Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr LV/289/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-08-10 10:37:44
dokument Uchwała Nr LV/288/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-08-10 10:36:44
dokument Uchwała Nr LV/287/2022 w sprawie przyjęcia zadania publicznego z zakresu zarządzania obrębem skrzyżowania dróg powiatowych nr 3367D i 3464D w Jaczkowie. 2022-08-10 10:35:43
dokument Uchwała Nr LIV/286/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-07-12 09:16:17
dokument Uchwała Nr LIV/285/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-07-12 09:15:13
dokument Uchwała Nr LIV/284/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czarny Bór 2022-07-12 09:14:10
dokument Uchwała Nr LIV/283/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 2022-07-12 09:13:02
dokument Uchwała Nr LIV/282/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2021 rok 2022-07-12 09:11:48
dokument Uchwała Nr LIV/281/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór wotum zaufania 2022-07-12 09:10:35
dokument Uchwała Nr LIII/280/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-06-22 12:34:57
dokument Uchwała Nr LIII/279/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-06-22 12:33:40
dokument Uchwała Nr LIII/278/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 6 w granicy ewidencyjnej obrębu Grzędy Górne. 2022-06-22 12:32:24
dokument Uchwała Nr LIII/277/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 5 w granicy ewidencyjnej obrębu Grzędy. 2022-06-22 12:31:23
dokument Uchwała Nr LIII/276/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 4 w granicy ewidencyjnej obrębu Czarny Bór. 2022-06-22 12:30:17
dokument Uchwała Nr LIII/275/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 3 w granicy ewidencyjnej obrębu Borówno. 2022-06-22 12:28:57
dokument Uchwała Nr LIII/274/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 2 w granicy ewidencyjnej obrębu Witków. 2022-06-22 12:27:29
dokument Uchwała Nr LIII/273/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór dla obszaru nr 1 w granicy ewidencyjnej obrębu Jaczków. 2022-06-22 12:25:44
dokument Uchwała Nr LII/272/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-05-17 13:37:07
dokument Uchwała Nr LII/271/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-05-17 13:36:13
dokument Uchwała Nr LII/270/2022 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "VII GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2022-05-17 13:35:18
dokument Uchwała Nr LII/269/2022 w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw 2022-05-17 13:33:27
dokument Uchwała Nr LI/268/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-04-21 09:21:30
dokument Uchwała Nr LI/267/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-04-21 09:19:41
dokument Uchwała Nr LI/266/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 w Gminie Czarny Bór 2022-04-21 09:18:31
dokument Uchwała Nr LI/265/2022 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2022 rok" 2022-04-21 09:17:32
dokument Uchwała Nr L/264/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-03-11 09:55:26
dokument Uchwała Nr L/263/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-03-11 09:54:23
dokument Uchwała Nr L/262/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku wyzywającej Radę Gminy Czarny Bór do podjęcia uchwał: o zakazie stosowania na obszarze Gminy Czarny Bór ?maseczek ochronnych?, o zakazie stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz o zakazie stosowania ?szczepionek? mRNA (wszystkich producentów) z dnia 21 grudnia 2021 r. 2022-03-11 09:53:35
dokument Uchwała Nr L/261/2022 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 2022-03-11 09:52:52
dokument Uchwała Nr L/260/2022 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Czarny Bór w roku 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2022-03-11 09:51:59
dokument Uchwała Nr L/259/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2022-03-11 09:51:02
dokument Uchwała Nr L/258/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czarny Bór 2022-03-11 09:49:46
dokument Uchwała Nr L/257/2022 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2022 roku 2022-03-11 09:48:24
dokument Uchwała Nr XLIX/256/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-02-04 12:54:28
dokument Uchwała Nr XLIX/255/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok 2022-02-04 12:53:20
dokument Uchwała Nr XLIX/254/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/237/2021 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-02-04 12:52:16