Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oferta- UKN Melafir ""Kształtowanie właściwej postawy biegowej i strzeleckiej w biathlonie" Elżbieta Zielińska 2022-10-07 10:27:17 dodanie dokumentu
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru Katarzyna Tomasiak 2022-10-07 07:28:43 dodanie dokumentu
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru. Katarzyna Tomasiak 2022-10-07 07:24:06 usunięcie dokumentu
Informacja o nierozstrzygnięciu naboru. Katarzyna Tomasiak 2022-10-07 07:23:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2022 z dnia 3 października 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w drodze bezprzetargowej Katarzyna Tomasiak 2022-10-05 10:53:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2022 z dnia 3 października 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w drodze bezprzetargowej Katarzyna Tomasiak 2022-10-05 10:51:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2022 r. Ewa Muras 2022-09-30 11:30:26 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku z przetargu z dnia 22.09.2022r. Agnieszka Poręba 2022-09-30 10:23:48 dodanie dokumentu
Oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Ludowy Zespól Sportowy "Skalnik" Elżbieta Zielińska 2022-09-29 15:23:44 edycja dokumentu
Oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Ludowy Zespól Sportowy "Skalnik" Elżbieta Zielińska 2022-09-29 15:22:55 edycja dokumentu
Oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Stowarzyszenie Ludowy Zespól Sportowy "Skalnik" Elżbieta Zielińska 2022-09-29 15:22:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok Katarzyna Tomasiak 2022-09-28 10:46:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2022 z dnia 27 września 2022 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat Katarzyna Tomasiak 2022-09-28 07:35:55 dodanie dokumentu
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 30 wrzesień 2022 r. Katarzyna Tomasiak 2022-09-27 15:30:06 dodanie dokumentu
Oświadczenia Katarzyna Tomasiak 2022-09-23 07:53:20 dodanie dokumentu
Kwestionariusz osobowy Katarzyna Tomasiak 2022-09-22 13:48:29 dodanie dokumentu
Kwestionariusz osobowy Katarzyna Tomasiak 2022-09-22 13:44:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2022-09-22 13:33:18 dodanie dokumentu
Nabór na zastępstwo na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy Katarzyna Tomasiak 2022-09-22 12:20:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2022 z dnia 21 września 2022 r. , w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargu w dniu 22 września 2022 roku Katarzyna Tomasiak 2022-09-21 14:07:14 dodanie dokumentu
Dostawa 39 laptopów i 1 komputera stacjonarnego w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" (V postępowanie) Olga Kurnyta 2022-09-21 09:04:50 edycja dokumentu
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. Paweł Twardowski 2022-09-20 15:04:28 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 27.09.2022 r. Ewa Muras 2022-09-20 11:29:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/297/2022 w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarny Bór w roku szkolnym 2022/2023 Ewa Muras 2022-09-20 11:10:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/300/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Ewa Muras 2022-09-20 11:08:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/299/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok Ewa Muras 2022-09-20 11:06:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/298/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ewa Muras 2022-09-20 11:05:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/297/2022 w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czarny Bór w roku szkolnym 2022/2023 Ewa Muras 2022-09-20 11:04:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/296/2022 w sprawie nadania Panu Janowi Zającowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" Ewa Muras 2022-09-20 11:03:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/295/2022 w sprawie nadania Panu Krzysztofowi Pływaczykowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" Ewa Muras 2022-09-20 11:01:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/294/2022 w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Filipowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" Ewa Muras 2022-09-20 11:00:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/293/2022 w sprawie nadania Panu Janowi Wojtasowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" Ewa Muras 2022-09-20 10:58:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/292/2022 w sprawie nadania Panu Radosławowi Romanikowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" Ewa Muras 2022-09-20 10:57:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/291/2022 w sprawie nadania Panu Kazimierzowi Lipieniowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" Ewa Muras 2022-09-20 10:56:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/290/2022 w sprawie nadania Panu Józefowi Lipieniowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" Ewa Muras 2022-09-20 10:54:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/292/2022 w sprawie nadania Panu Radosławowi Romanikowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" Ewa Muras 2022-09-20 10:53:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/291/2022 w sprawie nadania Panu Kazimierzowi Lipieniowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" Ewa Muras 2022-09-20 10:52:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/290/2022 w sprawie nadania Panu Józefowi Lipieniowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Czarny Bór" Ewa Muras 2022-09-20 10:51:32 dodanie dokumentu
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 23 wrzesień 2022 r. Ewa Muras 2022-09-20 09:31:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2022 z dnia 20 września 2022 r., w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2022-09-20 09:17:49 dodanie dokumentu