Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2024 z dnia 09 stycznia 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne 2024-01-11 07:04:55
dokument Zarządzenie Nr 2/2024 z dnia 11 stycznia 2024r., w sprawie wskazania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków 2024-06-11 15:30:33
dokument Zarządzenie Nr 3/2024 z dnia 24 stycznia 2024r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarny Bór". 2024-03-05 10:45:25
dokument Zarządzenie Nr 4/2024 z dnia 25 stycznia 2024r., w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2024-01-25 14:16:50
dokument Zarządzenie Nr 5/2024 z dnia 25 stycznia 2024r., w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do przeniesienia prawa własności za odpowiednim wynagrodzeniem 2024-01-25 14:18:45
dokument Zarządzenie Nr 6/2024 z dnia 25 stycznia 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne 2024-01-25 14:22:15
dokument Zarządzenie Nr 7/2024 z dnia 7 stycznia 2024r., w sprawie zmiany Zarządzenia nr 111/2023 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 07 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu na 2024 rok za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Czarny Bór 2024-01-25 14:20:42
dokument Zarządzenie Nr 8/2024 z dnia 26 stycznia 2024r., w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, do przedszkola oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej, prowadzonych przez Gminę Czarny Bór 2024-01-31 14:27:51
dokument Zarządzenie Nr 9/2024 z dnia 30 stycznia 2024r., w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku 2024-03-05 14:16:48
dokument Zarządzenie Nr 10/2024 z dnia 31 stycznia 2024r., w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkolno- Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Czarny Bór 2024-01-31 14:30:46
dokument zarządzenie Nr 11/2024 z dnia 31 stycznia 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2024-02-21 09:14:52
dokument Zarządzenie Nr 12/2024 z dnia 31 stycznia 2024r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok 2024-03-04 14:43:59
dokument Zarządzenie nr 13/2024 z dnia 09 lutego 2024r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok 2024-03-04 14:44:56
dokument Zarządzenie Nr 14/2024 z dnia 12 lutego 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2024-02-21 09:27:52
dokument Zarządzenie Nr 15/2024 z dnia 13 lutego 2024r., w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób zameldowanych na terenie gminy Czarny Bór 2024-02-15 10:23:19
dokument Zarządzenie Nr 16/2024 z dnia 14 lutego 2024r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Czarny Bór". 2024-03-05 10:40:03
dokument Zarządzenie Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 2024r., w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku 2024-03-05 14:18:25
dokument Zarządzenie Nr 18/2024 z dnia 20 lutego 2024r., w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych 2024-03-05 14:19:28
dokument Zarządzenie Nr 19/2024 z dnia 23 lutego 2024r., w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-23 11:28:45
dokument Zarządzenie Nr 20/20324 z dnia 26 lutego 2024r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej 2024-02-27 11:36:29
dokument Zarządzenie Nr 21/2024 z dnia 28 lutego 2024r., w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2024-03-05 09:58:25
dokument Zarządzenie Nr 22/2024 z dnia 28 lutego 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne 2024-03-05 10:01:47
dokument Zarządzenie Nr 23/2024 z dnia 28 lutego 2024r., w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2024 roku 2024-03-05 10:43:07
dokument Zarządzenie Nr 24/2024 z dnia 29 lutego 2024r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok 2024-06-07 08:00:06
dokument Zarządzenie Nr 25/2024 z dnia 01 marca 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 2024-03-04 12:40:56
dokument Zarządzenie Nr 26/2024 z dnia 07 marca 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2024-03-07 12:21:15
dokument Zarządzenie Nr 27/2024 z dnia 11 marca 2024r., w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Czarny Bór 2024-03-11 14:44:30
dokument Zarządzenie Nr 28/2024 z dnia 14 marca 2024r., w sprawie zmiany składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Czarny Bór na inwestycje z zakresu ochrony środowiska 2024-03-15 12:31:27
dokument Zarządzenie Nr 29/2024 z dnia 19 marca 2024r., w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-06-07 08:06:07
dokument zarządzenie Nr 30/2024 z dnia 19 marca 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele rolne 2024-03-21 07:23:08
dokument Zarządzenie Nr 31/2024 z dnia 19 marca 2024r., w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-06-07 08:04:57
dokument Zarządzenie Nr 32/2024 z dnia 19 marca 2024r., w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2024 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór 2024-06-06 15:00:58
dokument Zarządzenie Nr 33/2024 z dnia 20 marca 2024r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok 2024-06-07 08:01:35
dokument Zarządzenie Nr 34/2024 z dnia 26 marca 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2024-03-27 11:57:03
dokument Zarządzenie Nr 35/2024 z dnia 29 marca 2024r., w sprawie zasad przydziału napojów, środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz refundacji części kosztów zakupu okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2024-03-29 11:31:47
dokument Zarządzenie Nr 36/2024 z dnia 29 marca 2024r., w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2023 rok 2024-04-18 13:24:00
dokument Zarządzenie Nr 37/2024 z dnia 29 marca 2024r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok 2024-06-07 08:02:38
dokument Zarządzenie Nr 38/2024 z dnia 2 kwietnia 2024r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok 2024-05-16 13:57:34
dokument Zarządzenie Nr 39/2024 z dnia 2 kwietnia 2024r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2024-05-16 13:52:13
dokument Zarządzenie Nr 40/2024 z dnia 03 kwietnia 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2024-04-03 12:45:35
dokument Zarządzenie Nr 41/2024 z dnia 03 kwietnia 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2024-04-03 12:46:44
dokument Zarządzenie Nr 42/2024 z dnia 05 kwietnia 2024r., w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w III i IV Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku 2024-06-06 14:56:30
dokument Zarządzenie Nr 43/2024 z dnia 05 kwietnia 2024r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok 2024-05-23 14:39:25
dokument Zarządzenie Nr 44/2024 z dnia 09 kwietnia 2024r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów w dniu 11 kwietnia 2024 roku 2024-04-18 09:11:55
dokument Zarządzenie nr 45/2024 z dnia 23 kwietnia 2024r., w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór. 2024-04-25 11:06:53
dokument Zarządzenie Nr 46/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok 2024-05-23 14:40:26
dokument Zarządzenie Nr 47/2024 z dnia 29 kwietnia 2024r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa punktu obsługi mieszkańca". 2024-04-30 14:15:26
dokument Zarządzenie Nr 48/2024 z dnia 29 kwietnia 2024r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Rozbudowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Czarny Bór". 2024-04-30 14:18:12
dokument Zarządzenie Nr 49/2024 z dnia 30 kwietnia 2024r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok 2024-05-28 13:17:20
dokument Zarządzenie Nr 50/2024 z dnia 10 maja 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2024-05-13 11:36:58
dokument Zarządzenie Nr 51/2024 z dnia 13 maja 2024r., w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2024-05-13 11:39:48
dokument Zarządzenie Nr 52/2024 z dnia 14 maja 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2024-05-14 12:03:14
dokument Zarządzenie Nr 53/2024 z dnia 15 maja 2024r., w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2024-05-15 12:35:53
dokument Zarządzenie Nr 54/2024 z dnia 16 maja 2024r., w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-21 09:26:27
dokument Zarządzenie Nr 55/2024 z dnia 20 maja 2024r., w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czarnym Borze realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 - 2027 i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2024-06-11 15:34:09
dokument Zarządzenie Nr 56/2024 z dnia 21 maja 2024r., w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-23 11:09:31
dokument Zarządzenie nr 57/2024 z dnia 21 maja 2024r., w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2024-05-22 12:44:31
dokument Zarządzenie Nr 58/2024 z dnia 24 maja 2024 r., w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Czarny Bór 2024-05-24 12:44:44
dokument Zarządzenie Nr 59/2024 z dnia 24 maja 2024r., w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-06-05 15:01:47
dokument Zarządzenie Nr 60/2024 z dnia 31 maja 2024r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok 2024-07-08 10:59:19
dokument Zarządzenie 61/2024 z dnia 05 czerwca 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2024-06-06 10:10:01
dokument Zarządzenie Nr 62/2024 z dnia 6 czerwca 2024r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok 2024-07-08 11:00:35
dokument Zarządzenie Nr 63/2024 z dnia 19 czerwca 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne 2024-06-20 08:37:33
dokument Zarządzenie Nr 64/2024 z dnia 19 czerwca 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2024-06-20 08:39:44
dokument Zarządzenie Nr 66/2024 z dnia 20 czerwca 2024r., w sprawie korzystania z obszaru Zalewu w Grzędach, będącego własnością Gminy Czarny Bór w celach amatorskiego połów ryb 2024-06-20 14:54:17