Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert Iwona Stępińska 2016-01-07 09:31:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. Iwona Stępińska 2016-01-07 09:30:44 edycja dokumentu
Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku Iwona Stępińska 2016-01-07 09:30:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań gminy Czarny Bór w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014r. Iwona Stępińska 2016-01-07 09:30:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014r. w zakresach: kultura i sztuka oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Iwona Stępińska 2016-01-07 09:29:49 edycja dokumentu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Bór zadanie b i d z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku Iwona Stępińska 2016-01-07 09:29:32 edycja dokumentu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Bór w 2014 r. Iwona Stępińska 2016-01-07 09:29:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Iwona Stępińska 2016-01-07 09:28:54 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji w 2013 r. programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Iwona Stępińska 2016-01-07 09:28:13 edycja dokumentu
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czarny Bór z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014r. Iwona Stępińska 2016-01-07 09:27:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty - UKN MELAFIR Czarny Bór Iwona Stępińska 2016-01-07 09:27:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty - UKN MELAFIR Czarny Bór Iwona Stępińska 2016-01-07 09:27:04 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Iwona Stępińska 2016-01-07 09:26:43 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Iwona Stępińska 2016-01-07 09:26:18 edycja dokumentu
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Czarny Bór w 2014 r. Iwona Stępińska 2016-01-07 09:26:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty- Stowarzyszenie LZS "Skalnik" Iwona Stępińska 2016-01-07 09:23:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty- UKN MELAFIR Czarny Bór Iwona Stępińska 2016-01-07 09:23:43 edycja dokumentu
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty- Stowarzyszenie Klub Seniorów Witków Iwona Stępińska 2016-01-07 09:14:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie o możliwości skadania uwag do oferty- LZS JOKER Jaczków Iwona Stępińska 2016-01-07 09:13:58 edycja dokumentu
dokumenty do pobrania Iwona Stępińska 2016-01-07 09:13:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:"Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych"- Projekty współfinansowane ze środków PROW Iwona Stępińska 2016-01-07 09:13:22 edycja dokumentu
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: "Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych"- Projekty współfinansowane ze środków PROW w 2013 r. Iwona Stępińska 2016-01-07 09:12:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku Iwona Stępińska 2016-01-05 15:48:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Iwona Stępińska 2016-01-05 15:44:43 dodanie dokumentu
Referat Gospodarki Komunalnej , Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego Iwona Stępińska 2016-01-05 10:37:19 edycja dokumentu
Stanowiska Iwona Stępińska 2016-01-05 10:36:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/88/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2015-12-30 13:24:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/87/2015 - Uchwała Budżetowa na 2016 r. Iwona Stępińska 2015-12-30 13:08:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/89/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2015-12-30 13:02:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/88/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2015-12-30 12:52:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/87/2015 - Uchwała Budżetowa na 2016 r. Iwona Stępińska 2015-12-30 12:24:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/86/2015 w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie gminy Czarny Bór, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego Iwona Stępińska 2015-12-30 12:23:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/85/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadań przez Gminę Czarny Bór z Powiatem Wałbrzyskim i gminami Walim oraz Stare Bogaczowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1., na rzecz realizacji projektu: "Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim, Czarny Bór" Iwona Stępińska 2015-12-30 12:12:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/85/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadań przez Gminę Czarny Bór z Powiatem Wałbrzyskim i gminami Walim oraz Stare Bogaczowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1., na rzecz realizacji projektu: "Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie Wałbrzyskim i gminach: Stare Bogaczowice, Walim, Czarny Bór" Iwona Stępińska 2015-12-30 12:11:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/84/2015 w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Iwona Stępińska 2015-12-30 12:08:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/83/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Iwona Stępińska 2015-12-30 12:04:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/82/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Iwona Stępińska 2015-12-30 12:02:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/81/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór na 2016 r. Iwona Stępińska 2015-12-30 12:01:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/80/2015 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie Iwona Stępińska 2015-12-30 12:00:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/79/2015 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2016 r." Iwona Stępińska 2015-12-30 11:59:17 dodanie dokumentu