Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dostawa 5 sztuk stacji roboczych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" Olga Kurnyta 2022-11-15 15:38:33 dodanie dokumentu
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 21 listopad 2022 r. Ewa Muras 2022-11-15 11:31:15 edycja dokumentu
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 21 listopad 2022 r. Ewa Muras 2022-11-15 11:30:59 dodanie dokumentu
Katarzyna Bernaś korekta 2021 Katarzyna Tomasiak 2022-11-10 15:25:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2022 z dnia 9 listopada 2022 r., w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Czarny Bór. Katarzyna Tomasiak 2022-11-09 15:12:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 04.11.2022 Katarzyna Tomasiak 2022-11-09 08:18:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIX/310/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Ewa Muras 2022-11-07 11:45:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIX/309/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok Ewa Muras 2022-11-07 11:44:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIX/307/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarny Bór na lata 2022-2027 Ewa Muras 2022-11-07 11:43:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr LIX/308/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Czarny Bór a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT AW. Ewa Muras 2022-11-07 11:42:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIX/307/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarny Bór na lata 2022-2027 Ewa Muras 2022-11-07 11:41:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIX/306/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Janusza Króla dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Ewa Muras 2022-11-07 11:40:08 dodanie dokumentu
Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 września 2022 r. Ewa Muras 2022-11-07 11:36:01 dodanie dokumentu
Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 23 września 2022 r. Ewa Muras 2022-11-07 11:35:27 dodanie dokumentu
Protokół z LVI Sesji Rady Gminy Czarny Bór z dnia 5 sierpnia 2022 r. Ewa Muras 2022-11-07 11:34:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 04.11.2022 r. Katarzyna Tomasiak 2022-11-04 11:27:45 dodanie dokumentu
Kwestionariusz osobowy - załącznik nr 1 Katarzyna Tomasiak 2022-11-03 14:31:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2022-11-03 14:19:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 03.11.2022 r. Katarzyna Tomasiak 2022-11-03 14:16:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 03.11.2022 r. Katarzyna Tomasiak 2022-11-03 14:16:36 dodanie dokumentu
zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 03.11.2022 r. Katarzyna Tomasiak 2022-11-03 14:15:39 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Katarzyna Tomasiak 2022-11-03 14:13:21 dodanie dokumentu
Oświadczenia - załącznik nr 2 Katarzyna Tomasiak 2022-11-03 14:11:13 dodanie dokumentu
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki+ Centrum Kultury w Czarnym Borze Katarzyna Tomasiak 2022-11-03 14:08:14 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe III kwartał 2022 Paweł Twardowski 2022-11-02 12:40:00 dodanie dokumentu
Oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Klub Seniorów "Niech muzyka i kultura rozbrzmiewa wśrod mieszkańców Witkowa" Elżbieta Zielińska 2022-10-28 12:27:45 edycja dokumentu
Oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Klub Seniorów "Niech muzyka i kultura rozbrzmiewa wśrod mieszkańców Witkowa" Elżbieta Zielińska 2022-10-28 12:26:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 97/2022 z dnia 28 października 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy Katarzyna Tomasiak 2022-10-28 10:28:40 dodanie dokumentu
Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych Elżbieta Zielińska 2022-10-27 12:51:36 edycja dokumentu
Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych Elżbieta Zielińska 2022-10-27 12:50:50 edycja dokumentu
Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych Elżbieta Zielińska 2022-10-27 12:49:55 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku z przetargu z dnia 20.10.2022r. Agnieszka Poręba 2022-10-27 10:21:18 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 3.11.2022 r. Ewa Muras 2022-10-27 08:35:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - usuwanie azbestu Katarzyna Tomasiak 2022-10-26 13:10:34 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Katarzyna Tomasiak 2022-10-26 13:10:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis Katarzyna Tomasiak 2022-10-26 13:09:37 dodanie dokumentu
Informacja o wyrobach zawierających azbest Katarzyna Tomasiak 2022-10-26 13:08:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Katarzyna Tomasiak 2022-10-26 13:07:28 usunięcie dokumentu
Oświadczenie współwłaścicieli Katarzyna Tomasiak 2022-10-26 13:07:24 dodanie dokumentu
Wniosek Katarzyna Tomasiak 2022-10-26 13:06:23 dodanie dokumentu