Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ -10.12.2013r. Iwona Stępińska 2013-12-02 14:35:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Iwona Stępińska 2013-12-02 14:31:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2013 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2014 rok Iwona Stępińska 2013-12-02 14:30:16 dodanie dokumentu
Grzędy Iwona Stępińska 2013-12-02 13:36:12 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Alicja Surgieniewicz 2013-11-28 14:55:41 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Alicja Surgieniewicz 2013-11-28 14:50:16 dodanie dokumentu
POSIEDZENIE KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - 26.11.2013r. Iwona Stępińska 2013-11-21 15:19:40 dodanie dokumentu
SESJA RADY GMINY- 27.11.2013r. Iwona Stępińska 2013-11-20 14:32:54 dodanie dokumentu
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2013-11-18 13:54:53 dodanie dokumentu
POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI GMINY - 25.11.2013R. Iwona Stępińska 2013-11-18 13:14:15 dodanie dokumentu
Referat Budżetu i Finansów Iwona Stępińska 2013-11-14 11:47:16 edycja dokumentu
Stanowiska Iwona Stępińska 2013-11-14 11:45:43 edycja dokumentu
Stanowiska Iwona Stępińska 2013-11-14 11:44:21 edycja dokumentu
Stanowiska Iwona Stępińska 2013-11-14 11:43:39 edycja dokumentu
Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2013-11-13 14:59:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2013-11-13 14:57:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Iwona Stępińska 2013-11-13 14:56:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Iwona Stępińska 2013-11-13 14:55:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 Iwona Stępińska 2013-11-13 14:53:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 Iwona Stępińska 2013-11-13 14:52:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/139/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaczków Iwona Stępińska 2013-11-13 11:45:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/138/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków Iwona Stępińska 2013-11-13 11:45:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIX/140/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków Iwona Stępińska 2013-11-13 11:42:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/139/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaczków Iwona Stępińska 2013-11-13 11:35:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/138/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków Iwona Stępińska 2013-11-13 11:33:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2013-11-12 11:08:08 dodanie dokumentu
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: "Rozbudowa i modernizacja obiektów sportowych"- Projekty współfinansowane ze środków PROW w 2013 r. Iwona Stępińska 2013-11-08 14:14:57 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko głównego księgowego Centrum Kultury w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2013-11-07 10:48:26 dodanie dokumentu
Informacja o finansach samorządowych podawane do publicznej wiadomości za III kwartał 2013r. Iwona Stępińska 2013-10-31 15:39:44 dodanie dokumentu
Budżet Gminy na 2013 Iwona Stępińska 2013-10-31 15:27:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/167/2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Iwona Stępińska 2013-10-31 15:23:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/166/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 Iwona Stępińska 2013-10-31 15:22:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/165/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2013 rok Iwona Stępińska 2013-10-31 15:20:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/164/2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok Iwona Stępińska 2013-10-31 15:18:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/163/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego Iwona Stępińska 2013-10-31 15:17:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/162/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie pożyczki długoterminowej Iwona Stępińska 2013-10-31 15:17:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/161/2013 w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie sołectwa Czarny Bór Iwona Stępińska 2013-10-31 15:15:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/160/2013 w sprawie wystąpienia Gminy Czarny Bór z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Iwona Stępińska 2013-10-31 15:14:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXII/159/2013 w sprawie wystąpienia Gminy Czarny Bór ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Iwona Stępińska 2013-10-31 15:12:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Iwona Stępińska 2013-10-31 11:28:41 dodanie dokumentu