Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Transmisje archiwalne Iwona Stępińska 2021-07-14 08:03:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarski wodnej Iwona Stępińska 2021-07-09 13:29:37 dodanie dokumentu
Informacja o rezygnacji kandydata Iwona Stępińska 2021-07-09 12:35:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat Iwona Stępińska 2021-07-08 09:19:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat Iwona Stępińska 2021-07-08 09:18:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat Iwona Stępińska 2021-07-08 09:17:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat Iwona Stępińska 2021-07-08 09:11:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat Iwona Stępińska 2021-07-08 09:10:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 381 w Jaczkowie Iwona Stępińska 2021-07-08 09:08:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 381 w Jaczkowie Iwona Stępińska 2021-07-08 09:05:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dn. 25.06.2021 r. Iwona Stępińska 2021-07-08 09:04:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/210/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2021-07-08 09:02:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/209/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok Iwona Stępińska 2021-07-08 09:02:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/208/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok Iwona Stępińska 2021-07-08 09:01:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/207/2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2020 rok Iwona Stępińska 2021-07-08 09:00:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/206/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór wotum zaufania Iwona Stępińska 2021-07-08 08:59:38 dodanie dokumentu
IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU Elżbieta Zielińska 2021-07-06 15:26:41 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku z II licytacji stawki za najem lokali z dnia 25.06.2021r. Agnieszka Poręba 2021-07-02 13:28:12 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarski wodnej Iwona Stępińska 2021-07-02 13:27:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Witków i Jaczków - tereny kolejowe. Iwona Stępińska 2021-07-01 13:06:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Witków i Jaczków - tereny kolejowe. Iwona Stępińska 2021-07-01 11:53:18 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - zmiana nr 2 Olga Kurnyta 2021-07-01 08:25:26 dodanie dokumentu
Adam Górecki - Wójt Gminy Iwona Stępińska 2021-06-30 10:19:41 edycja dokumentu
Adam Górecki - Wójt Gminy Iwona Stępińska 2021-06-30 10:09:45 dodanie dokumentu
Marzena Łatka - Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Stępińska 2021-06-30 10:09:04 dodanie dokumentu
Protokół z XL Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 1 czerwca 2021 r. Iwona Stępińska 2021-06-30 08:57:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2021-06-29 10:10:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat Iwona Stępińska 2021-06-29 10:09:33 dodanie dokumentu
Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne- środowisko Iwona Stępińska 2021-06-29 10:07:19 dodanie dokumentu
Referat Gospodarki Komunalnej , Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego Iwona Stępińska 2021-06-28 10:26:43 edycja dokumentu
Stanowiska Iwona Stępińska 2021-06-28 10:26:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/198/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację i finansowanie z Powiatem Wałbrzyskim inwestycji pod nazwą "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3367D w Witkowie" Iwona Stępińska 2021-06-28 10:07:28 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej Iwona Stępińska 2021-06-24 13:15:14 dodanie dokumentu
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia - 28.06.2021 r. Iwona Stępińska 2021-06-23 14:20:08 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - zmiana nr 1 Olga Kurnyta 2021-06-23 12:52:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 629/4 oraz 629/5 (1/6 udział) obręb Czarny Bór Agnieszka Poręba 2021-06-22 15:21:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2021-06-22 10:09:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2021 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2021-06-22 10:08:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2021-06-22 10:08:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2021-06-22 10:07:27 dodanie dokumentu