Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 3 lat 2017-01-09 10:34:19
dokument Zarządzenie Nr 2/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2017-01-09 10:35:14
dokument Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r. 2017-01-12 08:10:53
dokument Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2017-01-13 09:29:31
dokument Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 3 lat 2017-01-23 10:36:26
dokument Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2017-01-23 10:38:17
dokument Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-01-25 12:31:17
dokument Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-01-25 12:32:55
dokument Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2017-01-25 12:35:20
dokument Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 3 lat 2017-02-01 13:13:56
dokument Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej prowadzonych na terenie gminy Czarny Bór w przeliczeniu na jednego ucznia 2017-02-01 13:16:49
dokument Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-02-09 09:18:50
dokument Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Czarny Bór 2017-03-02 14:20:18
dokument Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2017 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2017-03-03 09:18:10
dokument Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne na okres 3 lat 2017-03-03 09:20:12
dokument Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych 2017-03-03 09:21:42
dokument Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-04-05 11:23:49
dokument Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2017-03-07 11:22:28
dokument Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych oraz klas I Szkoły Podstawowej w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Carnym Borze 2017-03-20 12:12:31
dokument Zarządzenie Nr 21/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznacznych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-03-20 12:18:44
dokument Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod ogród przydomowy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-03-28 13:43:23
dokument Zarządzenie Nr 23/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór" 2017-03-27 10:43:19
dokument Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie nieskorzystania przez Gminę z przysługującego jej prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Czarnym Borze przy ul. Kamiennogórskiej 2017-03-29 08:24:45
dokument Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-04-25 13:21:56
dokument Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2016 r. 2017-04-07 12:20:59
dokument Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2017-04-07 12:23:40
dokument Zarządzenie Nr 29/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-04-10 08:56:22
dokument Zarządzenie Nr 30/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości dzierżawionych przeznaczonych do zamiany w drodze bezprzetargowej 2017-04-18 14:15:06
dokument Zarządzenie Nr 31/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Odbudowa drogi gminnej - dz. 80 i dz. 79 w Borównie" 2017-04-19 08:30:05
dokument Zarządzenie Nr 32/2017 w sprawie nieskorzystania przez Gminę z przysługującego jej prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Grzędach 2017-04-18 14:17:06
dokument Zarządzenie Nr 33/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-05-08 13:39:56
dokument Zarządzenie Nr 34/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-05-18 09:27:57
dokument Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie powołania komisji ds. nieodpłatnego przekazania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji we Wałbrzychu 2017-05-18 08:14:50
dokument Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat 2017-05-18 08:17:13
dokument Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat 2017-05-18 08:23:29
dokument Zarządzenie Nr 38/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór 2017-05-25 14:46:59
dokument Zarządzenie Nr 39/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat 2017-05-25 15:19:50
dokument Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2017-06-01 10:01:15
dokument Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 2017-06-01 10:02:45
dokument Zarządzenie Nr 42/2017 w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego 2017-06-01 10:04:55
dokument Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór 2017-06-01 10:06:23
dokument Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 641, 62/1 i 111 w Czarnym Borze" 2017-06-01 10:09:13
dokument Zarządzenie Nr 45/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-06-22 09:48:23
dokument Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Czarny Bór Nr 37/2008 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 2017-06-09 14:23:03
dokument Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod ogród przydomowy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-06-14 11:30:22
dokument Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy pod ogród przydomowy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat 2017-06-14 11:33:22
dokument Zarządzenie Nr 49/2017 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w V otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2017-06-20 11:46:32
dokument Zarządzenie Nr 50/2017 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Czarny Bór 2017-06-20 11:48:55
dokument Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-06-20 11:52:29
dokument Zarządzenie Nr 52/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2017-06-20 12:02:50
dokument Zarządzenie Nr 53/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-06-29 11:14:34
dokument Zarządzenie Nr 54/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2017-06-29 11:16:17
dokument Zarządzenie Nr 55/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne 2017-06-29 11:19:03
dokument Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2017 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2017-06-29 11:21:48
dokument Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:"Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Witkowie 13 (dz. nr 421, 135 obr. 6 Witków)" w ramach projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór" 2017-07-28 10:07:31
dokument Zarządzenie Nr 58/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2016 rok 2017-07-28 10:09:23
dokument Zarządzenie Nr 59/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze za 2016 rok 2017-07-28 10:10:59
dokument Zarządzenie Nr 61/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-07-28 10:12:33
dokument Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-07-28 10:17:27
dokument Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie nieskorzystania przez Gminę z przysługującego jej prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Grzędach 2017-07-28 10:21:40
dokument Zarządzenie Nr 64/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-07-28 10:23:23
dokument Zarządzenie Nr 65/2017 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w VI otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2017-07-28 10:26:03
dokument Zarządzenie Nr 66/2017 w sprawie wykazu aktów prawnych dotyczących kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2017-07-28 10:28:13
dokument Zarządzenie Nr 67/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-08-28 11:55:19
dokument Zarządzenie Nr 68/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne, na okres 3 lat 2017-08-11 11:24:45
dokument Zarządzenie Nr 69/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-08-11 11:27:00
dokument Zarządzenie Nr 70/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzerżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat 2017-08-11 11:31:14
dokument Zarządzenie Nr 71/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat, na cele rolne 2017-08-11 11:34:12
dokument Zarządzenie Nr 73/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze" w ramach projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór" 2017-08-11 11:37:57
dokument Zarządzenie Nr 74/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-08-11 11:40:30
dokument Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-08-29 13:17:27
dokument Zarządzenie Nr 76/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne, na okres 3 lat 2017-08-29 13:19:40
dokument Zarządzenie Nr 77/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2017-08-29 13:22:53
dokument Zarządzenie Nr 78/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2017-08-29 13:25:06
dokument Zarządzenie Nr 79/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-08-29 13:37:49
dokument Zarządzenie Nr 80/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2017-08-29 13:40:40
dokument Zarządzenie Nr 81/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2017-08-30 11:49:37
dokument Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2017-08-30 12:42:21
dokument Zarządzenie Nr 83/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2017-08-30 12:45:16
dokument Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2017-08-30 12:47:27
dokument Zarządzenie Nr 85/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2017-08-30 12:49:46
dokument Zarządzenie Nr 86/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2017-08-30 12:51:55
dokument Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2017-08-30 12:54:58
dokument Zarządzenie Nr 88/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont i przebudowa fragmentu drogi ul. Skalników w Czarnym Borze 2017-08-30 12:57:54
dokument Zarządzenie Nr 89/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-08-30 12:59:47
dokument Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawie zasad przydziału napojów, środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz refundacji części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2017-08-30 13:02:40
dokument Zarządzenie Nr 91/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2017-08-30 13:04:36
dokument Zarządzenie Nr 92/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przerpowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie, najem, dzierżawę, oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór 2017-08-30 13:07:09
dokument Zarządzenie Nr 93/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Witkowie 13 (dz. nr 421, 135 obr. 6 Witków)" w ramach projektu pn.: "Poprawa efetywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór" 2017-08-30 13:11:53
dokument Zarządzenie Nr 94/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbudowa drogi gminnej w Witkowie - dz. nr 296, 326, 644 i 645 2017-08-30 13:14:37
dokument Zarządzenie Nr 95/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego pzry ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze" w ramach projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór" 2017-08-30 13:19:23
dokument Zarządzenie Nr 96/2017 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2017 roku 2017-09-13 14:07:09
dokument Zarządzenie Nr 98/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-10-02 08:57:03
dokument Zarządzenie Nr 99/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Modernizacja tras narciarskich i nartorolkowych na stadionie sportowym w Czarnym Borze 2017-09-12 09:23:44
dokument Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Jaczkowie 2017-09-14 15:28:36
dokument Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów w dniu 14 września 2017 r. 2017-09-18 15:03:31
dokument Zarządzenie Nr 102/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-09-18 15:05:27
dokument Zarządzenie Nr 103/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2017-09-18 15:07:25
dokument Zarządzenie Nr 104/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Termomodernizacja budynku Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkonego przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze" w ramach projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór 2017-09-18 15:10:52
dokument Zarządzenie Nr 105/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-10-17 11:59:29
dokument Zarządzenie Nr 106/2017 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2017-10-17 12:07:55
dokument Zarządzenie Nr 107/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2017-10-17 12:16:56
dokument Zarządzenie Nr 108/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Modernizacja tras narciarskich i nartorolkowych na stadionie w Czarnym Borze 2017-10-17 12:19:28
dokument Zarządzenie Nr 109/2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór 2017-10-17 12:21:09
dokument Zarządzenie Nr 110/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2017-10-17 12:26:11
dokument Zarządzenie Nr 111/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów w dniu 12 października 2017 r. 2017-10-17 14:43:41
dokument Zarządzenie Nr 112/2017 w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Czarny Bór, w związku z sinymi wiatrami w dniu 5 października 2017 r. 2017-10-17 14:47:45
dokument Zarządzenie Nr 113/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne, na okres 3 lat 2017-10-17 14:57:44
dokument Zarządzenie Nr 114/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej 2017-10-17 14:59:41
dokument Zarządzenie Nr 115/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2017-10-25 14:10:25
dokument Zarządzenie Nr 116/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-10-26 08:18:39
dokument Zarządzenie Nr 117/2017 w sprawie powołania komisji odbiorowej 2017-10-26 08:19:53
dokument Zarządzenie Nr 118/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-11-02 08:10:59
dokument Zarządzenie Nr 119/2017 w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej na terenie gminy Czarny Bór, w związku z sinymi wiatrami w dniach 28-29 października 2017 r. 2017-11-03 12:16:31
dokument Zarządzenie Nr 120/2017 w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej prowadzonych na terenie gminy Czarny Bór 2017-11-08 14:27:34
dokument Zarządzenie Nr 121/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-12-11 10:36:25
dokument Zarządzenie Nr 122/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat 2017-11-10 10:35:37
dokument Zarządzenie Nr 123/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2017-11-10 10:37:28
dokument Zarządzenie Nr 124/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2017-11-10 10:39:05
dokument Zarządzenie Nr 125/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i w drodze przetargu 2017-11-16 13:02:42
dokument Zarządzenie Nr 126/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca 2017-11-16 13:10:16
dokument Zarządzenie Nr 127/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne, na okres 3 lat 2017-11-16 13:17:48
dokument Zarządzenie Nr 128/2017 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2018 rok 2017-11-16 13:22:23
dokument Zarządzenie Nr 129/2017 w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Czarny Bór 2017-11-16 13:31:29
dokument Zarządzenie Nr 130/2017 w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 2017-11-23 09:19:49
dokument Zarządzenie Nr 131/2017 w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 2017-11-23 09:21:09
dokument Zarządzenie Nr 132/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne, na okres 3 lat 2017-11-30 08:25:36
dokument Zarządzenie Nr 133/2017 w sprawie użyczenia świetlicy w Jaczkowie wraz z wyposażeniem na cele statutowe na rzecz Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze 2017-11-30 08:32:00
dokument Zarządzenie Nr 134/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat 2017-11-30 08:36:43
dokument Zarządzenie Nr 135/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie prac integracyjnych i migracji danych, digitalizacja zasobów oraz uruchomienie e-usług publicznych i Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego" w ramach projektu pn. Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, II Osi Priorytetowej Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne ZIT AW. 2017-11-30 08:41:04
dokument Zarządzenie Nr 136/2017 w sprawie upoważnienia pracowników urzędu do kierowania Akcją Kurierską na terenie Gminy Czarny Bór 2017-12-04 09:02:57
dokument Zarządzenie Nr 137/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-12-27 11:26:48
dokument Zarządzenie Nr 138/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. drogowych i komunalnych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2017-12-04 09:04:13
dokument Zarządzenie Nr 139/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-12-11 15:07:33
dokument Zarządzenie Nr 140/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji składników mienia Gminy Czarny Bór z przeznaczeniem na realizacje celu publicznego 2017-12-11 15:09:59
dokument Zarządzenie Nr 141/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Termomodernizacja budynku przy ul. Kamiennogórskiej 22 w Czarnym Borze" w ramach projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór" 2017-12-15 13:50:55
dokument Zarządzenie Nr 142/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2017-12-15 13:53:42
dokument Zarządzenie Nr 143/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne, na okres 3 lat 2017-12-15 13:58:31
dokument Zarządzenie Nr 144/2017 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór w zamian za dzień świąteczny przypadający 6 stycznia 2018 r. 2017-12-15 14:01:08
dokument Zarządzenie Nr 145/2017 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2017-12-15 14:04:49
dokument Zarządzenie Nr 146/2017 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Ubezpieczenie mienia Gminy Czarny Bór 2017-12-21 07:59:32
dokument Zarządzenie Nr 147/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. drogowych i komunalnych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2017-12-20 12:27:04
dokument Zarządzenie Nr 148/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat 2017-12-22 11:27:22
dokument Zarządzenie Nr 149/2017 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2017-12-27 12:07:13
dokument Zarządzenie Nr 150/2017 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-01-05 10:21:50
dokument Zarządzenie Nr 151/2017 w sprawie ustalenia zasad zimowego utrzymania dróg, chodników, placów i parkingów na terenie Gminy Czarny Bór w okresie zimowym 2017/2018 2018-01-09 12:37:39
dokument Zarządzenie Nr 152/2017 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór 2018-01-03 09:43:58
dokument Zarządzenie Nr 153/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2018-01-22 13:52:49
dokument Zarządzenie Nr 154/2017 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-01-22 13:55:38