Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 Iwona Stępińska 2015-01-13 12:44:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Iwona Stępińska 2015-01-07 14:09:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok Iwona Stępińska 2015-01-05 14:59:26 edycja dokumentu
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - 30.12.2014 r. Iwona Stępińska 2014-12-23 14:26:26 edycja dokumentu
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - 30.12.2014 r. Iwona Stępińska 2014-12-23 14:26:00 dodanie dokumentu
SESJA RADY GMINY - 30.12.2014 r. Iwona Stępińska 2014-12-23 14:23:40 edycja dokumentu
SESJA RADY GMINY - 30.12.2014 r. Iwona Stępińska 2014-12-23 14:21:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie zaciągniecia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu Iwona Stępińska 2014-12-22 14:50:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok Iwona Stępińska 2014-12-22 14:49:13 dodanie dokumentu
Dokumenty do pobrania Iwona Stępińska 2014-12-19 12:49:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert Iwona Stępińska 2014-12-19 12:48:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert Iwona Stępińska 2014-12-19 10:51:55 dodanie dokumentu
I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. Iwona Stępińska 2014-12-19 10:49:56 edycja dokumentu
I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. Iwona Stępińska 2014-12-19 10:48:40 edycja dokumentu
I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. Iwona Stępińska 2014-12-19 10:47:42 edycja dokumentu
I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. Iwona Stępińska 2014-12-19 10:45:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok Iwona Stępińska 2014-12-18 12:15:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego Iwona Stępińska 2014-12-18 11:51:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok Iwona Stępińska 2014-12-18 11:47:28 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2013 r.- Z. Szumski - p.o. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Iwona Stępińska 2014-12-18 11:35:59 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2013r.- T. Gromala - Sekretarz Gminy Iwona Stępińska 2014-12-18 11:35:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "Budowa placu zabaw na dz. nr 779 w Czarnym Borze" Iwona Stępińska 2014-12-18 08:38:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa mostu przez Potok Grzędzki w ciągu drogi gminnej przy budynku nr 28 w Grzędach Górnych" Iwona Stępińska 2014-12-18 08:32:33 dodanie dokumentu
I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. Iwona Stępińska 2014-12-17 15:33:28 dodanie dokumentu
Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego Iwona Stępińska 2014-12-17 14:54:57 dodanie dokumentu
Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Iwona Stępińska 2014-12-17 14:53:15 dodanie dokumentu
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Czarny Bór w 2014 r. Iwona Stępińska 2014-12-17 14:51:35 dodanie dokumentu
Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego Alicja Surgieniewicz 2014-12-17 13:53:41 dodanie dokumentu
Przewodnicząca Rady Gminy - S. Wawrzyniak Iwona Stępińska 2014-12-15 12:20:28 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 18.12.2014 r. Iwona Stępińska 2014-12-15 11:47:05 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy - 18.12.2014 r. Iwona Stępińska 2014-12-15 11:45:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/279/2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarny Bór projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok Iwona Stępińska 2014-12-12 10:53:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/278/2014 w sprawie opini o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czarny Bór przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015 Iwona Stępińska 2014-12-12 10:52:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Czarny Bór, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych Iwona Stępińska 2014-12-10 13:56:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-12-10 13:55:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodnicącego Rady Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-12-10 13:54:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-12-10 13:53:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-12-10 13:52:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Iwona Stępińska 2014-12-10 08:09:57 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty-rozbiórka masztu antenowego w Czarnym Borze Alicja Surgieniewicz 2014-12-09 15:33:11 dodanie dokumentu