Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2020-01-28 14:57:40
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Czarny Bór jest organem prowadzącym 2020-01-28 15:01:03
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-02-10 15:20:57
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie organizacji funkcjonowania Stałego Dyżuru w gminie Czarny Bór 2020-02-10 15:22:52
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-03-09 13:17:54
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-02-07 11:50:19
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2020-03-02 14:22:44
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie powołania zespołu do opracowania Strategii rozwoju Gminy Czarny Bór na lata 2021-2027 2020-02-14 12:47:30
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-02-17 12:59:24
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych na terenie gmiy Czarny Bór 2020-03-12 11:00:22
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych 2020-03-02 14:25:15
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2020 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór 2020-03-02 14:28:10
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu pod pojemniki na odpady komunalne dla wspólnot mieszkaniowych w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2020-03-12 11:04:53
dokument Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-03-12 11:06:11
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-04-14 14:59:36
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2020-03-12 11:09:53
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2020-03-12 11:13:12
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Czarny Bór szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego, związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 2020-04-14 15:04:24
dokument Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Bór oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Bór w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 2020-03-12 11:15:46
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-03-16 09:08:42
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Bór oraz jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Bór w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 2020-03-16 10:25:03
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz wieży widokowej na Trójgarbie znajdujących się na terenie Gminy Czarny Bór 2020-03-18 08:00:50
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-03-24 08:24:52
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2019 rok 2020-04-06 14:49:53
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-05-07 13:36:36
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2020-05-07 13:39:46
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-04-03 12:45:43
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2020-05-14 12:56:45
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu "Strategii Rozwoju Gminy Czarny Bór na lata 2021-2027" 2020-04-14 13:21:11
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 zmieniające w części Zarządzenie Nr 145/2017 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2020-04-28 12:48:42
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie użyczenia sprzętu komputerowego z Programu Rządowego "Zdalna Szkoła" 2020-04-16 14:03:13
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-05-07 13:42:12
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 189 w Witkowie. 2020-05-14 13:00:44
dokument Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-05-04 12:36:09
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-05-04 12:38:05
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-05-04 12:40:13
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-05-04 12:42:32
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-05-04 12:44:23
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-06-09 14:12:29
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń przy wykonywaniu zadań publicznych przez Urząd Gminy Czarny Bór 2020-05-06 08:53:26
dokument Zarządzenie Nr 41/2020 zmieniające w części Zarządzenie Nr 161/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych 2020-05-07 12:11:19
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat 2020-05-14 10:35:33
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-06-18 08:06:10
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2020-05-22 13:39:59
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-07-07 08:38:36
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2020-06-03 08:13:45
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Czarnym Borze 2020-06-10 11:34:28
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 10:21:05
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 10:22:01
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wyposażenie nagłośnieniowe i estradowe świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem" 2020-06-18 07:53:29
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe 2020-06-18 07:55:15
dokument Zarządzenie Nr 52/2020 w sprawie użyczenia sprzętu komputerowego z Programu Rządowego "Zdalna Szkoła Plus" 2020-07-07 08:59:25
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-23 14:02:00
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-07-01 07:50:44
dokument Zarządzenie Nr 55/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-07-16 07:57:19
dokument Zarządzenie Nr 56/2020 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2020-07-15 11:37:38
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 w sprawie zmiany dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-01-04 10:48:50
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty w 2020 r. 2020-07-02 13:46:30
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-08-27 10:55:14
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-07-16 11:07:51
dokument Zarządzenie Nr 61/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat 2020-07-16 11:08:50
dokument Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w IV otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2020-07-29 13:23:50
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-07-28 09:16:25
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-07-30 13:41:24
dokument Zarządzenie Nr 65/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Materiały reklamowe do świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem" 2020-08-04 07:43:44
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-08-27 10:56:26
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w V otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2020-08-18 08:12:41
dokument Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach 2020-08-18 08:19:45
dokument Zarządzenie nr 69/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Czarnym Borze w roku szkolnym 2020/2021i 2020-08-18 08:23:49
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ; Wykonanie nowej nawierzchni warstwy jezdnej drogi gminnej Czarny Bór - Borówno - Witków 2020-08-18 08:27:23
dokument Zarządzenie Nr 71/2020 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2020-08-18 14:09:53
dokument Zarządzenie Nr 72/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-08-20 11:37:19
dokument Zarządzenie Nr 73/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w grodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-08-20 11:39:27
dokument Zarządzenie Nr 74/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat 2020-08-20 11:42:12
dokument Zarządzenie Nr 75/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-09-22 09:28:16
dokument Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Grzędach 2020-12-11 08:06:08
dokument Zarządzenie Nr 77/2020 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2020-09-03 09:40:30
dokument Zarządzenie Nr 78/2020 w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych Gminy Czarny Bór prowadzonych przez Urząd Gminy Czarny Bór 2020-09-04 12:49:33
dokument Zarządzenie Nr 79/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wyposażenie nagłośnieniowe i estradowe świetlicy wiejskiej"Nad Grzędzkim Potokiem". 2020-09-04 12:55:33
dokument Zarządzenie Nr 80/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2020-09-09 10:16:32
dokument Zarządzenie Nr 81/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach 2020-09-10 08:38:09
dokument Zarządzenie Nr 82/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach. 2020-09-16 10:11:30
dokument Zarządzenie Nr 83/2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej 2020-09-17 11:35:53
dokument Zarządzenie Nr 84/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres roku 2020-09-24 12:32:34
dokument Zarządzenie Nr 85/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-09-24 12:34:33
dokument Zarządzenie Nr 86/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy Czarny Bór oraz ustalenia terminu wyboru przedstawiciela pracowników 2020-09-28 11:23:53
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-12-11 08:07:14
dokument Zarządzenie Nr 88/2020 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2020 roku 2020-10-01 13:34:35
dokument Zarządzenie Nr 89a/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowj Gminy Czarny Bór 2020-10-20 10:22:12
dokument Zarządzenie Nr 89/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór 2020-10-20 10:18:52
dokument Zarządzenie Nr 90/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki+ Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2019 rok 2020-10-08 11:36:05
dokument Zarządzenie Nr 91/2020 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Czarny Bór oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Czarny Bór 2020-10-02 10:23:43
dokument Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 roku 2020-10-06 08:43:29
dokument Zarządzenie Nr 93/2020 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Gminy Czarny Bór oraz regulaminu jej działania 2020-10-06 08:44:59
dokument Zarządzenie Nr 94/2020 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i postoju przez działki nr 379/1 i 380/1 obręb Czarny Bór 2020-10-19 09:39:55
dokument Zarządzenie Nr 95/2020 w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Czarny Bór, w związku z intensywnymi opadami deszczu w dniach 13-14 października 2020 r. 2020-12-11 08:08:16
dokument Zarządzenie Nr 96a/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-11-23 10:03:56
dokument Zarządzenie Nr 96/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń przy wykonywaniu zadań publicznych przez Urząd Gminy Czarny Bór 2020-10-19 09:32:19
dokument Zarządzenie Nr 97/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń przy wykonywaniu zadań publicznych przez Urząd Gminy Czarny Bór 2020-10-23 10:20:28
dokument Zarządzenie Nr 98/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2020-12-10 11:43:01
dokument Zarządzenie Nr 99/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2020 rok 2020-11-23 10:04:58
dokument Zarządzenie Nr 100/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór 2020-11-04 14:28:57
dokument Zarządzenie Nr 101/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-11-10 08:15:49
dokument Zarządzenie Nr 102/2020 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych 2020-12-16 12:31:37
dokument Zarządzenie Nr 103/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat 2020-11-10 08:16:54
dokument Zarządzenie Nr 104/2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-11-10 14:52:13
dokument Zarządzenie Nr 105/2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-11-10 14:53:34
dokument Zarządzenie Nr 106/2020 w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2021 rok 2020-12-11 08:35:44
dokument Zarządzenie Nr 107/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2020-11-20 09:13:33
dokument Zarządzenie Nr 108/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat 2020-11-26 12:55:17
dokument Zarządzenie Nr 109/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2020-11-26 12:56:19
dokument Zarządzenie Nr 111/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Czarny Bór 2020-12-16 12:34:25
dokument Zarządzenie Nr 112/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-12-07 07:43:38
dokument Zarządzenie Nr 113/2020 w sprawie powołania Zespołu wspierającego Punkt Obsługi Inwestora Gminy Czarny Bór 2020-12-10 10:34:42
dokument Zarządzenie Nr 114/2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze do prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej dla osób, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" 2020-12-10 10:35:35
dokument Zarządzenie Nr 115/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór 2020-12-16 13:01:54
dokument Zarządzenie Nr 116/2020 w sprawie zmiany w części Zarządzenia Nr 94/2020 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 13 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i postoju przez działki nr 379/1 i 380/1 obręb Czarny Bór 2020-12-11 09:20:08
dokument Zarządzenie Nr 117/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-12-16 13:03:23
dokument Zarządzenie Nr 118/2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-12-16 13:04:16
dokument Zarządzenie Nr 119/2020 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania 2020-12-18 08:51:45
dokument Zarządzenie Nr 120/2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-12-17 12:25:49
dokument Zarządzenie Nr 121/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2020-12-17 12:28:06
dokument Zarządzenie Nr 122/2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-12-18 10:51:51
dokument Zarządzenie Nr 123/2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-12-18 10:53:25
dokument Zarządzenie Nr 124/2020 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2020-12-18 10:54:48
dokument Zarządzenie Nr 125/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych 2020-12-21 14:25:32
dokument Zarządzenie Nr 126/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2021-01-05 12:14:36
dokument Zarządzenie Nr 127/2020 w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Czarny Bór 2021-01-05 12:15:15
dokument Zarządzenie Nr 128/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-01-21 13:33:02
dokument Zarządzenie Nr 131/2020 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór 2021-01-21 13:34:09
dokument Zarządzenie Nr 132/2020 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat 2021-01-21 13:35:06
dokument Zarządzenie Nr 133/2020 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Czarnym Borze 2021-01-21 13:35:57
dokument Zarządzenie Nr 134/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r., w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Czarny Bór na 2021 rok. 2023-03-23 08:12:47
dokument Zarządzenie Nr 135/2020 z dnia 31 grudnia 2020r., w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Bór uprawnień do zaciągania zobowiązań. 2023-03-23 08:15:14
dokument Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 31 grudnia 2020r., w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Czarny Bór na 2021 rok. 2023-03-23 08:17:39