Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenia i komunikaty

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2024-05-08 12:14:19
dokument Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego 2024-04-30 15:37:20
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim 2024-03-20 12:03:59
dokument Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego zmiany uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim (...) 2024-03-15 12:05:59
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w roku 2024 2024-03-11 12:22:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc o wniesieniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 376 Jelenia Góra - Wałbrzych (...)" 2024-02-14 10:19:29
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim 2024-02-06 10:27:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa Gorc o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 2024-01-19 10:31:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc o zakończeniu postępowania dowodowego 2023-12-27 09:10:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice dotyczące Budowy Elektrowni Słonecznej wraz infrastrukturą towarzyszącą. 2023-12-11 11:39:34
dokument Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania kąpania się, uprawiania sportu rekreacji na terenie Gminy Czarny Bór 2023-12-05 09:51:44
dokument Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023r. 2023-11-22 13:53:50
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie zaktualizowania podstawowej kwoty dotacji w roku 2023 dla publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarny Bór 2023-11-03 12:35:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - dokument stracił ważność 2023-10-30 14:55:41
dokument Plan polowań zbiorowych - Koło łowieckie Jeleń Wałbrzych 2023-10-24 11:51:45
dokument Plan polowań zbiorowych - Koło łowieckie - Szarak Kamienna Góra 2023-10-24 11:50:37
dokument Plan polowań zbiorowych - Koło łowieckie Knieja Wałbrzych 2023-10-24 11:49:44
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim 2023-09-21 10:53:00
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim 2023-08-25 10:18:08
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór - zgłaszanie zapotrzebowania przez rolników indywidualnych na grunty rolne na terenie Gminy Czarny Bór 2023-08-16 13:31:28
dokument Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 129 w Czarnym Borze w sprawie podania do publicznej wiadomości składu osobowego Komisji oraz pełnionych dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej. 2023-08-09 15:04:20
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim 2023-08-07 11:10:54
dokument Obwieszczenie WFOŚiGW z dnia 27.07.2023r. 2023-07-28 08:44:48
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim 2023-06-28 08:49:36
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego 2023-06-13 07:22:21
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 11.05.2023r. 2023-05-11 12:25:46
dokument Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla po preferencyjnych cenach 2023-05-02 12:01:13
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego 2023-04-18 08:55:22
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim 2023-04-14 10:20:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice 2023-04-12 09:40:38
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim 2023-03-28 10:02:29
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 13 marca 2023r. 2023-03-23 13:52:25
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego 2023-03-09 11:21:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice 2023-03-09 11:17:09
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w roku 2023. 2023-03-07 10:47:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice 2023-01-18 12:54:05
dokument Obwieszczenie z dnia 16.12.2022 r. 2022-12-20 14:11:16
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 2022-11-28 13:24:15
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 04.11.2022 2022-11-09 08:18:57
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 04.11.2022 r. 2022-11-04 11:27:45
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór 2022-11-03 14:19:22
dokument zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 03.11.2022 r. 2022-11-03 14:15:39
katalog Usuwanie azbestu z terenu Gminy Czarny Bór 2022-10-26 13:04:35
dokument Zawiadomienie - obwieszczenie - plany polowań zbiorowych 2022-2023 2022-10-12 10:43:03
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2022 r. 2022-09-30 11:30:26
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim 2022-09-15 14:20:11
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 08 września 2022 r. - dokument stracił ważność 2022-09-12 08:14:58
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 06 września 2022 r. - dokument stracił ważność 2022-09-09 07:27:33
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. - dokument stracił ważność 2022-08-17 11:22:24
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej prowadzonych na terenie gminy Czarny Bór w przeliczeniu na jednego ucznia , obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz statystyczną liczbę uczniów wg SIO na 30 września 2021. 2022-07-27 13:24:04
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zaopiniowanie Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kolejowych dz. nr 267 i 268 na odc. Żarów - Świdnica - Wałbrzych - granica państwa" - Etap II. 2022-07-26 08:33:13
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wezwaniu do złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku firmy Mineral Polska Sp. z o.o., ul. Wesoła 12, 58-379 Czarny Bór o zmianę koncesji udzielonej na wydobywanie melafiru ze złoża "Grzędy" położonego w Gminie Czarny Bór. 2022-07-20 09:37:36
dokument OGŁOSZENIE- PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA UWAG I OPINII DO PROJEKTU DIAGNOZY AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ 2022-07-14 14:35:07
dokument OGŁOSZENIE- PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO STRATEGII ZIT AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ 2022-07-14 14:33:08
dokument Ogłoszenie Nadleśnictwa Kamienna Góra o konsultacjach społecznych, proponowanych zmian w wykazie lasów HCVF 2022-07-13 07:53:08
dokument Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii do projektu diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej 2022-07-05 15:08:23
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kolejowych nr 267 i 268 na odcinku Żarów - Świdnica - Wałbrzych - granica państwa" - Etap II oraz wskazanie terminu zakończenia sprawy do dnia 16.09.2022r. 2022-06-27 14:30:46
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 2022-06-15 09:00:48
dokument Ogłoszenie Ministra Klimatu i Środowiska o naborze Kandydatów na Członków Młodzieżowej Rady Klimatycznej 2022-06-14 10:38:06
dokument Komitet Sterujący Aglomeracji Wałbrzyskiej (KS ZIT AW) zaprasza do zgłaszania propozycji projektów ubiegających się o umieszczenie na liście projektów, która będzie załącznikiem do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Wałbrzyskiej 2021-2027 (Strategia ZIT AW) 2022-06-13 09:09:35
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wniosku firmy Mineral Polska Sp. z o.o. o zmianę koncesji. - dokument stracił ważność 2022-06-07 09:04:22
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany koncesji - dokument stracił ważność 2022-04-20 07:57:26
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 30 marca 2022r. 2022-04-13 10:19:02
dokument Harmonogram robót strzałowych 2022-03-28 15:03:11
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej prowadzonych na terenie gminy Czarny Bór w przeliczeniu na jednego ucznia 2022-03-24 10:22:28
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 marca 2022r. 2022-03-22 07:57:12
dokument Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych - wyłonienie wspólnego reprezentanta samorządów gminnych 2022-03-14 08:32:06
dokument Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie - Gorcach ogłasza o konsultacjach społecznych proponowanych zmian w wykazie powierzchni referencyjnych nadleśnictwa. 2022-03-14 08:28:55
dokument Nadleśnictwo Kamienna Góra ogłasza o konsultacjach społecznych proponowanych zmian w wykazie powierzchni referencyjnych 2022-03-09 12:11:40
dokument Informacja - Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach 2022-02-15 09:41:29
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w roku 2022. 2022-02-09 12:27:20
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 30 listopada 2021 r. 2021-12-09 11:34:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 28.10.2021 r. 2021-11-15 12:31:34
dokument Plan polowań zbiorowych G.K.Ł. "JELEŃ" Wałbrzych w sezonie łowieckim 2021/2022 2021-11-10 11:16:30
dokument Plan polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 dla koła KNIEJA Wałbrzych ZO Wałbrzych 2021-11-10 11:15:21
dokument Kalendarz polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Szarak" Kamienna Góra w sezonie łowieckim 2021/2022 2021-11-10 11:14:15
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym - sprzedaż Autobusu Autosan 2021-11-09 15:52:35
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie zaktualizowania podstawowej kwoty dotacji w roku 2021 dla publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmin a Czarny Bór 2021-11-04 15:24:35
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-11-02 09:52:13
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 19 października 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-11-02 09:47:07
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ustnym - sprzedaż Autobusu Autosan 2021-10-07 12:03:31
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 29.09.2021 r. - dokument stracił ważność 2021-10-06 13:54:30
dokument Kalendarz polowań zbiorowych Górniczego Koła Łowieckiego "Szarak" w Wałbrzychu na rok gospodarczy 2021/2022 2021-09-28 10:08:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 15 września 2021 r. 2021-09-22 10:51:04
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 24 sierpnia 2021 r. 2021-09-01 08:11:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Bogaczowice z dnia 19.08.2021r. 2021-08-27 12:50:59
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 30.07.2021r. 2021-08-04 10:38:48
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dn. 25.06.2021 r. 2021-07-08 09:04:38
dokument Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój 2021-04-06 11:19:32
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej prowadzonych na terenie gminy Czarny Bór w przeliczeniu na jednego ucznia 2021-03-31 13:41:57
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne 2021-01-20 14:39:07
dokument Ogłoszenie - Azbest 2021 2021-01-11 13:20:22
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie zaktualizowania podstawowej kwoty dotacji w roku 2020 dla publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Bór 2020-11-18 14:09:00
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim 2020-10-21 10:13:15
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim 2020-10-02 11:00:48
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim 2020-09-02 10:53:02
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2020-08-26 12:55:45
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2020-08-25 09:44:01
dokument Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2020 roku dla Gminy Czarny Bór 2020-08-06 09:46:26
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego 2020-07-31 08:30:56
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 2020-07-02 09:13:53
dokument Obwieszczenie o przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka 2020-06-03 09:38:15
dokument Decyzja w sprawie usunięcia odpadów z miejsca przeznaczonego do ich składowania lub magazynowania 2020-05-27 14:33:02
dokument Opinia dotycząca przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Czarny Bór na lata 2021-2027 2020-05-12 12:58:27
dokument Obwieszczenie w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych 2020-04-28 15:57:59
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie koncesji na wydobywanie melafiru ze złoża Grzędy" 2020-04-23 08:31:02
dokument Ogłoszenie w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2020 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej prowadzonych na terenie gminy Czarny Bór w przeliczeniu na jednego ucznia 2020-04-10 12:55:43
dokument Ogłoszenie Nadleśnictwa Wałbrzych w sprawie zakazu wstępu do lasu na okres 03.04.2020 r.- 11.04.2020 r. 2020-04-06 10:15:32
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu "Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych" 2020-04-06 10:13:38
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim 2020-03-24 10:58:18
dokument Ocena obszarowa jakości wody przeznczonej do spożycia przez ludzi w 2019 roku dla Gminy Czarny Bór 2020-03-09 13:19:50
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych 2020-02-05 14:48:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka 2020-01-28 15:13:11
dokument Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie koncesji na wydobywanie melafiru ze złoża "Grzędy" - zejście z eksploatacją w dół w ramach istniejącego wyrobiska". 2020-01-15 14:01:34
dokument Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w ktorych w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu 2019-12-09 07:54:29
dokument Ogłoszenie - Usuwanie azbestu w 2020r. 2019-11-28 11:28:45
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie projektu uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodu łowieckiego do kategorii. 2019-11-20 08:23:46
dokument Komunikat Nr 11 - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu w sprawie jakości wody sieci wodociągowej w Grzędach Górnych 2019-11-20 07:59:52
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zaktualizowania podstawowej kwoty dotacji w roku 2019 dla publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Bór w spr 2019-11-08 10:23:40
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące sporządzenia projektów planów zadań ochronnych Natura 2000 2019-10-23 13:37:59
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia pn.: "Odkrywkowa eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża "Jaczków", miekscowość Jaczków, gmina Czarny Bór, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie" 2019-10-15 14:12:44
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z zadaniem pn.:"Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1km") 2019-10-15 08:42:23
dokument Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu w sprawie jakości wody z sieci wodociągowej w Jaczkowie 2019-08-20 08:41:08
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie o przesunięciu terminu rozpatrzenia sprawy. Dot.GKR.6220.2.6.2017-2018-2019.PP 2019-08-13 07:59:26
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2019-06-26 11:03:43
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie o przesunięciu terminu rozpatrzenia sprawy. Dot. GKR.6220.2.6.2017-2018-2019 2019-06-11 10:51:30
dokument Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. 2019-04-30 15:15:25
dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2019-04-30 15:13:40
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - ZAB.6740.635.2018 2019-03-14 13:36:20
dokument Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu Uchwały w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskieg, którego integralna część stanowić będzie plan działań krótkoterminowych 2019-02-26 14:11:40
dokument Szkolenie - ''OZE - szansa na innowacyje rolnictwo" 2019-02-25 11:32:37
dokument Wstępne deklaracje wymiany kotłów oraz instalacji grzewczych 2019-02-25 11:25:14
dokument Gmina Czarny Bór apeluje o środki na wymianę kotłów dla mieszkańców Gminy 2019-02-25 11:24:19
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - IF-0.7821.10.2018MMJ 2019-02-19 11:58:08
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dot GKR 6220.2.5/5.2019 2019-02-18 14:56:59
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dot GKR 6220.2.6/5.2019 2019-02-18 14:55:03
dokument Zawiadomienie Nr GKR.6220.2 6/3 dot. budowy farmy fotowoltaicznej 2019-02-01 13:43:08
dokument Postanowienie Nr GKR.6220.2 6/2 dot. budowy farmy fotowoltaicznej 2019-02-01 13:41:42
dokument Zawiadomienie Nr GKR.6220.2 5/3 o zakończeniu postępowania dot. budowy farmy fotowoltaicznej 2019-02-01 13:40:15
dokument Postanowienie Nr GKR.6220.2 5/2 dot. budowy farmy fotowoltaicznej 2019-02-01 13:38:01
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-01-31 14:26:41
katalog Informacja dotycząca III edycji organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze Konkursu "Wybieram Wybory" 2019-01-14 14:35:15
dokument Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu w sprawie jakości wody z sieci wodociągowej w Jaczkowie 2018-12-14 13:13:18
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 2018-12-12 14:41:18
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego IF-O.7821.10.2018.MMJ 2018-11-26 11:09:34
dokument Ogłoszenia Wójta Gminy w sprawie zaktualizowania podstawowej kwoty dotacji w roku 2018 dla publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Bór 2018-11-15 09:42:04
dokument Uchwała Nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eskploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2018-07-26 11:28:18
dokument Postanowienie Wójta Gminy Czarny Bór z dn. 3 lipca 2018 r. 2018-07-06 12:16:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc - WIM.6220.9.22.2014.2018 2018-06-18 14:35:20
dokument Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na inne, przyjazne środowisku 2018-04-27 12:57:30
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego ws. budowy kanalizacji w Borównie 2018-03-23 11:09:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 2018-03-19 14:04:37
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Borównie 2018-03-06 08:35:37
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym (licytacji) - ZGKiM Czarny Bór - sprzedaż baraku przy ul. Sportowej 37 2018-02-20 15:47:58
dokument Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2018-01-12 08:05:28
dokument Ogłoszenie - usuwanie azbestu w 2018 r. - przedłużenie terminu 2018-01-11 14:01:45
dokument Ogłoszenie - usuwanie azbestu w 2018 r. 2017-12-08 13:00:49
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał dot. Programu ochrony powietrza oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią 2017-11-30 08:14:14
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r. o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r. 2017-10-06 11:22:09
dokument Informacja dotycząca II edycji organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze Konkursu "Wybieram Wybory" 2017-09-01 08:17:54
dokument Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wydaniu postanowienia z dnia 21 lipca 2017 r. 2017-08-03 10:46:43
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 2017-07-21 13:34:35
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. dotyczące projektu Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na stwierdzenie w 2015 roku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zaiweszonego PM2,5. 2017-06-07 14:06:49
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2017 r. 2017-03-13 10:35:15
dokument OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW 2016-12-19 20:59:07
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie usuwania azbestu w 2017 r. 2016-12-08 14:42:26
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwał dot. Programu ochrony powietrza oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią 2015-11-23 08:23:58
dokument Ogłoszenie dot. szkód spowodowanych przez suszę 2015-08-26 13:05:45
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego 2015-08-24 09:50:56
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie programów ochrony powietrza 2015-08-14 10:58:35
dokument Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego-plany i programy ochrony powietrza 2015-07-13 10:06:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn." Przebudwowa linii napowietrznej 110kV S-167/S-168 relacji GZP R- Boguszów- Porici, dł. ok 22,0 km" 2015-06-10 13:44:43
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 01.06.2015 r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001959_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej 2015-06-10 11:11:17
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.05.2015 r. o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn." Linia optotelekomunikacyjna RS_23 w relacji: WS_Wałbrzych-WD_Marciszów 2015-06-03 14:37:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.04.2015 r. Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0001959_DOL_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej 2015-04-21 12:43:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 października 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: pn. "Przebudowa istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-167 i S-168 od Stacji Energetycznej R- Boguszów do granicy polsko - czeskiej" 2015-04-10 14:22:45
dokument Obwieszczenie o zmianie decyzji Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 października 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: pn. "Przebudowa istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-167 i S-168 od Stacji Energetycznej R- Boguszów do granicy polsko - czeskiej" 2015-03-04 08:23:26
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o szkoleniu dla hodowców zwierząt 2015-03-03 10:43:26
dokument Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu 2015-02-10 11:40:59
dokument Obwieszczenie- Urząd Miasta Lubawka - w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 29 października 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia pn. " Przebudowa istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-167 i S-168 od stacji energetycznej R-Boguszów do granicy polsko-czeskiej". 2015-01-26 14:28:23
dokument Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego 2014-12-17 13:53:41
dokument Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego 2014-11-28 13:47:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubawka o wydaniu decyzji o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-167 i S-168 od Stacji Energetycznej R-Boguszów do granicy polsko - czeskiej" 2014-11-04 13:09:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa naziemnego systemu fotowoltaicznego służącego produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych o mocy 2x do 1MW, zlokalizowanego na działce nr 8/5 o powierzchni 8,4475 ha obręb Grzędy Górne, gmina Czarny Bór. 2014-10-15 11:27:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Kamienna Góra o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn." Pzrebudwowa linii napowietrznej 110kV S-167/S-168 relacji GZP R- Boguszów- Porici, dł. ok 22,0 km" 2014-10-10 14:02:32
dokument Postępowanie administracyjne Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i przeróbce kopaliny ze złoża porfiru " Gorce" 2014-10-01 12:29:42
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego z dnia 25 września 2014 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2014-09-29 11:16:10
dokument Informacja Starosty Wałbrzyskiego 2014-09-09 14:11:52
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366 D z drogą wojewódzką 367 - w części dotyczącej działki nr 1/1 (po podziale 1/4) oraz działki nr 1/3 (po podziale 1/6) obr. 5 Stary Lesieniec. 2014-07-16 11:02:25
dokument Zalecenia i komunikat dla rolników dot. rejestracji producentów rolnych 2014-06-06 08:40:18
dokument Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zamierzenia budowlanego pn.Budowa obwodnicy Czarnego Boru-drogi łączącej drogę powiatową nr 3366 D z drogą wojewódzką 367 2014-02-20 12:03:47
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych 2013-10-31 09:12:05
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołu zdawczo- odbiorczego 2013-10-10 10:50:19
dokument Szkody łowieckie 2013-07-10 15:03:29
dokument Ogłoszenie o powołaniu komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych 2013-06-12 08:49:49