Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366 D z drogą wojewódzką 367 - w części dotyczącej działki nr 1/1 (po podziale 1/4) oraz działki nr 1/3 (po podziale 1/6) obr. 5 Stary Lesieniec.

 

Wałbrzych, dnia 16.07.2014 r.

 

WAB.6740.950.2013

  

OBWIESZCZENIE STAROSTY  WAŁBRZYSKIEGO

 

  

Starosta Wałbrzyski zawiadamia, iż decyzją nr O-359/14, z dnia 30.06.2014 r., znak:  IF-O.7821.7.2014.MMJ, Wojewoda Dolnośląski uchylił  decyzję tut. Organu nr 228/2014 z dnia 16.04.2014 r., udzielającą Gminie Czarny Bór, ul. XXX Lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa obwodnicy Czarnego Boru    – drogi łączącej drogę powiatową nr 3366 D z drogą wojewódzką 367”-w części dotyczącej działki nr 1/1 (po podziale 1/4) oraz działki nr 1/3 (po podziale 1/6) obr. 5 Stary Lesieniec, a w pozostałym zakresie utrzymał decyzję w mocy.

W związku z powyższym na podstawie  art. 11a, ust. 1, art. 11d, ust. 5  i  ust. 6  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z  2013 r. poz. 687, z pózn. zm.)  oraz  art.  49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.),

zawiadamiam,

że dnia 10 lipca 2014 r. ponownie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366 D z drogą wojewódzką 367”-w części dotyczącej działki  nr 1/1 (po podziale 1/4) oraz działki nr 1/3 (po podziale 1/6) obr. 5 Stary Lesieniec.                   

Na terenie ww. działek Inwestycja obejmuje m.in.:

  • budowę odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasmowej (łącznik),
  • usunięcie kolizji sieci energetycznej,
  • nasadzenie zieleni wysokiej.  

 

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych gruntów :

 

Zajęcia stałe objęte liniami rozgraniczającymi stanowiącymi linię podziału:

 

Obręb

 

Arkusz mapy

Nr działki

Pow. działki

Uwagi

przed

po

[ha]

 

podziałem

podziale

1

0005 Stary Lesieniec

1

1/1

1/4*

0,2038

 

1/5

1,3215

2

0005 Stary Lesieniec

1

 1/3

1/6*

0,0043

 

1/7

17,0958

 

* w sposób wytłuszczony oznaczono działki przeznaczone pod realizację ww. inwestycji.

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawierać będzie podziały nieruchomości według katastru nieruchomości sporządzonych na mapach sytuacyjno-wysokościowych (w skali 1:1000), jak zestawiono poniżej:

 

 

Obręb

i arkusz mapy

Nr jednostki rejestro

wej

(nr Księgi Wieczy

stej)

Stan przed podziałem

Stan po podziale

Nr działki

Rodz

aj

użytku

Powierzch

nia działki

Nr działki projektowa

nej

Rodzaj użytku

Powierzchnia działki

ha

ha

0005

Stary Lesieniec

AM1

G.181

KW-27386

1/1

Tr

1,5253

1/4

Tr

0,2038

Ogółem

1,5253

1/5

Tr

1,3215

Ogółem

 

1,5253

0005

Stary Lesieniec

AM1

G.154

KW-55748

1/3

LsVI

16,4690

1/6

Tr

0,0043

Tr

0,6311

1/7

LsVI

16,4690

Ogółem

17,1001

Tr

0,6268

Ogółem

 

17,1001

   

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że zawiadomienie niniejsze  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się  obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Urzędu Gminy Czarny Bór, Urzędu Miasta Boguszów-Gorce oraz na stronach internetowych wymienionych Urzędów.

Stosownie natomiast do art. 10 § 1, w związku z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania administracyjnego uprawnione są do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, składania wszelkich dodatkowych wyjaśnień i dokumentów mogących mieć znaczenie dla sprawy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, przy Al. Wyzwolenia 22, Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej (II piętro, pok. nr 233), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Uprawnienie to przysługuje stronie w każdym stadium postępowania.

           

 

  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego.pdf (PDF, 608.50Kb) 2014-07-16 15:13:48 558 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Alicja Surgieniewicz 16-07-2014 11:02:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Surgieniewicz 16-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Alicja Surgieniewicz 16-07-2014 15:13:48