Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 2/MT/2019 z dnia 30.10.2019r. 2019-11-14 13:50:17
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 5 listopad 2019 r. 2019-11-04 10:01:33
dokument Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 29 października 2019r. 2019-11-04 09:50:49
dokument Wyposażenie bankietowe świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem 2019-10-31 12:53:01
katalog Wyposażenie bankietowe świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem 2019-10-31 12:47:36
katalog Ulepszenie lokali komunalnych 2, 3 i 4 w budynku przy ul.Wesołej 26 2019-10-31 09:02:37
dokument Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych 2019-10-28 15:11:14
katalog Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych 2019-10-28 15:02:49
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy oraz Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 29.10.2019 r. 2019-10-25 08:10:34
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu niezabudowanego stanowiącego część działki nr 218/2 obręb Grzędy z przeznaczeniem pod ogród przydomowy 2019-10-24 10:32:18
dokument Wyposażenie świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem 2019-10-23 14:16:18
dokument Sesja Rady Gminy - 29 październik 2019 r 2019-10-22 15:59:10
dokument Nr petycji : 7.2019 2019-10-21 09:06:21
dokument Informacja o wyniku przetargu z dnia 04.10.2019r. 2019-10-15 10:24:46
dokument Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie- Stowarzyszenie "Klub Seniorów" 2019-10-11 14:24:10
katalog Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie- Stowarzyszenie "Klub Seniorów" 2019-10-11 14:17:49
dokument Informacja o godzinie rozpoczęcia prac obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Czarny Bór w dniu 13 października 2019 r. 2019-10-11 09:28:30
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 10 października 2019 r. 2019-10-11 08:54:14
dokument Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych 2019-10-10 13:38:42
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Czarny Bór 2019-10-10 13:37:42
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 10 października 2019r. 2019-10-09 12:44:58
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 30 września 2019 r. 2019-10-07 12:54:07
katalog Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.nr 62/1 w Czarnym Borze 2019-10-07 11:51:35
dokument Anna Dziewit - Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze - wstępne 2019-10-07 09:53:25
dokument Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. 2019-10-04 14:22:32
dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2019 r. 2019-10-04 14:09:32
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Grzędy 43A/2 2019-10-04 09:54:24
dokument Informacja o składach z Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Czarny Bór 2019-10-03 15:25:08
dokument Informacja o wyniku przetargów z dnia 20.09.2019r. 2019-10-01 09:24:58
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-09-30 07:49:44
dokument Obwiesczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 4 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-09-30 07:49:07
dokument Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-09-30 07:48:12
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 30 września 2019r. 2019-09-27 14:00:06
dokument Nr petycji : 6.2019 2019-09-26 08:40:09
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-24 10:00:35
dokument Przebudowa ulic Sportowej i Skalników w Czarnym Borze 2019-09-23 13:06:21
katalog Przebudowa ulic Sportowej i Skalników w Czarnym Borze 2019-09-23 13:04:04
dokument Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 2019-09-23 12:58:48
dokument Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 189 w Witkowie km 0+000 - 0+95 2019-09-20 14:12:44
dokument Wyposażenie świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem 2019-09-19 14:09:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-19 11:47:46
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu niezabudowanego stanowiącego część działki nr 285/5 obręb Grzędy z przeznaczeniem pod ogród przydomowy 2019-09-17 12:57:20
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I o terminie losowania składów OKW 2019-09-16 15:15:24
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2019-09-13 12:36:32
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 19.09.2019 r. 2019-09-13 09:31:54
dokument Anna Dziewit - Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze - końcowe 2019-09-10 08:51:04
dokument Dostawa budek lęgowych dla ptaków, nietoperzy, oraz trzmieli i pszczoły murarki 2019-09-05 12:28:59
katalog Dostawa budek lęgowych dla ptaków, nietoperzy, oraz trzmieli i pszczoły murarki 2019-09-05 12:28:26
dokument Protokół z XIII Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 27 sierpnia 2019 r. 2019-09-03 09:36:03
dokument Usunięcie drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe w tym wywroty, złomy i posusz kornikowy na terenie lasów gminnych Gminy Czarny Bór - zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi 2019-08-30 11:44:24
katalog Usunięcie drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe w tym wywroty, złomy i posusz kornikowy na terenie lasów gminnych Gminy Czarny Bór - zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi 2019-08-30 11:43:16
dokument Wycinka - usunięcie 50 sztuk drzew z pasa drogowego dróg gminnych oraz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Czarny Bór i wyfrezowania 20 sztuk karp drzew 2019-08-29 14:41:17
katalog Wycinka - usunięcie 50 sztuk drzew z pasa drogowego dróg gminnych oraz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Czarny Bór i wyfrezowania 20 sztuk karp drzew 2019-08-29 14:40:14
dokument Budowa integralnego systemu naśnieżania rekreacyjnych tras narciarskich 2019-08-29 13:45:43
dokument Utrzymanie zadrzewienia i zakrzewienia, w tym wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasie drogowym dróg gminnych, wewnętrznych oraz nieruchomościach stanowiących własność Gminy Czarny Bor 2019-08-28 14:07:09
katalog Utrzymanie zadrzewienia i zakrzewienia, w tym wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasie drogowym dróg gminnych, wewnętrznych oraz nieruchomościach stanowiących własność Gminy Czarny Bor 2019-08-28 14:06:10
dokument Ogłoszenie wyników VI Otwartego Konkursu Ofert 2019-08-27 16:12:40
dokument Zakup materiału sadzeniowego drzew do nasadzenia kompensacyjnego - zastępczego 2019-08-23 12:11:45
katalog Zakup materiału sadzeniowego drzew do nasadzenia kompensacyjnego - zastępczego 2019-08-23 12:10:39
katalog Dostawa używanego samochodu terenowego typu Pick-up z wyposażeniem 2019-08-23 11:40:48
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 27.08.2019r. 2019-08-23 11:01:07
dokument Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 26.08.2019r. 2019-08-23 10:04:43
dokument Sesja Rady Gminy - 27 sierpnia 2019 r. 2019-08-20 13:04:16
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego 2019-08-20 10:43:37
katalog Nabór na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego 2019-08-20 10:39:41
dokument Magdalena Tarnawska - likwidator Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze - końcowe 2019-08-20 10:22:25
dokument Informacja o wyniku z przetargu z dnia 08.08.2019r. 2019-08-16 10:22:46
dokument Sprawozdania budżetowe II kwartał 2019 2019-08-08 11:09:12
katalog KWARTALNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU 2019-08-08 11:02:19
dokument Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 27/7 obręb Borówno 2019-08-08 10:45:07
dokument Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działkę nr 629/7 i udział w działce 629/5 obręb Czarny Bór 2019-08-08 10:42:12
dokument Informacja o wyniku z przetargów z dnia 31.07.2019r. 2019-08-08 10:29:12
dokument Sesja Nadzwyczajna -31 lipca 2019r. 2019-08-07 13:39:31
dokument Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 31 lipca 2019 r. 2019-08-07 13:37:24
katalog Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.nr 62/1 w Czarnym Borze 2019-08-07 13:15:37
katalog Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3367D w Witkowie 2019-08-07 12:59:24
dokument Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 189 w Witkowie km 0+000 - 0+950 2019-08-06 15:44:39
katalog Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 189 w Witkowie km 0+000 - 0+950 2019-08-06 15:42:41
dokument Budowa integralnego systemu naśnieżania rekreacyjnych tras narciarskich 2019-08-06 12:01:10
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór 2019-08-02 12:53:39
katalog Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór 2019-08-02 12:52:40
dokument Nadzawyczajna Sesja Rady Gminy - 31 lipca 2019 r. 2019-07-29 15:29:50
dokument VI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU 2019-07-26 14:02:08
katalog VI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU 2019-07-26 13:57:51
dokument Ogłoszenie wyników V Otwartego Konkursu Ofert 2019-07-19 14:09:01
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu zabudowanego pomieszczeniem gospodarczym stanowiącego część działki nr 215/6 obręb Czarny Bór 2019-07-19 13:35:45
dokument Informacja o wyniku z przetargów z dnia 05.07.2019r. 2019-07-12 12:56:48
dokument Wyposażenie świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem 2019-07-12 12:35:17
katalog Wyposażenie świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem 2019-07-12 12:32:18
dokument Budowa ekologicznych źródeł energii - ogniw fotowoltaicznych dla budynku Świetlicy Wiejskiej, znajdującej się w miejscowości Grzędy, gmina Czarny Bór (dz. nr 258/2, obr. 5 Grzędy) 2019-07-11 12:56:12
katalog Budowa ekologicznych źródeł energii - ogniw fotowoltaicznych dla budynku Świetlicy Wiejskiej, znajdującej się w miejscowości Grzędy, gmina Czarny Bór (dz. nr 258/2, obr. 5 Grzędy) 2019-07-11 12:55:09
katalog Budowa ekologicznych źródeł energii - ogniw fotowoltaicznych dla budynku Świetlicy Wiejskiej, znajdującej się w miejscowości Grzędy, gmina Czarny Bór (dz. nr 258/2, obr. 5 Grzędy) 2019-07-11 12:48:45
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu niezabudowanego stanowiącego część działki nr 285/5 obręb Grzędy z przeznaczeniem pod ogród przydomowy 2019-07-10 14:14:28
dokument Nr petycji : 5.2019 2019-07-10 10:40:26
dokument Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 2019-07-09 15:33:54
katalog Oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 2019-07-09 15:28:54
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji 2019-07-04 15:14:54
dokument Informacja o rozpatrywanych petycjach za 2018 rok 2019-07-04 10:44:27
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór 2019-07-04 10:27:01
katalog Regulamin Organizacyjny 2019 2019-07-04 10:25:50
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I w sprawie rozwiązania komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2019-07-01 13:07:02
dokument Protokół z XI Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 24 czerwca 2019 r. 2019-06-26 13:04:00
dokument V otwarty Konkurs Ofert 2019-06-26 10:35:13
katalog V otwarty Konkurs Ofert 2019-06-26 10:30:42
dokument Informacja o wyniku z przetargu z dnia 14.06.2019r. 2019-06-21 11:21:35
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - 18.06.2019r. 2019-06-17 10:57:49
dokument Sesja Rady Gminy - 24 czerwca 2019r. 2019-06-17 09:00:44
dokument Transmisje archiwalne 2019-06-11 13:54:46
dokument Aktualna transmisja 2019-06-11 13:52:24
dokument Protokół z X Sesji Rady Gminy Czarny Bór - 30.05.2019r. 2019-06-06 13:37:16
dokument Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 11.06.2019r. 2019-06-05 10:53:49
dokument Nr petycji : 4.2019 2019-06-04 12:27:37
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi-2018 2019-05-31 13:46:47
katalog Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi 2019-05-31 13:30:48
dokument Renata Chruszcz - Zastępca Wójta 2019-05-30 09:07:23
dokument Krzysztof Kręzel - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2019-05-30 09:04:07
dokument Edyta Śpiewak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2019-05-30 09:02:04
dokument Renata Chruszcz - p.o. Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze 2019-05-30 09:00:25
dokument Anna Dziewit - Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze 2019-05-30 08:57:47
dokument Magdalena Tarnawska - likwidator Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2019-05-30 08:35:39
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działkę nr 629/7 i udział w działce 629/5 obręb Czarny Bór 2019-05-28 15:30:15
dokument Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 27/7 obręb Borówno 2019-05-28 15:28:55
dokument Nr petycji : 3.2019 2019-05-27 10:22:26
dokument Informacja o pełnionych dyżurach w dniach 25-26 maja 2019 r. 2019-05-24 11:56:29
dokument Informacja o godzinie rozpoczęcia prac obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Czarny Bór w dniu 26 maja 2019 r. 2019-05-24 11:54:17
dokument Informacja o wyniku z przetargów z dnia 17.05.2019r. 2019-05-24 11:42:30
dokument Rozstrzygnięcie IV otwartego konkursu ofert 2019-05-23 14:59:26
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 27.05.2019r. 2019-05-23 14:31:56
dokument Sesja Rady Gminy - 30 maj 2019 r. 2019-05-23 14:27:44
dokument Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych 2019-05-22 12:49:11
dokument 2018 2019-05-21 11:09:41
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 27.05.2019r. 2019-05-20 13:11:02
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-20 10:57:16
dokument Informacja o przesunięciu terminu 2019-05-17 14:18:10
dokument Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12 2019-05-17 07:32:49
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r. 2019-05-16 09:11:23
dokument Sesja Nadzwyczajna - 6 maja 2019r. 2019-05-10 09:10:26
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 103/10 obręb Borówno 2019-05-08 13:14:16
dokument Informacja o wyniku z przetargów z dnia 26.04.2019r. 2019-05-07 15:47:36
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czarny Bór 2019-05-06 13:35:48
dokument Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 2019-05-06 13:34:33
dokument Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze 2019-04-30 15:25:58
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Bór za 2018 rok 2019-04-30 14:44:10
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 6.05.2019r. 2019-04-30 14:39:26
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 6 maja 2019r. 2019-04-30 14:36:03
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów niezabudowanych stanowiących część działki nr 218/2 obręb Grzędy z przeznaczeniem pod garaż 2019-04-30 14:23:00
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I o dokonywaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW i terminie losowania składów OKW 2019-04-26 15:17:40
dokument Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 29.04.2019r. 2019-04-25 12:27:51
dokument IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU 2019-04-19 13:37:31
katalog IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019R 2019-04-19 13:28:32
dokument Sesja Nadzwyczajna - 18 kwietnia 2019 r. 2019-04-18 15:35:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019-04-18 11:20:17
dokument Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r. 2019-04-16 16:22:43
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 18 kwietnia 2019 r. 2019-04-16 10:05:28
dokument Informacja o wyniku przetargu z dnia 05.04.2019r. 2019-04-16 09:02:12
dokument Rozstrzygnięcie III otwartego konkursu ofert 2019-04-12 10:21:37
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu niezabudowanego stanowiącego część działki nr 218/2 obręb Grzędy z przeznaczeniem pod ogród przydomowy 2019-04-04 10:01:34
katalog 2019 rok 2019-04-04 09:59:30
dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2018 r. 2019-04-02 10:38:16
dokument Sesja Rady Gminy - 28 marca 2019r. 2019-03-29 08:26:59
dokument Nr petycji : 2.2019 2019-03-28 07:55:29
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 27.03.2019r. 2019-03-25 12:27:19
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-03-25 10:55:52
dokument Informacja o warunkach udzialu obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi 2019-03-25 10:54:27
dokument Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 2019-03-25 10:53:33
dokument Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-03-25 10:47:27
dokument Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2019-03-25 10:46:25
dokument Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-03-25 10:45:48
dokument Centralny Rejestr Umów - I kwartał 2019 2019-03-22 12:42:07
dokument Centralny Rejestr Umów - 2018 2019-03-22 12:39:36
dokument Posiedzenie Komisji do zmian Statutu Gminy Czarny Bór - 27.03.2019r. 2019-03-22 11:56:04
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 27.03.2019r. 2019-03-22 11:50:42
dokument Sesja Rady Gminy - 28 marca 2019r 2019-03-21 14:40:01
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działkę nr 629/7 i udział w działce 629/5 obręb Czarny Bór 2019-03-20 15:23:47
dokument Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze 2019-03-13 13:11:37
dokument Nr petycji : 1.2019 2019-03-11 13:47:24
katalog 2019 2019-03-11 13:21:03
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze 2019-03-11 11:17:07
dokument III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU 2019-03-08 10:05:16
katalog III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU 2019-03-08 09:53:47
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 27/7 obręb Borówno 2019-03-08 09:28:56
dokument obwieszczenie PKW o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2019-03-07 09:16:42
dokument Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert 2019-03-06 10:47:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy o miejscach na bezpłatne plakatowanie 2019-03-04 09:17:54
dokument Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert 2019-03-01 14:21:32
dokument Katarzyna Bernaś - p.o Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury 2019-03-01 07:45:58
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymogi formalne na stanowisko Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze 2019-02-28 08:16:46
dokument Sprawozdania budżetowe IV kwartał 2018 2019-02-26 09:57:38
dokument Sesja Nadzwyczajna - 21 luty 2019 r. 2019-02-22 09:23:57
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 21 luty 2019 r 2019-02-20 14:13:00
dokument Posiedzenie Komisji do zmian Statutu Gminy - 21.02.2019 r. 2019-02-19 11:29:40
dokument Posiedzenie Komisji Spaw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 21.02.2019 r. 2019-02-19 10:01:58
dokument Informacja o wyniku przetargów z dnia 08.02.2019r. 2019-02-18 10:09:11
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2019-02-15 14:03:55
dokument Dorota Skibska - Zastępca Wójta Gminy 2019-02-14 10:08:30
dokument OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU 2019-02-04 14:29:29
katalog II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU 2019-02-04 14:25:19
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 2019-02-01 14:15:01
dokument Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2019 r. 2019-02-01 12:16:21
dokument Opinia RIO o planowanej kwocie długu 2019-01-25 14:41:15
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 30.01.2019 r. 2019-01-25 12:06:14
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 30.01.2019 r 2019-01-25 12:02:30
dokument Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2019 r 2019-01-23 11:08:51
dokument Informacja o wyniku przetargu z dnia 11.01.2019r. 2019-01-21 14:25:46
katalog 2019 rok 2019-01-21 14:22:38
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarny Borze 2019-01-18 13:50:19
dokument Adam Górecki - Wójt Gminy 2019-01-17 10:44:44
dokument Marzena Łatka - Przewodnicząca Rady Gminy 2019-01-17 10:43:18
dokument Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert 2019-01-14 15:28:51
dokument Załącznik Nr 5 Oświadczenie uczestnika pełnoletniego-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory 2019-01-14 14:41:43
dokument Załącznik Nr 4 Oświadczenie uczestnika niepełnoletniego-bez zgody na udostępnienie-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory 2019-01-14 14:41:07
dokument Załącznik Nr 3 Wykaz Delegatur- III Edycja Konkursu Wybieram Wybory 2019-01-14 14:40:27
dokument Załącznik Nr 2 Oświadczenie nauczyciela-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory 2019-01-14 14:39:42
dokument Załącznik Nr 1 Zgłoszenie do konkursu-III Edycja Konkursu Wybieram Wybory 2019-01-14 14:38:58
dokument Plakat 2019-01-14 14:38:05
dokument Regulamin III Edycji Konkursu Wybieram Wybory 2019-01-14 14:37:20
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 27/7 obręb Borówno 2019-01-11 14:25:58
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 56/4 obręb Grzędy Górne 2019-01-11 14:22:53
dokument nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2019-01-11 12:01:26
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 08.01.2019 2019-01-04 10:20:01
katalog 2019 2019-01-04 10:17:58
dokument Komisja do Zmian Statutu Gminy Czarny Bór 2019-01-04 10:14:41
katalog 2018 2019-01-04 10:12:50
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 04 stycznia 2019 2019-01-02 15:08:12
katalog 2019 2019-01-02 15:06:22
dokument Informacja o wyniku przetargu z dnia 19.12.2018r. 2018-12-28 12:37:32
dokument Sesja Rady Gminy - 20 grudnia 2018 cz.2 2018-12-28 09:08:18
dokument Sesja Rady Gminy - 20 grudnia 2018 cz.1 2018-12-28 09:07:02
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2018-12-27 14:58:13
katalog Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej 2018-12-27 14:47:35
dokument Uchwała III/23/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-12-27 14:19:06
dokument Uchwała III/22/2018 Uchwała Budżetowa na 2019 rok 2018-12-27 14:17:31
dokument Uchwała III/21/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 r. Rady Gminy Czarny Bór z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok 2018-12-27 14:15:37
dokument Uchwała III/20/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-12-27 14:12:45
dokument Uchwała III/19/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-12-27 14:10:54
dokument Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu'' na lata 2019-2023 2018-12-27 10:10:06
dokument Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 2018-12-27 10:03:50
dokument Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia ,, Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2019 rok'' 2018-12-27 09:47:41
dokument Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Czarny Bór 2018-12-27 09:08:49
dokument Uchwała Nr III/14/2018 w srawie powolania doraźnej komisji do zmian Statutu Gminy Czarny Bór 2018-12-27 09:06:46
dokument Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie zmian Statutu Gminy Czarny Bór 2018-12-27 09:03:00
dokument Uchwała Nr III/12/2018 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej ,, Strategia Rozwoju Sudety 2030'' 2018-12-27 09:01:02
dokument Sesja Rady Gminy - 20 grudnia 2018 2018-12-21 13:42:36
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr 318/7 obręb Borówno 2018-12-19 12:33:17
dokument I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU 2018-12-18 16:27:13
katalog I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU 2018-12-18 16:08:57
dokument Sesja Rady Gminy - 20.12.2018 r. 2018-12-13 09:38:15
dokument Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - 20.12.2018 r. 2018-12-13 09:19:40
katalog 2018 2018-12-13 09:16:05
dokument Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór 2018-12-06 10:58:45
dokument Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - II/2018 2018-12-05 14:57:51
katalog Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - II/2018 2018-12-05 14:56:31
dokument Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku i opłat lokalnych na 2019 rok 2018-12-04 10:18:15
dokument Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. 2018-12-04 09:24:11
dokument Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r. 2018-12-04 09:22:53
dokument Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-12-03 13:26:13
dokument Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór 2018-12-03 13:23:05
dokument Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór 2018-12-03 13:21:11
dokument Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarny Bór 2018-12-03 13:18:35
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 102, 103 i 106 obręb Grzędy Górne oraz działki nr 232/2/część obręb Borówno z przeznaczeniem na cele rolne 2018-11-30 13:49:52
dokument Głosowanie Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie ustalenia stawek podatku i opłat lokalnych na 2019 rok 2018-11-28 09:53:11
katalog Sesja Nadzwyczajna - 26 Listopada 2018 2018-11-28 09:50:19
dokument Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Czarny Bór 2018-11-28 08:18:09
dokument Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-11-28 08:16:55
dokument Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór 2018-11-28 08:14:09
dokument Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór 2018-11-28 08:12:48
dokument Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wybrach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór 2018-11-28 08:10:21
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY - 26 LISTOPADA 2018 2018-11-23 12:37:38
dokument I Sesja Rady Gminy Czarny Bór cz.1 - 20.11.2018 r. 2018-11-22 10:57:16
dokument Skład osobowy Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2018-11-21 18:47:42
dokument Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 2018-11-21 18:42:10
dokument Skład osobowy Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy 2018-11-21 18:36:23
dokument Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-11-21 18:28:50
dokument Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 2018-11-21 18:17:28
katalog Komisja Rewizyjna 2018-11-21 18:13:12
dokument Głosowanie w sprawie przedstawionego porządku obrad 2018-11-21 17:55:21
katalog I Sesja Rady Gminy - 20.11.2018 r. 2018-11-21 17:50:28
dokument Skład Rady Gminy 2018-11-21 17:38:03
dokument Nr petycji: 5.2018 2018-11-14 14:05:23
dokument I Sesja Rady Gminy - 20.11.2018 r. 2018-11-13 12:24:43
katalog 2018 2018-11-13 12:17:10
dokument Informacja o wyniku przetargu z dnia 19.10.2018r. 2018-10-29 12:09:44
dokument Uchwała Nr LIV/273/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-10-26 10:12:27
dokument Uchwała Nr LIV/272/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-10-26 10:10:25
dokument Uchwała Nr LIV/271/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnychz terenu gminy Czarny Gór 2018-10-26 10:08:10
dokument Sprawozdania budżetowe III kwartał 2018 2018-10-25 14:17:42
dokument Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 2018-10-25 13:02:21
dokument Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 2018-10-25 13:00:33
dokument Informacja o aktualnych skladach Obwodowych Komisji Wyborczych 2018-10-20 10:13:17
dokument Posiedzenie komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy 19.10.2018 r. 2018-10-17 10:49:56
dokument Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych 2018-10-16 15:52:28
katalog Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych 2018-10-16 15:16:00
dokument Informacja o skladach Obwodowych Komisji Wyborczych 2018-10-15 13:35:56
dokument UCHWAŁA NR 11/2018 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZARNYM BORZE z dnia 08 października 2018 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-15 13:34:45
dokument SESJA RADY GMINY 19.10.2018 r. 2018-10-12 09:59:05
dokument Uchwała Nr LIII/270/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-10-04 14:31:09
dokument Uchwała Nr LIII/269/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2018 2018-10-04 14:29:23
dokument POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - wyciąg 2018-10-04 13:58:29
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 12:33:17
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 12:32:39
dokument Zmiana budżetu Nr 20/2018 2018-10-02 16:20:32
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarny Bór bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10 2018-10-02 13:17:56
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 13:16:46
dokument ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców 2018-10-02 10:40:41
dokument POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - WYCIĄG 2018-10-02 08:08:46
dokument INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZARNYM BORZE z dnia 01 października 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-01 12:34:05
dokument Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-01 07:49:43
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntu niezabudowanego stanowiącego część działki nr 303/2 obręb Czarny Bór przy ul. Kolejowej 2018-09-28 10:55:51
katalog 2018 rok 2018-09-28 10:54:22
dokument UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 25 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia, że liczba zarejestrowanych kandydatów w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach do Rady Gminy Czarny Bór jest równa liczbie radnych wybieranych w tym okręgu 2018-09-26 13:16:41
dokument INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 24 września 2018 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do OKW i losowaniu składów 2018-09-24 13:57:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY CZARNY BÓR z dnia 21 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 2018-09-21 08:52:38
dokument Nr petycji: 4.2018 2018-09-19 12:43:20
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 20.09.2018 r. 2018-09-19 08:00:19
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 10 2018-09-19 07:45:01
dokument Nr petycji: 3.2018 2018-09-18 14:26:04
dokument Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej 2018-09-13 07:44:04
dokument Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej 2018-09-12 15:24:11
dokument POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze 2018-09-11 12:24:20
dokument Uchwała Nr LII/268/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-09-10 08:06:07
dokument Uchwała Nr LII/267/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-09-10 08:04:53
dokument Uchwała Nr LI/266/2018 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór 2018-09-05 11:45:21
dokument Uchwała Nr LI/265/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-09-05 11:35:43
dokument Uchwała Nr LI/264/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-09-05 11:34:51
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 07.09.2018 r. 2018-09-04 16:13:22
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2018-09-04 15:11:57
dokument Uchwała Nr LI/263/2018 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r. 2018-09-04 15:06:36
dokument Uchwała Nr LI/262/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Czarny Bór 2018-09-04 15:05:35
dokument Uchwała Nr LI/261/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/228/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-09-04 15:04:02
dokument Uchwała Nr XLIV/227/2018 w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu 2018-09-04 14:58:13
dokument Uchwała Nr LI/261/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/228/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-09-04 14:55:12
dokument Uchwała Nr LI/260/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2018-09-04 14:54:24
dokument Uchwała Nr LI/259/2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarny Bór 2018-09-04 14:52:43
dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2018 r. 2018-09-03 13:47:42
dokument Wycinka - usunięcie 100 sztuk drzew z pasa drogowego dróg gminnych, oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór 2018-08-29 13:11:32
katalog Wycinka - usunięcie 100 sztuk drzew z pasa drogowego dróg gminnych, oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór 2018-08-29 13:08:28
dokument Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień, w tym wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasie drogowym dróg gminnych, oraz nieruchomościach stanowiących własność Gminy Czarny Bór 2018-08-29 12:59:13
katalog Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień, w tym wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasie drogowym dróg gminnych, oraz nieruchomościach stanowiących własność Gminy Czarny Bór 2018-08-29 12:58:16
dokument Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 2018-08-24 11:25:20
dokument Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 2018-08-24 11:24:32
dokument Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 2018-08-24 11:21:40
dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-24 11:20:48
dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-24 11:19:37
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wałbrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku o podziale Powiatu Wałbrzyskiego na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu Wałbrzyskiego 2018-08-24 11:18:06
dokument OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-24 11:17:30
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28.08.2018 r. 2018-08-24 08:42:55
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Startegii Rozwoju i Promocji Gminy - 29.08.2018 r. 2018-08-24 08:29:19
dokument SESJA RADY GMINY- 30.08.2018 r. 2018-08-23 12:25:34
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 29.08.2018 r. 2018-08-23 09:37:06
dokument Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy 2018-08-22 13:36:17
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy 2018-08-22 13:34:55
dokument Nr petycji: 2.2018 2018-08-21 16:17:09
dokument Informacja o wyniku przetargów z dnia 10.08.2018r. 2018-08-21 16:16:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-21 15:08:14
dokument Sprawozdania budżetowe II kwartał 2018 2018-08-21 09:50:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-17 14:29:12
dokument Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2018-08-14 16:19:53
katalog Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2018-08-14 16:19:06
dokument Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych 2018-08-14 15:49:54
dokument Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach wg stanu na 31 grudnia 2017 r. 2018-08-14 15:44:53
dokument Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 2018-08-14 15:43:43
dokument Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-14 12:33:50
dokument Budowa remizy strażackiej w Witkowie 2018-08-13 11:52:37
katalog Budowa remizy strażackiej w Witkowie 2018-08-13 11:48:34
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2018-08-10 12:34:26
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2018-08-07 13:44:45
dokument Budowa i montaż małej architektury turystycznej - miejsce obsługi turystycznej realizowane w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca 2018-07-26 12:50:07
katalog Budowa i montaż małej architektury turystycznej - miejsce obsługi turystycznej realizowane w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca 2018-07-26 12:43:42
dokument Uchwała Nr L/258/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-07-25 12:29:12
dokument Uchwała Nr L/257/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czany Bór na 2018 rok 2018-07-25 12:25:10
dokument Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy 2018-07-23 10:44:36
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy 2018-07-23 10:43:54
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2018-07-20 13:16:31
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 23.07.2018 r. 2018-07-20 09:41:18
dokument Sprawozdania finansowe 2018-07-18 10:35:16
dokument Sprawozdania budżetowe I kwartał 2018 2018-07-18 10:31:52
dokument Sprawozdania budżetowe roczne - 2017 2018-07-18 10:28:59
dokument Sprawozdania budżetowe III kwartał 2017 2018-07-18 10:27:01
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru 2018-07-17 15:32:06
dokument Budowa świetlicy z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grzędach 2018-07-16 12:17:05
katalog Budowa świetlicy z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grzędach 2018-07-16 12:15:38
dokument Uchwała Nr XLIX/256/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-07-11 10:30:06
dokument Uchwała Nr XLIX/255/2018 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Czarny Bór w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2018-07-11 10:29:09
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 102, 103 i 106 obręb Grzędy Górne oraz działki nr 232/2/część obręb Borówno z przeznaczeniem na cele rolne 2018-07-10 16:10:37
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Borówno 65/3 2018-07-10 14:16:31
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 10.07.2018 r. 2018-07-06 11:08:36
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. księgowości budżetowej i egzekucji 2018-07-04 13:53:07
katalog Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej i egzekucji 2018-07-04 13:51:55
dokument Rozstrzygnięcie IVOtwartego Konkursu Ofert 2018-06-29 14:28:09
katalog Rozstrzygnięcie IV Otwartego Konkursu Ofert 2018-06-29 14:17:45
dokument Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy 2018-06-29 13:54:06
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy 2018-06-29 13:52:54
dokument Uchwała Nr XLVIII/254/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-06-28 09:12:35
dokument Uchwała Nr XLVIII/253/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czany Bór na 2018 rok 2018-06-28 09:11:42
dokument Uchwała Nr XLVIII/252/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarny Bór 2018-06-28 09:10:54
dokument Uchwała Nr XLVIII/251/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Czarny Bór 2018-06-28 09:10:04
dokument Uchwała Nr XLVIII/250/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Jaczków 2018-06-28 09:09:16
dokument Uchwała Nr XLVIII/249/2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacji sanitarnych Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu 2018-06-28 08:13:47
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 26.06.2018 r. 2018-06-21 10:46:17
dokument Informacja o finansach samorządowych podawana do publicznej wiadomości za 2017 r. 2018-06-21 10:41:55
dokument Ogłoszenie o konsultacjach społecznych "Strategii Rozwoju Sudety 2030" 2018-06-19 15:38:02
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 25.06.2018 r. 2018-06-19 12:37:33
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2018-06-18 15:29:50
dokument Uchwała Nr XLVII/248/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-06-18 11:50:30
dokument Uchwała Nr XLVII/247/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czany Bór na 2018 rok 2018-06-18 11:49:23
dokument II nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2018-06-12 15:29:01
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 12.06.2018 r. 2018-06-08 11:58:51
dokument Przebudowa drogi gminnej dz. nr 347 i dz. nr 329 w Grzędach 2018-06-07 15:04:44
katalog Przebudowa drogi gminnej dz. nr 347 i dz. nr 329 w Grzędach 2018-06-07 15:02:41
dokument Budowa i montaż małej architektury turystycznej - miejsce obsługi turystycznej realizowane w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca 2018-06-07 11:57:29
katalog Budowa i montaż małej architektury turystycznej - miejsce obsługi turystycznej realizowane w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca 2018-06-07 11:33:49
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi 2018-05-30 14:09:58
katalog Sprawozdanie z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządwymi 2018-05-30 14:06:21
dokument IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU 2018-05-30 13:59:06
katalog IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU 2018-05-30 13:56:44
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy 2018-05-30 13:19:56
katalog Nabór na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy 2018-05-30 13:13:39
dokument Uchwała Nr XLVI/246/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-05-30 08:38:14
dokument Uchwała Nr XLVI/245/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2017 rok 2018-05-30 08:37:01
dokument Uchwała Nr XLVI/244/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-05-30 08:36:06
dokument Uchwała Nr XLVI/243/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czany Bór na 2018 rok 2018-05-30 08:34:35
dokument Uchwała Nr XLVI/242/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/234/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Bór, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2018-05-30 08:33:28
dokument Uchwała Nr XLVI/241/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/221/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 2018-05-30 08:31:18
dokument Uchwała Nr XLVI/240/2018 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej działkę nr 180 obręb Czarny Bór na działkę nr 279/11 obręb Czarny Bór, bez obowiązku dokonywania opłat 2018-05-30 08:25:50
dokument Uchwała Nr XLVI/239/2018 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018-05-30 08:24:36
dokument Uchwała Nr XLVI/238/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2018-05-30 08:22:40
dokument Uchwała Nr XLVI/237/2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór 2018-05-30 08:21:10
dokument Adam Górecki - Wójt Gminy 2018-05-28 09:06:51
dokument Sylwestra Wawrzyniak - Przewodnicząca Rady Gminy 2018-05-28 09:06:22
dokument Anna Dziewit - Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnym Borze 2018-05-25 10:57:02
dokument Renata Chruszcz - p.o. Dyrektora Biblioteki+Centrum Kultury w Czarnym Borze 2018-05-25 10:56:46
dokument Edyta Śpiewak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2018-05-25 10:56:28
dokument Krzysztof Kręzel - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2018-05-25 10:56:08
dokument Felicja Michalik - Pływaczyk - Insp. ds. drogowych i komunalnych 2018-05-25 10:55:20
dokument Tomasz Gromala - Sekretarz Gminy 2018-05-25 10:53:56
dokument Paweł Twardowski - Skarbnik Gminy 2018-05-25 10:53:41
dokument Krystyna Stawiarska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 2018-05-25 10:40:43
dokument Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części dz. nr 445, dz. nr 478, części dz. nr 21 i części dz. nr 26 w Witkowie 2018-05-24 15:28:25
katalog Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części dz. nr 445, dz. nr 478, części dz. nr 21 i części dz. nr 26 w Witkowie 2018-05-24 15:27:04
dokument Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na dz. nr 619, 616 i 672 w Witkowie z podziałem na etapy: 1.Odbudowa drogi gminnej dz. nr 619 w Witkowie km 0+000 - 0+250; 2.Odbudowa drogi gminnej dz. nr 616 w Witkowie km 0+000 - 0+180; 3.Przebudowa drogi gminnej dz. nr 672 w Witkowie 2018-05-24 14:13:55
katalog Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na dz. nr 619, 616 i 672 w Witkowie z podziałem na etapy: 1.Odbudowa drogi gminnej dz. nr 619 w Witkowie km 0+000 - 0+250; 2.Odbudowa drogi gminnej dz. nr 616 w Witkowie km 0+000 - 0+180; 3.Przebudowa drogi gminnej dz. nr 672 w Witkowie 2018-05-24 14:12:15
dokument Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy- 28.05.2018 r. 2018-05-23 07:56:54
dokument Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór 2018-05-22 16:23:16
katalog Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór 2018-05-22 16:22:15
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Bór za 2017 rok 2018-05-22 08:37:10
dokument SESJA RADY GMINY - 28.05.2018 r. 2018-05-21 11:47:04
dokument Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca 2018-05-10 14:35:16
katalog Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca 2018-05-10 14:27:44
dokument Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na dz. nr 619, 616 i 672 w Witkowie z podziałem na etapy: 1.Odbudowa drogi gminnej dz. nr 619 w Witkowie km 0+000 - 0+250; 2.Odbudowa drogi gminnej dz. nr 616 w Witkowie km 0+000 - 0+180; 3.Przebudowa drogi gminnej dz. nr 672 w Witkowie 2018-05-08 16:12:04
katalog Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na dz. nr 619, 616 i 672 w Witkowie z podziałem na etapy: 1.Odbudowa drogi gminnej dz. nr 619 w Witkowie km 0+000 - 0+250; 2.Odbudowa drogi gminnej dz. nr 616 w Witkowie km 0+000 - 0+180; 3.Przebudowa drogi gminnej dz. nr 672 w Witkowie 2018-05-08 15:51:21
dokument Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czarny Bór w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Czarny Bór 2018-05-08 14:07:27
katalog KWARTALNE INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU 2018-05-07 10:41:25
dokument Informacja o finansach samorządowych podawana do publicznej wiadomości za IV kwartał 2017 r. 2018-05-07 10:39:42
dokument Odbudowa drogi gminnej dz. nr 147 w Borównie 2018-05-04 13:34:22
katalog Odbudowa drogi gminnej dz. nr 147 w Borównie 2018-05-04 13:32:27
dokument Przebudowa drogi gminnej dz. nr 69 w Grzędach Górnych 2018-05-04 13:29:28
katalog Przebudowa drogi gminnej dz. nr 69 w Grzędach Górnych 2018-05-04 13:26:41
dokument Uchwała Nr XLV/236/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-05-02 13:28:09
dokument Uchwała Nr XLV/235/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-05-02 13:25:03
dokument Uchwała Nr XLV/234/2018 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Bór, udostępnianych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2018-05-02 13:22:16
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 09.05.2018 r. 2018-04-30 09:18:32
dokument Zarządzenie 43/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czarny Bór w sprawie ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie Gminy Czarny Bór 2018-04-30 09:16:01
dokument INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego 2018-04-27 10:27:18
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 25.04.2018 r. 2018-04-20 13:03:58
dokument Nr petycji: 1.2018 2018-04-20 12:43:14
katalog 2018 2018-04-20 12:37:45
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2018-04-18 14:59:06
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2018-04-18 14:58:30
dokument Przebudowa drogi gminnej dz. nr 347 i dz. nr 329 w Grzędach (II) 2018-04-18 12:57:39
katalog Przebudowa drogi gminnej dz. nr 347 i dz. nr 329 w Grzędach (II) 2018-04-18 12:51:46
dokument Rozstrzygnięcie III Otwartego Konkursu Ofert 2018-04-13 14:27:48
dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2017 r. 2018-04-13 08:32:05
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór 2018-04-13 08:21:33
dokument Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór 2018-04-06 11:07:59
katalog Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór 2018-04-06 10:52:47
dokument Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2018-04-03 10:56:39
katalog Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2018-04-03 10:55:02
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. organizacyjnych 2018-04-03 10:54:15
katalog Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych 2018-04-03 10:52:17
dokument Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy- 29.03.2018 r. 2018-03-27 14:58:24
dokument Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych 2018-03-27 12:24:58
dokument Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych 2018-03-27 12:23:14
dokument INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego 2018-03-27 12:17:36
katalog Nabór do Korpusu Urzędników Wyborczych 2018-03-27 12:12:53
dokument Przebudowa drogi gminnej dz. nr 347 i dz. nr 329 w Grzędach 2018-03-22 14:18:31
katalog Przebudowa drogi gminnej dz. nr 347 i dz. nr 329 w Grzędach 2018-03-22 14:11:14
dokument SESJA RADY GMINY - 29.03.2018 r. 2018-03-22 08:25:49
dokument Konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu "Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020" 2018-03-20 10:07:13
dokument Ogłoszenie o konkursie 2018-03-16 13:00:47
katalog III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU 2018-03-16 12:51:23
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 02.03.2018 r. 2018-02-28 12:07:31
dokument Informacja o wyniku przetargów z dnia 16.02.2018r. 2018-02-27 12:46:33
dokument Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe 2018-02-26 14:56:07
katalog Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe 2018-02-26 14:44:47
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu nabóru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w 2018 roku 2018-02-23 14:31:23
dokument Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim 2018-02-21 08:06:00
katalog Wybory samorządowe 2018 2018-02-21 07:55:17
dokument Termomodernizacja budynku przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2018-02-19 11:58:44
katalog Termomodernizacja budynku przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2018-02-19 11:54:54
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2018-02-14 09:30:44
dokument Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert 2018-02-06 16:29:11
dokument Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofert 2018-02-02 14:23:04
dokument Felicja Michalik - Pływaczyk - Insp. ds. drogowych i komunalnych - końcowe 2018-01-29 12:54:04
dokument Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy- 31.01.2018 r. 2018-01-26 10:23:38
katalog 2018 2018-01-26 10:22:53
dokument Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca 2018-01-24 12:33:06
katalog Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca 2018-01-24 11:58:01
dokument SESJA RADY GMINY - 31.01.2018 r. 2018-01-24 09:47:37
katalog 2018 2018-01-24 09:46:30
dokument Uchwała Nr III/13/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czarny Bór Nr XL/209/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. - uchwale budżetowej na 2018 rok 2018-01-22 14:33:27
dokument Uchwała Nr III/12/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Czarny Bór Nr XL/210/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czany Bór oraz w uchwale Rady Gminy Czarny Bór Nr XL/209/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. - uchwale budżetowej na 2018 rok 2018-01-22 14:30:12
dokument Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2018-01-17 15:27:43
dokument Termomodernizacja budynku przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2018-01-16 16:17:53
katalog Termomodernizacja budynku przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2018-01-16 16:06:17
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2018-01-16 13:46:46
katalog Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2018-01-16 13:45:05
dokument Informacja o unieważnieniu naboru 2018-01-16 12:13:59
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r. 2018-01-16 08:52:59
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż kompleksu nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 365/4 i 587 obręb Grzędy 2018-01-11 14:03:11
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż kompleksu nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 365/5 i 588 obręb Grzędy 2018-01-11 14:02:08
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 480/18 obręb Czarny Bór 2018-01-11 13:59:50
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 76 obręb Witków z przeznaczeniem na cele rolne 2018-01-11 13:57:58
katalog 2018 rok 2018-01-11 13:50:32
katalog 2018 rok 2018-01-11 13:50:06
dokument Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 2018-01-10 08:33:47
dokument Informacja o unieważnieniu naboru 2018-01-09 16:13:15
dokument Uchwała Nr XLI/215/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-01-09 11:40:23
dokument Uchwała Nr XLI/214/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2018-01-09 11:38:03
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2018-01-09 10:12:58
dokument II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU 2018-01-08 14:56:52
katalog II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU 2018-01-08 14:53:56
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2018-01-04 14:53:59
katalog Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2018-01-04 14:52:38
dokument Informacja o unieważnieniu naboru 2018-01-04 13:12:30
dokument Uchwała Nr XLI/213/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata 2018-01-04 12:06:42
dokument Zarządzenie Nr 152/2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór 2018-01-03 09:45:08
katalog Regulamin Organizacyjny 2018 2018-01-03 09:44:22
dokument Centralny Rejestr Umów - 2017 r. 2018-01-03 09:33:44
dokument Ubezpieczenie mienia Gminy Czarny Bór 2017-12-28 13:48:12
katalog Ubezpieczenie mienia Gminy Czarny Bór 2017-12-28 13:42:55
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2017-12-28 10:37:27
dokument Uchwała Nr XL/212/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-12-27 15:32:02
dokument Uchwała Nr XL/211/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-12-27 15:25:37
dokument Uchwała Nr XL/210/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-12-27 15:06:27
dokument Uchwała Budżetowa na 2018 rok - Nr XL/209/2017 2017-12-27 15:04:29
dokument Uchwała Nr XL/210/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-12-27 15:02:37
dokument Uchwała Nr XL/209/2017 - Uchwała Budżetowa na 2018 rok 2017-12-27 15:00:37
dokument Uchwała Nr XL/208/2017 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2018 rok" 2017-12-27 14:58:39
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 29.12.2017 r. 2017-12-27 14:37:59
dokument Informacja o wyniku z przetargu z dnia 15.12.2017r. 2017-12-22 14:28:07
dokument I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU 2017-12-22 14:10:14
katalog I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU 2017-12-22 14:00:03
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 257 obręb Borówno z przeznaczeniem na cele rolne 2017-12-22 09:27:37
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2017-12-21 10:57:46
katalog Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2017-12-21 10:55:23
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2017-12-21 10:46:17
dokument Nr petycji: 7.2017 2017-12-15 12:40:45
dokument Ubezpieczenie mienia Gminy Czarny Bór 2017-12-12 13:53:57
katalog Ubezpieczenie mienia Gminy Czarny Bór 2017-12-12 13:52:00
dokument Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe 2017-12-12 12:40:26
katalog Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe 2017-12-12 12:32:27
dokument SESJA RADY GMINY - 19.12.2017 r. 2017-12-12 12:10:25
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 18.12.2017 r. 2017-12-12 12:03:16
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 18.12.2017 r. 2017-12-12 11:30:35
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2017-12-12 10:42:04
katalog Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2017-12-12 10:40:37
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 13.12.2017 r. 2017-12-08 11:32:28
dokument Uchwała Nr XXXIX/207/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-12-08 09:18:03
dokument Uchwała Nr XXXIX/206/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-12-08 09:14:26
dokument Uchwała Nr XXXIX/205/2017 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok 2017-12-08 09:03:26
dokument Uchwała Nr XXXIX/204/2017 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-12-07 15:25:58
dokument Uchwała Nr XXXIX/203/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2017-12-07 15:24:39
dokument Uchwała Nr XXXIX/202/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Bór 2017-12-07 15:23:46
dokument Uchwała Nr XXXIX/201/2017 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania 2017-12-07 15:20:38
dokument Uchwała Nr XXXIX/200/2017 w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Czarny Bór z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji "Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r." 2017-12-07 15:18:20
dokument Uchwała Nr XXXIX/199/2017 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji składników mienia Gminy Czarny Bór 2017-12-07 15:14:42
dokument Uchwała Nr XXXIX/198/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata 2017-12-07 15:13:08
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2017-12-04 14:14:16
katalog Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2017-12-04 14:12:44
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2017-12-04 12:30:48
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 57 obręb Grzędy Górne z przeznaczeniem na cele rolne 2017-11-29 14:57:32
dokument Termomodernizacja budynku przy ul. Kamiennogórskiej 22 w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2017-11-27 13:59:33
katalog Termomodernizacja budynku przy ul. Kamiennogórskiej 22 w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2017-11-27 13:50:53
dokument Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy- 30.11.2017 r. 2017-11-24 11:51:40
dokument SESJA RADY GMINY - 30.11.2017 r. 2017-11-23 09:55:57
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2017-11-20 14:44:47
katalog Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych 2017-11-20 14:39:44
dokument Zarządzenie Nr 128/2017 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2018 rok 2017-11-16 13:35:24
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 20.11.2017 r. 2017-11-15 11:26:18
dokument Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie prac integracyjnych i migracji danych, digitalizacja zasobów oraz uruchomienie e-usług publicznych i Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w ramach projektu pn. Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne - ZIT AW 2017-11-13 15:17:54
katalog Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie prac integracyjnych i migracji danych, digitalizacja zasobów oraz uruchomienie e-usług publicznych i Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w ramach projektu pn. Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne - ZIT AW 2017-11-13 15:09:17
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2017-11-10 11:43:36
dokument Informacja o finansach samorządowych podawana do publicznej wiadomości za III kwartał 2017 r. 2017-11-03 12:06:38
dokument Nr petycji: 6.2017 2017-11-02 15:17:14
dokument Uchwała Nr XXXVIII/197/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-10-31 15:06:08
dokument Uchwała Nr XXXVIII/196/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-10-31 15:03:40
dokument Uchwała Nr XXXVIII/195/2017 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno - gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030" 2017-10-31 15:01:50
dokument Uchwała Nr XXXVIII/194/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze z filią w Witkowie, wchodzącej w skład Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze z filią w Witkowie, wchodzącą w skład Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze 2017-10-31 14:59:16
dokument Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca 2017-10-23 15:57:57
katalog Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca 2017-10-23 15:42:44
dokument Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy- 24.10.2017 r. 2017-10-20 13:10:46
dokument Informacja i wyniku przetargów z dnia 12.10.2017r. 2017-10-19 13:24:32
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami 2017-10-17 15:03:35
katalog Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami 2017-10-17 15:02:11
dokument SESJA RADY GMINY - 24.10.2017 r. 2017-10-17 12:30:45
dokument Zarządzenie Nr 109/2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór 2017-10-17 12:24:41
katalog Regulamin Organizacyjny 2017 2017-10-17 12:23:59
dokument Uchwała Nr XXXVII/193/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-10-16 15:11:00
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 10.10.2017 r. 2017-10-06 08:55:33
dokument Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych 2017-10-05 14:12:30
katalog Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych 2017-10-05 13:54:46
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 10.10.2017 r. 2017-10-05 12:48:13
dokument Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 2017-10-04 15:21:42
katalog Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 2017-10-04 15:20:40
dokument Uchwała Nr XXXVI/192/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-10-02 15:23:23
dokument Uchwała Nr XXXVI/191/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-10-02 15:18:42
dokument Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie 2017-09-28 09:40:20
katalog Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie 2017-09-28 09:39:08
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 541 obręb Czarny Bór z przeznaczeniem na cele rolne 2017-09-22 12:34:02
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 162 obręb Borówno z przeznaczeniem pod ogród przydomow 2017-09-22 12:22:37
dokument Uchwała Nr III/200/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czarny Bór informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku 2017-09-21 13:28:05
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 25.09.2017 r. 2017-09-21 09:57:30
dokument Modernizacja tras narciarskich i nartorolkowych na stadionie sportowym w Czarnym Borze 2017-09-19 12:00:21
katalog Modernizacja tras narciarskich i nartorolkowych na stadionie sportowym w Czarnym Borze 2017-09-19 11:52:00
dokument Informacja i wyniku przetargów z dnia 14.09.2017r. 2017-09-18 11:58:04
dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2017 r. 2017-09-14 08:23:32
dokument Nr petycji: 5.2017 2017-09-13 14:00:50
dokument Nr petycji: 4.2017 2017-09-11 09:43:15
dokument Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie 2017-09-05 16:02:35
katalog Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie 2017-09-05 16:01:28
dokument Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2017-08-31 15:07:12
dokument Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 2017-08-29 14:35:34
katalog Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 2017-08-29 14:31:40
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 162 obręb Borówno z przeznaczeniem pod ogród przydomowy 2017-08-25 11:32:19
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 541 obręb Czarny Bór z przeznaczeniem na cele rolne 2017-08-25 11:28:05
dokument Modernizacja tras narciarskich i nartorolkowych na stadionie sportowym w Czarnym Borze 2017-08-21 14:02:26
katalog Modernizacja tras narciarskich i nartorolkowych na stadionie sportowym w Czarnym Borze 2017-08-21 13:50:59
dokument Informacja i wyniku przetargów z dnia 04.08.2017r. 2017-08-14 12:14:38
dokument Sprawozdania budżetowe II kwartał 2017 2017-08-11 12:06:16
dokument Sprawozdania budżetowe I kwartał 2017 2017-08-11 12:02:51
dokument Informacja o finansach samorządowych podawana do publicznej wiadomości za II kwartał 2017 r. 2017-08-11 11:50:47
dokument Odbudowa drogi gminnej w Witkowie - dz. nr 296, 326, 644 i 645 2017-08-10 15:56:49
katalog Odbudowa drogi gminnej w Witkowie - dz. nr 296, 326, 644 i 645 2017-08-10 15:54:54
dokument Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2017-08-10 13:12:12
katalog Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2017-08-10 12:53:19
dokument Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie 2017-08-08 16:22:54
katalog Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie 2017-08-08 16:20:20
dokument Uchwała Nr XXXV/190/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-08-08 08:54:11
dokument Uchwała Nr XXXV/189/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-08-08 08:52:16
dokument Uchwała Nr XXXV/188/2017 w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorsko - budowlanych przy zabytkowym kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie 2017-08-08 08:51:04
dokument Uchwała Nr XXXV/187/2017 zmieniająca uchwałę nr XXXIV/181/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 w granicach administracyjnych Gminy Czarny Bór 2017-08-08 08:49:06
dokument Uchwała Nr XXXV/186/2017 zmieniająca uchwałę nr XXXIV/180/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Czarny Bór i udzielania bonifikat 2017-08-08 08:45:51
dokument Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Witkowie 13 (dz. nr 421,135 obr. 6 Witków) w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2017-08-07 13:22:41
katalog Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Witkowie 13 (dz. nr 421,135 obr. 6 Witków) w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2017-08-07 13:02:03
dokument Centralny Rejestr Umów - I półrocze 2017 r. 2017-08-04 09:36:17
dokument Remont i przebudowa fragmentu drogi ul. Skalników w Czarnym Borze 2017-08-03 13:49:45
katalog Remont i przebudowa fragmentu drogi ul. Skalników w Czarnym Borze 2017-08-03 13:46:20
dokument Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez LZS "ISKRA" Witków 2017-08-03 09:34:27
dokument Świadczenie usług przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Czarny Bór w okresie od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r. 2017-07-31 13:37:06
katalog Świadczenie usług przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Czarny Bór w okresie od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r. 2017-07-31 13:35:26
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - 31.07.2017 r. 2017-07-26 09:24:09
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czarnym Borze, ul. Kamiennogórska 2017-07-25 09:56:47
dokument Informacja o finansach samorządowych podawana do publicznej wiadomości za I kwartał 2017 r. 2017-07-25 08:52:56
katalog KWARTALNE INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU 2017-07-25 08:51:46
dokument Informacja o finansach samorządowych podawana do publicznej wiadomości za 2016 r. 2017-07-25 08:48:35
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w Bibliotece+Centrum Kultury w Czarnym Borze 2017-07-24 15:16:45
katalog Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Bibliotece+Centrum Kultury w Czarnym Borze 2017-07-24 15:14:36
dokument Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2017-07-21 12:23:55
katalog Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2017-07-21 12:10:32
dokument SESJA RADY GMINY - 31.07.2017 r. 2017-07-20 14:59:44
dokument Świadczenie usług w zakresie szacowania i inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór 2017-07-17 13:38:23
katalog Świadczenie usług w zakresie szacowania i inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór 2017-07-17 13:37:31
dokument Świadczenie usług w zakresie szacowania i inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór 2017-07-17 13:32:46
dokument Świadczenie usług w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór 2017-07-14 12:30:04
dokument Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej przez LZS "Joker" Jaczków 2017-07-11 15:49:41
katalog OGŁOSZENIA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERT SKŁADANYCH W TRYBIE ART.19A 2017-07-11 14:58:11
dokument Rozstrzygnięcie VI Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. 2017-07-10 13:53:54
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 182/2 obręb Grzędy z przeznaczeniem na cele rolne 2017-07-07 11:12:59
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 257/część obręb Borówno z przeznaczeniem na cele rolne 2017-07-07 11:12:08
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 232/2 obręb Borówno z przeznaczeniem na cele rolne 2017-07-07 11:11:15
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 285/5 obręb Grzędy z przeznaczeniem pod ogród przydomowy 2017-07-07 11:05:25
dokument Uchwała Nr XXXIV/185/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-06-29 11:32:38
dokument Uchwała Nr XXXIV/184/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-06-29 11:31:10
dokument Uchwała Nr XXXIV/183/2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 2017-06-29 11:29:50
dokument Uchwała Nr XXXIV/182/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarny Bór 2017-06-29 11:28:37
dokument Uchwała Nr XXXIV/181/2017 w sprawie przyjęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 w granicach administracyjnych Gminy Czarny Bór 2017-06-29 11:27:30
dokument Uchwała Nr XXXIV/180/2017 w sprawie określenia zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Czarny Bór i udzielania bonifikat 2017-06-29 11:23:56
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 26.06.2017 r. 2017-06-22 09:43:18
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 27.06.2017 r. 2017-06-21 11:40:40
dokument Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 23.06.2017 r. 2017-06-21 10:26:55
dokument SESJA RADY GMINY - 27.06.2017 r. 2017-06-20 13:53:47
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2017-06-20 12:28:49
dokument VI otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych 2017-06-14 14:38:41
katalog VI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU 2017-06-14 14:26:05
dokument Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Witkowie 13 (dz. nr 421,135 obr. 6 Witków) w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2017-06-14 13:59:26
dokument Rozstrzygnięcie V otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Czarny Bór w 2017 roku. 2017-06-14 13:54:52
katalog Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Witkowie 13 (dz. nr 421,135 obr. 6 Witków) w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2017-06-14 13:36:41
dokument Nr petycji: 3.2017 2017-06-13 13:42:23
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy 2017-06-08 15:22:25
katalog Nabór na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy 2017-06-08 15:19:57
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 08.06.2017 r. 2017-06-05 09:38:09
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok 2017-06-01 14:41:39
dokument Uchwała Nr XXXIII/179/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-06-01 12:33:00
dokument Uchwała Nr XXXIII/178/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2016 rok 2017-06-01 12:32:29
dokument Uchwała Nr XXXIII/177/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-06-01 12:30:25
dokument Uchwała Nr XXXIII/176/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-06-01 12:29:17
dokument Uchwała Nr XXXIII/175/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL w Czarnym Borze 2017-06-01 12:28:22
dokument Uchwała Nr XXXIII/174/2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce 2017-06-01 12:27:09
dokument Sylwestra Wawrzyniak - Przewodnicząca Rady Gminy 2017-05-31 12:26:12
dokument Wniosek 2017-05-31 08:06:04
dokument Rozstrzygnięcie naboru wniosków na prace konserwatorskie przy zabytkach 2017-05-31 08:03:02
dokument II nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie 2017-05-31 07:58:42
katalog II nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie 2017-05-31 07:54:30
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 25.05.2017 r. 2017-05-23 14:23:40
dokument oświadczenie do oferty 2017-05-22 14:22:27
dokument wzór oferty 2017-05-22 14:20:29
dokument V OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU 2017-05-22 14:18:09
katalog V OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU 2017-05-22 14:15:29
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 25.05.2017 r. 2017-05-22 11:07:34
dokument Informacja o wyniku przetargu z dnua 11.05.2017r. 2017-05-19 09:08:45
dokument SESJA RADY GMINY - 25.05.2017 r. 2017-05-18 09:52:15
dokument Anna Dziewit - Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnym Borze 2017-05-17 15:14:49
dokument Felicja Michalik - Pływaczyk - Insp. ds. gospodarki wodnej, dróg, komunikacji i ochrony środowiska 2017-05-17 15:14:04
dokument Adam Górecki - Wójt Gminy 2017-05-17 15:10:11
dokument Nr petycji: 2.2017 2017-05-11 14:36:02
dokument Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 641, 62/1 i 111 w Czarnym Borze 2017-05-10 10:37:33
katalog Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 641, 62/1 i 111 w Czarnym Borze 2017-05-10 10:35:26
dokument Wyniki IV Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Czarny Bór w 2017 roku 2017-05-09 14:39:38
katalog Wyniki IV Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Czarny Bór w 2017 roku 2017-05-09 14:34:38
dokument Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania - Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze 2017-05-09 09:12:32
katalog Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania - Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze 2017-05-09 09:11:22
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarny Bór za 2016 rok 2017-05-08 13:36:16
dokument I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Witkowie 2017-05-08 11:35:20
dokument Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Witkowie 13 (dz. nr 421,135 obr. 6 Witków) w ramach projektu pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Czarny Bór - Ośrodek Kultury, Witków 13 2017-04-28 15:45:30
katalog Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Witkowie 13 (dz. nr 421,135 obr. 6 Witków) - w ramach projektu pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Czarny Bór - Ośrodek Kultury, Witków 13 2017-04-28 15:42:18
dokument Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania - Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe 2017-04-28 14:00:10
katalog Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania - Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe 2017-04-28 13:58:33
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 10.05.2017 r. 2017-04-27 09:18:32
dokument Uchwała Nr XXXII/173/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-04-25 13:29:13
dokument Uchwała Nr XXXII/172/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-04-25 13:27:30
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 339/4 obręb Jaczków z przeznaczeniem na cele rolne 2017-04-20 09:28:08
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 21.04.2017 r. 2017-04-18 12:41:09
dokument Ogłoszenie o unieważnieniu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 166/2, położonej w Witkowie gm. Czarny Bór 2017-04-13 15:23:18
dokument IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU 2017-04-11 15:30:50
katalog IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU 2017-04-11 15:26:51
dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2016 r. 2017-04-07 12:26:58
dokument Sprawozdania budżetowe IV kwartał 2016 2017-04-07 12:17:11
dokument Sprawozdania budżetowe III kwartał 2016 2017-04-07 12:16:01
dokument Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór 2017-04-06 14:19:16
katalog Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór 2017-04-06 14:13:17
dokument Rozstrzygnięcie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Czarny Bór w 2017 roku. 2017-04-05 14:02:37
dokument Uchwała Nr XXXI/171/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-04-05 11:39:50
dokument Uchwała Nr XXXI/170/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-04-05 11:38:17
dokument Uchwała Nr XXXI/169/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarny Bór 2017-04-05 11:36:51
dokument Uchwała Nr XXXI/168/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czarny Bór do nowego ustroju szkolnego 2017-04-05 11:35:07
dokument Uchwała Nr XXXI/167/2017 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Czarny Bór w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2017-04-05 11:33:47
dokument Uchwała Nr XXXI/166/2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2017-04-05 11:32:11
dokument Uchwała Nr XXXI/165/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze" 2017-04-05 11:30:47
dokument Uchwała Nr XXXI/164/2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2017 roku 2017-04-05 11:27:57
dokument Uchwała Nr XXXI/163/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2017 r. 2017-04-05 11:22:07
dokument Uchwała Nr XXXI/162/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór na 2017 r. 2017-04-05 11:15:44
dokument Informacja o rozpatrywanych petycjach za 2016 r. 2017-04-04 11:48:20
dokument Odbudowa drogi gminnej - dz. 80 i dz. 79 w Borównie 2017-04-03 15:31:42
katalog Odbudowa drogi gminnej - dz. 80 i dz. 79 w Borównie 2017-04-03 15:30:26
dokument Centralny Rejestr Umów - I kwartał 2017 r. 2017-04-03 12:07:12
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 30.03.2017 r. 2017-03-27 15:14:29
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 29.03.2017 r. 2017-03-23 13:30:54
dokument SESJA RADY GMINY - 30.03.2017 r. 2017-03-23 13:28:54
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 339/4 obręb Jaczków z przeznaczeniem na cele rolne 2017-03-21 09:14:39
dokument Informacja o wyniku przetargów z dnia 09.03.2017r. 2017-03-20 08:50:09
dokument Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania - Budowa budynku komunalnego w Czarnym Borze przy ul. Wesołej 2017-03-15 13:55:11
katalog Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania - Budowa budynku komunalnego w Czarnym Borze przy ul. Wesołej 2017-03-15 13:53:45
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 21.03.2017 r. 2017-03-14 09:33:51
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2017-03-10 13:39:58
katalog Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2017-03-10 13:38:31
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2017-03-09 12:49:09
dokument III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. 2017-03-08 10:38:06
katalog III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. 2017-03-08 10:33:22
dokument Uchwała Nr XXX/161/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-03-07 13:11:50
dokument Uchwała Nr XXX/160/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-03-07 13:10:50
dokument Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Witkowie i Jaczkowie 2017-03-07 10:57:59
katalog Nabór na wolne stanowisko Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Witkowie i Jaczkowie 2017-03-07 10:55:32
dokument Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Czarny Bór 2017-03-02 14:16:54
dokument Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) 2017-02-28 16:08:25
katalog Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania: Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną - dz. nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D). Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2017-02-28 16:02:55
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 28.02.2017 r. 2017-02-24 12:15:26
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy 2017-02-22 09:39:45
katalog Nabór na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy 2017-02-22 09:36:44
dokument Informacja o wyniku przetargu z dnia 10.02.2017r. 2017-02-17 09:59:03
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów w obrębie Czarny Bór z przeznaczeniem na cele rolne 2017-02-15 14:34:12
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów w obrębie Borówno i Czarny Bór z przeznaczeniem na cele rolne 2017-02-15 14:31:57
dokument Nr petycji: 1.2017 2017-02-14 13:13:52
katalog 2017 2017-02-14 13:10:14
katalog 2016 2017-02-14 13:09:53
dokument Uchwała Nr XXIX/159/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-02-08 13:25:44
dokument Uchwała Nr XXIX/158/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-02-08 09:09:28
dokument Uchwała Nr XXIX/157/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/214/2014 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czarny Bór 2017-02-08 09:02:54
dokument Uchwała Nr XXIX/156/2017 w sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Czarny Bór z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych w zakresie eksploatacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Czarnym Borze 2017-02-08 08:59:55
dokument Uchwała Nr XXIX/155/2017 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czanym Borze" 2017-02-08 08:57:43
dokument Uchwała Nr XXIX/154/2017 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "II GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2017-02-08 08:56:01
dokument Informacja o wyniku przetargu z dnia 25.01.2017r. 2017-02-03 08:19:03
dokument Uchwała Nr III/38/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czarny Bór Nr XXVII/152/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. - uchwale budżetowej na 2017 rok 2017-02-01 13:00:42
dokument Uchwała Nr III/37/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Czarny Bór Nr XXVII/152/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czany Bór oraz w uchwale Rady Gminy Czarny Bór Nr XXVII/151/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. - uchwale budżetowej na 2017 rok 2017-02-01 12:58:39
dokument Uchwała Nr XXVIII/153/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do ustroju szkolnego 2017-01-30 08:56:47
dokument Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 257 obręb Borówno z przeznaczeniem na cele rolne 2017-01-27 10:58:49
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 02.02.2017 r. 2017-01-26 13:05:34
dokument SESJA RADY GMINY - 02.02.2017 r. 2017-01-26 11:36:17
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 26.01.2017 r. 2017-01-23 11:49:26
katalog 2017 2017-01-23 11:48:42
dokument Zarządzenie Nr 92/2016 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-01-23 10:19:55
dokument Zarządzenie Nr 91/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2017-01-23 10:17:05
dokument Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. 2017-01-20 14:07:18
katalog Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. 2017-01-20 14:05:08
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 25.01.2017 r. 2017-01-18 09:22:04
katalog 2017 2017-01-18 09:19:43
dokument Informacja o przesunięciu terminu ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert 2017-01-17 16:17:08
katalog Informacja o przesunięciu terminu ogłoszenia wyników 2017-01-17 16:10:38
dokument Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017r. 2017-01-12 15:35:07
dokument Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki 76 obręb Witków, na cele rolne 2017-01-10 08:57:16
katalog 2017 rok 2017-01-10 08:49:57
katalog 2017 rok 2017-01-10 08:49:43
katalog 2017 rok 2017-01-10 08:49:17
dokument Zarządzenie Nr 93/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-01-09 11:03:31
dokument Uchwała Nr XXVII/152/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-01-09 10:00:33
dokument Uchwała Nr XXVII/151/2016 - Uchwała Budżetowa na 2017 rok 2017-01-09 09:59:35
dokument Uchwała Nr XXVII/150/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/75/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2017-01-09 09:58:21
dokument Uchwała Nr XXVII/149/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-01-09 09:56:42
dokument Uchwała Nr XXVII/148/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2017-01-09 09:55:14
dokument Uchwała Nr XXVII/147/2016 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2017 rok" 2017-01-09 09:53:39
dokument Uchwała Nr XXVII/152/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-01-04 13:09:46
dokument Uchwała Budżetowa na 2017 rok - Nr XXVII/151/2016 2017-01-04 13:04:29
dokument Zmiana terminu składania ofert 2017-01-04 12:55:51
dokument Uchwała Nr III/303/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Czarny Bór przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-01-04 09:24:21
dokument Uchwała Nr III/302/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czarny Bór przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017 2017-01-04 09:21:45
dokument Uchwała Nr III/301/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarny Bór projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok 2017-01-04 09:18:20
dokument Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w 2017 roku 2017-01-03 10:07:00
katalog Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w 2017 roku 2017-01-03 09:58:50
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2017r. 2017-01-02 15:23:53
katalog NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH w 2017 r. 2017-01-02 15:13:17
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 29.12.2016 r. 2016-12-27 12:32:58
dokument SESJA RADY GMINY - 29.12.2016 r. 2016-12-22 10:45:16
dokument II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. 2016-12-21 14:26:50
katalog II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. 2016-12-21 14:23:29
dokument Zarządzenie Nr 89/2016 w sprawie powołania na stanowisko p.o. Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze 2016-12-21 12:43:02
dokument Zarządzenie Nr 88/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2016-12-21 12:41:46
dokument Zarządzenie Nr 85/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-12-20 15:08:47
dokument OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. 2016-12-16 14:13:40
katalog OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. 2016-12-16 14:12:00
dokument Zarządzenie Nr 87/2016 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2016-12-14 15:17:05
dokument Zarządzenie Nr 86/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2016-12-14 15:14:54
dokument Zarządzenie Nr 84/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór" 2016-12-13 15:18:31
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 14.12.2016 r. 2016-12-07 13:59:57
dokument Uchwała Nr XXVI/146/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/124/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania 2016-12-05 11:14:01
dokument Uchwała Nr XXVI/145/2016 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa 2016-12-05 11:10:33
dokument Uchwała Nr XXVI/144/2016 w sprawie zmiany Wileoletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-12-05 11:09:28
dokument Uchwała Nr XXVI/143/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-12-05 10:53:21
dokument Uchwała Nr XXVI/142/2016 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok 2016-12-05 10:50:21
dokument Uchwała Nr XXVI/141/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Boguszów - Gorce 2016-12-05 10:48:11
dokument Uchwała Nr XXVI/140/2016 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-12-05 10:42:35
dokument Uchwała Nr XXVI/139/2016 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2016-12-05 10:40:37
dokument Uchwała Nr XXVI/138/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014 - 2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Czarny Bór z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej 2016-12-05 10:39:27
dokument Zarządzenie Nr 83/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2016-12-02 12:20:38
dokument Informacja o wyniku przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych do 2016 roku 2016-12-01 09:23:49
dokument Zarządzenie Nr 82/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-25 12:30:32
dokument Zarządzenie Nr 81/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:"Przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną - dz. nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D)". Zadanie realizowane będzie w systemie "zaprojektuj i wybuduj". 2016-11-25 12:19:22
dokument Zarządzenie Nr 80/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 3 lat 2016-11-25 12:12:40
dokument Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór 2016-11-23 15:32:22
dokument Ustawa o petycjach 2016-11-23 12:11:09
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 25.11.2016 r. 2016-11-23 09:00:22
dokument Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2017 rok 2016-11-22 14:59:33
dokument Zarządzenie Nr 78/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2014 z dn. 16 maja 2014 r. powołującego Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Czarny Bór 2016-11-22 14:57:39
dokument Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 28.11.2016 r. 2016-11-22 14:32:50
dokument Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2017 rok 2016-11-22 12:10:32
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 25.11.2016 r. 2016-11-22 10:58:47
dokument SESJA RADY GMINY - 28.11.2016 r. 2016-11-21 15:15:03
dokument Zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany tj. działki nr 358/3 obręb Grzędy na działkę nr 231/2 obręb Czarny Bór, bez obowiązku dokonywania dopłat 2016-11-10 10:52:17
dokument Zarządzenie Nr 76/2016 w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Pubicznej w Czarnym Borze 2016-11-10 10:48:51
dokument Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty- DSSN Aktywni 2016-11-10 09:20:33
dokument Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czarnym Borze 2016-11-09 14:53:16
dokument Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną ? dz. nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D). Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybudu 2016-11-08 15:39:28
dokument Budowa chodnika w Witkowie - 310 mb 2016-10-31 12:27:04
katalog Budowa chodnika w Witkowie - 310 mb 2016-10-31 12:11:09
dokument Uchwała Nr XXV/137/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-10-27 12:09:34
dokument Uchwała Nr XXV/136/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-10-27 12:08:58
dokument Uchwała Nr XXV/135/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/124/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 września 2016 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze, znajdującej się w Witkowie 2016-10-27 12:07:39
dokument Uchwała Nr XXV/134/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 września 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia instytucji Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze 2016-10-27 12:06:40
dokument Uchwała Nr XXV/133/2016 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej działkę nr 358/3 obręb Grzędy na działkę nr 231/2 obręb Czarny Bór, bez obowiązku dokonywania dopłat 2016-10-27 12:05:14
dokument Uchwała Nr XXV/132/2016 w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy 2016-10-27 12:04:25
dokument Uchwała Nr XXV/131/2016 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Czarny Bór 2016-10-27 12:02:58
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2016-10-21 08:24:13
katalog Budowa chodnika w Witkowie - 310 mb 2016-10-21 08:23:39
dokument Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 25.10.2016 r. 2016-10-20 10:00:56
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 24.10.2016 r. 2016-10-19 13:25:17
dokument SESJA RADY GMINY - 26.10.2016 r. 2016-10-19 13:09:02
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2016-10-19 11:31:15
katalog Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie 2016-10-19 11:23:49
dokument Program Współpracy na 2017-do konsultacji 2016-10-07 12:29:40
katalog Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych 2016-10-07 12:22:51
dokument Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarny Bór przeprowadzonych w dniu 2 października 2016 r. 2016-10-03 14:25:15
dokument Uchwała Nr XXIV/130/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-10-03 11:41:18
dokument Uchwała Nr XXIV/129/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-10-03 11:39:40
dokument Uchwała Nr XXIV/128/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałbrzyskiemu w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. "Utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej w Grzędach Górnych przy drodze powiatowej nr 3367D" 2016-10-03 11:37:58
dokument Uchwała Nr XXIV/127/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadań dotyczących zagospodarowania turystycznego "Wokół Trójgarbu" 2016-10-03 11:36:06
dokument Uchwała Nr XXIV/126/2016 w sprawie nadania statutu instytucji kultury 2016-10-03 11:33:10
dokument Uchwała Nr XXIV/125/2016 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia instytucji Biblioteka+Centrum Kultury w Czarnym Borze 2016-10-03 11:32:12
dokument Uchwała Nr XXIV/124/2016 w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze, znajdującej się w Witkowie 2016-10-03 11:20:46
dokument Informacja o składzie oraz pełnionych funkcjach Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czarnym Borze 2016-09-29 16:49:41
dokument Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 6 września 2016 r. o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czarnym Borze 2016-09-29 16:46:31
dokument Informacja o pełnionych dyżurach 01-02.10.2016 r. 2016-09-29 10:54:39
dokument Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czarnym Borze 2016-09-27 09:33:29
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2016-09-23 14:28:56
katalog Przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowanie z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną - DZ nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D w systemie zaprojektuj i wybuduj 2016-09-23 14:21:41
dokument Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 27.09.2016 r. 2016-09-23 12:38:12
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 26.09.2016 r. 2016-09-21 14:38:04
dokument SESJA RADY GMINY - 28.09.2016 r. 2016-09-21 14:30:27
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy o sporządzeniu spisu wyborców 2016-09-12 13:50:22
dokument Sprawozdania budżetowe II kwartał 2016 2016-09-08 16:04:57
dokument Sprawozdania budżetowe I kwartał 2016 2016-09-08 16:03:24
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 1 września 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 2 października 2016 r. 2016-09-06 12:57:44
dokument Informacja o terminie wyborów, godzinach i sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu i możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika 2016-09-06 12:55:52
dokument Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2016 r. 2016-09-01 12:18:08
dokument Przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze w systemie zaprojektuj i wybuduj 2016-09-01 10:05:28
katalog Przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze w systemie zaprojektuj i wybuduj 2016-09-01 09:56:45
dokument Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 31 sierpnia 2016 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 2 października 2016 r. 2016-08-31 10:18:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 30 sierpnia 2016 r. o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej 2016-08-30 11:11:22
dokument Informacja Gminnej Komisji Wyboczej w Czarnym Borze z dnia 26 sierpnia 2016 r. o miejscu, terminie i godzinie przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy 2016-08-26 13:06:00
dokument Dotyczy transportu ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Czarny Bór do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w roku szkolnym 2016/2017 2016-08-25 14:36:54
katalog Dotyczy transportu ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Czarny Bór do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w roku szkolnym 2016/2017 2016-08-25 14:33:54
dokument Zarządzenie Nr 51/2016 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2016-08-24 14:19:04
dokument Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 2016-08-24 14:17:07
dokument Przebudowa sieci gazowej na placu zabaw - Radosna szkoła - w Czarnym Borze 2016-08-18 12:46:39
katalog Przebudowa sieci gazowej na placu zabaw - Radosna szkoła - w Czarnym Borze 2016-08-18 12:46:17
dokument Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 2016-08-18 11:28:27
katalog Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 2016-08-18 11:24:05
dokument Wyniki otwartego naboru wniosków - Zabytki 2016 2016-08-16 12:12:40
dokument Informacja o składzie, siedzibie i harmonogramie dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze 2016-08-10 15:27:08
dokument Postanowienie Nr 16/16 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze 2016-08-10 15:25:25
dokument Gmina Czarny Bór zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie p. n. Roboty geologiczne w celu ujęcia wód podziemnych piętra permskiego na potrzeby Gminy Czarny Bór w Czarnym Borze 2016-08-05 12:23:33
katalog Roboty geologiczne w celu ujęcia wód podziemnych piętra permskiego na potrzeby Gminy Czarny Bór w Czarnym Borze 2016-08-05 12:21:15
dokument Uchwała Nr XXIII/123/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-08-04 14:11:38
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 04.08.2016 r. 2016-07-29 13:16:20
dokument Uchwała Nr XXII/122/2016 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Czarny Bór w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2016-07-26 13:26:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 25 lipca 2016 r. o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 2 października 2016 r. 2016-07-25 14:19:25
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 26.07.2016 r. 2016-07-21 13:31:57
dokument Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Witkowie- działka nr 135 2016-07-20 10:04:47
dokument Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13 lipca 2016 r. o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze 2016-07-13 13:55:23
dokument Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13 lipca 2016 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 2016-07-13 13:54:21
dokument Zarządzenie Nr 177 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarny Bór 2016-07-13 13:47:26
katalog Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czarny Bór - 02.10.2016 r. 2016-07-13 13:43:46
dokument Uchwała Nr XXI/121/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-07-05 12:58:24
dokument Uchwała Nr XXI/120/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-07-05 12:52:00
dokument Uchwała Nr XXI/119/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałbrzyskiemu w zakresie wspólnej realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3367D" 2016-07-05 12:48:58
dokument Uchwała Nr XXI/118/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór 2016-07-05 12:43:08
dokument Uchwała Nr XXI/117/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Boguszowie - Gorcach 2016-07-05 12:40:22
dokument Uchwała Nr XXI/116/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarny Bór 2016-07-05 12:34:53
dokument Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 28.06.2016 r. 2016-06-23 09:55:48
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Startegii Rozwoju i Promocji Gminy oraz Komisja Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 27.06.2016 r. 2016-06-23 09:53:09
dokument SESJA RADY GMINY - 30.06.2016 r. 2016-06-23 09:47:06
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2016-06-20 13:25:09
katalog II Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i funduszy zewnętrznych 2016-06-20 11:44:13
katalog Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i funduszy zewnętrznych 2016-06-20 11:43:52
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Instruktora kulturalno - oświatowego w Świetlicy Wiejskiej w Borównie 2016-06-20 11:42:33
katalog Nabór na wolne stanowisko Instruktora kulturalno - oświatowego w Świetlicy Wiejskiej w Borównie 2016-06-20 11:40:48
katalog II Nabór na wolne stanowisko Instruktora kulturalno - oświatowego w Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie 2016-06-20 11:37:07
katalog Nabór na wolne stanowisko Instruktora kulturalno - oświatowego w Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie 2016-06-20 11:32:19
dokument Zarządzenie Nr 37/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czarny Bór 2016-06-16 13:43:14
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Instruktora kulturalno - oświatowego w Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie 2016-06-13 11:11:26
dokument Uchwała Nr XX/115/2016 w sprawie powołania komisji doraźnej ds. rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy 2016-06-06 13:12:51
dokument Uchwała Nr XX/114/2016 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 2016-06-06 13:11:53
dokument Uchwała Nr XX/113/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 2016-06-06 13:10:38
dokument Uchwała Nr XX/112/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2015 rok 2016-06-06 13:09:21
dokument Uchwała Nr XX/111/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-06-06 13:07:55
dokument Uchwała Nr XX/110/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-06-06 13:06:34
dokument Uchwała Nr XX/109/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu, z nieruchomości stanowiącej własność gminy Czarny Bór, na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata dla tego lokalu 2016-06-06 13:03:29
dokument Uchwała Nr XX/108/2016 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/41/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2016-06-06 13:00:20
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i funduszy zewnętrznych 2016-06-03 10:53:48
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i funduszy zewnętrznych 2016-06-02 14:05:28
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok 2016-06-01 14:36:43
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko Instruktora kulturalno - oświatowego w Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie 2016-05-30 13:38:01
dokument SESJA RADY GMINY - 30.05.2016 r. 2016-05-20 12:55:16
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 23.05.2016 r. 2016-05-20 10:59:52
dokument Sylwestra Wawrzyniak - Przewodnicząca Rady Gminy 2016-05-18 10:39:51
dokument Anna Dziewit - Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnym Borze 2016-05-17 13:43:47
dokument Felicja Michalik - Pływaczyk - Insp. ds. gospodarki wodnej, dróg, komunikacji i ochrony środowiska 2016-05-17 13:41:26
dokument Adam Górecki - Wójt Gminy 2016-05-17 13:24:02
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i funduszy zewnętrznych 2016-05-17 12:19:27
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 19.05.2016 r. 2016-05-12 10:45:46
katalog KWARTALNE INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU 2016-05-06 14:22:45
dokument Przetarg nieograniczony: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych 2016-05-04 14:38:19
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 06.05.2016 r. 2016-04-29 12:43:34
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Instruktora kulturalno - oświatowego w Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie 2016-04-27 08:25:12
dokument Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty - LZS PŁOMYK 2016-04-15 14:04:15
katalog OGŁOSZENIA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO ZŁOŻONYCH OFERT 2016-04-15 13:59:45
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2015 rok 2016-04-12 09:16:48
dokument Informacja o finansach samorządowych za IV kwartał 2015 r. 2016-04-12 09:10:26
dokument Uchwała Nr XIX/107/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-04-06 08:33:42
dokument Uchwała Nr XIX/106/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-04-06 08:31:58
dokument Uchwała Nr XIX/105/2016 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2016 r. 2016-04-06 08:16:19
dokument Uchwała Nr XIX/104/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Czarny Bór 2016-04-06 08:14:19
dokument Uchwała Nr XIX/103/2016 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2016-04-06 08:12:45
dokument Skład Rady Gminy 2016-03-30 09:15:16
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 31.03.2016 r. 2016-03-29 12:46:55
dokument Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 31.03.2016 r. 2016-03-29 12:44:03
dokument SESJA RADY GMINY - 31.03.2016 r. 2016-03-24 13:02:50
dokument Uchwała Nr XVIII/102/2016 w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2016-03-21 15:15:40
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 21.03.2016 r. 2016-03-17 11:15:40
dokument Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2016-03-08 11:51:49
dokument Przetarg nieograniczony:Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 - etap III 2016-03-03 12:16:03
dokument Uchwała Nr XVII/101/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-02-26 13:22:07
dokument Uchwała Nr XVII/100/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-02-26 12:17:37
dokument Uchwała Nr XVII/99/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/99/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i sepcjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2016-02-26 12:16:46
dokument Uchwała Nr XVII/98/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 2016-02-26 12:08:42
dokument Uchwała Nr XVII/97/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2016 r. 2016-02-26 12:06:49
dokument Uchwała Nr XVII/96/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2016 roku 2016-02-26 12:05:43
dokument Uchwała Nr XVII/95/2016 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu 2016-02-26 12:03:48
dokument Uchwała Nr XVII/94/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2016-02-26 12:02:29
dokument Uchwała Nr XVII/93/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór 2016-02-26 11:58:40
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu o udzielenie w roku 2016 dotacji z budżetu Gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Czarny Bór 2016-02-25 14:43:56
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 24.02.2016 r. 2016-02-19 08:12:02
dokument SESJA RADY GMINY - 24.02.2016 r. 2016-02-17 13:38:47
dokument II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2016-02-04 09:15:06
katalog II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 r. 2016-02-04 09:04:57
dokument Przetarg nieograniczony:Odbudowa mostu przez Potok Lesk w ciągu drogi dojazdowej do budynku ul. Polna 6 w Czarnym Borze oraz remont i przebudowa drogi w obrębie przepustu zlokalizowanego na działce nr 672 w Witkowie 2016-02-01 13:22:25
dokument REKRUTACJA do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz do klas I szkoły podstawowej w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze w roku szkolnym 2016/2017 2016-01-29 13:57:04
dokument Uchwała Nr III/35/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czarny Bór Nr XIV/87/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. - uchwale budżetowej na 2016 rok 2016-01-26 12:38:48
dokument Uchwała Nr III/34/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Czarny Bór Nr XIV/88/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór oraz w uchwale Rady Gminy Czarny Bór Nr XIV/87/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. - uchwale budżetowej na 2016 rok 2016-01-26 12:27:53
dokument Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 28.01.2016 r. 2016-01-20 09:14:26
dokument Uchwała Nr XVI/92/2016 w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367" 2016-01-19 10:17:02
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 19.01.2016 r. 2016-01-18 08:46:58
katalog 2016 2016-01-18 08:44:44
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 18.01.2016 r. 2016-01-14 08:48:12
katalog 2016 2016-01-14 08:46:52
dokument Uchwała Nr XV/91/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-01-11 14:26:37
dokument Uchwała Nr XV/90/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2016-01-11 14:24:51
dokument Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2016-01-11 14:20:23
dokument Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w roku 2016 2016-01-11 14:11:38
katalog Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 2016-01-08 09:02:01
katalog Wybory prezydenckie 2015 2016-01-08 08:55:56
katalog Wybory do izb rolniczych 2015 2016-01-08 08:52:07
katalog Wybory Ławników Sądowych 2015 2016-01-08 08:50:34
katalog Wybory samorządowe 2014 2016-01-07 11:38:19
katalog Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2016-01-07 11:16:24
dokument Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-01-05 15:44:43
dokument Uchwała Nr XIV/88/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2015-12-30 13:24:37
dokument Uchwała Nr XIV/87/2015 - Uchwała Budżetowa na 2016 r. 2015-12-30 13:08:31
dokument Uchwała Nr XIV/89/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2015-12-30 13:02:32
dokument Uchwała Nr XIV/88/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2015-12-30 12:52:46
dokument Uchwała Nr XIV/87/2015 - Uchwała Budżetowa na 2016 r. 2015-12-30 12:24:32
dokument Uchwała Nr XIV/86/2015 w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie gminy Czarny Bór, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 2015-12-30 12:23:08
dokument Uchwała Nr XIV/85/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadań przez Gminę Czarny Bór z Powiatem Wałbrzyskim i gminami Walim oraz Stare Bogaczowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1., na rzecz realizacji projektu: "Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim, Czarny Bór" 2015-12-30 12:11:32
dokument Uchwała Nr XIV/84/2015 w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2015-12-30 12:08:49
dokument Uchwała Nr XIV/83/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2015-12-30 12:04:33
dokument Uchwała Nr XIV/82/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-12-30 12:02:52
dokument Uchwała Nr XIV/81/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór na 2016 r. 2015-12-30 12:01:42
dokument Uchwała Nr XIV/80/2015 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 2015-12-30 12:00:41
dokument Uchwała Nr XIV/79/2015 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2016 r." 2015-12-30 11:59:17
dokument Uchwała Nr XIV/78/2015 w sprawie przyjęcia "Koncepcji gospodarki wodno - ściekowej dla Gminy Czarny Bór" 2015-12-30 11:08:44
dokument Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie powierzenia w administrowanie cmentarzy komunalnych, znajdujących się na terenie gminy Czarny Bór 2015-12-30 08:52:01
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 31.12.2015 r. 2015-12-28 08:32:47
dokument Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert 2015-12-23 12:51:27
dokument SESJA RADY GMINY - 22.12.2015 r. 2015-12-15 08:47:01
dokument Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - 22.12.2015 r. 2015-12-15 08:40:39
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 22.12.2015 r. 2015-12-15 08:37:16
dokument Uchwała Nr XIII/77/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2015-12-10 10:10:15
dokument Uchwała Nr XIII/76/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-12-10 10:04:42
dokument Uchwała Nr XIII/75/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-12-10 09:53:57
dokument Uchwała Nr XIII/74/2015 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 roku 2015-12-10 09:28:54
dokument I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2015-12-08 15:55:25
katalog I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 R. 2015-12-08 15:47:47
dokument Wyjazdowe Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 09.12.2015 r. 2015-12-04 13:03:41
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 08.12.2015 r. 2015-12-04 10:13:00
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 10.12.2015 r. 2015-12-02 11:48:01
dokument Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2016 rok 2015-11-27 11:13:06
dokument SESJA RADY GMINY - 03.12.2015 r. 2015-11-26 08:30:10
dokument Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 03.12.2015 r. 2015-11-26 08:09:11
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 26.11.2015 r. 2015-11-23 09:16:38
dokument Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - 25.11.2015 r. 2015-11-20 09:07:02
dokument Uchwała Nr XII/73/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2015-11-04 13:20:37
dokument Uchwała Nr XII/72/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-11-04 13:18:57
dokument Uchwała Nr XII/71/2015 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 2015-11-04 12:15:28
dokument Uchwała Nr XII/70/2015 w sprawie nadania Księdzu Władysławowi Stępniakowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2015-11-04 12:13:44
dokument Uchwała Nr XII/69/2015 w sprawie nadania pośmiertnie Panu Józefowi Pawlikowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2015-11-04 12:12:44
dokument Uchwała Nr XII/68/2015 w sprawie nadania pośmiertnie Panu Józefowi Masłowcowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2015-11-04 12:11:33
dokument Uchwała Nr XII/67/2015 w sprawie nadania Panu Jarosławowi Janikowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2015-11-04 12:09:20
dokument Uchwała Nr XII/66/2015 w sprawie nadania Panu Andrzejowi Chmielewskiemu tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2015-11-04 12:08:21
dokument Informacja o finansach samorządowych za III kwartał 2015 r. 2015-10-30 12:43:09
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- obsługa Urzędu Gminy Czarny Bór w zakresie BHP i P.POŻ. 2015-10-28 12:10:03
dokument Informacja dla wyborców - zmiana czasu 2015-10-24 10:22:04
dokument Obwieszczenie OKW w Wałbrzychu z dnia 23 października 2015. w sprawie podania do publicznej wiadomości uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz o warunkach decydujących o ważności głosu oddanego na takiej liście 2015-10-23 13:58:10
dokument Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 28.10.2015 r. 2015-10-23 11:58:17
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 28.10.2015 r. 2015-10-23 11:54:11
dokument SESJA RADY GMINY - 29.10.2015 r. 2015-10-22 16:27:50
dokument Obwieszczenie OKW w Wałbrzychu z 19 października 2015 r w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów 2015-10-20 16:20:59
dokument Informacja o pełnionych dyżurach w dniach 24-25 października 2015 r. 2015-10-20 09:23:41
dokument Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie Gminy Czarny Bór 2015-10-19 14:11:40
dokument Informacja o składach oraz pełnionych funkcjach Obwodowych Komisji Wyborczych 2015-10-13 11:47:58
dokument Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2015-10-06 11:10:24
dokument Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika 2015-10-06 11:01:25
dokument Głosowanie korespondencyjne 2015-10-06 10:51:31
dokument Dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015-10-06 10:38:44
dokument Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 2015-10-06 10:30:52
dokument Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-06 10:21:22
dokument Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Myśliwiec na działalność Wójta Gminy Czarny Bór 2015-09-30 11:54:01
dokument Uchwała Nr XI/64/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2015-09-30 11:39:38
dokument Uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-09-30 11:27:32
dokument Uchwała Nr XI/62/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję 2016 - 2019 2015-09-29 10:36:16
dokument Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 2015-09-29 10:34:39
dokument Uchwała Nr XI/60/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014 - 2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Czarny Bór z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej 2015-09-29 10:32:43
dokument Uchwała Nr XI/59/2015 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich 2015-09-29 10:28:44
dokument Uchwała Nr XI/58/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wystąpienia Gminy Czarny Bór z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 2015-09-29 10:24:42
dokument Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie wniesienia apelu do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie niektórych zapisów projektu ustawy Prawo wodne 2015-09-29 10:22:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 22 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2015-09-23 08:22:41
dokument Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 2015-09-22 14:59:37
dokument SESJA RADY GMINY - 24.09.2015 r. 2015-09-17 10:02:29
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 23.09.2015 r. 2015-09-16 10:44:44
dokument Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 17.09.2015 r. 2015-09-16 10:24:10
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 21.09.2015 r. 2015-09-16 10:09:27
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 15.09.2015 r. 2015-09-10 09:48:23
dokument Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 7 września 2015 r. - skład komisji i dyżury 2015-09-08 10:44:50
dokument Informacja o pełnionych dyżurach w dniach 5-6 września 2015 r. 2015-09-01 08:26:04
dokument Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje ds. Referendum na terenie Gminy Czarny Bór 2015-08-31 10:57:07
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-08-27 13:26:11
dokument Informacja o składach oraz pełnionych funkcjach Obwodowych Komisji ds. Referendum 2015-08-25 11:04:14
dokument Zawiadomienie o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum 2015-08-17 11:34:48
dokument Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2015-08-13 14:19:41
dokument Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika 2015-08-13 14:15:01
dokument Głosowanie korespondencyjne 2015-08-13 13:19:12
dokument Dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym 2015-08-13 13:13:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. 2015-08-12 13:34:48
dokument Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015-08-12 13:15:34
dokument UWAGA! Zmiana SIWZ, ogłoszenia oraz terminu składania ofert dot. ogłoszonego w dn. 24.07.2015 r.przetargu nieograniczonego pn."Odbudowa drogi gminnej dz. nr 233 w Borównie- 1000 mb" 2015-08-10 12:27:40
dokument Informacja o finansach samorządowych za II kwartał 2015 r. 2015-07-28 12:24:42
dokument Przetarg nieograniczony:Odbudowa drogi gminnej dz. nr 233 w Borównie- 1000 mb. 2015-07-24 13:33:39
dokument Uchwała Nr X/56/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2015-07-24 08:59:35
dokument Uchwała Nr X/55/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-07-22 15:30:04
dokument Uchwała Nr X/54/2015 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czarny Bór 2015-07-21 12:35:30
dokument Uchwała Nr X/53/2015 w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367" - Etap III 2015-07-21 12:33:31
dokument Uchwała Nr X/52/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników sądowych 2015-07-21 12:30:27
dokument Uchwała Nr X/51/2015 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych 2015-07-21 12:12:02
dokument Uchwała Nr X/50/2015 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Czarny Bór do podjęcia działań mających na celu ochronę interesu Gminy Czarny Bór w procesie realizacji inwestycji "Budowy obwodnicy Czarnego Boru" 2015-07-21 12:11:05
dokument Uchwała Nr X/49/2015 w sprawie dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze 2015-07-21 12:09:11
dokument Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty - UKN MELAFIR 2015-07-20 12:32:03
dokument Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty - LZS PŁOMYK 2015-07-14 10:02:54
katalog Ogłoszenia o możliwości składania uwag do złożonych ofert 2015-07-14 09:55:57
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej:Usługi w zakresie szacowania oraz inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór 2015-07-09 11:36:22
dokument SESJA RADY GMINY - 16.07.2015 r. 2015-07-09 09:24:17
dokument WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY - 16.07.2015 r. 2015-07-09 09:21:32
dokument Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie opracowania koncepcji zagospodarowania turystycznego pod nazwą "Wokół Trójgarbu" 2015-07-06 15:19:58
dokument Uchwała Nr IX/47/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego 2015-07-06 15:18:34
dokument Uchwała Nr IX/46/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-07-06 15:17:12
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 30.06.2015 r. 2015-06-25 15:05:38
dokument WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY -16.06.2015 2015-06-10 13:29:55
dokument III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2015 2015-06-08 13:43:33
dokument Informacja o finansach samorządowych za 2014 r. 2015-06-03 11:05:53
dokument Uchwała Nr VIII/45/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok 2015-06-03 10:59:07
dokument Uchwała Nr VIII/44/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2014 rok 2015-06-03 10:58:44
dokument Uchwała Nr VIII/43/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015 - 2018 2015-06-02 16:23:18
dokument Uchwała Nr VIII/42/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-06-02 12:16:52
dokument Uchwała Nr VIII/41/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Czarny Bór 2015-06-02 12:15:27
dokument Uchwała Nr VIII/40/2015 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 2015-06-02 12:10:04
dokument Uchwała Nr VIII/39/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Czarny Bór w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce w okresie programowania 2014 - 2020 2015-06-02 12:04:58
dokument Przetarg nieograniczony:Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór 2015-05-29 12:59:43
dokument Anna Dziewit - Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnym Borze 2015-05-29 11:08:04
dokument Felicja Michalik - Pływaczyk - Insp. ds. gospodarki wodnej, dróg, komunikacji i ochrony środowiska 2015-05-29 11:01:16
dokument Adam Górecki - Wójt Gminy 2015-05-29 10:54:01
dokument Renata Chruszcz - Zastępca Wójta Gminy 2015-05-29 10:53:19
dokument Tomasz Gromala - Sekretarz Gminy 2015-05-29 10:52:43
dokument Paweł Twardowski - Skarbnik Gminy 2015-05-29 10:52:15
dokument Sylwestra Wawrzyniak - Przewodnicząca Rady Gminy 2015-05-29 10:49:18
dokument Informacja o naborze kandydatów na Ławników Sądowych na kadencję 2016 - 2019 2015-05-28 10:32:25
dokument Wybory do Izb Rolniczych - 31.05.2015 r. 2015-05-27 07:53:21
dokument Informacja o pełnionych dyżurach w dniach 23-24 maja 2015 r. 2015-05-22 08:14:28
dokument Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 27.05.2015 r. 2015-05-21 13:45:21
dokument SESJA RADY GMINY - 28.05.2015 r. 2015-05-21 12:07:50
dokument Informacja o finansach samorządowych za I kwartał 2015 r. 2015-05-21 08:42:20
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 26.05.2015 r. 2015-05-19 14:40:46
dokument Przetarg nieograniczony:PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH - DZ. NR 30, 70 i 99 W JACZKOWIE - 1321,0 mb 2015-05-19 13:36:39
dokument Informacja o wyłożeniu Spisu członków Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2015-05-18 08:39:51
dokument Ryszard Nowakowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 2015-05-14 15:22:04
dokument Wiesława Wilk - Radna Gminy 2015-05-14 15:21:27
dokument Waldemar Poręba - Radny Gminy 2015-05-14 15:20:57
dokument Tomasz Kosek - Radny Gminy 2015-05-14 15:20:20
dokument Stanisław Pogwizd - Radny Gminy 2015-05-14 15:19:53
dokument Marta Nieć - Radna Gminy 2015-05-14 15:19:20
dokument Marzena Łatka - Radna Gminy 2015-05-14 15:18:55
dokument Krystyna Stawiarska - Radna Gminy 2015-05-14 15:18:10
dokument Katarzyna Rolka - Radna Gminy 2015-05-14 15:17:24
dokument Edyta Szczepaniak - Radna Gminy 2015-05-14 15:16:31
dokument Edward Kiełbasa - Radny Gminy 2015-05-14 15:15:43
dokument Dariusz Malinowski - Radny Gminy 2015-05-14 15:14:26
dokument Arkadiusz Wodziak - Radny Gminy 2015-05-14 15:12:35
dokument Andrzej Florian - Radny Gminy 2015-05-14 15:12:02
dokument Wykaz zarejestrowanych kandydatów do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej 2015-05-12 09:31:04
dokument Informacja o pełnionych dyżurach w dniach 9-10 maja 2015 r. 2015-05-08 11:11:38
dokument Obwieszczenie - skład osobowy Komisji oraz harmonogram dyżurów 2015-05-07 14:27:41
dokument Przetarg nieograniczony:Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 - etap II (km 0+000 - 1+110) 2015-05-06 14:21:53
dokument Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 12.05.2015 r. 2015-05-05 10:47:06
dokument Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi za 2014 r. 2015-04-30 15:48:57
katalog Sprawozdania 2015-04-30 15:46:49
dokument Uchwała Nr VII/38/2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-04-29 17:37:48
dokument Uchwała Nr VII/37/2015 w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz koszenia poboczy i oczyszczenia rowów przydrożnych dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Czarny Bór 2015-04-29 17:36:14
dokument Informacja o składach oraz pełnionych funkcjach - ukonstytuowanie się OKW 2015-04-29 17:30:50
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:Remont mostu przez Potok Grzędzki w ciągu drogi gminnej (dz. nr 410) - km 0+00 w Grzędach 2015-04-28 15:14:25
dokument Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 04.05.2015 r. 2015-04-27 08:18:24
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 29.04.2015 r. 2015-04-24 08:45:21
dokument Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej 2015-04-24 08:25:49
dokument Przetarg nieograniczony:Remont mostu przez Potok Lesk w ciągu drogi gminnej (dz. nr 455 i nr 426/2) w km 0+120 w Witkowie 2015-04-23 15:19:38
dokument Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-21 08:56:16
dokument Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-21 08:52:45
dokument Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 2015-04-21 08:48:10
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Odbudowa drogi gminnej na działkach nr 393 i nr 395 w Jaczkowie 2015-04-13 13:13:17
dokument Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2014 rok 2015-04-10 10:48:21
dokument Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika 2015-04-09 15:14:32
dokument Głosowanie korespondencyjne 2015-04-09 15:09:20
dokument Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2015-04-09 14:51:47
dokument Dopisanie do spisu wyborców 2015-04-09 14:33:45
dokument Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór 2015-04-09 09:06:31
katalog Regulamin Organizacyjny 2012 2015-04-09 09:04:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 7 kwietnia 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2015-04-08 11:17:03
dokument Uchwała Nr VI/36/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015-2018 2015-04-02 11:52:07
dokument Uchwała Nr VI/35/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-04-02 11:43:12
dokument Uchwała Nr VI/34/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2016 rok 2015-04-02 11:32:06
dokument Uchwała Nr VI/33/2015 w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich 2015-04-02 11:31:07
dokument Uchwała Nr VI/32/2015 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2015 roku 2015-04-02 11:29:46
dokument Uchwała Nr VI/31/2015 w sprawie zmian w Statucie Centrum Kultury w Czarnym Borze 2015-04-02 11:28:33
dokument Uchwała Nr VI/30/2015 w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze, znajdującej się w Witkowie nr 89 2015-04-02 11:21:26
dokument Uchwała Nr VI/29/2015 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze i Centrum Kultury w Czarnym Borze 2015-04-02 11:20:13
dokument Uchwała Nr VI/28/2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przeznaczone w 2015r. 2015-04-02 11:18:50
dokument Uchwała Nr VI/27/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2015 r. 2015-04-02 11:15:03
dokument Uchwała Nr VI/26/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór na 2015 r. 2015-04-02 11:13:57
dokument Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku 2015-03-23 14:21:27
dokument Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Wałbrzychu z dnia 19 marca 2015 r. dot. dyżurów 2015-03-20 14:01:03
dokument SESJA RADY - 26.03.2015 r. 2015-03-19 14:39:56
dokument WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY - 26.03.2015 r. 2015-03-19 14:37:21
dokument Zapytanie ofertowe na prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Interwencyjnego dla osób z problemami alkoholowymi, narkotykowymi oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie 2015-02-27 08:12:17
dokument Informacja o finansach samorządowych za IV kwartał 2014 r. 2015-02-26 15:08:28
dokument Uchwała Nr IV/24/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015-2018 2015-02-26 09:38:48
dokument Uchwała Nr V/25/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czarny Bór a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej 2015-02-24 07:59:38
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze 2015-02-24 07:53:02
dokument Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko referenta ds. administracyjnych i promocji gminy 2015-02-23 11:22:18
dokument Zaoszenie do złozenia propozycji cenowej- wycinka i usunięcie drzew 2015-02-19 14:55:58
katalog II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2015 2015-02-18 15:35:40
katalog I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2015 2015-02-18 15:32:15
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze 2015-02-17 15:17:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. 2015-02-13 13:00:24
dokument Uchwała Nr IV/23/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-02-11 08:53:21
dokument Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarny Bór 2015-02-11 08:51:39
dokument Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów Gminy Czarny Bór 2015-02-11 08:47:16
dokument Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Witkowie 2015-02-11 08:45:58
dokument Uchwała Nr IV/19/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarny Bór na lata 2015 - 2017 2015-02-11 08:43:57
dokument Uchwała Nr IV/18/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Czarny Bór 2015-02-11 08:40:52
dokument Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Czarny Bór 2015-02-09 15:32:22
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 12.02.2015 r. 2015-02-09 14:30:49
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne 2015-02-05 08:39:49
dokument Wyjaśnienia PKW dot. udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych 2015-02-04 11:19:56
dokument Wyjaśnienia PKW dot. głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 2015-02-04 11:06:51
dokument Zarządzenie Nr 72/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bor na 2014 rok 2015-02-04 10:12:12
dokument Sylwestra Wawrzyniak - Przewodnicząca Rady Gminy 2015-01-30 14:21:47
dokument Oświadczenie majątkowe - korekta - A. Górecki - Wójt Gminy 2015-01-30 14:12:43
dokument Oświadczenie majątkowe - A. Górecki - Wójt Gminy 2015-01-30 14:11:41
dokument POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 05.02.2015 r. 2015-01-30 13:43:02
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze 2015-01-29 15:29:47
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej-wykonanie dokumentacji projektowej-drogi. 2015-01-28 13:24:06
dokument Zaproszenie do złożenia oferty cenowej- wykonanie dokumentacji projektowej - obiekty mostowe 2015-01-28 13:22:45
dokument Przetarg nieograniczony:Ochrona ubezpieczeniowa Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych 2015-01-26 16:13:50
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta ds. administracyjnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2015-01-22 13:27:29
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 27.01.2015 r. 2015-01-22 13:25:01
katalog 2015 2015-01-22 13:23:13
katalog 2014 2015-01-22 13:23:08
dokument SESJA RADY GMINY - 29.01.2015 r. 2015-01-22 13:20:57
katalog 2015 2015-01-22 13:19:08
katalog 2014 2015-01-22 13:19:03
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Czarny Bór w 2015 roku 2015-01-19 11:39:55
dokument Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015 - 2018 2015-01-14 15:30:55
dokument Uchwała Nr III/16/2014 - Uchwała Budżetowa na 2015 rok 2015-01-14 15:29:01
dokument Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2015 - 2018 2015-01-14 15:25:10
dokument Uchwała Nr III/16/2014 - Uchwała Budżetowa na 2015 rok 2015-01-14 15:23:43
dokument Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014 - 2018 2015-01-14 15:21:46
dokument Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2015-01-14 15:18:55
dokument Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie wystąpienia Gminy Czarny Bór z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 2015-01-14 15:17:33
dokument Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/160/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wystąpienia Gminy Czarny Bór z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 2015-01-14 15:11:21
dokument Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie zmian w Statucie Centrum Kultury w Czarnym Borze 2015-01-14 15:09:21
dokument Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2007 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze" 2015-01-14 14:58:28
dokument Uchwała Nr III/9/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/54/2003 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą "Centrum Kultury w Czarnym Borze" 2015-01-14 14:55:26
dokument Uchwała Nr III/8/2014 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2015 rok" 2015-01-14 14:52:37
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 22.01.2015 r. 2015-01-14 12:55:47
dokument Ryszard Nowakowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 2015-01-13 15:27:40
dokument Marzena Łatka - Radna Gminy 2015-01-13 15:26:55
dokument Marta Nieć - Radna Gminy 2015-01-13 15:26:18
dokument Krystyna Stawiarska - Radna Gminy 2015-01-13 15:25:39
dokument Stanisław Pogwizd - Radny Gminy 2015-01-13 15:24:47
dokument Dariusz Malinowski - Radny Gminy 2015-01-13 15:24:20
dokument Andrzej Florian - Radny Gminy 2015-01-13 15:23:42
dokument Wiesława Wilk - Radna Gminy 2015-01-13 15:23:05
dokument Tomasz Kosek - Radny Gminy 2015-01-13 15:22:27
dokument Edyta Szczepaniak - Radna Gminy 2015-01-13 15:21:42
dokument Edward Kiełbasa - Radny Gminy 2015-01-13 15:21:01
dokument Waldemar Poręba - Radny Gminy 2015-01-13 15:20:09
dokument Katarzyna Rolka - Radna Gminy 2015-01-13 15:18:50
dokument Arkadiusz Wodziak - Radny Gminy 2015-01-13 15:18:06
dokument Zarządzenie Nr 71/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-01-07 14:09:51
dokument Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - 30.12.2014 r. 2014-12-23 14:26:00
dokument SESJA RADY GMINY - 30.12.2014 r. 2014-12-23 14:21:57
dokument Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie zaciągniecia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2014-12-22 14:50:38
dokument Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-12-22 14:49:13
dokument Dokumenty do pobrania 2014-12-19 12:49:33
dokument Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego 2014-12-18 11:51:48
dokument Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok 2014-12-18 11:47:28
dokument Zarządzenie Nr 70/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "Budowa placu zabaw na dz. nr 779 w Czarnym Borze" 2014-12-18 08:38:02
dokument Zarządzenie Nr 67/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa mostu przez Potok Grzędzki w ciągu drogi gminnej przy budynku nr 28 w Grzędach Górnych" 2014-12-18 08:32:33
dokument Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 2014-12-17 14:54:57
dokument Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 2014-12-17 14:53:15
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Czarny Bór w 2014 r. 2014-12-17 14:51:35
dokument Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 18.12.2014 r. 2014-12-15 11:45:51
dokument Uchwała Nr III/279/2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarny Bór projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok 2014-12-12 10:53:47
dokument Uchwała Nr III/278/2014 w sprawie opini o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czarny Bór przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015 2014-12-12 10:52:40
dokument Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Czarny Bór, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych 2014-12-10 13:56:33
dokument Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór 2014-12-10 13:55:25
dokument Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodnicącego Rady Gminy Czarny Bór 2014-12-10 13:54:33
dokument Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór 2014-12-10 13:53:40
dokument Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór 2014-12-10 13:52:56
dokument Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-12-10 08:09:57
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 12.12.2014 r. 2014-12-09 14:10:27
dokument Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-12-05 10:25:29
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Kultury w Czarnym Borze 2014-12-01 14:09:34
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko Głównego Księgowego Centrum Kultury w Czarnym Borze 2014-11-28 14:31:50
dokument Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania: Przebudowa budynku mieszkalnego w Czarnym Borze pry ul. XXX-Lecia PRL 51 z dostosowaniem do utworzenia mieszkań socjalnych 2014-11-27 14:19:40
dokument Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-11-27 14:17:30
dokument I SESJA RADY GMINY - 01.12.2014 r. 2014-11-27 14:10:55
dokument Zarządzenie Nr 63/2014 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-11-25 12:24:37
dokument Komisje Rady Gminy 2010 - 2014 2014-11-24 12:16:55
dokument Komisje Rady Gminy 2010 - 2014 2014-11-24 12:15:24
dokument Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2015 rok 2014-11-21 11:35:45
dokument Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2015 rok 2014-11-21 11:27:01
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Centrum Kultury w Czarnym Borze 2014-11-20 15:43:55
dokument Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-11-18 12:41:26
dokument Uchwała Nr XLVI/232/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 2014-11-18 11:59:05
dokument Uchwała Nr XLVI/231/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-11-18 11:56:25
dokument Uchwała Nr XLVI/230/2014 w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór na lata 2014-2032" 2014-11-18 11:10:10
dokument Uchwała Nr XLVI/229/2014 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2014-11-18 11:07:00
dokument Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-11-17 15:27:05
dokument Informacja o finansach samorządowych za III kwartał 2014 r. 2014-11-03 14:43:59
dokument POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI GMINY - 07.11.2014 r. 2014-11-03 13:49:38
dokument POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - 07.11.2014 r. 2014-11-03 13:35:00
dokument POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA - 06.11.2014 r. 2014-11-03 13:04:36
dokument Informacja dla wyborców Gminy Czarny Bór - ukonstytuowanie Obwodowych Komisji Wyborczych 2014-11-03 11:24:20
dokument SESJA RADY GMINY - 07.11.2014 r. 2014-10-31 11:31:03
dokument Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców 2014-10-30 13:08:00
dokument Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2014-10-30 13:07:05
dokument Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn.:"Odbudowę dróg gminnych w Witkowie - dz. nr 135 , nr 449, nr 585, Grzędach Górnych - dz. nr 83, Grzędach - dz. nr 299, Borównie - dz. nr 349" 2014-10-27 10:57:42
dokument Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze o godzinach pracy 2014-10-24 11:49:46
dokument Informacja o zmianie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze 2014-10-24 11:49:05
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Czarny Bór w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-24 11:21:31
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Czarny Bór w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-24 11:19:40
dokument Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 23 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych 2014-10-24 11:15:33
dokument Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 23 października 2014 r. o składach Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Czarny Bór 2014-10-24 11:14:03
dokument Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-24 08:36:31
dokument Zarządzenie Nr 57/2014 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-24 08:34:42
dokument Zarządzenie Nr 52/A/2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 2014-10-20 12:23:03
dokument Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-10-20 12:20:20
dokument Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 20 października 2014 r. o miejscu, terminie i godzinie przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czarny Bór 2014-10-20 12:11:55
dokument Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 20 października 2014 r. o miejscu, terminie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych 2014-10-20 12:09:18
dokument Informacja o zmianie składu Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze 2014-10-17 20:24:34
dokument Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-17 20:03:39
dokument Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-17 20:02:09
dokument Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-17 19:57:02
dokument Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 października 2014 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-17 14:48:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 17 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2014-10-17 10:11:58
dokument Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu o terminie i miejscu losowania numerów lst kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wyborach do rad powiatów z terenu działania Komisarza Wyborczego we Wrocławiu, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-17 10:09:59
dokument Zarządzenie Nr 55/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-10-17 10:07:34
dokument Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-10-17 10:06:04
dokument Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Borówno" 2014-10-17 10:04:29
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 14 października 2014 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Gminy Czarny Bór w okręgu wyborczym nr 2 2014-10-15 07:50:27
dokument Wójt Gminy - Adam Górecki 2014-10-14 15:34:20
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 8 października 2014 r. w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania list kandydatów do Rady Gminy Czarny Bór w okręgu wyborczym nr 2 2014-10-08 13:44:15
dokument Uchwała Nr XLV/228/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014 - 2018 2014-10-03 10:40:33
dokument Uchwała Nr XLV/227/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-10-03 10:36:49
dokument Uchwała Nr XLV/226/2014 w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367" - Etap II 2014-10-03 10:30:21
dokument Uchwała Nr XLV/225/2014 w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-10-03 10:25:27
dokument Uchwała Nr III/212/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. 2014-10-02 14:03:03
dokument POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 08.10.2014 r. 2014-10-01 12:50:30
dokument Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu 2014-09-26 12:24:05
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 2014-09-25 15:17:45
dokument Informacja o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze oraz harmonogram dyżurów 2014-09-24 14:36:09
dokument POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - 29.09.2014 r. 2014-09-24 14:12:31
dokument Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-24 14:07:13
dokument SESJA RADY GMINY - 29.09.2014 r. 2014-09-22 15:39:24
dokument Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-09-22 11:06:36
dokument POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI GMINY - 23.09.2014r. 2014-09-17 12:20:12
dokument Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych, usytuowanych na terenie Gminy Czarny Bór 2014-09-15 11:50:52
dokument Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-09-11 14:49:57
dokument Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie powołania Komisji ds. dokonania wstępnej oceny szkód i strat w infrastrukturze technicznej gminy oraz szkód w gospodarstwach rolnych, budynkach mieszkalnych i gospodarczych, gminnych obiektach komunalnych, powstałych po intensywnych opadach deszczu w dniu 6 września 2014 r. 2014-09-08 15:06:33
dokument Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok 2014-09-08 13:01:48
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNY BÓR z dnia 4 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-05 10:32:57
dokument Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2014r. 2014-09-01 13:42:15
dokument Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2014r. 2014-09-01 13:34:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. 2014-08-29 13:39:53
dokument POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA - 26.08.2014 r. 2014-08-18 12:30:27
dokument Uchwała Nr XLIV/224/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu 2014-08-14 14:45:06
dokument Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-08-11 08:04:57
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 12.08.2014 r. 2014-08-08 12:22:08
dokument Uchwała Nr XLIII/223/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-08-06 13:20:03
dokument Uchwała Nr XLIII/222/2014 w sprawie przejęcia od Powiatu Wałbrzyskiego realizacji odbudowy skrzyżowań oraz zatok autobusowych w drodze powiatowej nr 3367D 2014-08-06 13:18:46
dokument Informacja o finansach samorządowych za II kwartał 2014r. 2014-08-01 14:24:03
dokument Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: "Przebudowa mostu przez Potok Grzędzki w ciągu drogi gminnej przy budynku nr 28 w Grzędach Górnych" 2014-08-01 14:04:15
dokument NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY - 30.07.2014 r. 2014-07-28 07:39:22
dokument Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 2014-07-17 13:18:39
dokument Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-07-17 13:13:05
dokument Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty - UKN MELAFIR Czarny Bór 2014-07-09 15:25:47
dokument Uchwała Nr XLII/221/2014 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Witkowie 2014-07-04 10:06:59
dokument Uchwała Nr XLII/220/2014 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2014-07-04 10:04:50
dokument Uchwała Nr XLII/219/2014 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-07-04 10:02:37
dokument Uchwała Nr XLII/218/2014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2014-07-04 10:00:59
dokument Uchwała Nr XLII/217/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej 2014-07-04 09:45:21
dokument Uchwała Nr XLII/216/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 2014-07-04 09:44:12
dokument Uchwała Nr XLII/215/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-07-04 09:40:53
dokument Uchwała Nr XLII/214/014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czarny Bór 2014-07-04 09:37:27
dokument Uchwała Nr XLII/213/2014 w sprawie nadania imienia szkołom i placówce oświatowej, wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnym Borze 2014-07-04 09:35:23
dokument Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze 2014-07-04 09:21:58
dokument Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze za 2013 rok 2014-07-03 10:27:14
dokument Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2013 rok 2014-07-03 10:26:00
dokument Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2014-07-02 15:00:16
dokument Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap I: Przebudowa drogi powiatowej nr 3366D na odcinku ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze 2014-07-01 09:40:58
dokument Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2014-06-24 13:51:38
dokument POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - 30.06.2014 r. 2014-06-24 12:31:32
dokument SESJA RADY GMINY - 30.06.2014 r. 2014-06-23 14:54:42
dokument Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-06-23 14:31:52
dokument POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI GMINY 26.06.2014 r. 2014-06-18 14:20:46
dokument Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-06-17 09:08:25
dokument Załącznik Nr 33/2014 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-06-16 08:04:39
dokument POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA 24.06.2014 r. 2014-06-13 11:51:58
dokument Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty - UKN MELAFIR Czarny Bór 2014-06-09 15:24:17
dokument Uchwała Nr XLI/212/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-06-09 10:44:18
dokument Uchwała Nr XLI/211/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok 2014-06-09 10:42:50
dokument Uchwała Nr XLI/210/2014 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bórza 2013 rok 2014-06-09 10:41:33
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i MIeszkaniowej w Czarnym Borze 2014-06-06 13:54:01
dokument Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Czarny Bór 2014-06-03 15:59:08
dokument Informacja o finansach samorządowych podawana do publicznej wiadomości za 2013 r. 2014-06-03 15:55:46
dokument Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór 2014-06-02 10:54:04
dokument POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI GMINY - 28.05.2014 r. 2014-05-23 13:38:15
dokument Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Borze" 2014-05-20 16:54:35
dokument SESJA RADY GMINY 29.05.2014 r. 2014-05-20 12:04:18
dokument Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji do projektu uchwały Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Czarny Bór 2014-05-15 15:17:59
dokument Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Bór z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014r. 2014-05-14 13:20:53
dokument Informacja dla wyborców Gminy Czarny Bór 2014-05-12 13:16:37
dokument Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014r. 2014-05-09 09:05:11
dokument Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: "Odbudowa dróg gminnych w Witkowie - dz. nr 135, nr 449, nr 585, Grzędach Górnych - dz. nr 83, Grzędach - dz. nr 299, Borównie - dz. nr 349 oraz przebudowa drogi gminnej - dz. nr 158 w Grzędach" 2014-05-07 12:29:44
dokument Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kulury i dziedzictwa narodowego 2014-05-07 12:24:57
dokument Uchwała Nr XL/209/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 2014-05-07 08:21:47
dokument Uchwała Nr XL/208/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-05-07 08:19:09
dokument Uchwała Nr XL/207/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Zawieruchy na działalność Wójta Gminy Czarny Bór 2014-05-07 08:17:54
dokument Uchwała Nr XL/206/2014 w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułu: "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" 2014-05-07 08:16:07
dokument Uchwała Nr XL/205/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/154/2013 Rady Gminy Czarny Bó z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarny Bór 2014-05-07 08:14:21
dokument Zarządzenie Nr 25/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-06 10:46:44
dokument Zarzadzenie Nr 24/2014 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-05 15:30:09
dokument Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-05 15:28:40
dokument Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-05 15:27:00
dokument Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-05 15:25:12
dokument Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2014-04-28 11:14:24
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2014-04-24 14:01:41
dokument Zaświadczenia o prawie do głosowania 2014-04-23 13:23:52
dokument Informacja o dopisaniu do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego 2014-04-23 13:21:41
dokument Informacja o dopisaniu do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wybranym przez siebie obwodzie głosowania 2014-04-23 13:19:30
dokument POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 28.04.2014 r. 2014-04-23 12:34:14
dokument Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2014-04-23 12:24:18
dokument Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2014-04-23 12:22:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2014-04-23 12:18:19
dokument SESJA RADY GMINY 28.04.2014 r. 2014-04-22 13:06:15
dokument Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-04-16 12:54:52
dokument POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 23.04.2014 r. 2014-04-16 12:39:10
dokument POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI GMINY 22.04.2014 r. 2014-04-16 12:31:11
dokument Informacja o finansach samorządowych za IV kwartał 2013 r. 2014-04-16 12:23:21
dokument POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA 22.04.2014r. 2014-04-16 08:33:34
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2014-04-10 11:38:41
dokument Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2013 rok 2014-04-09 10:22:34
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2014-04-09 09:07:35
dokument Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Wałbrzychu 2014-04-07 15:07:27
dokument Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu 2014-04-07 15:06:14
dokument Uchwała Nr XXXIX/204/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014 - 2018 2014-04-07 09:36:01
dokument Uchwała Nr XXXIX/203/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-04-07 09:33:12
dokument Uchwała Nr XXXIX/202/2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego 2014-04-07 09:29:49
dokument Uchwała Nr XXXIX/201/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok 2014-04-07 09:28:16
dokument Uchwała Nr XXXIX/200/2014 w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jaczków" 2014-04-07 09:26:58
dokument Uchwała Nr XXXIX/199/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/109/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-04-07 09:12:23
dokument Uchwała Nr XXXIX/198/2014 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/95/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu 2014-04-07 08:32:23
dokument Korekta oświadczenia majątkowego A. Dziewit za 2012 r. - Dyrektor GZSz-P 2014-04-01 10:51:01
dokument POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ 31.03.2014r. 2014-03-28 09:36:04
dokument Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko sekretarki Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnym Borze 2014-03-27 10:49:40
dokument POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - 25.03.2014 r. 2014-03-21 14:23:03
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko sekretarki Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze 2014-03-21 09:05:24
dokument POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI GMINY - 25.03.2014r. 2014-03-20 14:34:52
dokument SESJA RADY GMINY - 27.03.2014r. 2014-03-20 14:32:55
dokument POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ -17.03.2014r. 2014-03-12 13:10:59
dokument Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2014-03-11 11:58:09
dokument Uchwała Nr XXXVIII/197/2014 w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa sołectwa Czarny Bór 2014-03-10 14:51:19
dokument Uchwała Nr XXXVIII/196/2014 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2014-03-10 14:50:23
dokument Uchwała Nr XXXVIII/195/2014 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2014-03-10 14:43:24
dokument Uchwała Nr XXXVIII/194/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok 2014-03-10 14:40:54
dokument Uchwała Nr XXXVIII/193/2014 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2014r. 2014-03-10 14:39:50
dokument Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych 2014-03-10 10:37:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 2014-03-07 08:45:27
dokument Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Bór w 2014 r. 2014-03-04 14:00:07
dokument Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Bór zadanie b i d z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku 2014-02-27 11:54:06
dokument POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 26.02.2014R. 2014-02-21 12:25:30
dokument POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI GMINY 25.02.2014R. 2014-02-21 12:24:41
dokument SESJA RADY GMINY 27.02.2014r. 2014-02-20 13:05:28
dokument Uchwała Nr XXXVII/192/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 200 m2 z nieruchomości stanowiącej własność gminy Czarny Bór na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata dla tej nieruchomości 2014-02-19 10:49:52
dokument Uchwała Nr XXXVII/191/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-02-19 10:46:55
dokument Uchwała Nr XXXVII/190/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/77/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej 2014-02-19 10:45:47
dokument Uchwała Nr XXXVII/189/2014 w sprawie przyjęcia Programu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czarny Bór na lata 2014-2018 2014-02-19 10:37:52
dokument Uchwała Nr XXXVII/188/2014 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego 2014-02-19 10:36:30
dokument Uchwała Nr XXXVII/187/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-02-19 10:21:30
dokument Uchwała Nr XXXVII/186/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz okreslenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania gmin w zakresie dożywiania 2014-02-19 10:19:33
dokument Uchwała Nr XXXVII/185/2014 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarnym Borze w 2014 r. 2014-02-19 09:37:10
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Świetlic w Świetlicy w Czarnym Borze 2014-02-14 12:46:43
dokument Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko Kierownik Świetlic w Świetlicy w Czarnym Borze 2014-02-11 10:30:52
dokument Zarządzenie Nr 78/2013 w sprawie aktualizacji zapisów instrukcji regulujących gospodarkę finansową Gminy Czarny Bór 2014-02-05 09:25:04
dokument Uchwała Nr III/48/2014 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czarny Bór Nr XXXV/181/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. - uchwale budżetowej na 2014r. 2014-02-04 09:20:29
dokument Uchwała Nr III/47/2014 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Czarny Bór Nr XXXV/182/2013 z 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014/2018 oraz w uchwale Rady Gminy Czarny Bór Nr XXXV/181/2013 z 19 grudnia 2013r. - uchwale budżetowej na 2014r. 2014-02-04 09:18:56
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. w zakresach: kultura i sztuka oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2014-01-31 13:37:02
dokument SESJA RADY GMINY - 06.02.2014r. 2014-01-30 14:24:45
dokument POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI GMINY - 04.02.2014r. 2014-01-29 15:29:53
dokument POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA 03.02.2014r. 2014-01-29 14:33:17
dokument Ogłoszenie o przedłużeniu terminu naboru na stanowisko Kierownik świetlic w Czarnym Borze 2014-01-29 10:03:37
katalog 2014 2014-01-29 08:16:52
katalog 2013 2014-01-29 08:16:45
dokument POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - 31.01.2014r. 2014-01-29 08:16:11
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownik świetlic w Czarnym Borze 2014-01-23 08:57:38
dokument Zarządzenie Nr 77/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2014-01-22 12:29:16
dokument Zarządzenie Nr 76/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2013r. 2014-01-22 12:24:28
dokument Informacja o wyniku naboru kandydatów na stanowisko Kierownik świetlic w Świetlicy w Czarnym Borze 2014-01-21 14:28:22
dokument Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań gminy Czarny Bór w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014r. 2014-01-15 14:38:32
dokument Uchwała Nr XXXVI/184/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2014-01-08 15:05:37
dokument Uchwała Nr XXXVI/183/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2013r. 2014-01-08 15:03:28
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze 2014-01-08 13:10:45
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika świetlic w Świetlicy w Czarnym Borze 2014-01-02 15:19:48
dokument Zarządzenie Nr 75/2013 w sprawie powołania na stanowisko p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2014-01-02 11:30:14
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2014-01-02 11:27:29
dokument Uchwała Nr XXXV/182/2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014 - 2018 2013-12-31 09:17:29
dokument Uchwała Nr XXXV/182/2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014 - 2018 2013-12-31 09:15:28
dokument Uchwała Budżetowa na 2014 rok - Nr XXXV/181/2013 2013-12-31 09:11:09
dokument Uchwała Budżetowa na 2014 rok - Nr XXXV/181/2013 2013-12-31 09:10:04
dokument Uchwała Nr XXXV/180/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2013-12-31 09:07:40
dokument Uchwała Nr XXXV/179/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 2013-12-31 09:05:47
dokument Uchwała Nr XXXV/178/2013 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Bór 2013-12-31 09:02:42
dokument Uchwała Nr XXXV/177/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór na 2014 r. 2013-12-31 08:56:42
dokument Uchwała Nr XXXV/176/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2014 r. 2013-12-31 08:55:39
dokument Uchwała Nr XXXV/175/2013 zmieniająca uchwałę nr XV/87/2008 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Czarny Bór i udzielania bonifikat 2013-12-31 08:54:15
dokument Uchwała Nr XXXV/174/2013 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2014r." 2013-12-31 08:37:31
dokument Uchwała Nr XXXV/173/2013 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2013r. 2013-12-31 08:35:22
dokument NADZYWCZAJNA SESJA RADY GMINY - 30.12.2013r. 2013-12-27 12:35:35
dokument Ośrodek Pomocy Społecznej- ogłoszenie o zawarciu umowy 2013-12-23 08:21:16
dokument Zarządzenie Nr 74/2013 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. 2013-12-19 11:39:27
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania fomalne na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze 2013-12-19 10:12:21
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2013-12-18 10:18:04
dokument Zarządzenie Nr 73/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze 2013-12-17 11:39:26
dokument Zarządzenie Nr 72/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2013-12-17 11:33:28
dokument Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Przebudowa mostu w miejscowości Czarny Bór dz. nr 537, 526 2013-12-17 11:31:24
dokument Ogłoszenie o zawarciu umowy 2013-12-16 12:38:19
dokument Ośrodek Pomocy Społecznej-informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2013-12-16 11:54:52
dokument Uchwała Nr III/273/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czarny Bór przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014 2013-12-16 11:00:02
dokument Uchwała Nr III/272/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarny Bór projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok 2013-12-16 10:53:58
dokument Uchwała Nr III/271/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Czarny Bór przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok 2013-12-16 10:49:51
dokument Informacja o finansach samorządowych podawane do publicznej wiadomości za III kwartał 2013r. 2013-12-16 10:43:46
dokument SESJA RADY GMINY 19.12.2013r. 2013-12-12 10:07:46
dokument POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - 17.12.2013r. 2013-12-11 14:17:26
dokument POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI GMINY - 16.12.2013r. 2013-12-10 14:53:54
dokument POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA - 17.12.2013r. 2013-12-10 12:51:31
dokument Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2013-12-09 14:35:10
dokument Zarządzenie Nr 70/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2013-12-06 14:16:36
dokument Ogloszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2013-12-06 14:01:33
dokument Wyjaśnienia (3) dot. przetargu nieograniczonego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2013-12-06 13:15:55
dokument Oświadczenie majątkowe G. Szczepaniak za 2012r. korekta - p.o. Dyrektor Gminnego Przedszkola Samorządowego 2013-12-05 14:34:09
dokument Uchwała Nr XXXIV/172/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej 2013-12-05 13:35:50
dokument Uchwała Nr XXXIV/171/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2013-12-05 13:34:25
dokument Uchwała Nr XXXIV/170/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2013 rok 2013-12-05 13:27:36
dokument Uchwała Nr XXXIV/169/2013 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok 2013-12-05 13:17:06
dokument Uchwała Nr XXXIV/168/2013 w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2013-12-05 13:14:38
dokument Zarządzenie Nr 69/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na działalność rolniczą 2013-12-05 13:04:57
dokument Wyjaśnienia (2) do przetargu nieograniczonego - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2013-12-05 12:56:38
dokument Zarządzenie Nr 68/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2013-12-05 11:53:27
dokument Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze-przetarg nieograniczony: Dożywianie osób dorosłych oraz uczniów w Zespole Szkół w Czarnym Borze w tym w Szkole podstawowej w Czarnym Borze, Gimnazjum w Czarnym Borze, Szkole Podstawowej w Witkowie w roku 2014 2013-12-03 14:51:15
dokument Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2013-12-03 10:51:43
dokument POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ -10.12.2013r. 2013-12-02 14:35:56
dokument Zarządzenie Nr 67/2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 2013-12-02 14:31:13
dokument Zarządzenie Nr 66/2013 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2014 rok 2013-12-02 14:30:16
dokument Przetarg nieograniczony- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2013-11-28 14:50:16
dokument POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - 26.11.2013r. 2013-11-21 15:19:40
dokument SESJA RADY GMINY- 27.11.2013r. 2013-11-20 14:32:54
dokument Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2013-11-18 13:54:53
dokument POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI GMINY - 25.11.2013R. 2013-11-18 13:14:15
dokument Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2013-11-13 14:59:26
dokument Zarządzenie Nr 65/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2013-11-13 14:57:35
dokument Zarządzenie Nr 64/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2013-11-13 14:55:37
dokument Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2013-11-13 14:53:46
dokument Zarządzenie Nr 62/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 2013-11-13 14:52:06
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze 2013-11-12 11:08:08
dokument Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: "Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych"- Projekty współfinansowane ze środków PROW w 2013 r. 2013-11-08 14:14:57
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego Centrum Kultury w Czarnym Borze 2013-11-07 10:48:26
dokument Uchwała Nr XXXIII/167/2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 2013-10-31 15:23:13
dokument Uchwała Nr XXXII/166/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2013-10-31 15:22:04
dokument Uchwała Nr XXXII/165/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2013 rok 2013-10-31 15:20:14
dokument Uchwała Nr XXXII/164/2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok 2013-10-31 15:18:31
dokument Uchwała Nr XXXII/163/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2013-10-31 15:17:49
dokument Uchwała Nr XXXII/162/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie pożyczki długoterminowej 2013-10-31 15:17:05
dokument Uchwała Nr XXXII/161/2013 w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie sołectwa Czarny Bór 2013-10-31 15:15:19
dokument Uchwała Nr XXXII/160/2013 w sprawie wystąpienia Gminy Czarny Bór z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 2013-10-31 15:14:22
dokument Uchwała Nr XXXII/159/2013 w sprawie wystąpienia Gminy Czarny Bór ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 2013-10-31 15:12:57
dokument Zarządzenie Nr 54/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2013-10-31 11:28:41
dokument Zarządzenie Nr 61/2013 w sprawie wprowadzenia zasad udzielania pożyczek z budżetu Gminy Czarny Bór na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 2013-10-31 08:41:13
dokument Zarządzenie Nr 60/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku pod nazwą: 2013-10-28 10:49:16
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2013-10-28 09:44:41
dokument Zarządzenie Nr 59/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na działalność rolniczą, ogrody i ogródki przydomowe 2013-10-28 09:36:23
dokument SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY 29.10.2013r. 2013-10-25 13:58:56
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego ksiegowego w Centrum Kultury w Czarnym Borze 2013-10-25 12:08:54
dokument Ogłoszenie o zawarciu umowy 2013-10-23 07:49:39
dokument Zarządzenie Nr 57/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013 - 2016 2013-10-18 09:15:49
dokument Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 2013-10-18 09:11:03
dokument SESJA RADY GMINY 24.10.2013r. 2013-10-17 14:49:18
dokument WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY - 24.10.2013r. 2013-10-17 14:35:42
dokument POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA - 22.10.2013r. 2013-10-15 12:51:16
dokument Zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Czarny Bór i Witków 2013-10-15 09:20:47
dokument Zarządzenie Nr 58/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 2013-10-15 08:24:36
dokument Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 - Rejon I 2013-10-11 14:24:15
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:"Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych"- Projekty współfinansowane ze środków PROW 2013-10-09 15:23:47
dokument Ogłoszenie o zawarciu umowy 2013-10-09 10:37:02
dokument Uchwała Nr XXXI/158/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2013-10-04 10:42:35
dokument Uchwała Nr XXXI/157/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 2013-10-04 10:36:41
dokument Uchwała Nr XXXI/156/2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok 2013-10-04 10:34:06
dokument Uchwała Nr XXXI/155/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym 2013-10-04 10:32:22
dokument Uchwała Nr XXXI/154/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarny Bór 2013-10-04 10:22:18
dokument Uchwała Nr XXXI/153/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej 2013-10-04 10:19:39
dokument Uchwała Nr XXXI/152/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Borównie w granicach działki nr 363 o pow. 600m2 2013-10-04 10:16:36
dokument Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Czarny Bór i Witków 2013-10-01 11:35:51
dokument Przetarg nieograniczony-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014-Rejon I 2013-09-27 13:50:46
dokument Ogłoszenie o zawarciu umowy 2013-09-26 10:35:01
dokument Ogłoszenie o zawarciu umowy. 2013-09-25 09:50:23
dokument Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarny Bór, położonej w Czarnym Borze przy ul. XXX-Lecia PRL na rzecz PGNIG SPV 4 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 2013-09-23 13:00:06
dokument Zarządzenie Nr 52/2013 zmeiniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór 2013-09-23 12:52:05
dokument SESJA RADY GMINY - 26.09.2013r. 2013-09-19 14:47:43
dokument WYJAŚNIENIA :Przetarg nieograniczony:Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Czarny Bór i Witków. 2013-09-19 11:44:54
dokument POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI GMINY - 24.09.2013r. 2013-09-17 12:35:13
dokument POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - 23.09.2013r. 2013-09-17 12:17:20
dokument POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ - 24.09.2013r. 2013-09-17 10:57:15
dokument Przetarg nieograniczony:Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Czarny Bór i Witków. 2013-09-12 13:49:16
dokument Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej- przetarg nieograniczony:Budowa świetlicy w Jaczkowie 2013-09-12 12:35:02
dokument INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014- Rejon II 2013-09-11 11:24:51
dokument Zarządzenie Nr 51/2013 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2013r. 2013-09-10 09:17:31
dokument Zarządzenie Nr 50/2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej, znajdującej się na terenie Gminy Czarny Bór 2013-09-10 09:13:10
dokument Zarządzenie Nr 49/2013 w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzedzie Gminy Czarny Bór 2013-09-10 08:45:58
dokument Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Budowa świetlicy w Jaczkowie 2013-08-29 08:40:44
dokument POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA - 03.09.2013r. 2013-08-28 15:15:08
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko sekretarki w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarnym Borze 2013-08-28 15:09:55
dokument Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014- REJON I i II 2013-08-26 12:57:17
dokument Wyjaśnienia- przetarg nieograniczony- Budowa świetlicy w Jaczkowie 2013-08-22 13:44:56
dokument Wyjaśnienia-przetarg nieograniczony- Budowa świetlicy w Jaczkowie 2013-08-20 14:47:03
dokument Ogłoszenie o zawarciu umowy. 2013-08-19 13:44:52
dokument ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-przetarg nieograniczony-Budowa świetlicy w Jaczkowie 2013-08-19 10:16:00
dokument Zmiana terminu składania ofert-ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-: Budowa świetlicy w Jaczkowie 2013-08-19 10:10:19
dokument Wyjaśnienia- przetarg nieograniczony-Budowa świetlicy w Jaczkowie 2013-08-14 11:16:27
dokument Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2013-08-02 14:06:13
dokument Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 2013-08-02 14:05:25
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarnym Borze 2013-07-31 10:49:08
dokument Ogłoszenie o zawarciu umowy. 2013-07-26 11:19:45
dokument INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014- Rejon III 2013-07-26 09:15:43
dokument Przetarg nieograniczony-Budowa świetlicy w Jaczkowie 2013-07-24 10:47:47
dokument Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej - Czarny Bór-Grzędy 2013-07-19 12:59:44
dokument Ogłoszenie o zawarciu umowy 2013-07-17 15:07:17
dokument Przetarg nieograniczony-Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 2013-07-17 12:40:12
dokument Przetarg nieograniczony:Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej - Czarny Bór-Grzędy 2013-06-28 11:21:25
dokument Ogłoszenie o zawarciu umowy 2013-06-28 10:20:48
dokument Ogłoszenie o zawarciu umowy 2013-06-25 15:43:52
dokument Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 2013-06-24 14:31:55
dokument Uchwała Nr XXX/151/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/126/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-06-24 11:44:35
dokument Uchwała Nr XXX/150/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/125/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2013-06-24 11:41:51
dokument Uchwała Nr XXX/149/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/108/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-06-24 11:39:42
dokument Uchwała Nr XXX/148/2013 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Centrum Kultury w Czarnym Borze i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze 2013-06-24 11:37:23
dokument Uchwała Nr XXX/147/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 2013-06-24 11:35:49
dokument Uchwała Nr XXX/146/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok 2013-06-24 11:34:40
dokument Uchwała Nr XXX/145/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2012 rok 2013-06-24 11:32:49
dokument OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY 2013-06-21 10:34:12
dokument Oświadczenie majątkowe S. Wawrzyniak za 2012r. 2013-06-12 11:39:24
dokument Oświadczenie majątkowe M. Nieć za 2012r. 2013-06-12 11:38:42
dokument Oświadczenie majątkowe K. Stawiarska za 2012r. 2013-06-12 11:38:16
dokument Oświadczenie majątkowe T. Kosek za 2012r. 2013-06-12 11:37:47
dokument Oświadczenie majątkowe T. Drohomirecki za 2012r. 2013-06-12 11:37:23
dokument Oświadczenie majątkowe R. Nowakowski za 2012r. 2013-06-12 11:36:56
dokument Oświadczenie majątkowe M. Łatka za 2012r. 2013-06-12 11:36:25
dokument Oświadczenie majątkowe K. Rolka za 2012r. 2013-06-12 11:35:59
dokument Oświadczenie majątkowe J. Buzarewicz za 2012r. 2013-06-12 11:35:32
dokument Oświadczenie majątkowe H. Wyszowska za 2012r. 2013-06-12 11:35:05
dokument Oświadczenie majątkowe D. Malinowski za 2012r. 2013-06-12 11:34:14
dokument Oświadczenie majątkowe A. Wtorek za 2012r. 2013-06-12 11:33:42
dokument Oświadczenie majątkowe A. Wodziak za 2012r. 2013-06-12 11:33:15
dokument Oświadczenie majątkowe A. Florian za 2012r. 2013-06-12 11:32:42
dokument Oświadczenie majątkowe A. Czernik za 2012r. 2013-06-12 11:32:17
dokument Oświadczenie majątkowe Z. Szumski za 2012r. - Kierownik ZGKiM 2013-06-12 09:46:14
dokument Oświadczenie majątkowe R. Chruszcz za 2012r. Dyrektor Centrum Kultury 2013-06-12 09:45:46
dokument Oświadczenie majątkowe E. Śpiewak za 2012r. - Kierownik OPS 2013-06-12 09:45:24
dokument Oświadczenie majątkowe A. Dziewit za 2012r. - Dyrektor GZS-P 2013-06-12 09:44:53
dokument Oświadczenie majątkowe A. Czajor za 2012r. - Dyrektor GBP 2013-06-12 09:44:33
dokument SESJA RADY GMINY 18.06.2013r. 2013-06-11 13:22:44
dokument POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI GMINY 14.06.2013r. 2013-06-10 14:47:41
dokument POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - 14.06.2013r. 2013-06-10 14:47:03
dokument POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA - 11.06.2013r. 2013-06-10 14:45:55
dokument Regulamin organizacyjny 2013-06-10 12:21:24
dokument Skład Rady Gminy 2013-06-10 11:50:53
dokument Zarządzenie Nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023r., w sprawie w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2023-01-11 11:46:48
dokument K. Bernaś - zakończenie kadencji 2023-01-04 08:35:17
dokument Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki+ Centrum Kultury w Czarnym Borze 2022-11-03 14:08:14
dokument Marzena Łatka - Przewodnicząca Rady Gminy 2022-07-06 09:25:14
dokument Dorota Skibska - Zastępca Wójta Gminy 2022-06-09 08:38:02
dokument Anna Dziewit - Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze 2022-06-09 08:35:16
dokument Raport o stanie gminy za 2021 rok 2022-05-31 13:31:17
dokument Statut Sołectwa Borówno 2022-02-18 11:37:52
dokument Anna Dziewit - Dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze 2021-06-14 12:03:38
dokument Tomasz Gromala - Sekretarz Gminy 2021-06-14 11:58:13
dokument Andrzej Florian 2021-06-14 11:50:13
katalog 2020 2021-05-17 08:12:20
dokument Opinia RIO o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 2021-05-10 11:57:04
dokument Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Czarny Bór 2021-05-06 13:01:11
katalog 2021 rok 2021-01-27 15:02:59
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-01-14 14:12:02
dokument Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór 2020-12-08 11:50:09
dokument Zapytanie ofertowe 2020-07-28 11:36:06
dokument Specyfikacja techniczna 2020-07-02 09:55:25
dokument Marzena Łatka - Przewodnicząca Rady Gminy 2020-06-16 09:31:08
dokument Raport o stanie gminy za 2019 rok 2020-06-10 12:59:53
dokument Informacja o finansach samorządowych podawana do publicznej wiadomości za I kwartał 2019 r. 2020-06-02 11:18:54
dokument Zapytanie ofertowe 2020-05-21 13:48:42
dokument Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej 2020-03-26 12:04:51
dokument Uchwała NR XXIII/113/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór 2020-03-26 11:55:46
dokument Nr petycji: 1.2020 2020-03-25 11:43:49
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2020-01-28 14:57:40
dokument Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy - 5 listopada 2019 r 2019-11-12 13:26:29
dokument Zapytanie ofertowe 2019-10-31 09:04:16
dokument Zapytanie ofertowe 2019-10-07 11:52:55
dokument Zapytanie ofertowe 2019-08-23 11:42:33
dokument Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wybprów do Sejmu RP i do Senatu RP 2019-08-16 09:58:32
dokument Sprawozdania budżetowe I kwartał 2019 2019-08-08 11:12:51
dokument Zapytanie ofertowe 2019-08-07 13:17:17
dokument Zapytanie ofertowe 2019-08-07 13:01:38
dokument Wybory ławników - informacja 2019-06-04 10:25:25
dokument Adam Górecki - Wójt Gminy 2019-05-30 09:11:12
dokument Marzena Łatka - Przewodnicząca Rady Gminy 2019-05-27 10:54:15
dokument Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2019 r . cz.1 2019-02-15 09:11:58
dokument Krystyna Stawiarska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 2019-01-15 15:40:47
dokument Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 2019-01-11 12:35:52
dokument Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. 2019-01-11 09:42:01
dokument Głosowanie Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 2018-11-28 09:54:26
dokument Projekt Uchwały Budżetowej na 2019 rok 2018-11-23 09:06:52
dokument I Sesja Rady Gminy Czarny Bór cz.2- 20.11.2018 r. 2018-11-22 10:58:09
katalog Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-11-21 18:19:26
dokument Głosowanie Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór 2018-11-21 17:54:03
dokument Adam Górecki - Wójt Gminy 2018-10-05 09:02:47
dokument Sylwestra Wawrzyniak - Przewodnicząca Rady Gminy 2018-10-05 08:35:51
dokument Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu "Strategii Rozwoju Sudety 2030" 2018-06-19 15:44:34
dokument Marzena Łatka - Radna Gminy 2018-05-25 10:41:42
dokument Informacja o finansach samorządowych podawana do publicznej wiadomości za I kwartał 2018 r. 2018-05-07 10:42:11
dokument Ankieta konsultacyjna w sprawie ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie Gminy Czarny Bór 2018-04-30 09:26:52
dokument Zmiana Nr 1/2018 2018-04-13 11:34:01
dokument Uchwała Nr XLIV/233/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Bór 2018-04-09 14:11:13
dokument INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego 2018-03-13 13:08:48
dokument Zmiana WPF Nr 1/2018 2018-02-14 10:37:58
dokument Zmiana budżetu Nr 1/2018 2018-02-14 10:35:57
dokument Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie powołania na stanowisko p.o. Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze 2018-01-09 12:40:17
dokument Uchwała Nr III/87/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarny Bór sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2015 rok 2017-12-21 10:43:41
dokument Zarządzenie Nr 145/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2017-12-15 13:07:50
dokument Uchwała Nr III/296/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarny Bór projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 2017-12-12 08:30:03
dokument Krystyna Stawiarska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 2017-05-31 12:26:45
dokument Edyta Śpiewak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2017-05-17 15:15:22
dokument Renata Chruszcz - Zastępca Wójta Gminy 2017-05-17 15:10:51
dokument Informacja o finansach samorządowych podawana do publicznej wiadomości za IV kwartał 2016 r. 2017-04-05 11:19:50
dokument Ankieta konsultacyjna w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL położonej na terenie wsi Czarny Bór 2017-03-02 14:39:52
dokument Zmiana budżetu Nr 1/2017 2017-02-09 09:19:39
dokument Zmiana WPF Nr 1/2017 2017-02-08 13:28:51
dokument Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 2017-01-27 12:45:51
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 3 lat 2017-01-09 10:34:19
dokument Nr petycji: 1.2016 2016-11-23 13:23:05
dokument Zarządzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji wnoszonych do organów samorządu gminy 2016-11-23 12:12:08
dokument Zarządzenie Nr 75/2016 w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze 2016-11-10 10:46:15
dokument Zmiana WPF Nr 1/2016 2016-09-08 16:44:51
dokument Zmiana budżetu Nr 1/2016 2016-09-08 16:16:22
dokument Ryszard Nowakowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 2016-05-18 11:06:42
dokument Edyta Śpiewak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2016-05-17 13:44:43
dokument Renata Chruszcz - Zastępca Wójta Gminy 2016-05-17 13:25:25
dokument Uchwała Nr III/278/2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarny Bór projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. 2015-12-23 10:44:24
dokument Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego 2015-12-14 14:35:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 15 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum 2015-07-15 13:13:33
dokument Edyta Śpiewak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2015-05-29 11:07:04
dokument II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2015 2015-02-18 15:38:47
dokument I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. 2014-12-17 15:33:28
dokument Komisja Rewizyjna 2014-12-02 11:03:12
dokument Przewodnicząca Rady Gminy - Sylwestra Wawrzyniak 2014-10-14 14:09:25
dokument KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 sierpnia 2014 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. 2014-08-27 14:07:32
dokument Oświadczenie majątkowe za 2013 r.- R. Chruszcz - Dyrektor Centrum Kultury 2014-06-12 14:10:27
dokument Przewodnicząca Rady Gminy - S. Wawrzyniak 2014-05-30 14:31:19
dokument Oświadczenie majątkowe za 2013 r. - A. Górecki - Wójt Gminy 2014-05-30 14:24:37
dokument Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-04-16 12:55:30
katalog 2014 2014-01-30 14:27:35
dokument Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku 2014-01-03 14:16:51
dokument Uchwała Budżetowa Nr XXIV/117/2012 2013-12-16 11:06:05
dokument Zarządzenie Nr 45/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 2013-08-02 14:04:34
dokument dokumenty do pobrania 2013-07-23 14:38:57
dokument Oświadczenie majątkowe A. Górecki za 2012r. Wójt Gminy 2013-06-12 09:02:03
dokument Komisja Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy 2013-06-10 09:51:26
dokument Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa (modernizacja) infrastruktury drogowej w gminie Czarny Bór przy ul. Skalników oraz Głównej. 2023-01-12 14:56:12
dokument K. Bernaś - rozpoczęcie kadencji 2023-01-04 08:36:08
dokument Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 2022-11-03 14:31:23
dokument Tomasz Gromala - Sekretarz Gminy 2022-06-09 08:39:40
dokument Edyta Śpiewak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2022-06-09 08:35:49
dokument Krystyna Stawiarska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 2022-05-31 13:47:48
dokument Wzór zgłoszenia do debaty nad Raportem o stanie gminy 2022-05-31 13:32:09
dokument Statut Sołectwa Czarny Bór 2022-02-18 11:38:32
dokument Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 04 stycznia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne 2022-01-10 11:22:06
dokument Edyta Śpiewak - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2021-06-14 12:04:08
dokument Paweł Twardowski - Skarbnik Gminy 2021-06-14 11:58:49
dokument Artur Mazurek 2021-06-14 11:50:39
katalog 2019 2021-05-17 08:12:31
dokument Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2020 rok 2021-05-10 12:01:28
dokument Uchwała Nr XXVI/140/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/113/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór 2021-05-06 13:30:24
dokument Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej, objętej systemem gospodarowania odpadami 2021-05-06 13:18:05
dokument Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych z terenu gminy 2021-05-06 13:02:53
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie powołania Punkt Obsługi Inwestora Gminy Czarny Bór 2021-01-14 14:12:41
dokument Prognoza skutków wpływu ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór na środowisko 2020-12-08 11:50:52
katalog 2020 rok 2020-09-10 14:06:51
dokument Nr petycji: 2.2020 2020-08-07 10:57:59
dokument Formularz ofertowy 2020-07-28 11:36:54
dokument Oferta 2020-07-15 12:04:19
dokument Krystyna Stawiarska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 2020-06-16 09:32:47
dokument Wzór zgłoszenia do debaty nad Raportem o stanie gminy 2020-06-10 13:00:59
dokument Oferta 2020-05-21 13:49:28
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Czarny Bór jest organem prowadzącym 2020-01-28 15:01:03
dokument Oferta 2019-10-31 09:05:06
dokument Projekt umowy 2019-10-07 11:53:53
dokument Oferta Pick-up 2019-08-23 11:43:59
dokument Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych 2019-08-16 09:59:49
dokument Informacja o finansach samorządowych podawana do publicznej wiadomości za II kwartał 2019 r. 2019-08-08 11:03:32
dokument Druk oferty 2019-08-07 13:18:00
dokument Program PFU 2019-08-07 13:03:06
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 zmieniające w części Zarządzenie Nr 145/2017 2019-07-04 10:30:47
dokument Lista poparcia 2019-06-04 10:26:34
dokument Tomasz Gromala - Sekretarz Gminy Czarny Bór 2019-05-30 09:12:22
dokument Krystyna Stawiarska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 2019-05-27 10:55:56
dokument Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2019 r . cz.2 2019-02-15 09:15:59
dokument Katarzyna Ladenberger - Radna Gminy 2019-01-15 15:41:37
dokument Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gm