Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap I: Przebudowa drogi powiatowej nr 3366D na odcinku ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze Alicja Surgieniewicz 2014-07-22 12:39:53 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony:Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze. Alicja Surgieniewicz 2014-07-18 09:55:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 Iwona Stępińska 2014-07-17 13:18:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok Iwona Stępińska 2014-07-17 13:13:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366 D z drogą wojewódzką 367 - w części dotyczącej działki nr 1/1 (po podziale 1/4) oraz działki nr 1/3 (po podziale 1/6) obr. 5 Stary Lesieniec. Alicja Surgieniewicz 2014-07-16 15:13:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366 D z drogą wojewódzką 367 - w części dotyczącej działki nr 1/1 (po podziale 1/4) oraz działki nr 1/3 (po podziale 1/6) obr. 5 Stary Lesieniec. Alicja Surgieniewicz 2014-07-16 11:03:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366 D z drogą wojewódzką 367 - w części dotyczącej działki nr 1/1 (po podziale 1/4) oraz działki nr 1/3 (po podziale 1/6) obr. 5 Stary Lesieniec. Alicja Surgieniewicz 2014-07-16 11:02:25 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap I: Przebudowa drogi powiatowej nr 3366D na odcinku ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze Alicja Surgieniewicz 2014-07-16 10:13:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty - UKN MELAFIR Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-07-09 15:25:47 dodanie dokumentu
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych Iwona Stępińska 2014-07-08 09:10:19 dodanie dokumentu
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Iwona Stępińska 2014-07-08 09:08:49 dodanie dokumentu
Poziomy recyklingu i odzysku Iwona Stępińska 2014-07-08 09:07:27 dodanie dokumentu
Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-07-08 09:06:01 dodanie dokumentu
Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych z terenu Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-07-08 09:05:02 dodanie dokumentu
Gniazda selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-07-08 09:03:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/221/2014 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Witkowie Iwona Stępińska 2014-07-04 10:06:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/220/2014 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Iwona Stępińska 2014-07-04 10:05:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/220/2014 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Iwona Stępińska 2014-07-04 10:04:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/219/2014 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Iwona Stępińska 2014-07-04 10:02:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/218/2014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Iwona Stępińska 2014-07-04 10:00:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/217/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej Iwona Stępińska 2014-07-04 09:45:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/216/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 Iwona Stępińska 2014-07-04 09:44:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/215/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2014 rok Iwona Stępińska 2014-07-04 09:40:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/214/014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czarny Bór Iwona Stępińska 2014-07-04 09:37:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/213/2014 w sprawie nadania imienia szkołom i placówce oświatowej, wchodzącym w skład Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-07-04 09:35:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-07-04 09:21:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze za 2013 rok Iwona Stępińska 2014-07-03 10:27:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2013 rok Iwona Stępińska 2014-07-03 10:26:00 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony:Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze. Alicja Surgieniewicz 2014-07-03 09:14:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-07-02 15:00:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap I: Przebudowa drogi powiatowej nr 3366D na odcinku ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-07-01 09:40:58 dodanie dokumentu
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze - w likwidacji Iwona Stępińska 2014-07-01 09:37:19 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap I: Przebudowa drogi powiatowej nr 3366D na odcinku ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze Alicja Surgieniewicz 2014-06-26 13:13:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2014-06-24 13:51:38 dodanie dokumentu
POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - 30.06.2014 r. Iwona Stępińska 2014-06-24 12:32:07 edycja dokumentu
POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - 30.06.2014 r. Iwona Stępińska 2014-06-24 12:31:32 dodanie dokumentu
SESJA RADY GMINY - 30.06.2014 r. Iwona Stępińska 2014-06-23 14:55:32 edycja dokumentu
SESJA RADY GMINY - 30.06.2014 r. Iwona Stępińska 2014-06-23 14:54:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Iwona Stępińska 2014-06-23 14:32:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Iwona Stępińska 2014-06-23 14:31:52 dodanie dokumentu