Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 04 stycznia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne 2022-01-10 11:22:06
dokument Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 04 stycznia 2022 r., w sprawie ustalenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat 2022-01-10 11:18:40
dokument Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2022-01-18 09:34:50
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa żłobka gminnego w Czarnym Borze. 2022-01-12 11:45:08
dokument Zarządzenie Nr 6/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w drodze bezprzetargowej 2022-01-19 11:48:43
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 z dnia 19 stycznia 2022r., w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2022-01-27 10:48:25
dokument Zarządzenie Nr 8/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r., w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023, dla których Gmina Czarny Bór jest organem prowadzącym 2022-01-27 10:50:12
dokument Zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2022-01-20 12:38:17
dokument Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne 2022-01-20 12:41:35
dokument zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 20 stycznia 2022r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa strefy aktywności gospodarczej w Czarnym Borze. 2022-02-18 12:44:01
dokument Zarządzenie Nr 12/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2022-02-09 14:07:40
dokument Zarządzenie Nr 13/2022 z dnia 23 stycznia 2022 r., w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku 2022-02-22 08:08:35
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2022-01-27 15:07:49
dokument Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 31 stycznia 2022r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-02-21 13:12:26
dokument Zarządzenie Nr 16/2022 z dnia 3 lutego 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne 2022-02-07 11:31:51
dokument Zarządzenie Nr 17/2022 a dnia 11 lutego 2022 r., w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2022 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór 2022-02-23 09:45:02
dokument Zarządzenie Nr 18/2022 z dnia 15 lutego 2022 r., w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych 2022-04-13 07:56:39
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 z dnia 15 lutego 2022 r., w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2022-02-18 12:40:51
dokument Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 16 lutego 2022 r., w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Czarny Bór konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw. 2022-02-18 12:16:06
dokument Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarny Bór. 2022-02-18 11:10:26
dokument Zarządzenie Nr 22/2022 z dnia 22 lutego 2022 r., w sprawie zmiany składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Czarny Bór na inwestycje z zakresu ochrony środowiska 2022-03-02 07:57:59
dokument Zarządzenie Nr 23/2022 a dnia 22 lutego 2022 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Kolejowej w Czarnym Borze. 2022-03-08 12:14:36
dokument Zarządzenie Nr 24/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2022-04-13 08:00:05
dokument Zarządzenie Nr 25/2022 z dnia 8 marca 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2022-03-09 12:57:14
dokument Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 8 marca 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2022-03-09 13:01:29
dokument Zarządzenie Nr 27/2022 z dnia 14 marca 2022 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów w dniu 17 marca 2022 roku 2022-03-16 07:44:35
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 17 marca 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2022-04-11 13:26:12
dokument Zarządzenie Nr 29/2022 z dnia 28 marca 2022 r., w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2022-03-28 15:14:17
dokument zarządzenie Nr 30/2022 z dnia 31 marca 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2022-04-01 08:15:48
dokument Zarządzenie Nr 31/2022 z dnia 31 marca 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-04-22 08:06:51
dokument Zarządzenie Nr 32/2022 z dnia 31 marca 2022 r., w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-04-22 08:10:29
dokument Zarządzenie Nr 33/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2022-04-06 15:06:14
dokument Zarządzenie Nr 34/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r., w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. drogowych i komunalnych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2022-04-11 12:43:35
dokument Zarządzenie Nr 36/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2016 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czarny Bór 2022-04-20 13:17:02
dokument Zarządzenie Nr 38/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2022-08-09 14:01:20
dokument Zarządzenie Nr 39/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2022-04-29 13:39:43
dokument Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-06-22 09:53:20
dokument Zarządzenie Nr 41/2022 z dnia 13 maja 2022 r., w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Czarny Bór 2022-08-09 13:53:41
dokument Zarządzenie Nr 42/2022 z dnia 16 maja 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2022-05-16 14:13:09
dokument Zarządzenie Nr 43/2022 z dnia 19 maja 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne 2022-05-19 09:06:47
dokument Zarządzenie Nr 44/2022 z dnia 20 maja 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-06-22 11:45:27
dokument Zarządzenie Nr 45/2022 z dnia 20 maja 2022 r., w sprawie odwołania zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz wieży widokowej na Trójgarbie znajdujących się na terenie Gminy Czarny Bór 2022-08-10 07:39:32
dokument Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 24 maja 2022 r., w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Urzędzie Gminy Czarny Bór. 2022-05-27 10:50:47
dokument Zarządzenie Nr 47/2022 z dnia 25 maja 2022 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargu w dniu 26 maja 2022 roku 2022-05-25 14:26:05
dokument Zarządzenie Nr 48/2022 z dnia 25 maja 2022 r., w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2022-05-27 10:53:07
dokument Zarządzenie Nr 49/2022 z dnia 25 maja 2022r., w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2022-08-09 13:56:32
dokument Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 27 maja 2022 r., w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2022-05-27 11:23:03
dokument Zarządzenie Nr 52/2022 z dnia 31 maja 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-07-06 10:33:42
dokument Zarządzenie Nr 53/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa pompowni wody oraz budowa ujęcia poddennego drenażowego dla potrzeb naśnieżania tras biegowych na stadionie sportowym w Czarnym Borze 2022-06-02 09:49:40
dokument Zarządzenie Nr 54/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r., w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2022-06-08 14:04:22
dokument Zarządzenie Nr 55/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2022-06-08 14:05:13
dokument Zarządzenie Nr 56/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 492, 495 w Witkowie. 2022-06-15 07:41:54
dokument Zarządzenie Nr 57/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r., w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w IV otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2022-08-09 13:59:00
dokument Zarządzenie Nr 58/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2022-07-06 10:13:04
dokument Zarządzenie Nr 60/2022 z dnia 30 czerwca 2022r., w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. powołującego Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Czarny Bór. 2022-08-09 14:27:06
dokument Zarządzenie Nr 61/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-07-25 07:31:02
dokument Zarządzenie Nr 62/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-07-25 07:35:33
dokument Zarządzenie Nr 63/2022 z dnia 06 lipca 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2022-07-06 10:29:46
dokument Zarządzenie Nr 64/2022 z dnia 11 lipca 2022 r., w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2022-07-25 13:12:37
dokument Zarządzenie Nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2022-07-25 07:26:05
dokument Zarządzenie Nr 66/2022 z dnia 15 lipca 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2022-07-25 07:38:11
dokument Zarządzenie Nr 69/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-08-11 07:29:12
dokument Zarządzenie Nr 68/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2021 rok. 2022-08-08 13:54:33
dokument Zarządzenie Nr 69/2022 z dnia 09 sierpnia 2022 r., w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów w dniu 11 sierpnia 2022 roku 2022-08-10 13:29:19
dokument Zarządzenie Nr 70/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2022-08-10 13:32:17