Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Stanowiska Katarzyna Tomasiak 2022-03-04 10:27:54 edycja dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór Olga Kurnyta 2022-03-04 10:20:40 edycja dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór Olga Kurnyta 2022-03-04 10:15:26 usunięcie załacznika
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór Olga Kurnyta 2022-03-04 10:15:23 usunięcie załacznika
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór Olga Kurnyta 2022-03-04 10:15:18 usunięcie załacznika
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór Olga Kurnyta 2022-03-04 10:15:15 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 22/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., w sprawie zmiany składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Czarny Bór na inwestycje z zakresu ochrony środowiska Katarzyna Tomasiak 2022-03-02 07:57:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Czarny Bór w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym Katarzyna Tomasiak 2022-02-25 12:15:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie nazwy metody odzysku z R12 na R3 i zwiększeniu masy odzysku odpadu 150103 z 2500 Mg na 3000 Mg dla wszystkich sposobów odzysków -określonych jako metoda R5." Katarzyna Tomasiak 2022-02-25 12:10:45 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie nazwy metody odzysku z R12 na R3 i zwiększeniu masy odzysku odpadu 150103 z 2500 Mg na 3000 Mg dla wszystkich sposobów odzysków -określonych jako metoda R5." Katarzyna Tomasiak 2022-02-25 12:09:07 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku z przetargu z dnia 17.02.2022r. Agnieszka Poręba 2022-02-25 10:15:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2022 a dnia 11 lutego 2022 r., w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2022 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2022-02-23 09:45:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej Elżbieta Zielińska 2022-02-23 09:11:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2022 z dnia 23 stycznia 2022 r., w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku Katarzyna Tomasiak 2022-02-22 08:08:35 dodanie dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO - URZĄD GMINY Katarzyna Tomasiak 2022-02-21 13:32:22 edycja dokumentu
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Katarzyna Tomasiak 2022-02-21 13:27:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 31 stycznia 2022r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok Katarzyna Tomasiak 2022-02-21 13:12:26 dodanie dokumentu
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 22.02.2022 r. Ewa Muras 2022-02-21 11:42:49 edycja dokumentu
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 22.02.2022 r. Ewa Muras 2022-02-21 11:37:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2021, w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2022-02-21 11:14:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2022, w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2022-02-21 11:14:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2022, w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2022-02-21 11:13:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2021, w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2022-02-21 11:12:07 dodanie dokumentu
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 25 luty 2022 r. Ewa Muras 2022-02-18 12:59:03 dodanie dokumentu
zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 20 stycznia 2022r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze. Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 12:44:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2022 z dnia 15 lutego 2022 r., w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 12:40:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 16 lutego 2022 r., w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Czarny Bór konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw. Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 12:16:06 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Witków Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:40:18 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Jaczków Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:39:54 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Grzędy Górne Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:39:27 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Grzędy Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:38:59 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:38:32 dodanie dokumentu
Statut Sołectwa Borówno Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:37:52 dodanie dokumentu
Formularz zgłaszania opinii Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:36:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 16 lutego 2022 r., w sprawie przeprowadzenie z mieszkańcami Gminy Czarny Bór konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:31:15 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:28:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarny Bór. Katarzyna Tomasiak 2022-02-18 11:10:26 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Olga Kurnyta 2022-02-17 09:35:57 edycja dokumentu
Informacja - Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach Katarzyna Tomasiak 2022-02-15 09:41:49 edycja dokumentu
Informacja - Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach Katarzyna Tomasiak 2022-02-15 09:41:29 dodanie dokumentu