Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenia Wójta Gminy

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie do 20 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 40 w obrębie Grzędy w gminie Czarny Bór" 2024-07-11 08:13:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przedsięwzięcie polegające na zbieraniu powstałych podczas robót drogowych odpadów (...) 2024-07-08 08:54:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji dla celu publicznego (...) 2024-07-04 12:22:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór, który informuje strony postępowania o wyrażeniu zgody przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, na wydłużenie terminu na przedłożenie wyjaśnień dot. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (...) 2024-07-03 13:34:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór, który informuje strony postępowania o wniosku Inwestora dotyczącym wydłużenia terminu na przedłożenie wyjaśnień dot. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (...) 2024-07-03 09:28:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór który zawiadamia o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji (...) 2024-06-24 12:44:03
dokument Zawiadomienie /Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór który informuje strony postępowania o odwieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 51/1, obręb (0003) w obrębie ewidencyjnym Grzędy, Gmina Czarny Bór" 2024-06-24 12:42:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór, który informuje strony postępowania o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej "Grzędy"(...) 2024-06-12 14:26:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór, o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa obiektu mostowego (...) 2024-06-12 14:22:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór - informuje strony postępowania, iż z uwagi na konieczność szczegółowej weryfikacji oraz analizy zebranego materiału dowodowego (...) 2024-06-05 08:35:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 1 w granicy ewidencyjnej obrębu Jaczków 2024-06-03 08:56:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór, który informuje strony postępowania o złożeniu wyjaśnień do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Wnioskodawcę (...) 2024-05-29 14:59:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy, który informuje strony postępowania o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie (...) 2024-05-28 10:48:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór, który informuje strony postępowania o złożeniu wyjaśnień do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 10103269 (...) 2024-05-24 12:27:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 14 maja 2024r. - informuje strony postępowania, że przedłożone uzupełnieniem do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia z dnia 6 maja 2024 r. wymaga dalszych wyjaśnień (...) 2024-05-14 14:09:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 14 maja 2024r. - informuje strony postępowania o przedłożeniu przez Wnioskodawcę do Urzędu Gminy Czarny Bór w dniu 8 maja 2024 r. wyjaśnienia do opracowanego Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (...) 2024-05-14 14:07:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór, który informuje strony postępowania o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i wyznaczeniu nowego terminu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przez ww. organ do 7 czerwca 2024 r.(...) 2024-04-30 14:05:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór - informuje strony postępowania o wydłużonym terminie złożenia wyjaśnień do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do dnia 6 maja 2024 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej "Grzędy" o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Grzędy na terenie działek nr ewidencyjny 66/5, 76, 80, 82, 86/3, 88/1, 88/8, 88/9, 91/3, obręb 0003 Gmina Czarny Bór". 2024-04-29 11:26:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór - informuje strony postępowania o wydłużonym terminie złożenia uzupełnienia przez Wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do dnia 18.05.2024 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Odzysk, zbieranie, magazynowanie i gospodarowanie odpadami drewnianymi przy ul. Głównej 49 Czarny Bór, dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Drewnex Krajewski Grzegorz" 2024-04-24 15:16:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 18.04.2024r., który informuje strony postępowania o wezwaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu do złożenia wyjaśnień do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa obiektu mostowego o nr JNI 10103269 w ciągu drogi powiatowej nr 3367D w km 11+720 w miejscowości Grzędy, gmina Czarny Bór" 2024-04-18 11:28:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 10.04.2024r. 2024-04-10 15:25:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o zmianie kwalifikacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie obiektu mostowego o nr JNI 10103269 w ciągu drogi powiatowej nr 3367D w km 11+720 w miejscowości Grzędy, gmina Czarny Bór". 2024-04-02 14:38:11
dokument Obwieszczenie, Wójt Gminy Czarny Bór informuje strony postępowania o konieczności złożenia wyjaśnień i uzupełnień przez Wnioskodawcę do Raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego dla przedsięwzięcia pn. "Odzysk, zbieranie, magazynowanie i gospodarowanie odpadami drewnianymi przy ul. Głównej 49 Czarny Bór, dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Drewnex Krajewski Grzegorz" 2024-03-27 12:23:41
dokument Obwieszczenie, Wójt Gminy czarny Bór informuje strony postępowania o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dot. konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o braku możliwości wniesienia na nie zażalenia, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Grzędy, gmina Czarny Bór, proj. Grzędy" 2024-03-27 12:00:18
dokument Obwieszczenie - Wójt Gminy Czarny Bór informuje strony postępowania o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i wyznaczeniu nowego terminu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przez ww. organ do 26 kwietnia 2024 r., z powodu konieczności złożenia wyjaśnień przez Wnioskodawcę odnośnie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej "Grzędy" o mocy do 110 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Grzędy (...)" 2024-03-26 10:19:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór - informuje strony postępowania o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu i wyznaczeniu nowego terminu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przez ww. organ do 30 kwietnia 2024 r., z powodu konieczności złożenia wyjaśnień i uzupełnień do Raportu przez Wnioskodawcę . 2024-03-21 12:19:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór, który informuje strony postępowania o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i wyznaczeniu nowego termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przez ww. organ do 11 kwietnia 2024 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Grzędy, gmina Czarny Bór, proj. Grzędy" 2024-03-19 11:39:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o konieczności złożenia wyjaśnień i uzupełnień do Raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzonego dla przedsięwzięcia pn. "Odzysk, zbieranie, magazynowanie i gospodarowanie odpadami drewnianymi przy ul. Głównej 49 Czarny Bór, dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Drewnex Krajewski Grzegorz" 2024-03-14 14:28:06
dokument Obwieszczenie - Wójt Gminy Czarny Bór informuje strony postępowania o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - ze względu na konieczność złożenia wyjaśnień przez Inwestora i wyznaczeniu nowego terminu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przez ww. organ do 15 kwietnia 2024 r., 2024-03-11 13:33:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2024-03-08 11:14:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Odzysk, zbieranie, magazynowanie i gospodarowanie odpadami drewnianymi przy ul. Głównej 49 Czarny Bór, dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Drewnex Krajewski Grzegorz" 2024-03-04 14:41:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i wyznaczeniu nowego terminu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przez ww. organ do 22 marca 2024 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej "Grzędy" o mocy do 110 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Grzędy na terenie działek nr ewidencyjny 66/5, 76, 80, 82, 86/3, 88/1, 88/8, 88/9, 91/3, obręb 0003 Gmina Czarny Bór" 2024-02-27 13:17:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu opinii przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, że dla niżej wymienionego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; - braku możliwości załatwienia sprawy w terminie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i wyznaczeniu nowego termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przez ww. organ do 14 marca 2024 r 2024-02-21 11:59:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu postanowienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Grzędy, gmina Czarny Bór, proj. Grzędy" 2024-02-16 12:27:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej "Grzędy" o mocy do 110 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Grzędy na terenie działek nr ewidencyjny 66/5, 76, 80, 82, 86/3, 88/1, 88/8, 88/9, 91/3, obręb 0003 Gmina Czarny Bór" 2024-02-06 10:59:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2024-01-30 09:34:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o o wystąpieniu do organów współdziałających 2024-01-25 14:24:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wystąpieniu do organów współdziałających 2024-01-24 12:11:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o odwieszeniu postępowania administracyjnego 2024-01-15 12:04:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czarny Bór i Borówno - obszar "A"- edycja 2023 nr 2 2024-01-15 09:53:42
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej "Grzędy" o mocy do 110 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Grzędy na terenie działek nr ewidencyjny 66/5, 76, 80, 82, 86/3, 88/1, 88/7, 91/3, obręb 0003 Gmina Czarny Bór" 2023-11-14 14:01:29
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie - plany polowań zbiorowych Koło Łowieckie "Szarak" w Wałbrzychu 2023-11-08 12:08:39
dokument Obwieszczenie - ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór, z dnia 30.10.2023r., o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czarny Bór i Borówno - obszar "A"- edycja 2023 nr 1 2023-10-30 11:32:51
dokument Obwieszczenie - ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 30.10.2023r., o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór 2023-10-30 11:30:48
dokument Obwieszczenie - ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 30.10.2023r., o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 6 w granicy ewidencyjnej obrębu Grzędy Górne 2023-10-30 11:28:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 12.09.2023r. o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu 2023-09-12 13:16:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 2 w granicy ewidencyjnej obrębu Witków wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2023-08-28 10:21:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 3 w granicy ewidencyjnej obrębu Borówno wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2023-08-28 10:21:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 18.07.2023 r. 2023-07-18 13:04:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 03.07.2023r. 2023-07-04 08:17:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 29.06.2023r. 2023-06-29 14:15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 22.06.2023r. 2023-06-22 10:54:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 16.06.2023 2023-06-16 11:15:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 30.05.2023r. 2023-05-30 12:05:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 17.05.2023r. 2023-05-17 11:26:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 04.05.2023r. 2023-05-04 12:42:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 20.04.2023r. 2023-04-20 12:58:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 05.04.2023r. 2023-04-05 11:51:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 22.03.2023r. 2023-03-22 10:56:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 21.03.2023r. 2023-03-22 09:59:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 10.03.2023r. 2023-03-10 11:38:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 27.02.2023r. 2023-02-28 13:21:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 23.02.2023r. 2023-02-23 11:09:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 13.02.2023r. 2023-02-13 11:34:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 07.02.2023r. 2023-02-07 14:39:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 4 w granicy ewidencyjnej obrębu Czarny Bór wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2023-02-03 12:21:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31.01.2023r. 2023-01-31 13:09:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 18.01.2023r. 2023-01-18 12:52:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 18.01.2023r. 2023-01-18 09:44:07
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 17.01.2023r. 2023-01-18 09:43:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 17.01.2023r. 2023-01-18 09:38:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór 2023-01-03 14:09:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 03.01.2023r. 2023-01-03 14:05:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 27.12.2022 r. 2022-12-28 12:46:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 22.12.2022 r. 2022-12-22 12:18:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 12.12.2022 r. 2022-12-12 11:45:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 16.11.2022r. 2022-11-18 08:19:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 03.11.2022 r. 2022-11-03 14:16:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór 2022-09-22 13:33:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór 2022-09-15 14:21:13
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o nowym terminie rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-09-14 13:51:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór dla obszaru nr 6 w granicy ewidencyjnej obrębu Grzędy Górne wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2022-09-14 11:38:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Elektrownia Słoneczna Witków". 2022-09-12 08:11:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu , w związku z prowadzonym postepowaniem administracyjnym na wniosek Elektrownia PV 84 Sp. z o.o.. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa o wydanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2022-08-12 10:50:08
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Czarny Bór o nowym terminie rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wydania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.; ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.394,396,51/1,501,290, 119,263,352,329,344, (obręb 0003) w obrębie ew. Grzędy, gmina Czarny Bór". 2022-08-10 13:38:02
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o wystąpieniu do organów współdziałających o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia podjętego na wniosek Elektrownia PV 84 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 394, 396, 51/1, 501, 290, 119, 263, 352, 329, 344, (obręb 0003) w obrębie ew. Grzędy, gmina Czarny Bór". 2022-07-07 13:22:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Grzędy i Grzędy Górne, na działkach o numerach ewidencyjnych 114, 171, 190, 261, 263, 128 położonych w miejscowości Grzędy, obręb Grzędy, gmina Czarny Bór oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 114, 59, 83, 35, 144, 91, 178, 37 położonych w miejscowości Grzędy Górne, obręb Grzędy Górne, gmina Czarny Bór 2022-06-15 12:59:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grzędy i Grzędy Górne. 2022-05-25 14:20:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Elektrownia Słoneczna Witków" instalacja paneli fotowoltaicznych 2022-05-05 15:24:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Grzędy i Grzędy Górne 2022-04-14 14:36:06
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Czarny Bór o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Elektrownia Słoneczna Witków," 2022-04-13 14:28:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie wydania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, 2022-04-04 08:53:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-03-29 11:28:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór dotyczące wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy 2022-03-16 08:51:38
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Czarny Bór w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym 2022-02-25 12:15:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie nazwy metody odzysku z R12 na R3 i zwiększeniu masy odzysku odpadu 150103 z 2500 Mg na 3000 Mg dla wszystkich sposobów odzysków -określonych jako metoda R5." 2022-02-25 12:09:07
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-01-12 08:49:31
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu postanowienia 2021-12-17 13:33:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 2021-12-01 09:41:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wystąpieniu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie nazwy metody odzysku z R12 na R5 i zwiększeniu masy odzysku odpadu 150103 z 2500Mg do 3000Mg dla wszystkich sposobów odzysków - określonych jako metoda R5" - dokument stracił ważność 2021-11-09 11:03:49
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących - dokument stracił ważność 2021-10-22 13:44:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,,Zmianie nazwy metody odzysku z R12 na R5 i zwiększeniu masy odzysku odpadu 150103 z 2500Mg do 3000Mg dla wszystkich sposobów odzysków - określonych jako metoda R5" 2021-05-21 13:39:35
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na : "Zmianie nazwy metody odzysku z R12 na R5 i zwiększenia masy odzysku odpadu 150103 z 2500Mg do 3000Mg dla wszystkich sposobów odzysków- określonych jako metoda R5" 2021-05-17 13:53:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:?Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 Jelenia Góra ? Wałbrzych od km 6+796 do km 52+800 w ramach modernizacji systemu dróg z podziałem na 2 zadania. Zadanie nr 2: odcinek drogi wojewódzkiej nr 367 Kamienna Góra ? Wałbrzych od km 36+310 do km 52+800?, która obejmuje działki położone w Gminie Czarny Bór w obrębie nr 1 Borówno oraz w obrębie nr 2 Czarny Bór 2021-04-28 08:35:33
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie o wezwaniu do uzupełnienia braków wniosku 2021-04-28 08:31:42
dokument Obwieszczenie o wezwaniu do uzupełnienia braku wniosku 2021-04-13 08:39:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu dla przedsięwzięcia polegającego na: odkrywkowej eksploatacji i przeróbki kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża ,,Jaczków", w miejscowości Jaczków na działkach nr ewidencyjny 186, 193/2 gmina Czarny Bór, powiat wałbrzyski 2021-03-31 13:36:06
dokument Zawiadomienie -Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjneego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na : Zmianie nazwy metody odzysku z R12 na R5 i zwiększeniu masy odzysku odpadu 150103 z 2500Mg do 3000Mg dla wszystkich sposobów odzysków - określonych jako metoda R5, 2021-03-08 09:50:30
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-02-04 12:45:25
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie koncesji na wydobywanie melafiru ze złoża Grzędy". 2020-12-22 10:05:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór 2020-11-30 10:07:57
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie w sprawie polowan zbiorowych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2020-2021 przez Koła Łowieckie posiadające granice swoich obwodów na terenie Gminy Czarny Bór 2020-11-05 09:19:36
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie dot. planu polowań zbiorowych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2020-2021 przez Koła Łowieckie posiadające granice swoich obwodów na terenie Gminy Czarny Bór 2020-10-29 10:30:12
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2020-2021 przez Koła Łowieckie posiadające granice swoich obwodów na terenie Gminy Czarny Bór. 2020-10-14 10:55:39
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie w sprawie planu polowań zbiorowych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2020 - 2021 przez Koła Łowieckie posiadające granice swoich obwodów na terenie Gminy Czarny Bór 2020-10-14 10:53:00
dokument Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :"Budowie strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze" 2020-10-09 11:32:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2020-09-30 10:43:23
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2020-09-18 10:00:59
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-04-24 11:58:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania 2020-04-15 10:25:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-03-20 10:19:30
dokument Obwieszczenie o przedłużenie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-03-09 13:23:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Czarny Bór, gm.Czarny Bór wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko 2020-02-07 11:54:05
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedzięwzięcia polegającego na: odkrywkowej eksploatacji i przeróbki kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża "Jaczków", miejscowość Jaczków na działkach nr ewidencyjny 186,193/2 gmina Czarny Bór, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie 2020-01-22 11:44:16
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie dotyczące planu polowań zbiorowych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2020 przez Koła Łowieckie posiadające granice swoich obwodów na terenie Gminy Czarny Bór 2020-01-22 11:15:10
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2019-12-10 16:11:34
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie dotyczące planu polowań zbiorowych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2019 - 2020 przez Koła Łowieckie posiadające granice swoich obwodów na terenie Gminy Czarny Bór 2019-12-05 09:12:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie drogi gminnej działka nr 299 w Grzędach km 0+000-0+200 (Intensywne opady deszczu i powódź 2013 r.) 2019-11-05 15:47:18
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej działka nr 299 w Grzędach km 0+000 - 0+200 (Intensywne opady deszczu i powódź 2013 r.), na działce o numerze ewidencyjnym 299, położonej w miejscowości Grzędy, obręb Grzędy, gmina Czarny Bór. 2019-10-21 14:51:54
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie dotyczące planu polowań zbiorowych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2019 - 2020 przez Koła Łowieckie posiadające granice swoich obwodów na terenie Gminy Czarny Bór 2019-10-16 09:09:18
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie dotyczące planu polowań zbiorowych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2019 - 2020 przez Koła Łowieckie posiadające granice swoich obwodów na terenie Gminy Czarny Bór 2019-10-09 14:13:32
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie dotyczące planu polowań zbiorowych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2019 - 2020 przez Koła Łowieckie posiadające granice swoich obwodów na terenie Gminy Czarny Bór 2019-10-08 09:58:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji celu publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej działka nr 299 w Grzędach km.0+000-0+200 (Intensywne opdy deszczu i powódź 2013r.), na działce o numerze ewidencyjnym 299, położonej w miejscowości Grzędy, obręb Grzedy, gmina Czarny Bór. 2019-08-28 13:33:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie odcinka linii średniego napięcia 20kV L-325, zlokalizowanej na działkach nr 102, 103, gmina Czarny Bór, obręb Grzędy. 2019-06-11 14:08:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór 2019-05-13 12:56:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o zakończeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie odcinka linii średniego napięcia 20kV L-325,zlokalizowanej na działkach nr 102, 103, gmina Czarny Bór, obręb Grzędy 2019-05-08 10:13:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przystąpieniu do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór 2019-04-18 12:32:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Przebudowie odcinka linii średniego napięcia 20kV L-325, zlokalizowanej na działkach nr 102, 103, gmina Czarny Bór, obręb Grzędy 2019-02-18 08:43:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przystąpieniu do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór 2019-01-18 14:18:36
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie dotyczące planów polowań zbiorowych do przeprowadzenia w roku 2018-2019 przez Koła Łowieckie posiadające granice swoich obwodów na terenie Gminy Czarny Bór 2018-12-21 13:30:50
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie dotyczące planów polowań zbiorowych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2018-2019 . Koło Łowieckie ,, Knieja" 2018-12-11 10:54:15
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie dotyczące planów polowań zbiorowych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2018-2019 przez Koła Łowieckie posiadające granice swoich obwodów na terenie Gminy Czarny Bór - Górnicze Koło Łowieckie ,,Szarak'' Wałbrzych 2018-11-21 08:11:53
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie dotyczące planów polowań zbiorowych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2018-2019 przez Koła Łowieckie posiadające granice swoich obwodów na terenie Gminy Czarny Bór - Górnicze Koło Łowieckie ,,Szarak'' 2018-11-16 10:42:06
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie dotyczące planów polowań zbiorowych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2018-2019 przez Koła Łowieckie posiadające granice swoich obwodów na terenie Gminy Czarny Bór 2018-10-12 08:46:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór ws. nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zawieszenia postępowania w tej sprawie 2018-03-19 14:03:33
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2017-12-01 12:15:08
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyji o środowiskowych uwarunkowaniach 2017-11-16 09:31:23
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2017-10-16 14:58:42
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2017-09-22 13:41:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 8/5, obręb 0004 Grzędy Górne, gmina Czarny Bór 2017-09-12 11:36:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 8/5, obręb 0004 Grzędy Górne, gmina Czarny Bór 2017-09-12 11:35:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa sieci gazowej podwyższonego śr-c relacji Czarny Bór Stary Lesieniec - Odcinek A-C 2017-05-17 12:52:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa sieci gazowej podwyższonego śr-c relacji Czarny Bór Stary Lesieniec - Odcinek A-C 2017-03-20 12:18:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia PN1,6 MPa na odcinku Czarny Bór ul. Leśna - Stary Lesieniec, ETAP I Odcinek A-C 2017-02-28 12:48:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływana na środowisko w inwestycji ? Przebudowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia PN1,6MPa na odcinku Czarny Bór ul. Leśna ? Stary Lesieniec, ETAP I Odcinek A-C 2016-12-08 12:44:52
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie zawieszenia postępowania- Przebudowa sieci gazowej podwyższonego śr-c relacji Czarny Bór Stary Lesieniec ? Odcinek A-C 2016-11-28 14:16:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ? Przebudowa sieci gazowej podwyższonego ś/c relacji Czarny Bór Stary Lesieniec ? odcinek A-C 2016-11-22 09:42:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2016-11-17 09:04:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa budynku świetlicy - Grzędy dz. nr 258/2 2016-07-13 13:57:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Witkowie- działka nr 135 2016-06-22 10:13:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dn. 7.06.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 1/2011 z dn. 21.12.2011 r o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmienionej decyzją nr 1/2016 z dn. 28.01.2016 r.- budynek świetlicy w miejscowości Grzędy 2016-06-07 16:16:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:Przebudowie obiektu mostowego (JNI 01013273) w ciągu drogi powiatowej nr 3464 D w km 3+065 w Jaczkowie 2016-02-03 14:01:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dn. 28.01.2016 r. o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr 1/2011 z dn. 21.12.2011 r o lokalizacji inwestycji celu publicznego- budynek świetlicy w miejscowości Grzędy 2016-01-28 14:10:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dn. 29.12.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 1/2011 z dn. 21.12.2011 r o lokalizacji inwestycji celu publicznego- budynek świetlicy w miejscowości Grzędy 2015-12-29 15:44:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 3461D w Grzędach- od km 2+800 do km 5+414-gm. Czarny Bór, dz. nr 78,114. 2015-09-02 10:44:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Zbieraniu i odzysku odpadów drewnianych oznaczonych kodem 150103 i dodatkowo odpadów oznaczonych kodem 030105, 170201, działka nr 518/7 w Czarnym Borze 2015-08-28 13:17:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowa drogi powiatowej nr 3461D w Grzędach- od km 2+800 do km 5+414-gm. Czarny Bór , dz. nr 78,114. 2015-07-24 10:39:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze i Centrum Kultury w Czarnym Borze 2015-04-08 11:39:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze, znajdującej się w Witkowie 2015-04-08 11:37:30
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa linii napowietrznej 110 kV S-167/S-168 relacji GPZ R- Boguszów - Porici" m. Grzędy Górne, Gorzeszów, Olszyny 2015-04-02 09:16:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa linii napowietrznej 110 kV S-167/S-168 relacji GPZ R- Boguszów - Porici" m. Grzędy Górne, Gorzeszów, Olszyny 2015-02-13 09:46:34
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Czarnym Borze na działce nr 49/1 obręb Czarny Bór Gmina Czarny Bór oraz działce nr 1/1 obręb Stary Lesieniec Gmina Boguszów- Gorce. 2014-11-21 12:18:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-10-15 11:35:09
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-08-26 09:32:26
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-09-23 15:12:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2013-07-25 14:47:56
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNY BÓR Z DNIA 19 CZERWCA 2013 R. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Centrum Kultury w Czarnym Borze i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze 2013-06-21 14:06:53