Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXV/179/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 Iwona Stępińska 2013-12-31 09:05:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/178/2013 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Bór Iwona Stępińska 2013-12-31 09:02:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/177/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór na 2014 r. Iwona Stępińska 2013-12-31 08:56:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/176/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2014 r. Iwona Stępińska 2013-12-31 08:55:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/175/2013 zmieniająca uchwałę nr XV/87/2008 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Czarny Bór i udzielania bonifikat Iwona Stępińska 2013-12-31 08:54:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/174/2013 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2014r." Iwona Stępińska 2013-12-31 08:37:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/173/2013 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2013r. Iwona Stępińska 2013-12-31 08:35:22 dodanie dokumentu
NADZYWCZAJNA SESJA RADY GMINY - 30.12.2013r. Iwona Stępińska 2013-12-27 12:35:35 dodanie dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej- ogłoszenie o zawarciu umowy Alicja Surgieniewicz 2013-12-23 08:21:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2013 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Iwona Stępińska 2013-12-19 11:41:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2013 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Iwona Stępińska 2013-12-19 11:39:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2013 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Iwona Stępińska 2013-12-19 11:39:27 dodanie dokumentu
Informacja o kandydatach spełniających wymagania fomalne na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2013-12-19 10:12:21 dodanie dokumentu
Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2013-12-18 10:18:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2013-12-17 11:39:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze Iwona Stępińska 2013-12-17 11:33:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Przebudowa mostu w miejscowości Czarny Bór dz. nr 537, 526 Iwona Stępińska 2013-12-17 11:31:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zawarciu umowy Alicja Surgieniewicz 2013-12-16 12:38:19 dodanie dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej-informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Alicja Surgieniewicz 2013-12-16 11:55:47 edycja dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej-informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Alicja Surgieniewicz 2013-12-16 11:54:52 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2013r. Iwona Stępińska 2013-12-16 11:14:57 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 4 - zadania inwestycyjne Iwona Stępińska 2013-12-16 11:14:04 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 3 - Zadania zlecone - wydatki Iwona Stępińska 2013-12-16 11:13:22 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 3 - Zadania zlecone - dochody Iwona Stępińska 2013-12-16 11:12:35 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 2 - Planowane wydatki budżetu Iwona Stępińska 2013-12-16 11:08:40 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 1 - Planowane dochody budżetu Iwona Stępińska 2013-12-16 11:07:10 dodanie dokumentu
Uchwała Budżetowa Nr XXIV/117/2012 Iwona Stępińska 2013-12-16 11:06:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/273/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Czarny Bór przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014 Iwona Stępińska 2013-12-16 11:00:02 dodanie dokumentu
Termin i miejsce składania wniosków Iwona Stępińska 2013-12-16 10:57:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/271/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Czarny Bór przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Iwona Stępińska 2013-12-16 10:56:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr III/272/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czarny Bór projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Iwona Stępińska 2013-12-16 10:53:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/271/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Czarny Bór przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Iwona Stępińska 2013-12-16 10:49:51 dodanie dokumentu
Informacja o finansach samorządowych podawane do publicznej wiadomości za III kwartał 2013r. Iwona Stępińska 2013-12-16 10:43:46 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe T. Gromala za 2012r. - Sekretarz Gminy Iwona Stępińska 2013-12-16 10:10:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert Iwona Stępińska 2013-12-13 10:29:40 dodanie dokumentu
dokumenty do pobrania Iwona Stępińska 2013-12-13 10:18:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. Iwona Stępińska 2013-12-12 15:39:35 dodanie dokumentu
SESJA RADY GMINY 19.12.2013r. Iwona Stępińska 2013-12-12 15:00:05 edycja dokumentu
SESJA RADY GMINY 19.12.2013r. Iwona Stępińska 2013-12-12 10:35:15 edycja dokumentu
SESJA RADY GMINY 19.12.2013r. Iwona Stępińska 2013-12-12 10:17:30 edycja dokumentu