Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe Iwona Ślusarczyk 2020-07-28 11:42:20 edycja dokumentu
Projekt umowy Iwona Ślusarczyk 2020-07-28 11:39:10 dodanie dokumentu
Program funkcjonalno - użytkowy Iwona Ślusarczyk 2020-07-28 11:38:23 dodanie dokumentu
Formularz ofertowy Iwona Ślusarczyk 2020-07-28 11:36:54 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Iwona Ślusarczyk 2020-07-28 11:36:06 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Iwona Ślusarczyk 2020-07-28 11:35:36 usunięcie dokumentu
Zapytanie ofertowe Iwona Ślusarczyk 2020-07-28 11:34:54 dodanie dokumentu
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór (II postępowanie) Olga Kurnyta 2020-07-28 09:29:29 edycja dokumentu
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór (II postępowanie) Olga Kurnyta 2020-07-28 09:28:27 dodanie dokumentu
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór Olga Kurnyta 2020-07-28 09:23:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Jolanta Sanojca 2020-07-28 09:16:25 dodanie dokumentu
Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne Iwona Ślusarczyk 2020-07-27 14:10:16 dodanie dokumentu
Materiały reklamowe do świetlicy wiejskiej Olga Kurnyta 2020-07-27 11:04:41 edycja dokumentu
Wyposażenie nagłośnieniowe i estradowe świetlicy wiejskiej Olga Kurnyta 2020-07-20 14:15:55 edycja dokumentu
V OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU Elżbieta Zielińska 2020-07-17 14:00:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat Iwona Ślusarczyk 2020-07-16 11:08:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat Iwona Ślusarczyk 2020-07-16 11:07:51 dodanie dokumentu
Materiały reklamowe do świetlicy wiejskiej Olga Kurnyta 2020-07-16 10:55:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok Iwona Ślusarczyk 2020-07-16 07:57:19 dodanie dokumentu
Oferta Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 12:04:19 dodanie dokumentu
Oferta Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 12:03:46 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/90/2019 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 11:42:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2020 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 11:37:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/143/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 11:36:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/142/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 11:35:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/141/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/114/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 11:35:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/140/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/113/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 11:34:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/139/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 11:33:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/138/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 11:33:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/138/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 11:32:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/137/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 11:31:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/136/2020 w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 11:30:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/135/2020 w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Wałbrzyskim budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 3367D w Witkowie Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 11:29:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/134/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 11:29:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/133/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2019 rok Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 11:28:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/132/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór wotum zaufania Iwona Ślusarczyk 2020-07-15 11:27:00 dodanie dokumentu
Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe Olga Kurnyta 2020-07-15 08:06:36 edycja dokumentu
Wyposażenie nagłośnieniowe i estradowe świetlicy wiejskiej Olga Kurnyta 2020-07-14 10:00:32 edycja dokumentu
Informacja o godzinie rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Czarny Bór w dniu 12 lipca 2020 r. Ewa Muras 2020-07-10 12:36:07 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Czarny Bór Ewa Muras 2020-07-10 12:32:45 dodanie dokumentu