Mapa serwisu

Urząd Gminy Czarny Bór

|---Dane teleadresowe

|---Sołectwa

|---Jednostki organizacyjne

|---Referaty urzędu

|---Stanowiska

|---Regulaminy

      |---Regulamin wynagradzania Urzędu Gminy

      |---Regulamin pracy Urzędu Gminy

      |---Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy

            |---Regulamin Organizacyjny 2018

            |---Regulamin Organizacyjny 2017

            |---Regulamin Organizacyjny 2015

            |---Regulamin Organizacyjny 2012

|---OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

|---KARTY USŁUG

Rada Gminy

|---Dane kontaktowe

|---Rada Gminy Kadencja 2018 - 2023

      |---Posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy 2018 - 2023

            |---2019

            |---2018

      |---Transmisja Obrad Rady Gminy

            |---Sesja Rady Gminy - 30 stycznia 2019 r

            |---Sesja Rady Gminy - 20 grudnia 2018

            |---I Sesja Rady Gminy - 20.11.2018 r.

      |---Sesje Rady Gminy 2018 - 2023

            |---2019

            |---2018

      |---Głosowania

            |---Sesja Nadzwyczajna - 26 Listopada 2018

            |---I Sesja Rady Gminy - 20.11.2018 r.

      |---Komisje Rady Gminy 2018 - 2023

            |---Komisje Doraźne

                  |---2018

            |---Komisja Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

            |---Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

            |---Komisja Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy

            |---Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

            |---Komisja Rewizyjna

      |---Skład Rady Gminy Kadencja 2018 - 2023

|---Rada Gminy Kadencja 2014 - 2018

      |---Posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy 2014 - 2018

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

      |---Sesje Rady 2014 - 2018

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

      |---Komisje Rady Gminy 2014 - 2018

      |---Skład Rady Gminy Kadencja 2014 - 2018

|---Rada Gminy Kadencja 2010 - 2014

      |---Posiedzenia Komisji Rady 2010 - 2014

            |---2014

            |---2013

      |---Sesje Rady 2010 - 2014

            |---2013

            |---2014

      |---Komisje Rady Gminy 2010 - 2014

      |---Skład Rady Gminy Kadencja 2010 - 2014

Oświadczenia majątkowe

|---Rada Gminy

      |---Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023

      |---Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018

      |---Oświadczenia majątkowe za 2017 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2016 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2015 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2014 r.

      |---Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018

      |---Oświadczenia majątkowe za okres od 01.01.2014 r. do 21.09.2014 r. - na koniec kadencji 2010-2014

      |---Oświadczenia majątkowe za 2013

      |---Oświadczenia majątkowe za 2012

|---Kierownictwo urzędu

      |---2012

      |---2013

      |---Oświadczenia majątkowe za 2019 r.

      |---Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023

      |---Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018

      |---Oświadczenia majątkowe za 2017 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2016 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2015 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2014 r.

      |---Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018

      |---Oświadczenia majątkowe za okres od 01.01.2014 r. do 21.09.2014 r. - na koniec kadencji 2010-2014

|---Kierownictwo jednostek organizacyjnych

      |---Oświadczenie majątkowe za 2019 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2017 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2016 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2015 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2014 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2013 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2012 r.

|---Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta

      |---Oświadczenia majątkowe za 2014 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2015 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2016 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2017 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2018 r.

Akty normatywne

|---Zarządzenia Wójta Gminy

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---2013

|---Uchwały Rady Gminy

      |---2013

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

|---Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

Prawo lokalne

|---Statut Gminy

|---Strategia Rozwoju

|---Podatki i opłaty

|---Zagospodarowanie przestrzenne

Budżet

|---Budżet 2019

      |---PROJEKT BUDŻETU NA 2019 ROK

      |---OPINIE RIO

      |---WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I JEJ ZMIANY - 2019 ROK

      |---BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY - 2019 ROK

|---Budżet 2018

      |---SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

      |---INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

            |---KWARTALNE INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

      |---OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

      |---WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZARNY BÓR

      |---BUDŻET NA 2018 R.

            |---Zmiana budżetu Nr 20/2018

      |---PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.

|---Budżet 2017

      |---SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2017

      |---SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

      |---INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

            |---KWARTALNE INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

      |---OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

      |---WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZARNY BÓR

      |---BUDŻET NA 2017 R.

      |---PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.

|---Budżet 2016

      |---SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

      |---INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

            |---KWARTALNE INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

      |---OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

      |---WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZARNY BÓR

      |---BUDŻET NA 2016 R.

|---Budżet 2015

      |---Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2015 rok

      |---PROJEKT BUDŻETU NA 2016

      |---Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |---WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZARNY BÓR NA LATA 2015 - 2018

      |---UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2015 rok

      |---Opinie RIO

      |---PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.

|---Budżet 2014

      |---Informacja o finansach samorządowych za 2014 r.

      |---Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2014 rok

      |---Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2014 r.

      |---Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |---Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór na lata 2014 - 2018

      |---Uchwała Budżetowa na 2014 rok

      |---Opinie RIO

|---Budżet 2013

      |---Roczna informacja z wykonania budżetu

      |---Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2013 rok

      |---Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2013

      |---Kwartalne informacje z wykonania budżetu

Oświata, kultura i sport

|---Organizacje pozarządowe - wolontariat

      |---2019

            |---III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

            |---II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

            |---Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

            |---I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

      |---2018

            |---Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

            |---Sprawozdanie z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządwymi

            |---IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

                  |---Rozstrzygnięcie IV Otwartego Konkursu Ofert

            |---III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

            |---II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

            |---I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

      |---2017

            |---Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

            |---OGŁOSZENIA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERT SKŁADANYCH W TRYBIE ART.19A

            |---VI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

            |---V OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

            |---IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

                  |---Wyniki IV Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Czarny Bór w 2017 roku

            |---III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.

            |---NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH w 2017 r.

            |---II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.

                  |---Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

                  |---Informacja o przesunięciu terminu ogłoszenia wyników

            |---OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.

      |---2016

            |---Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

            |---OGŁOSZENIA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO ZŁOŻONYCH OFERT

            |---II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 r.

            |---I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 R.

      |---2015

            |---Ogłoszenia o możliwości składania uwag do złożonych ofert

            |---Sprawozdania

            |---II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2015

            |---I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2015

      |---2014

      |---2013

|---Rekrutacja do placówek oświatowych

      |---2017

      |---2016

|---Kształcenie młodocianych pracowników

|---Wyprawka szkolna

|---Stypendia sportowe

|---Ochrona zabytków

      |---Wykaz beneficjentów

      |---2019

      |---2018

      |---2017

            |---II nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

            |--- Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w 2017 roku

      |---2016

|---Rejestr Instytucji Kultury

Nieruchomości

|---Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

|---Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

|---Przetargi

      |---Sprzedaż nieruchomości

            |---2019 rok

            |---2018 rok

      |---Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów na dzierżawę, najem, sprzedaż, rokowania

            |---2019 rok

            |---2018 rok

            |---2017 rok

      |---Dzierżawa pod ogrody przydomowe, inne grunty

            |---2018 rok

            |---2017 rok

      |---Dzierżawa na cele rolne

            |---2018 rok

            |---2017 rok

      |---Informacje o wynikach przetargów do 2016 roku

Zamówienia publiczne

|---Plan postępowań o udzielenie zamówień

      |---Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

      |---Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

      |---Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

|---Zamówienia publiczne 2019

      |---Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

      |---Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

            |---Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze

|---Zamówienia publiczne 2018

      |---Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

            |---Wycinka - usunięcie 100 sztuk drzew z pasa drogowego dróg gminnych, oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór

            |---Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień, w tym wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasie drogowym dróg gminnych, oraz nieruchomościach stanowiących własność Gminy Czarny Bór

            |---Odbudowa drogi gminnej dz. nr 147 w Borównie

            |---Przebudowa drogi gminnej dz. nr 69 w Grzędach Górnych

      |---Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

            |---Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - II/2018

            |---Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

            |---Budowa remizy strażackiej w Witkowie

            |---Budowa i montaż małej architektury turystycznej - miejsce obsługi turystycznej realizowane w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

            |---Budowa świetlicy z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grzędach

            |---Przebudowa drogi gminnej dz. nr 347 i dz. nr 329 w Grzędach

            |---Budowa i montaż małej architektury turystycznej - miejsce obsługi turystycznej realizowane w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

            |---Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części dz. nr 445, dz. nr 478, części dz. nr 21 i części dz. nr 26 w Witkowie

            |---Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na dz. nr 619, 616 i 672 w Witkowie z podziałem na etapy: 1.Odbudowa drogi gminnej dz. nr 619 w Witkowie km 0+000 - 0+250; 2.Odbudowa drogi gminnej dz. nr 616 w Witkowie km 0+000 - 0+180; 3.Przebudowa drogi gminnej dz. nr 672 w Witkowie

            |---Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór

            |---Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

            |---Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na dz. nr 619, 616 i 672 w Witkowie z podziałem na etapy: 1.Odbudowa drogi gminnej dz. nr 619 w Witkowie km 0+000 - 0+250; 2.Odbudowa drogi gminnej dz. nr 616 w Witkowie km 0+000 - 0+180; 3.Przebudowa drogi gminnej dz. nr 672 w Witkowie

            |---Przebudowa drogi gminnej dz. nr 347 i dz. nr 329 w Grzędach (II)

            |---Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór

            |---Przebudowa drogi gminnej dz. nr 347 i dz. nr 329 w Grzędach

            |---Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe

            |---Termomodernizacja budynku przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór

            |---Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

            |---Termomodernizacja budynku przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór

|---Zamówienia publiczne 2017

      |---Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

            |---Ubezpieczenie mienia Gminy Czarny Bór

            |---Ubezpieczenie mienia Gminy Czarny Bór

            |---Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018

            |---Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018

            |---Świadczenie usług przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Czarny Bór w okresie od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r.

            |---Świadczenie usług w zakresie szacowania i inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór

            |---Świadczenie usług w zakresie szacowania i inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór

            |---Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania - Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze

            |---Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania - Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe

            |---Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór

            |---Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania - Budowa budynku komunalnego w Czarnym Borze przy ul. Wesołej

            |---Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania: Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną - dz. nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D). Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

      |---Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

            |---Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe

            |---Termomodernizacja budynku przy ul. Kamiennogórskiej 22 w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór

            |---Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie prac integracyjnych i migracji danych, digitalizacja zasobów oraz uruchomienie e-usług publicznych i Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w ramach projektu pn. Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne - ZIT AW

            |---Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

            |---Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie

            |---Modernizacja tras narciarskich i nartorolkowych na stadionie sportowym w Czarnym Borze

            |---Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie

            |---Modernizacja tras narciarskich i nartorolkowych na stadionie sportowym w Czarnym Borze

            |---Odbudowa drogi gminnej w Witkowie - dz. nr 296, 326, 644 i 645

            |---Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór

            |---Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie

            |---Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Witkowie 13 (dz. nr 421,135 obr. 6 Witków) w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór

            |---Remont i przebudowa fragmentu drogi ul. Skalników w Czarnym Borze

            |---Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór

            |---Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Witkowie 13 (dz. nr 421,135 obr. 6 Witków) w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór

            |---Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 641, 62/1 i 111 w Czarnym Borze

            |---Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Witkowie 13 (dz. nr 421,135 obr. 6 Witków) - w ramach projektu pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Czarny Bór - Ośrodek Kultury, Witków 13

            |---Odbudowa drogi gminnej - dz. 80 i dz. 79 w Borównie

            |---Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór

|---Zamówienia publiczne 2016

      |---Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

            |---Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie

            |---Przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowanie z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną - DZ nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D w systemie zaprojektuj i wybuduj

            |---Przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze w systemie zaprojektuj i wybuduj

      |---Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

            |---Budowa chodnika w Witkowie - 310 mb

            |---Budowa chodnika w Witkowie - 310 mb

            |---Dotyczy transportu ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Czarny Bór do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w roku szkolnym 2016/2017

            |---Przebudowa sieci gazowej na placu zabaw - Radosna szkoła - w Czarnym Borze

            |---Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017

            |---Roboty geologiczne w celu ujęcia wód podziemnych piętra permskiego na potrzeby Gminy Czarny Bór w Czarnym Borze

|---Zamówienia publiczne 2015

      |---Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

      |---Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

|---Zamówienia publiczne 2014

|---Zamówienia publiczne 2013

      |---Ogłoszenie o zamówieniach 2013 rok

      |---Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013 rok

      |---Ogłoszenia o zawarciu umowy 2013 rok

Gospodarka odpadami

|---Informacje

|---Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Praca

|---Nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy

      |---2018

            |---Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy

            |---Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy

            |---Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej i egzekucji

            |---Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy

            |---Nabór na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy

            |---Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

            |---Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych

            |--- Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych

            |---Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

      |---2017

            |---Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych

            |---Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

            |---Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych

            |---Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych

            |---Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami

            |---Nabór na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy

            |---Nabór na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy

      |---2016

            |---II Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i funduszy zewnętrznych

            |---Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i funduszy zewnętrznych

      |---2015

|---Regulamin naboru

|---Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych gminy

      |---2013

      |---2014

      |---2015

      |---2016

            |---Nabór na wolne stanowisko Instruktora kulturalno - oświatowego w Świetlicy Wiejskiej w Borównie

            |---II Nabór na wolne stanowisko Instruktora kulturalno - oświatowego w Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie

            |---Nabór na wolne stanowisko Instruktora kulturalno - oświatowego w Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie

      |---2019

      |---2017

            |---Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Bibliotece+Centrum Kultury w Czarnym Borze

            |---Nabór na wolne stanowisko Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Witkowie i Jaczkowie

Wybory i referenda

|---Referenda

      |---Referendum ogólnokrajowe 2015

|---Wybory

      |---Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

      |---Wybory 2018

            |---Nabór do Korpusu Urzędników Wyborczych

            |---Wybory samorządowe 2018

      |---Wybory 2016

            |---Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czarny Bór - 02.10.2016 r.

      |---Wybory 2015

            |---Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015

            |---Wybory prezydenckie 2015

            |---Wybory do izb rolniczych 2015

            |---Wybory Ławników Sądowych 2015

      |---Wybory 2014

            |---Wybory samorządowe 2014

            |---Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Informacje

|---Konsultacje społeczne

      |---Konsultacje społeczne Strategii Sudety 2030

      |---Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Czarny Bór

      |---Konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu "Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020"

      |---Konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ul. XXX-lecia PRL w Czarnym Borze

|---Archiwum poprzedniego BIP-a

|---Ogłoszenia i komunikaty

      |---Informacja dotycząca III edycji organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze Konkursu "Wybieram Wybory"

|---Nasi dzielnicowi

|---Centralny Rejestr Umów

      |---2019

      |---2018

      |---2017

|---Obwieszczenia Wójta Gminy

|---Dostęp do informacji publicznej

|---Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

|---Petycje

      |---Informacje o rozpatrywanych petycjach

      |---Petycje skierowane do Rady Gminy Czarny Bór

      |---Petycje skierowane do Wójta Gminy Czarny Bór

            |---2019

            |---2018

            |---2017

            |---2016

      |---Akty prawne

|---Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

|---Działalność lobbingowa

|---Bezpłatne powiadomienia SMS