Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Iwona Stępińska 2014-01-22 13:27:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 Iwona Stępińska 2014-01-22 13:27:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 Iwona Stępińska 2014-01-22 13:27:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 Iwona Stępińska 2014-01-22 13:27:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Budowa świetlicy w Jaczkowie Iwona Stępińska 2014-01-22 13:27:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2013 w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzedzie Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-01-22 13:27:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej, znajdującej się na terenie Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-01-22 13:26:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2013 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2013r. Iwona Stępińska 2014-01-22 13:26:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2013 zmeiniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-01-22 13:26:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarny Bór, położonej w Czarnym Borze przy ul. XXX-Lecia PRL na rzecz PGNIG SPV 4 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie Iwona Stępińska 2014-01-22 13:25:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany Iwona Stępińska 2014-01-22 13:25:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Czarny Bór i Witków Iwona Stępińska 2014-01-22 13:25:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 Iwona Stępińska 2014-01-22 13:25:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013 - 2016 Iwona Stępińska 2014-01-22 13:25:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na działalność rolniczą, ogrody i ogródki przydomowe Iwona Stępińska 2014-01-22 13:24:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku pod nazwą: Iwona Stępińska 2014-01-22 13:24:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2013 w sprawie wprowadzenia zasad udzielania pożyczek z budżetu Gminy Czarny Bór na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych Iwona Stępińska 2014-01-22 13:24:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Iwona Stępińska 2014-01-22 13:24:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 Iwona Stępińska 2014-01-22 13:24:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 Iwona Stępińska 2014-01-22 13:23:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Iwona Stępińska 2014-01-22 13:23:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-01-22 13:23:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2013 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2014 rok Iwona Stępińska 2014-01-22 13:22:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Iwona Stępińska 2014-01-22 13:22:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Iwona Stępińska 2014-01-22 13:22:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na działalność rolniczą Iwona Stępińska 2014-01-22 13:22:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Iwona Stępińska 2014-01-22 13:22:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Przebudowa mostu w miejscowości Czarny Bór dz. nr 537, 526 Iwona Stępińska 2014-01-22 13:22:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-01-22 13:20:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-01-22 13:20:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2013 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Iwona Stępińska 2014-01-22 13:20:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2013 w sprawie powołania na stanowisko p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-01-22 13:20:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej Iwona Stępińska 2014-01-22 13:19:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2013r. Iwona Stępińska 2014-01-22 13:19:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 Iwona Stępińska 2014-01-22 13:19:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/145/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2012 rok Iwona Stępińska 2014-01-22 13:17:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/146/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok Iwona Stępińska 2014-01-22 13:17:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/147/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 Iwona Stępińska 2014-01-22 13:17:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/148/2013 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Centrum Kultury w Czarnym Borze i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-01-22 13:17:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXX/149/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/108/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Iwona Stępińska 2014-01-22 13:16:50 edycja dokumentu