Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wezwaniu do złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku firmy Mineral Polska Sp. z o.o., ul. Wesoła 12, 58-379 Czarny Bór o zmianę koncesji udzielonej na wydobywanie melafiru ze złoża "Grzędy" położonego w Gminie Czarny Bór. Ewa Muras 2022-07-20 09:38:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wezwaniu do złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku firmy Mineral Polska Sp. z o.o., ul. Wesoła 12, 58-379 Czarny Bór o zmianę koncesji udzielonej na wydobywanie melafiru ze złoża "Grzędy" położonego w Gminie Czarny Bór. Ewa Muras 2022-07-20 09:37:36 dodanie dokumentu
Informacja o rozpatrywanych petycjach za 2021 rok Ewa Muras 2022-07-19 11:16:31 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku z przetargu z dnia 08.07.2022r. Agnieszka Poręba 2022-07-18 11:59:15 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE- PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA UWAG I OPINII DO PROJEKTU DIAGNOZY AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Ewa Muras 2022-07-14 14:36:06 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE- PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA UWAG I OPINII DO PROJEKTU DIAGNOZY AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Ewa Muras 2022-07-14 14:35:07 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE- PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO STRATEGII ZIT AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Ewa Muras 2022-07-14 14:33:08 dodanie dokumentu
Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" (III postępowanie) - unieważnione Olga Kurnyta 2022-07-14 14:02:46 edycja dokumentu
Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" (III postępowanie) - unieważnione Olga Kurnyta 2022-07-14 14:02:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 213/5 obręb Borówno Agnieszka Poręba 2022-07-13 13:48:25 dodanie dokumentu
Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" Olga Kurnyta 2022-07-13 12:02:11 edycja dokumentu
Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne Paweł Twardowski 2022-07-13 11:52:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nadleśnictwa Kamienna Góra o konsultacjach społecznych, proponowanych zmian w wykazie lasów HCVF Ewa Muras 2022-07-13 07:53:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/286/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Ewa Muras 2022-07-12 09:16:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/285/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok Ewa Muras 2022-07-12 09:15:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/284/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czarny Bór Ewa Muras 2022-07-12 09:14:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/283/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok Ewa Muras 2022-07-12 09:13:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/282/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2021 rok Ewa Muras 2022-07-12 09:11:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/281/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór wotum zaufania Ewa Muras 2022-07-12 09:10:35 dodanie dokumentu
Odp. petycja Nr 3.2022 Katarzyna Tomasiak 2022-07-08 12:51:56 dodanie dokumentu
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 12 lipiec 2022 r. Ewa Muras 2022-07-08 11:19:54 dodanie dokumentu
Odp. petycja Nr 2.2022 Katarzyna Tomasiak 2022-07-08 08:09:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia podjętego na wniosek Elektrownia PV 84 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 394, 396, 51/1, 501, 290, 119, 263, 352, 329, 344, (obręb 0003) w obrębie ew. Grzędy, gmina Czarny Bór". Katarzyna Tomasiak 2022-07-07 13:22:46 edycja dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia podjętego na wniosek Elektrownia PV 84 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 394, 396, 51/1, 501, 290, 119, 263, 352, 329, 344, (obręb 0003) w obrębie ew. Grzędy, gmina Czarny Bór". Katarzyna Tomasiak 2022-07-07 13:22:08 dodanie dokumentu
Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" Olga Kurnyta 2022-07-07 09:43:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 350/część obręb Jaczków z przeznaczeniem na cele rolne Agnieszka Poręba 2022-07-06 11:46:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 350/część obręb Jaczków z przeznaczeniem na cele rolne Agnieszka Poręba 2022-07-06 11:45:06 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2022 z dnia 31 maja 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok Katarzyna Tomasiak 2022-07-06 10:33:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2022 z dnia 06 lipca 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Katarzyna Tomasiak 2022-07-06 10:29:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Katarzyna Tomasiak 2022-07-06 10:13:04 dodanie dokumentu
Krzysztof Kaczanowski Ewa Muras 2022-07-06 09:25:46 dodanie dokumentu
Marzena Łatka - Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Muras 2022-07-06 09:25:14 dodanie dokumentu
Krzysztof Kaczanowski Ewa Muras 2022-07-06 09:23:22 edycja dokumentu
Adam Górecki - Wójt Gminy Katarzyna Tomasiak 2022-07-05 15:34:51 dodanie dokumentu
Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej Katarzyna Tomasiak 2022-07-05 15:20:11 edycja dokumentu
Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej Katarzyna Tomasiak 2022-07-05 15:16:26 edycja dokumentu
Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej Katarzyna Tomasiak 2022-07-05 15:13:45 usunięcie dokumentu
Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej Katarzyna Tomasiak 2022-07-05 15:13:08 edycja dokumentu
Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej Katarzyna Tomasiak 2022-07-05 15:08:23 dodanie dokumentu
Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej Katarzyna Tomasiak 2022-07-05 15:07:55 dodanie dokumentu