Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2023 z dnia 10 stycznia 2023r., w sprawie w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2023-01-11 11:46:48
dokument Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa (modernizacja) infrastruktury drogowej w gminie Czarny Bór przy ul. Skalników oraz Głównej. 2023-01-12 14:56:12
dokument Zarządzenie Nr 3/2023 z dnia 11 stycznia 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2023-01-12 14:52:53
dokument Zarządzenie nr 4/2023 z dnia 12 stycznia 2023r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Czarnym Borze. 2023-01-19 11:03:21
dokument Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 17 stycznia 2023r., w sprawie zmiany zarządzenia Nr 100/2017 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Jaczkowie 2023-01-31 12:59:39
dokument Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 24 stycznia 2023r., w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024, dla których Gmina Czarny Bór jest organem prowadzącym 2023-01-31 13:03:43
dokument Zarządzenie Nr 7/2023 z dnia 24 stycznia 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2023-01-24 15:38:32
dokument Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2023-01-24 15:40:57
dokument Zarządzenie Nr 9/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2023-01-24 15:42:47
dokument Zarządzenie Nr 10/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2023-01-26 11:07:29
dokument Zarządzenie Nr 11/2023 z dnia 31 stycznia 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2023-02-01 11:32:46
dokument Zarządzenie Nr 12/2023 z dnia 31 stycznia 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2023-02-01 11:35:33
dokument Zarządzenie Nr 13/2023 z dnia 31 stycznia 2023r., w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku 2023-09-06 09:29:44
dokument Zarządzenie Nr 14/2023 z dnia 31 stycznia 2023r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok 2023-02-23 07:31:17
dokument Zarządzenie Nr 15/2023 z dnia 1 lutego 2023r., w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2023-02-02 12:05:14
dokument Zarządzenie Nr 16/2023 z dnia 01 lutego 2023 r., w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2023 roku 2023-03-02 13:09:05
dokument Zarządzenie Nr 17/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2023 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór 2023-03-02 13:11:53
dokument Zarządzenie Nr 18/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w drodze bezprzetargowej 2023-02-24 12:26:54
dokument Zarządzenie Nr 19/2023 z dnia 28 lutego 2023r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok 2023-04-14 07:39:31
dokument Zarządzenie Nr 20/2023 z dnia 28 luty 2023r., w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych 2023-09-06 09:31:46
dokument Zarządzenie Nr 21/2023 z dnia 28 luty 2023r., w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku 2023-09-06 09:32:40
dokument Zarządzenie Nr 22/2023 z dnia 06 marca 2023r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 114780D ? ul. Leśna w Czarnym Borze. 2023-03-07 15:31:53
dokument Zarządzenie Nr 23/2023 z dnia 09 marca 2023 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2023-03-09 10:29:50
dokument Zarządzenie Nr 24/2023 z dnia 09 marca 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na cele nierolne 2023-03-09 10:33:40
dokument Zarządzenie Nr 25/2023 z dnia 13 marca 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2023-03-13 14:52:45
dokument Zarządzenie Nr 26/2023 z dnia 13 marca 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2023-03-13 14:54:53
dokument Zarządzenie Nr 27/2023 z dnia 13 marca 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2023-03-13 14:56:43
dokument Zarządzenie Nr 28/2023 z dnia 13 marca 2023r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarny Bór. 2023-03-15 09:39:22
dokument Zarządzenie Nr 30/2023 z dnia 23 marca 2023r., w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku. 2023-09-06 09:37:09
dokument Zarządzenie Nr 31/2023 z dnia 30 marca 2023r., w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Gminy Czarny Bór 2023-03-30 14:34:55
dokument Zarządzenie Nr 32/2023 z dnia 30 marca 2023 r., w sprawie wprowadzenia procedury kontroli trzeźwości pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2023-04-03 11:51:44
dokument Zarządzenie Nr 33 z dnia 31 marca 2023r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok 2023-09-14 07:27:02
dokument Zarządzenie Nr 34/2023 z dnia 31 marca 2023r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2023-09-14 07:28:19
dokument Zarządzenie Nr 35/2023 z dnia 31 marca 2023r., w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2022 rok 2023-04-14 07:42:19
dokument Zarządzenie Nr 36/2023 z dnia 07 kwietnia 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2023-04-13 11:37:15
dokument Zarządzenie Nr 37/2023 z dnia 07 kwietnia 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne 2023-04-13 11:38:50
dokument Zarządzenie Nr 38/2023 z dnia 07 kwietnia 2023r., w sprawie określenia zasad oszczędzania energii elektrycznej w budynku Urzędy Gminy Czarny Bór 2023-04-12 09:38:21
dokument Zarządzenie Nr 39/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r., w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Czarny Bór 2023-04-14 12:23:39
dokument Zarządzenie Nr 40/2023 z dnia 13 kwietnia 2023r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ulicy Malinowej w Czarnym Borze. 2023-04-14 11:14:06
dokument Zarządzenie Nr 41/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2023-04-25 12:03:03
dokument Zarządzenie Nr 42/2023 z dnia 26 kwietnia 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2023-04-28 09:17:08
dokument Zarządzenie NR 43/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok 2023-05-30 07:29:45
dokument Zarządzenie Nr 44/2023 z dnia 05 maja 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2023-05-08 10:05:26
dokument Zarządzenie Nr 45/2023 z dnia 05 maja 2023r., w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania komputerów przenośnych przez osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2023-05-10 11:02:24
dokument Zarządzenie Nr 46/2023 z dnia 16 maja 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolne 2023-05-16 10:32:48
dokument Zarządzenie Nr 47/2023 z dnia 16 maja 2023r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej 367 na odcinku między ulicą Zamkową a ulicą Słoneczną w Czarnym Borze. 2023-05-18 07:55:20
dokument Zarządzenie Nr 48/2023 z dnia 22 maja 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele nierolne 2023-05-23 13:24:16
dokument Zarządzenie Nr 49/2023 z dnia 22 maja 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2023-05-25 07:18:14
dokument Zarządzenie Nr 50/2023 z dnia 25 maja 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2023-05-25 10:55:21
dokument Zarządzenie Nr 51/2023 z dnia 31 maja 2023r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 07 czerwca 2023 roku 2023-05-31 10:54:34
dokument Zarządzenie Nr 52/2023 z dnia 31 maja 2023r., w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w IV otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku 2023-09-06 09:38:46
dokument Zarządzenie Nr 53/2023 z dnia 31 maja 2023r., sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok 2023-09-14 07:29:48
dokument Zarządzenie Nr 54/2023 z dnia 31 maja 2023r., w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z poczty elektronicznej i Internetu z zasobów teleinformatycznych sieci Urzędu Gminy Czarny Bór. 2023-06-05 12:28:10
dokument Zarządzenie Nr 55/2023 z dnia 9 czerwca 2023r., w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób zameldowanych na terenie gminy Czarny Bór 2023-06-13 12:17:51
dokument Zarządzenie Nr 56/2023 z dnia 13 czerwca 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2023-06-14 08:31:32
dokument Zarządzenie Nr 57/2023 z dnia 16 czerwca 2023r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, najem, dzierżawę, oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór 2023-06-16 10:43:21
dokument Zarządzenie Nr 58/2023 z dnia 19 czerwca 2023r., w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 2023-06-19 14:40:00
dokument Zarządzenie Nr 59/2023 z dnia 20 czerwca 2023r., w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2023-06-20 14:13:37
dokument Zarządzenie Nr 60/2023 z dnia 21 czerwca 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2023-06-21 13:33:29
dokument Zarządzenie Nr 61/2023 z dnia 26 czerwca 2023r.,w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w V otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku 2023-09-06 09:40:56
dokument Zarządzenie Nr 62/2023 z dnia 29 czerwca 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2023-06-29 13:16:45
dokument Zarządzenie Nr 63/2023 z dnia 30 czerwca 2023r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok 2023-09-14 07:31:05
dokument Zarządzenie Nr 64/2023 z dnia 30 czerwca 2023r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2023-09-14 07:32:28
dokument Zarządzenie Nr 65/2023 z dnia 30 czerwca 2023r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki+ Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2022 rok 2023-09-14 07:34:16
dokument Zarządzenie Nr 66/2023 z dnia 05 lipca 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2023-07-05 10:22:00
dokument Zarządzenie Nr 67/2023 z dnia 05 lipca 2023r., w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2023-07-24 11:27:20
dokument Zarządzenie Nr 68/2023 z dnia 07 lipca 2023r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Borze 2023-09-06 09:42:39
dokument Zarządzenie Nr 69/2023 z dnia 13 lipca 2023r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok 2023-09-14 07:35:28
dokument Zarządzenie Nr 70/2023 z dnia 28 lipca 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2023-07-28 10:26:45
dokument Zarządzenie Nr 71/2023 z dnia 28 lipca 2023r., w sprawie ustalenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat 2023-07-28 10:48:49
dokument Zarządzenie Nr 72/2023 z dnia 28 lipca 2023 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok 2023-09-05 08:03:39
dokument Zarządzenie Nr 73/2023 z dnia 07 sierpnia 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2023-08-09 08:24:51
dokument Zarządzenie Nr 74/2023 z dnia 17 sierpnia 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na cele rolne 2023-08-17 14:59:37
dokument Zarządzenie Nr 75/2023 z dnia 18 sierpnia 2023r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok 2023-09-05 08:05:12
dokument Zarządzenie Nr 76/2023 z dnia 18 sierpnia 2023r., w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2023-09-05 15:50:10
dokument Zarządzenie Nr 77/2023 z dnia 29 sierpnia 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2023-09-06 07:52:29
dokument Zarządzenie Nr 78/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok. 2023-10-18 08:04:03
dokument Zarządzenie Nr 79/2023 z dnia 06 września 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2023-09-20 14:19:48
dokument Zarządzenie Nr 80/2023 z dnia 06 września 2023r., w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-06 10:33:05
dokument Zarządzenie Nr 81/2023 z dnia 07 września 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2023-09-07 11:56:04
dokument Zarządzenie Nr 82/2023 z dnia 07 września 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2023-09-07 12:00:34
dokument Zarządzenie Nr 83/2023 z dnia 07 września 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2023-09-07 12:03:05
dokument Zarządzenie Nr 84/2023 z dnia 07 września 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2023-09-07 12:05:42
dokument Zarządzenie Nr 85/2023 z dnia 07 września 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2023-09-07 12:09:05
dokument Zarządzenie Nr 86/2023 z dnia 07 września 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2023-09-07 12:14:06
dokument Zarządzenie Nr 87/2023 z dnia 07 września 2023r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ?Remont dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Bór z podziałem na 2 zadania? 2023-09-20 14:23:05
dokument Zarządzenie Nr 88/2023 z dnia 08 września 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2023-09-08 11:48:41
dokument Zarządzenie Nr 89/2023 z dnia 08 września 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2023-09-08 11:57:01
dokument Zarządzenie Nr 90/2023 z dnia 08 września 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2023-09-08 11:59:24
dokument Zarządzenie Nr 91/2023 z dnia 08 września 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2023-09-08 12:02:00
dokument Zarządzenie Nr 92/2023 z dnia 08 września 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2023-09-08 12:05:57
dokument Zarządzenie Nr 93/2023 z dnia 08 września 2023r., w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2023-09-08 12:08:22
dokument Zarządzenie Nr 94/2023 z dnia 12 września 2023r., w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-22 07:13:55
dokument Zarządzenie Nr 95/2023 z dnia 12 września 2023r., w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-09-22 07:15:23
dokument Zarządzenie Nr 96/2023 z dnia 12 września 2023r., w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Czarny Bór. 2023-09-26 13:49:09
dokument Zarządzenie Nr 97/2023 z dnia 20 września 2023r., w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2023-09-20 12:26:33
dokument Zarządzenie Nr 98/2023 z dnia 26 września 2023r., w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Czarny Bór 2023-09-28 08:34:26
dokument Zarządzenie Nr 99/2023 z dnia 28 września 2023r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok 2023-10-24 08:04:01
dokument Zarządzenie Nr 100/2023 z dnia 28 września 2023r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2023-10-24 08:06:21
dokument Zarządzenie Nr 101/2023 z dnia 2 października 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2023-10-04 09:25:33
dokument Zarządzenie Nr 102/2023 z dnia 03 października 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2023-10-09 08:19:15
dokument Zarządzenie Nr 103/2023 z dnia 06 października 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na cele rolne 2023-10-09 08:21:23
dokument Zarządzenie Nr 104/2023 z dnia 11 października 2023r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok 2023-10-24 08:07:56
dokument Zarządzenie Nr 105/2023 z dnia 18 października 2023r., w sprawie ustalenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Czarny Bór. 2023-11-29 12:09:39
dokument Zarządzenie Nr 106/2023 z dnia 20 października 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2023-10-24 07:17:00
dokument Zarządzenie Nr 107/2023 z dnia 24 października 2023r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na cele rolne 2023-10-24 11:21:07
dokument Zarządzenie Nr 109/2023 z dnia 7 listopada 2023r., w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2023-11-07 14:29:13
dokument Zarządzenie Nr 110/2023 z dnia 07 listopada 2023r., w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu na 2024 rok za dzierżawę gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze, stanowiące własność Gminy Czarny Bór 2023-11-07 14:31:36
dokument Zarządzenie Nr 111/2023 z dnia 07 listopada 2023r., w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu na 2024 rok za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Czarny Bór 2023-11-07 14:36:29
dokument Zarządzenie Nr 112/2023 z dnia 15 listopada 2023r., w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok 2023-11-28 07:46:39
dokument Zarządzenie Nr 114A/2023 z dnia 21 listopada 2023r., w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków bezpieczeństwa na drodze 2023-12-12 15:57:48
dokument Zarządzenie Nr 114/2023 z dnia 21 listopada 2023r., w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2023-11-21 15:58:20
dokument Zarządzenie Nr 115/2023 z dnia 22 listopada 2023r., w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Czarny Bór. 2023-11-23 14:41:56
dokument Zarządzenie Nr 118/2023 z dnia 4 grudnia 2023r., zmieniające zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2023-12-05 10:24:37
dokument Zarządzenie Nr 119/2023 z dnia 6 grudnia 2023r., w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 07 grudnia 2023 roku 2023-12-07 08:43:29
dokument Zarządzenie Nr 120/2023 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 14 grudnia 2023r., w sprawie ustalenia czasu pracy w 2024 roku 2023-12-27 09:51:09
dokument Zarządzenie Nr 122/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok 2024-01-25 14:54:16
dokument Zarządzenie Nr 123/2023 z dnia 29 grudnia 2023r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2024-01-25 14:56:28
dokument Zarządzenie Nr 124/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r., w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór na 2024 rok, obejmującego swym zakresem również jednostki organizacyjne Gminy Czarny Bór 2024-01-25 14:47:46