Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Urząd Gminy Czarny Bór

|--- Dane teleadresowe

|--- Sołectwa

|--- Jednostki organizacyjne

|--- Referaty urzędu

|--- Stanowiska

|--- Regulaminy

      |--- Regulamin wynagradzania Urzędu Gminy

      |--- Regulamin pracy Urzędu Gminy

      |--- Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy

            |--- Regulamin Organizacyjny 2021

            |--- Regulamin Organizacyjny 2019

            |--- Regulamin Organizacyjny 2018

            |--- Regulamin Organizacyjny 2017

            |--- Regulamin Organizacyjny 2015

            |--- Regulamin Organizacyjny 2012

|--- Ochrona danych osobowych

|--- Karty usług

|--- Dostępność

Rada Gminy

|--- Dane kontaktowe

|--- Rada Gminy Kadencja 2018 - 2023

      |--- Posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy 2018 - 2024

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

      |--- Transmisja Obrad Rady Gminy

      |--- Sesje Rady Gminy 2018 - 2024

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

      |--- Głosowania

            |--- Sesja Nadzwyczajna - 26 Listopada 2018

            |--- I Sesja Rady Gminy - 20.11.2018 r.

      |--- Komisje Rady Gminy 2018 - 2024

            |--- Komisje Doraźne

                  |--- 2018

            |--- Komisja Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

            |--- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

            |--- Komisja Budżetu, Strategii Rozwoju i Promocji Gminy

            |--- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

            |--- Komisja Rewizyjna

      |--- Protokoły z Sesji Rady Gminy

            |--- 2019

            |--- 2020

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

      |--- Raport o stanie gminy

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

      |--- Skład Rady Gminy Kadencja 2018 - 2024

|--- Rada Gminy Kadencja 2014 - 2018

      |--- Posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy 2014 - 2018

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

      |--- Sesje Rady 2014 - 2018

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

      |--- Komisje Rady Gminy 2014 - 2018

      |--- Skład Rady Gminy Kadencja 2014 - 2018

|--- Rada Gminy Kadencja 2010 - 2014

      |--- Posiedzenia Komisji Rady 2010 - 2014

            |--- 2014

            |--- 2013

      |--- Sesje Rady 2010 - 2014

            |--- 2013

            |--- 2014

      |--- Komisje Rady Gminy 2010 - 2014

      |--- Skład Rady Gminy Kadencja 2010 - 2014

Oświadczenia majątkowe

|--- Rada Gminy

      |--- Oświadczenia majątkowe złożone na zakończenie kadencji 2018-2024

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2022 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2021 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 r.

      |--- Oświadczenia majatkowe za 2019 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023

      |--- Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018

|--- Kierownictwo urzędu

      |--- Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018

      |--- Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023

      |--- 0świadczenia majątkowe za 2018 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2019 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2023 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2022r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2021 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 r.

|--- Kierownictwo jednostek organizacyjnych

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 r.

      |--- Oświadczenie majątkowe za 2019 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2020 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2023 r.

      |--- Oswiadczenia majątkowe za 2022 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2021 r.

|--- Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2023 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2022 r.

      |--- Oświadczenia majątkowe za 2018 r.

Akty normatywne

|--- Zarządzenia Wójta Gminy

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

|--- Uchwały Rady Gminy

      |--- 2013

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

|--- Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

Prawo lokalne

|--- Statut Gminy

|--- Strategia Rozwoju

|--- Podatki i opłaty

|--- Zagospodarowanie przestrzenne

      |--- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czarny Bór i Borówno - obszar "A"- edycja 2023 nr 2

      |--- Projekt Uchwały - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czarny Bór i Borówno - obszar "A"- edycja 2023 nr 1

      |--- Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czarny Bór i Borówno - obszar "A" - edycja 2023 nr 2 - wyłożenie

      |--- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 6 w granicy ewidencyjnej obrębu Grzędy Górne

      |--- Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór - wyłożenie

      |--- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czarny Bór i Borówno obszar A - edycja 2023 nr 1 - wyłożenie

Budżet

|--- Budżet 2024

      |--- UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2024 ROK

      |--- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZARNY BÓR

      |--- PROJEKT BUDŻETU NA 2024 ROK

|--- Budżet 2023

      |--- SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ZA 2023 ROK

      |--- UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2023 ROK

            |--- Opinie RIO do Uchwały Budżetowej na 2023

      |--- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZARNY BÓR

      |--- PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK

|--- Budżet 2022

      |--- SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2022 ROK

      |--- INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK

      |--- SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ZA 2022 ROK

            |--- Sprawozdania budżetowe IV kwartał 2022

            |--- Sprawozdania budżetowe III kwartał 2022

            |--- Sprawozdania budżetowe II kwartał 2022

            |--- Sprawozdania budżetowe I kwartał 2022

      |--- OPINIE RIO

      |--- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I JEJ ZMIANY - 2022 ROK

|--- Budżet 2021

      |--- PROJEKT BUDŻETU NA 2021 ROK

      |--- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I JEJ ZMIANY - 2021 ROK

      |--- OPINIE RIO

      |--- INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2021 ROK

            |--- KWARTALNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU

      |--- BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY - 2021 ROK

      |--- SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2021 ROK

      |--- SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ZA 2021 ROK

|--- Budżet 2020

      |--- SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ZA 2020 ROK

      |--- INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

            |--- KWARTALNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU

      |--- BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY - 2020 ROK

            |--- ZMIANY BUDŻETU GMINY na 2020 rok

            |--- UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2020 rok

      |--- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I JEJ ZMIANY - 2020 ROK

      |--- OPINIE RIO

      |--- PROJEKT BUDŻETU NA 2020 ROK

|--- Budżet 2019

      |--- PROJEKT BUDŻETU NA 2019 ROK

      |--- OPINIE RIO

      |--- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA I JEJ ZMIANY - 2019 ROK

      |--- BUDŻET GMINY I JEGO ZMIANY - 2019 ROK

      |--- SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

      |--- INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

            |--- KWARTALNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU

|--- Budżet 2018

      |--- SPRAWOZDANIA FINANSOWE

      |--- SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

      |--- INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

            |--- KWARTALNE INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

      |--- OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

      |--- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZARNY BÓR

      |--- BUDŻET NA 2018 R.

            |--- Zmiana budżetu Nr 20/2018

      |--- PROJEKT BUDŻETU NA 2018 R.

|--- Budżet 2017

      |--- SPRAWOZDANIA FINANSOWE 2017

      |--- SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

      |--- INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

            |--- KWARTALNE INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

      |--- OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

      |--- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZARNY BÓR

      |--- BUDŻET NA 2017 R.

      |--- PROJEKT BUDŻETU NA 2017 R.

|--- Budżet 2016

      |--- SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE

      |--- INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

            |--- KWARTALNE INFORMACJE Z WYKONANIA BUDŻETU

      |--- OPINIE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

      |--- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZARNY BÓR

      |--- BUDŻET NA 2016 R.

|--- Budżet 2015

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2015 rok

      |--- PROJEKT BUDŻETU NA 2016

      |--- Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |--- WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY CZARNY BÓR NA LATA 2015 - 2018

      |--- UCHWAŁA BUDŻETOWA na 2015 rok

      |--- Opinie RIO

      |--- PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.

|--- Budżet 2014

      |--- Informacja o finansach samorządowych za 2014 r.

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2014 rok

      |--- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2014 r.

      |--- Kwartalne informacje z wykonania budżetu

      |--- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarny Bór na lata 2014 - 2018

      |--- Uchwała Budżetowa na 2014 rok

      |--- Opinie RIO

|--- Budżet 2013

      |--- Roczna informacja z wykonania budżetu

      |--- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2013 rok

      |--- Uchwała w sprawie budżetu gminy na rok 2013

      |--- Kwartalne informacje z wykonania budżetu

Oświata, kultura i sport

|--- Organizacje pozarządowe - wolontariat

      |--- 2024

            |--- IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

            |--- III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

            |--- II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

            |--- I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

      |--- 2023

            |--- Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

            |--- Oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

            |--- V Otwarty Konkurs Ofert

            |--- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi za rok 2022

            |--- IV Otwarty Konkurs Ofert

            |--- III Otwarty Konkurs Ofert

            |--- II Otwarty Konkurs Ofert

            |--- I Otwarty Konkurs Ofert

      |--- 2022

            |--- Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

            |--- V OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

            |--- Oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

            |--- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi za rok 2021

            |--- IV OTWARTY KONKURS OFERT

            |--- III Otwarty Konkurs Ofert

            |--- II Otwarty Konkurs Ofert

      |--- 2021

            |--- Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

            |--- V OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

            |--- IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

            |--- Oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

            |--- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi za rok 2020

            |--- III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

            |--- II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

            |--- I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

      |--- 2020

            |--- Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

            |--- VOTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

            |--- IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

            |--- Oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

            |--- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi

            |--- III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

            |--- II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

            |--- I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

      |--- 2019

            |--- Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

            |--- VI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

            |--- Oferty w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

                  |--- Oferta w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie- Stowarzyszenie "Klub Seniorów"

            |--- V otwarty Konkurs Ofert

            |--- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi

            |--- IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019R

            |--- III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

            |--- II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

            |--- Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

            |--- I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

      |--- 2018

            |--- Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

            |--- Sprawozdanie z rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządwymi

            |--- IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

                  |--- Rozstrzygnięcie IV Otwartego Konkursu Ofert

            |--- III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

            |--- II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

            |--- I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

      |--- 2017

            |--- Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

            |--- OGŁOSZENIA O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA UWAG DO OFERT SKŁADANYCH W TRYBIE ART.19A

            |--- VI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

            |--- V OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

            |--- IV OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

                  |--- Wyniki IV Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Czarny Bór w 2017 roku

            |--- III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.

            |--- NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH w 2017 r.

            |--- II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.

                  |--- Rozstrzygnięcie II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.

                  |--- Informacja o przesunięciu terminu ogłoszenia wyników

            |--- OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.

      |--- 2016

            |--- Konsultowanie aktów normatywnych dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych

            |--- OGŁOSZENIA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO ZŁOŻONYCH OFERT

            |--- II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 r.

            |--- I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 R.

      |--- 2015

            |--- Ogłoszenia o możliwości składania uwag do złożonych ofert

            |--- Sprawozdania

            |--- II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2015

            |--- I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 2015

      |--- 2014

      |--- 2013

|--- Rekrutacja do placówek oświatowych

      |--- Informacja o terminach oraz kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniajacym do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, prowadzonych przez Gminę Czarny Bór na rok szkolny 2024/2025

|--- Kształcenie młodocianych pracowników

|--- Wyprawka szkolna

|--- Stypendia sportowe

      |--- 2024

      |--- 2023

|--- Ochrona zabytków

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2020

      |--- Wykaz beneficjentów

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

            |--- II nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

            |--- Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w 2017 roku

      |--- 2016

|--- Rejestr Instytucji Kultury

Nieruchomości

|--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

|--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

|--- Przetargi

      |--- Najem na lokale użytkowe

      |--- Najem na lokale mieszkalne

            |--- 2021 rok

      |--- Sprzedaż nieruchomości

            |--- 2017 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2021 rok

            |--- 2024 rok

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

      |--- Informacja o wyniku przeprowadzonych przetargów na dzierżawę, najem, sprzedaż, rokowania

            |--- 2024 rok

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

      |--- Dzierżawa pod ogrody przydomowe, inne grunty

            |--- 2024 rok

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

      |--- Dzierżawa na cele rolne

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

Zamówienia publiczne

|--- Plan postępowań o udzielenie zamówień

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

      |--- Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

|--- Platforma zamówień publicznych

|--- Zamówienia publiczne 2024

|--- Zamówienia publiczne 2023

      |--- Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł

            |--- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór - 2023

            |--- Dostawa 5 sztuk stacji roboczych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (III postępowanie)

|--- Zamówienia publiczne 2022

      |--- Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł

            |--- Dostawa 5 sztuk stacji roboczych w ramach projektu grantowego

            |--- Dostawa 5 sztuk stacji roboczych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

            |--- Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" (V postępowanie)

            |--- Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" (IV postępowanie) - unieważnione

            |--- Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu - unieważnione

            |--- Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu - unieważnione

            |--- Wycinka drzew na terenie Gminy Czarny Bór

            |--- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór - 2022

            |--- Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych na zadaniu pn.: Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze

|--- Zamówienia publiczne 2021

      |--- Zamówienia publiczne powyżej 130.000 zł - archiwum

            |--- Przebudowa ulicy Azaliowej w Czarnym Borze

            |--- Przebudowa ulicy Wesołej w Czarnym Borze

            |--- Budowa żłobka w Czarnym Borze

      |--- Zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł

            |--- Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych na zadaniu pn.: Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze (postępowanie unieważnione)

            |--- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór - 2021

            |--- Roboty renowacyjne elewacji z okładzin drewnianych budynku Biblioteki+Centrum Kultury w Czarnym Borze

|--- Zamówienia publiczne 2020

      |--- Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe

      |--- Wyposażenie nagłośnieniowe i estradowe świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem"

      |--- Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 189 w Witkowie

      |--- Materiały reklamowe do świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem"

      |--- Wykonanie nowej nawierzchni warstwy jezdnej drogi gminnej Czarny Bór - Borówno - Witków

      |--- Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach

      |--- Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych

      |--- Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór

      |--- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czarny Bór

      |--- Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach (III postępowanie)

      |--- Wyposażenie nagłośnieniowe i estradowe świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem"

      |--- Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach (II postępowanie)

      |--- Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Czarnym Borze w roku szkolnym 2020/2021

      |--- Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

            |--- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części dz. nr 415/3 (teren kolejowy), dz. nr 478 i dz. nr 21 w Witkowie

            |--- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części dz. nr 191/3 (teren kolejowy), dz. nr 292 i dz. nr 99 w Jaczkowie

            |--- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór (III postępowanie)

            |--- Budowa chodnika przy drodze powiatowej 3367D w Witkowie

            |--- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór (II postępowanie)

            |--- Zabiegi konserwacyjne, w tym wykonanie cięć pielęgnacyjnych zgodnych ze statyką drzewa- Pomnika przyrody drzewa gatunku Lipa drobnolistna

            |--- Wykonanie instalacji gazowej w komunalnych lokalach mieszkalnych

|--- Zamówienia publiczne 2019

      |--- Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

            |--- Ulepszenie lokali komunalnych 2, 3 i 4 w budynku przy ul.Wesołej 26

            |--- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.nr 62/1 w Czarnym Borze

            |--- Dostawa budek lęgowych dla ptaków, nietoperzy, oraz trzmieli i pszczoły murarki

            |--- Usunięcie drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe w tym wywroty, złomy i posusz kornikowy na terenie lasów gminnych Gminy Czarny Bór - zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi

            |--- Wycinka - usunięcie 50 sztuk drzew z pasa drogowego dróg gminnych oraz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Czarny Bór i wyfrezowania 20 sztuk karp drzew

            |--- Utrzymanie zadrzewienia i zakrzewienia, w tym wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasie drogowym dróg gminnych, wewnętrznych oraz nieruchomościach stanowiących własność Gminy Czarny Bor

            |--- Zakup materiału sadzeniowego drzew do nasadzenia kompensacyjnego - zastępczego

            |--- Dostawa używanego samochodu terenowego typu Pick-up z wyposażeniem

            |--- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz.nr 62/1 w Czarnym Borze

            |--- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3367D w Witkowie

            |--- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór

      |--- Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

            |--- Wyposażenie nagłośnieniowe i estradowe świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem

            |--- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

            |--- Wyposażenie świetlicowe świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem

            |--- Wyposażenie komputerowe świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem

            |--- Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór

            |--- Wyposażenie gastronomiczne świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem

            |--- Wyposażenie bankietowe świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem

            |--- Przebudowa ulic Sportowej i Skalników w Czarnym Borze

            |--- Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 189 w Witkowie km 0+000 - 0+950

            |--- Wyposażenie świetlicy wiejskiej Nad Grzędzkim Potokiem

            |--- Budowa ekologicznych źródeł energii - ogniw fotowoltaicznych dla budynku Świetlicy Wiejskiej, znajdującej się w miejscowości Grzędy, gmina Czarny Bór (dz. nr 258/2, obr. 5 Grzędy)

|--- Zamówienia publiczne 2018

      |--- Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

            |--- Wycinka - usunięcie 100 sztuk drzew z pasa drogowego dróg gminnych, oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór

            |--- Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień, w tym wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasie drogowym dróg gminnych, oraz nieruchomościach stanowiących własność Gminy Czarny Bór

            |--- Odbudowa drogi gminnej dz. nr 147 w Borównie

            |--- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 69 w Grzędach Górnych

      |--- Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

            |--- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - II/2018

            |--- Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

            |--- Budowa remizy strażackiej w Witkowie

            |--- Budowa i montaż małej architektury turystycznej - miejsce obsługi turystycznej realizowane w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

            |--- Budowa świetlicy z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grzędach

            |--- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 347 i dz. nr 329 w Grzędach

            |--- Budowa i montaż małej architektury turystycznej - miejsce obsługi turystycznej realizowane w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

            |--- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części dz. nr 445, dz. nr 478, części dz. nr 21 i części dz. nr 26 w Witkowie

            |--- Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na dz. nr 619, 616 i 672 w Witkowie z podziałem na etapy: 1.Odbudowa drogi gminnej dz. nr 619 w Witkowie km 0+000 - 0+250; 2.Odbudowa drogi gminnej dz. nr 616 w Witkowie km 0+000 - 0+180; 3.Przebudowa drogi gminnej dz. nr 672 w Witkowie

            |--- Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór

            |--- Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

            |--- Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na dz. nr 619, 616 i 672 w Witkowie z podziałem na etapy: 1.Odbudowa drogi gminnej dz. nr 619 w Witkowie km 0+000 - 0+250; 2.Odbudowa drogi gminnej dz. nr 616 w Witkowie km 0+000 - 0+180; 3.Przebudowa drogi gminnej dz. nr 672 w Witkowie

            |--- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 347 i dz. nr 329 w Grzędach (II)

            |--- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór

            |--- Przebudowa drogi gminnej dz. nr 347 i dz. nr 329 w Grzędach

            |--- Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe

            |--- Termomodernizacja budynku przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór

            |--- Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

            |--- Termomodernizacja budynku przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór

|--- Zamówienia publiczne 2017

      |--- Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

            |--- Ubezpieczenie mienia Gminy Czarny Bór

            |--- Ubezpieczenie mienia Gminy Czarny Bór

            |--- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018

            |--- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018

            |--- Świadczenie usług przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Czarny Bór w okresie od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r.

            |--- Świadczenie usług w zakresie szacowania i inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór

            |--- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania - Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze

            |--- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania - Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe

            |--- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór

            |--- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania - Budowa budynku komunalnego w Czarnym Borze przy ul. Wesołej

            |--- Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania: Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną - dz. nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D). Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

      |--- Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

            |--- Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe

            |--- Termomodernizacja budynku przy ul. Kamiennogórskiej 22 w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór

            |--- Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie prac integracyjnych i migracji danych, digitalizacja zasobów oraz uruchomienie e-usług publicznych i Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego w ramach projektu pn. Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne - ZIT AW

            |--- Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

            |--- Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie

            |--- Modernizacja tras narciarskich i nartorolkowych na stadionie sportowym w Czarnym Borze

            |--- Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie

            |--- Modernizacja tras narciarskich i nartorolkowych na stadionie sportowym w Czarnym Borze

            |--- Odbudowa drogi gminnej w Witkowie - dz. nr 296, 326, 644 i 645

            |--- Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór

            |--- Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borównie

            |--- Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Witkowie 13 (dz. nr 421,135 obr. 6 Witków) w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór

            |--- Remont i przebudowa fragmentu drogi ul. Skalników w Czarnym Borze

            |--- Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór

            |--- Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Witkowie 13 (dz. nr 421,135 obr. 6 Witków) w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór

            |--- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 641, 62/1 i 111 w Czarnym Borze

            |--- Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Witkowie 13 (dz. nr 421,135 obr. 6 Witków) - w ramach projektu pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Czarny Bór - Ośrodek Kultury, Witków 13

            |--- Odbudowa drogi gminnej - dz. 80 i dz. 79 w Borównie

            |--- Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór

|--- Zamówienia publiczne 2016

      |--- Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

            |--- Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie

            |--- Przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze (droga powiatowa nr 3367D na odcinku od skrzyżowanie z drogą powiatową 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką 367 oraz drogą gminną - DZ nr 406 do skrzyżowania z drogą powiatową 3367D w systemie zaprojektuj i wybuduj

            |--- Przebudowa ul. XXX-lecia PRL i ul. Wesołej w Czarnym Borze w systemie zaprojektuj i wybuduj

      |--- Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

            |--- Budowa chodnika w Witkowie - 310 mb

            |--- Budowa chodnika w Witkowie - 310 mb

            |--- Dotyczy transportu ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Czarny Bór do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w roku szkolnym 2016/2017

            |--- Przebudowa sieci gazowej na placu zabaw - Radosna szkoła - w Czarnym Borze

            |--- Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017

            |--- Roboty geologiczne w celu ujęcia wód podziemnych piętra permskiego na potrzeby Gminy Czarny Bór w Czarnym Borze

|--- Zamówienia publiczne 2015

      |--- Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

      |--- Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

|--- Zamówienia publiczne 2014

|--- Zamówienia publiczne 2013

      |--- Ogłoszenie o zamówieniach 2013 rok

      |--- Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013 rok

      |--- Ogłoszenia o zawarciu umowy 2013 rok

Gospodarka odpadami

|--- Informacje

      |--- GOSPODARKA ODPADAMI - INFORMACJE (ART. 3 UST. 2 PKT 9 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI)

      |--- DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |--- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

      |--- AKTUALNE UCHWAŁY RADY GMINY CZARNY BÓR DOT. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |--- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

      |--- HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

|--- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Praca

|--- Nabór na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy

      |--- 2023

            |--- Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i funduszy zewnętrznych

      |--- 2022

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy

            |--- Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej

            |--- Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej i egzekucji

            |--- Nabór n na stanowisko ds. księgowości budżetowej

            |--- Nabór na na stanowisko ds. drogowych i komunalnych

      |--- 2021

            |--- Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

            |--- Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. drogowych i komunalnych

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

            |--- Nabór na stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. drogowych i komunalnych

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

            |--- Nabór na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego

            |--- Nabór na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego

            |--- Nabór na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego

            |--- Nabór na stanowisko robotnik gospodarczy

            |--- Nabór na stanowisko robotnik gospodarczy/kierowca

            |--- Nabór na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego

      |--- 2020

            |--- Nabór na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego

            |--- Nabór na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego

            |--- Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

      |--- 2019

            |--- Nabór na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego

      |--- 2018

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy

            |--- Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej i egzekucji

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy

            |--- Nabór na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy

            |--- Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

            |--- Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych

            |--- Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych

            |--- Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

      |--- 2017

            |--- Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych

            |--- Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

            |--- Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych

            |--- Nabór na stanowisko ds. drogowych i komunalnych

            |--- Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami

            |--- Nabór na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy

            |--- Nabór na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy

      |--- 2016

            |--- II Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i funduszy zewnętrznych

            |--- Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej i funduszy zewnętrznych

      |--- 2015

|--- Regulamin naboru

|--- Nabór na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych gminy

      |--- 2013

      |--- 2014

      |--- 2015

      |--- 2016

            |--- Nabór na wolne stanowisko Instruktora kulturalno - oświatowego w Świetlicy Wiejskiej w Borównie

            |--- II Nabór na wolne stanowisko Instruktora kulturalno - oświatowego w Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie

            |--- Nabór na wolne stanowisko Instruktora kulturalno - oświatowego w Świetlicy Wiejskiej w Jaczkowie

      |--- 2022

            |--- Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze

      |--- 2020

            |--- Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze IV

            |--- Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze III

            |--- Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze II

            |--- Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze I

      |--- 2019

      |--- 2017

            |--- Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Bibliotece+Centrum Kultury w Czarnym Borze

            |--- Nabór na wolne stanowisko Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Witkowie i Jaczkowie

Wybory i referenda

|--- Referenda

      |--- Referendum ogólnokrajowe 2023

      |--- Referendum ogólnokrajowe 2015

|--- Wybory

      |--- Wybory 2014

            |--- Wybory samorządowe 2014

            |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

      |--- Wybory 2015

            |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015

            |--- Wybory prezydenckie 2015

            |--- Wybory do izb rolniczych 2015

            |--- Wybory Ławników Sądowych 2015

      |--- Wybory 2016

            |--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czarny Bór - 02.10.2016 r.

      |--- Wybory 2018

            |--- Nabór do Korpusu Urzędników Wyborczych

            |--- Wybory samorządowe 2018

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

      |--- Wybory ławników na kadencję 2020-2023

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

      |--- IV Edycja Konkursu Wybieram Wybory

      |--- Wybory Prezydenta RP 2020

      |--- Wybory Prezydenta RP 28 czerwiec 2020 r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

      |--- Wybory samorządowe 2024

|--- Powszechny Spis Rolny 2020

|--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Informacje

|--- Centralny Rejestr Umów

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

            |--- Centralny Rejestr Umów - II półrocze 2021 r.

            |--- Centralny Rejestr Umów - I półrocze 2021 r.

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

|--- Obwieszczenia Wójta Gminy

|--- Konsultacje społeczne

      |--- Konsultacje społeczne dotyczące nadania statutu poszczególnych sołectw

            |--- Statuty sołectw Gminy Czarny Bór

      |--- Konsultacje społeczne Strategii Sudety 2030

      |--- Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Czarny Bór

      |--- Konsultacje społeczne projektu aktualizacji dokumentu "Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013 -2020"

      |--- Konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ul. XXX-lecia PRL w Czarnym Borze

|--- Nasi dzielnicowi

|--- Ogłoszenia i komunikaty

      |--- Usuwanie azbestu z terenu Gminy Czarny Bór

      |--- Informacja dotycząca III edycji organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze Konkursu "Wybieram Wybory"

|--- Archiwum poprzedniego BIP-a

|--- ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

|--- Dostęp do informacji publicznej

|--- Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

|--- Petycje

      |--- Informacje o rozpatrywanych petycjach- rejestr

            |--- Rejestr rozpatrywanych petycji - Rada Gminy

            |--- Rejestr rozpatrywanych petycji - Wójt Gminy

      |--- Petycje skierowane do Rady Gminy Czarny Bór

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

      |--- Petycje skierowane do Wójta Gminy Czarny Bór

            |--- 2024

                  |--- Nr. petycji 3.2024

                  |--- Nr petycji 1.2024

                  |--- Nr petycji 2.2024

            |--- 2023

                  |--- Nr Petycji 7.2022

                  |--- Nr Petycji 6.2023

                  |--- Nr petycji: 5.2023

                  |--- Nr petycji: 4.2023

                  |--- Nr petycji: 3.2023

                  |--- Nr petycji: 2.2023

            |--- 2022

                  |--- Nr Petycji 8.2022

                  |--- Nr Petycji 7.2022

                  |--- Nr Petycji 6.2022

                  |--- Nr petycji: 5.2022

                  |--- Nr petycji: 4.2022

                  |--- Nr petycji: 3.2022

                  |--- Nr petycji: 2.2022

                  |--- Nr petycji:1.2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

      |--- Akty prawne

|--- Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych

|--- Działalność lobbingowa

|--- Bezpłatne powiadomienia SMS

|--- Drogi