Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 93/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-01-05 15:44:43
dokument Zarządzenie Nr 92/2015 w sprawie powierzenia w administrowanie cmentarzy komunalnych, znajdujących się na terenie gminy Czarny Bór 2015-12-30 08:52:01
dokument Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego 2015-12-14 14:35:45
dokument Zarządzenie Nr 90/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2016-01-08 11:22:18
dokument Zarządzenie Nr 89/2015 w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży prawa użykowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego 2015-12-30 09:07:14
dokument Zarządzenie Nr 88/2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania:"Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 - etap II (km 0+000 - 1+110)" 2015-12-10 09:15:17
dokument Zarządzenie Nr 87/2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania: "Budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej, dz. nr 80, 69, 79 w Borównie" 2015-12-10 09:08:56
dokument Zarządzenie Nr 86/2015 w sprawie powołania komisji odbiorowej 2015-12-15 13:36:30
dokument Zarządzenie Nr 85/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-12-10 14:02:12
dokument Zarządzenie Nr 84/2015 w sprawie likwidacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 166 położonej w obrębie wsi Witków 2015-12-10 08:21:24
dokument Zarządzenie Nr 83/2015 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2016 rok 2015-11-27 10:51:02
dokument Zarządzenie Nr 82/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-11-23 10:27:55
dokument Zarządzenie Nr 81/2015 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz do najmu lokalu użytowego 2015-10-22 09:03:13
dokument Zarządzenie Nr 80/2015 w sprawie ustalenia dodatowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór w zamian za dzień świąteczny przypadający 26 grudnia 2015 r. 2015-10-16 10:40:18
dokument Zarzadzenie Nr 79/2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Remont obiektu mostowego przez Potok Lesk w Witkowie - dz. nr 455, 426/2 w km 0+120" 2015-11-23 10:25:54
dokument Zarządzenie Nr 78/2015 w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-08 11:10:20
dokument Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypsopolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-05 14:58:57
dokument Zarządzenie Nr 76/2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-05 14:22:28
dokument Zarządzenie Nr 75/2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-05 14:19:07
dokument Zarządzenie Nr 72/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-10-20 08:26:43
dokument Zarządzenie Nr 74/2015 w sprawie ochrony lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-10-05 14:17:02
dokument Zarządzenie Nr 71/2015 w sprawie zasad rozliczania paliw płynnych w pojazdach samochodowych oraz w sprzęcie silnikowym w jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Czarny Bór 2015-10-01 15:27:34
dokument Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-09-29 15:10:35
dokument Zarządzenie Nr 69/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 2015-09-22 08:57:47
dokument Zarządzenie Nr 68/2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej - dz. nr 393, 395 w m. Jaczków w km 0+000-0+100" 2015-09-22 08:54:53
dokument Zarządzenie Nr 67/2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Remont mostu drogowego przez Potok Grzędzki dz. nr 410 w Grzędach w km 0+000" 2015-09-22 08:47:48
dokument Zarządzenie Nr 66/2015 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2015 r. 2015-09-15 12:35:11
dokument Zarządzenie Nr 66a/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-09-15 13:01:51
dokument Zarządzenie Nr 65/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-13 08:06:01
dokument Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 wrześna 2015 r. 2015-08-11 11:26:13
dokument Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-11 11:23:53
dokument Zarządzenie Nr 62/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-11 11:20:52
dokument Zarządzenie Nr 61/2015 w sprawie ochrony lokali Obwodowych Komisji ds. Referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-08-11 11:17:16
dokument Zarządzenie Nr 60/2015 w sprawie "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 223 w Borównie - 1000 mb" 2015-08-11 11:15:12
dokument Zarządzenie Nr 59/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-08-20 09:26:04
dokument Zarządzenie Nr 58/2015 w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór w zamian za dzień świąteczny przypadający 15 sierpnia 2015 r. 2015-07-29 12:15:04
dokument Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Jaczkowie 2015-09-04 11:13:05
dokument Zarządzenie Nr 56/2015 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2015-07-13 14:04:54
dokument Zarządzenie Nr 55/2015 w sprawie powierzenia w administrowanie przebudowanego ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze 2015-07-13 08:10:30
dokument Zarządzenie Nr 54/2015 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2015-07-03 08:59:22
dokument Zarządzenie Nr 52/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2015-07-03 08:53:51
dokument Zarządzenia Nr 51/2015 w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2015-07-03 08:48:34
dokument Zarządzenie Nr 49/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-07-21 09:31:21
dokument Zarządzenie Nr 50/2015 w sprawie powierzenia w administrowanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników w Czarnym Borze 2015-07-13 08:07:50
dokument Zarządzenie Nr 48/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze za 2014 rok 2015-06-30 15:58:27
dokument Zarządzenie Nr 47/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2014 rok 2015-06-30 15:57:12
dokument Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z obszaru: "Wypoczynek dzieci i młodzieży" 2015-06-30 15:55:39
dokument Zarządzenie Nr 45/2015 w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Czarny Bór oraz zatwierdzenia Dokumentacji określającej poziom zagrożeń dla systemu ochrony informacji niejawnych Urzędu Gminy w Czarnym Borze 2015-06-30 15:51:51
dokument Zarządzenie Nr 44/2015 w sprawie zatwierdzenia "Instrukcji w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy Czarny Bór" 2015-06-30 15:49:02
dokument Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór" 2015-06-03 14:52:04
dokument Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dz. nr 30, 70 i 99 w Jaczkowie - 1321,0 mb" 2015-06-01 15:16:46
dokument Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja 2015 r. 2015-05-19 14:34:26
dokument Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie nieskorzystania przez Gminę z przysługującego jej prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Czarnym Borze 2015-05-21 09:15:15
dokument Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie zmiany regulaminów boisk sportowych, usytuowanych na terenie Gminy Czary Bór 2015-05-19 14:32:32
dokument Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa obwodnicy Czarnego Boru - drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 - etap II (km 0+000-1+110) 2015-05-19 14:29:56
dokument Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-05-11 11:32:53
dokument Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: "Remont mostu przez Potok Lesk w ciągu drogi gminnej (dz. nr 455 i nr 426/2) w km 0+120 w Witkowie" oraz "Remont mostu przez Potok Grzędzki w ciągu drogi gminnej (dz. nr 410) - km 0+00 w Grzędach" 2015-05-11 13:59:05
dokument Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa i uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-05-05 10:55:16
dokument Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-05-21 08:58:23
dokument Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie nieodpłatnego przekazania placu zabaw w Czarnym Borze z programu rządowego "Radosna szkoła" 2015-05-05 10:51:12
dokument Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania: "Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze" 2015-05-04 11:05:22
dokument Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.:"Odbudowa drogi gminnej na działkach nr 393 i nr 395 w Jaczkowie" 2015-04-27 08:04:57
dokument Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie powołania operatorów informatycznej obslugi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-21 15:03:19
dokument Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-21 14:55:10
dokument Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-20 10:00:09
dokument Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-17 14:44:08
dokument Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-17 14:04:01
dokument Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Czarny Bór obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego 2015-04-17 14:00:05
dokument Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych 2015-04-17 13:55:37
dokument Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2015-04-09 14:27:55
dokument Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2015-04-07 13:08:57
dokument Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-04-22 11:15:06
dokument Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2014 rok 2015-04-10 09:14:57
dokument Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2015-04-07 13:04:13
dokument Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2015-04-07 13:02:21
dokument Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór 2015-04-09 08:55:59
dokument Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Czarny Bór 2015-03-26 11:09:19
dokument Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie powierzenia w administrowanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, znajdujących się na terenie gminy Czarny Bór 2015-03-16 10:15:42
dokument Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z obszaru: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej", "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego", "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" 2015-03-16 10:06:59
dokument Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" 2015-03-06 14:28:39
dokument Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie aktualizacji zapisów zasad rachunkowości obowiązujących w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2015-03-06 14:23:56
dokument Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2015-02-27 09:04:45
dokument Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Borze" - zad. 1 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników w Czarnym Borze 2015-02-18 10:59:26
dokument Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2015 rok 2015-03-06 12:56:14
dokument Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie powierzenia w administrowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. XXX- lecia PRL 51 w Czarnym Borze (dz. nr 519) 2015-02-13 12:06:39
dokument Zarzadzenie Nr 6/2015 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. administracyjnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2015-02-03 15:00:52
dokument Zarzadzenie Nr 5/2015 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Zespołu ds. Stypedniów Sportowych 2015-02-03 14:56:58
dokument Zarządzenia Nr 4/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: "Ochrona ubezpieczeniowa Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych" 2015-01-29 12:14:15
dokument Zarządzenie Nr 3/2015 w sprawie powierzenia przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego ochrony ubezpieczeniowej Gminy Czarny Bór oraz jej jednostek organizacyjnych 2015-01-29 12:11:32
dokument Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji 2015-01-13 14:55:51