Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - zmiana nr 4 Olga Kurnyta 2021-09-24 08:34:00 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 - zmiana nr 4 Olga Kurnyta 2021-09-24 08:33:10 dodanie dokumentu
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Katarzyna Tomasiak 2021-09-23 14:49:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości Katarzyna Tomasiak 2021-09-23 14:23:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Katarzyna Tomasiak 2021-09-23 14:21:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej Katarzyna Tomasiak 2021-09-23 14:20:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki 282/2 obręb Grzędy z przeznaczeniem pod ogród przydomowy Agnieszka Poręba 2021-09-23 10:58:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 15 września 2021 r. Katarzyna Tomasiak 2021-09-22 10:51:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przygotowania, przeprowadzenia oraz uczestnictwa Gminy Czarny Bór w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. "SUDETY-21" Katarzyna Tomasiak 2021-09-21 13:13:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2021 z dnia 13 września 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnym Borze do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2021-09-21 12:56:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 31 sierpnia 2021roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021roku Katarzyna Tomasiak 2021-09-20 09:04:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 31 sierpnia 2021roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021roku Katarzyna Tomasiak 2021-09-20 09:04:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 31 sierpnia 2021roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021roku Katarzyna Tomasiak 2021-09-20 09:03:32 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 31 sierpnia 2021roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021roku Katarzyna Tomasiak 2021-09-20 09:03:30 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 31 sierpnia 2021roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021roku Katarzyna Tomasiak 2021-09-20 09:03:27 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 31 sierpnia 2021roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021roku Katarzyna Tomasiak 2021-09-20 09:03:25 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 31 sierpnia 2021roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021roku Katarzyna Tomasiak 2021-09-20 09:03:22 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 31 sierpnia 2021roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021roku Katarzyna Tomasiak 2021-09-20 09:02:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 31 sierpnia 2021roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021 roku Katarzyna Tomasiak 2021-09-20 09:00:36 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 31 sierpnia 2021roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021 roku Katarzyna Tomasiak 2021-09-20 08:59:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 31 sierpnia 2021roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021 roku Katarzyna Tomasiak 2021-09-20 08:58:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 31 sierpnia 2021roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021 roku Katarzyna Tomasiak 2021-09-20 08:58:16 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe II kwartał 2021 Paweł Twardowski 2021-09-17 12:41:07 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021 r. Paweł Twardowski 2021-09-17 12:39:58 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021 r. Paweł Twardowski 2021-09-17 12:39:48 dodanie dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021 r. Paweł Twardowski 2021-09-17 12:38:54 usunięcie dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021 r. Paweł Twardowski 2021-09-17 12:38:28 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021 r. Paweł Twardowski 2021-09-17 12:38:15 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - 22.09.2021 r. Ewa Muras 2021-09-16 11:10:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 146/4 obręb Borówno Agnieszka Poręba 2021-09-15 13:30:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 146/1 obręb Borówno Agnieszka Poręba 2021-09-15 13:30:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/221/2021 w sprawie wyrażenia zgody na współpracę z Polskimi Kolejami Państwowymi Spółka Akcyjna w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych na nieruchomościach należących do Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna Ewa Muras 2021-09-13 14:46:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/220/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego oraz organizacją pozarządową OTS Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, w celu rozwoju przedsięwzięć energetyczno-środowiskowych, wymagających współdziałania o charakterze sieciowym i ponadgminnym Ewa Muras 2021-09-13 14:45:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/219/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/221/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat Ewa Muras 2021-09-13 14:42:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/218/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Ewa Muras 2021-09-13 14:41:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/217/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok Ewa Muras 2021-09-13 14:40:04 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw Katarzyna Tomasiak 2021-09-07 15:13:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2021 z dnia 01 września 2021r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Katarzyna Tomasiak 2021-09-06 09:21:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2021 z dnia 01 września 2021r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat Katarzyna Tomasiak 2021-09-06 09:15:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 24 sierpnia 2021 r. Katarzyna Tomasiak 2021-09-01 08:11:23 dodanie dokumentu