Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu o udzielenie w roku 2016 dotacji z budżetu Gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Czarny Bór

Czarny Bór, dnia 11.02.2016r.

Protokół z posiedzenia pracy Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2016 dotacji z budżetu Gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Czarny Bór.

Komisja oceniająca powołana Zarządzeniem Nr 8/2016 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 3 lutego 2016 r. w  składzie:

1. Renata Chruszcz - Przewodnicząca Komisji

2. Tomasz Gromala- Członek Komisji

3. Elżbieta Zielińska- Członek Komisji

4. Zbigniew Mokrzycki- Członek Komisji

5. Franciszek Koczerga- Członek Komisji

obradowała dnia 11 lutego br. w Urzędzie Gminy Czarny Bór. Zadaniem Komisji była ocena merytoryczna wniosków zgłoszonych do konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W terminie do 1 lutego br. do Wójta Gminy Czarny Bór wpłynęły dwa wnioski udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkach złożone przez:

Numer  wniosku

Podmiot

Zadanie

1/2016

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze

Remont Dachu Kościoła p.w. Jadwigi Śląskiej w Grzędach

2/2016

Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu  w Czarnym Borze

Remont elewacji tylnej budynku pałacowego w zespole pałacowo-barokowym w Czarnym Borze

 

Z uwagi na uchybienia formalne oba wnioski nie podlegały ocenie merytorycznej.

Uzasadnienie:

1.Parafia Czarny Bór: Wnioskodawca nie dołączył obowiązkowych załączników, wynikających z  formularza wniosku, będącego załącznikiem do uchwały:  pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac i robót przy zabytku, pozwolenia Starosty Wałbrzyskiego  na prowadzenie robót budowalnych oraz programu prac konserwatorskich. Wnioskodawca wezwany do uzupełnienia brakującej dokumentacji, wyjaśnił iż jest dopiero we wstępnej fazie pozyskiwania niezbędnych pozwoleń. 

2. Zakład Lecznictwa Odwykowego: Wnioskodawca załączył  do wniosku Decyzję Starosty Wałbrzyskiego nr 157/2010 zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych, która w trakcie analizy okazała się nieważna. Zgodnie warunkami wydanej decyzji oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli praca została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Na wezwanie Komisji, Zakład Lecznictwa Odwykowego dostarczył kserokopię dziennika budowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przy Dyrektora ZLO,  z którego wynika iż od daty ostatniego wpisu minął wskazany okres, a zatem decyzja wygasła.    

Zgodnie z § 8 ust. 4. Uchwały Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie podlegają ocenie merytorycznej.

W związku z powyższym komisja nie dokonywała oceny merytorycznej żadnego ze złożonych wniosków.

Protokół Komisji został przekazany Wójtowi Gminy Czarny Bór.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Ślusarczyk 25-02-2016 14:43:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Zielińska 25-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Iwona Ślusarczyk 18-05-2017 09:16:57