Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Iwona Ślusarczyk 2021-05-13 13:24:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 629/6 oraz 629/5 (1/6 udział) obręb Czarny Bór Agnieszka Poręba 2021-05-10 13:07:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 629/4 oraz 629/5 (1/6 udział) obręb Czarny Bór Agnieszka Poręba 2021-05-10 13:06:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki nr 629/1 oraz 629/5 (1/6 udział) obręb Czarny Bór Agnieszka Poręba 2021-05-10 13:06:02 dodanie dokumentu
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2020 rok Paweł Twardowski 2021-05-10 12:04:18 edycja dokumentu
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2020 rok Paweł Twardowski 2021-05-10 12:03:49 edycja dokumentu
Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2020 rok Paweł Twardowski 2021-05-10 12:01:28 dodanie dokumentu
Opinia RIO o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2020 rok Paweł Twardowski 2021-05-10 11:57:04 dodanie dokumentu
Nr petycji: 2.2021 Iwona Ślusarczyk 2021-05-10 09:35:29 edycja dokumentu
III OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU Elżbieta Zielińska 2021-05-07 13:18:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/203/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2021-05-07 09:33:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/152/2020 z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/142/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Ewa Muras 2021-05-06 13:37:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIX/151/2020 z dnia 29 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/115/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty podwyższonej oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ewa Muras 2021-05-06 13:35:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/143/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne Ewa Muras 2021-05-06 13:33:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/142/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik Ewa Muras 2021-05-06 13:32:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/141/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/114/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Ewa Muras 2021-05-06 13:31:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/140/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/113/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór Ewa Muras 2021-05-06 13:30:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/139/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Ewa Muras 2021-05-06 13:29:02 dodanie dokumentu
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej, objętej systemem gospodarowania odpadami Ewa Muras 2021-05-06 13:18:05 dodanie dokumentu
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej Ewa Muras 2021-05-06 13:16:44 edycja dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów w miejscowości Borówno od dnia 1 stycznia 2021 r. Ewa Muras 2021-05-06 13:14:59 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów w miejscowości Czarny Bór od dnia 1 stycznia 2021 r. Ewa Muras 2021-05-06 13:14:21 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów w miejscowości Grzędy od dnia 1 stycznia 2021 r. Ewa Muras 2021-05-06 13:13:48 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów w miejscowości Grzędy Górne od dnia 1 stycznia 2021 r. Ewa Muras 2021-05-06 13:11:18 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów w miejscowości Jaczków od dnia 1 stycznia 2021 r. Ewa Muras 2021-05-06 13:10:48 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów w miejscowości Witków od dnia 1 stycznia 2021 r. Ewa Muras 2021-05-06 13:10:17 dodanie dokumentu
Punkty zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych Ewa Muras 2021-05-06 13:07:36 dodanie dokumentu
Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Ewa Muras 2021-05-06 13:06:18 dodanie dokumentu
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Ewa Muras 2021-05-06 13:05:41 dodanie dokumentu
Osiągnięte poziomy recyklingu i odzysku Ewa Muras 2021-05-06 13:04:15 dodanie dokumentu
Miejsca zagospodarowania odpadów odebranych z terenu gminy Ewa Muras 2021-05-06 13:02:53 dodanie dokumentu
Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Czarny Bór Ewa Muras 2021-05-06 13:01:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/202/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2021-05-06 11:23:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/201/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok Iwona Ślusarczyk 2021-05-06 11:22:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/200/2021 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Czarny Bór w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Iwona Ślusarczyk 2021-05-06 11:22:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/199/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu Iwona Ślusarczyk 2021-05-06 11:21:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/198/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację i finansowanie z Powiatem Wałbrzyskim inwestycji pod nazwą ?Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3367D w Witkowie? Iwona Ślusarczyk 2021-05-06 11:20:42 dodanie dokumentu
Nr petycji: 3.2021 Iwona Ślusarczyk 2021-05-06 10:57:51 dodanie dokumentu
Poziomy recyklingu i odzysku Iwona Ślusarczyk 2021-05-06 10:48:45 edycja dokumentu
Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Czarny Bór Iwona Ślusarczyk 2021-05-06 10:48:32 edycja dokumentu