Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXXVI/184/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2014-01-08 15:05:37
dokument Uchwała Nr XXXVI/183/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2013r. 2014-01-08 15:03:28
dokument Uchwała Nr XXXV/182/2013 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014 - 2018 2013-12-31 09:15:28
dokument Uchwała Budżetowa na 2014 rok - Nr XXXV/181/2013 2013-12-31 09:10:04
dokument Uchwała Nr XXXV/180/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2013-12-31 09:07:40
dokument Uchwała Nr XXXV/179/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 2013-12-31 09:05:47
dokument Uchwała Nr XXXV/178/2013 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Bór 2013-12-31 09:02:42
dokument Uchwała Nr XXXV/177/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór na 2014 r. 2013-12-31 08:56:42
dokument Uchwała Nr XXXV/176/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2014 r. 2013-12-31 08:55:39
dokument Uchwała Nr XXXV/175/2013 zmieniająca uchwałę nr XV/87/2008 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Czarny Bór i udzielania bonifikat 2013-12-31 08:54:15
dokument Uchwała Nr XXXV/174/2013 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2014r." 2013-12-31 08:37:31
dokument Uchwała Nr XXXV/173/2013 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2013r. 2013-12-31 08:35:22
dokument Uchwała Nr XXXIV/172/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej 2013-12-05 13:35:50
dokument Uchwała Nr XXXIV/171/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2013-12-05 13:34:25
dokument Uchwała Nr XXXIV/170/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2013 rok 2013-12-05 13:27:36
dokument Uchwała Nr XXXIV/169/2013 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok 2013-12-05 13:17:06
dokument Uchwała Nr XXXIV/168/2013 w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2013-12-05 13:14:38
dokument Uchwała Nr XXXIII/167/2013 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 2013-10-31 15:23:13
dokument Uchwała Nr XXXII/166/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2013-10-31 15:22:04
dokument Uchwała Nr XXXII/165/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2013 rok 2013-10-31 15:20:14
dokument Uchwała Nr XXXII/164/2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok 2013-10-31 15:18:31
dokument Uchwała Nr XXXII/163/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2013-10-31 15:17:49
dokument Uchwała Nr XXXII/162/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie pożyczki długoterminowej 2013-10-31 15:17:05
dokument Uchwała Nr XXXII/161/2013 w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie sołectwa Czarny Bór 2013-10-31 15:15:19
dokument Uchwała Nr XXXII/160/2013 w sprawie wystąpienia Gminy Czarny Bór z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji 2013-10-31 15:14:22
dokument Uchwała Nr XXXII/159/2013 w sprawie wystąpienia Gminy Czarny Bór ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 2013-10-31 15:12:57
dokument Uchwała Nr XXXI/158/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2013-10-04 10:42:35
dokument Uchwała Nr XXXI/157/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 2013-10-04 10:36:41
dokument Uchwała Nr XXXI/156/2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok 2013-10-04 10:34:06
dokument Uchwała Nr XXXI/155/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym 2013-10-04 10:32:22
dokument Uchwała Nr XXXI/154/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarny Bór 2013-10-04 10:22:18
dokument Uchwała Nr XXXI/153/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej 2013-10-04 10:19:39
dokument Uchwała Nr XXXI/152/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Borównie w granicach działki nr 363 o pow. 600m2 2013-10-04 10:16:36
dokument Uchwała Nr XXX/151/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/126/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 6 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2013-06-24 11:44:35
dokument Uchwała Nr XXX/150/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/125/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2013-06-24 11:41:51
dokument Uchwała Nr XXX/149/2013 zmieniająca uchwałę Nr XXIV/108/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2013-06-24 11:39:42
dokument Uchwała Nr XXX/148/2013 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Centrum Kultury w Czarnym Borze i Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze 2013-06-24 11:37:23
dokument Uchwała Nr XXX/147/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 2013-06-24 11:35:49
dokument Uchwała Nr XXX/146/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok 2013-06-24 11:34:40
dokument Uchwała Nr XXX/145/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2012 rok 2013-06-24 11:32:49