Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 17/2022 a dnia 11 lutego 2022 r., w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2022 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2022-02-23 09:45:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej Elżbieta Zielińska 2022-02-23 09:11:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2022 z dnia 23 stycznia 2022 r., w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku Katarzyna Tomasiak 2022-02-22 08:08:35 dodanie dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO - URZĄD GMINY Katarzyna Tomasiak 2022-02-21 13:32:22 edycja dokumentu
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Katarzyna Tomasiak 2022-02-21 13:27:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 31 stycznia 2022r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok Katarzyna Tomasiak 2022-02-21 13:12:26 dodanie dokumentu
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 22.02.2022 r. Ewa Muras 2022-02-21 11:42:49 edycja dokumentu
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 22.02.2022 r. Ewa Muras 2022-02-21 11:37:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2021, w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2022-02-21 11:14:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2022, w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2022-02-21 11:14:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2022, w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2022-02-21 11:13:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2021, w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2022-02-21 11:12:07 dodanie dokumentu
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 25 luty 2022 r. Ewa Muras 2022-02-18 12:59:03 dodanie dokumentu
zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 20 stycznia 2022r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze. Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 12:44:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2022 z dnia 15 lutego 2022 r., w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 12:40:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 16 lutego 2022 r., w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Czarny Bór konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw. Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 12:16:06 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Witków Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:40:18 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Jaczków Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:39:54 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Grzędy Górne Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:39:27 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Grzędy Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:38:59 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:38:32 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Borówno Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:37:52 dodanie dokumentu
Formularz zgłaszania opinii Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:36:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 16 lutego 2022 r., w sprawie przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Czarny Bór konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:31:15 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:28:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarny Bór. Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:10:26 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Olga Kurnyta 2022-02-17 09:35:57 edycja dokumentu
Informacja - Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach Katarzyna Tomasiak 2022-02-15 09:41:49 edycja dokumentu
Informacja - Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach Katarzyna Tomasiak 2022-02-15 09:41:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 5/część obręb Czarny Bór z przeznaczeniem na cele rolne Agnieszka Poręba 2022-02-11 11:57:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2022-02-09 14:07:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w roku 2022. Katarzyna Tomasiak 2022-02-09 12:27:20 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 15.02.2022 r. Ewa Muras 2022-02-07 13:12:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2022 z dnia 3 lutego 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne Katarzyna Tomasiak 2022-02-07 11:31:51 dodanie dokumentu
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w WPF oraz uchwale budżetowej na 2022 r. Paweł Twardowski 2022-02-07 10:06:00 dodanie dokumentu
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2022 r. Paweł Twardowski 2022-02-07 10:01:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/256/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Ewa Muras 2022-02-04 12:54:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/255/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok Ewa Muras 2022-02-04 12:53:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/254/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/237/2021 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ewa Muras 2022-02-04 12:52:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 629/3 oraz 629/5 (1/6 udział) obręb Czarny Bór Agnieszka Poręba 2022-02-02 14:09:57 dodanie dokumentu