Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie powołania na stanowisko p.o. Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze 2018-01-09 12:40:17
dokument Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2018-01-09 16:32:31
dokument Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. drogowych i komunalnych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2018-01-09 16:34:08
dokument Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-03-07 15:18:50
dokument Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Bór uprawnień do zaciągania zobowiązań 2018-03-07 14:06:02
dokument Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-01-29 09:28:41
dokument Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-01-29 09:37:08
dokument Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-01-29 09:38:52
dokument Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-01-24 10:56:39
dokument Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Ubezpieczenie mienia Gminy Czarny Bór 2018-01-24 10:58:32
dokument Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe 2018-01-24 10:59:54
dokument Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2018-01-24 11:01:55
dokument Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w drodze bezprzetargowej 2018-01-31 15:17:11
dokument Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Czarny Bór jest organem prowadzącym 2018-02-12 13:30:24
dokument Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-03-07 14:07:30
dokument Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2018-02-12 13:32:53
dokument Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie zmiany w części zarządzenia Nr 115/2017 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-02-12 13:35:30
dokument Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2018-02-12 13:37:11
dokument Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2018-02-12 13:38:15
dokument Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. drogowych i komunalnych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2018-02-19 13:48:37
dokument Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:"Termomodernizacja budynku przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze" w ramach projektu pn.:"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór" 2018-02-19 13:51:38
dokument Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów w dniu 16 lutego 2018 r. 2018-02-27 14:07:09
dokument Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca 2018-02-27 14:09:56
dokument Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-03-28 14:53:10
dokument Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-03-07 14:09:44
dokument Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2018-03-07 14:11:01
dokument Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Termomodernizacja budynku przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze" w ramach projektu pn.:"Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór" 2018-03-13 08:24:22
dokument Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2018-03-13 08:26:07
dokument Zarządzenie Nr 29/2018 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych 2018-03-20 15:56:27
dokument Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2018-03-27 12:04:15
dokument Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-05-07 10:43:37
dokument Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2017 rok 2018-04-13 09:03:42
dokument Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie zaciągniecia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-04-13 09:28:57
dokument Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór 2018-04-13 11:28:41
dokument Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej 2018-04-13 11:32:51
dokument Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 347 i dz. nr 329 w Grzędach 2018-04-13 12:14:45
dokument Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe 2018-04-13 12:16:38
dokument Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2018-04-16 09:45:25
dokument Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. organizacyjnych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2018-04-18 10:46:07
dokument Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2018-04-18 10:47:30
dokument Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór 2018-04-30 09:10:39
dokument Zarządzenie 43/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czarny Bór w sprawie ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie Gminy Czarny Bór 2018-04-30 09:13:37
dokument Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-06-21 10:45:09
dokument Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2018-05-08 13:50:45
dokument Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego, pomocnika Inspektora ochrony danych 2018-05-08 13:53:08
dokument Zarządzenie Nr 47/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 347 i dz. nr 329 w Grzędach 2018-05-08 13:55:14
dokument Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-05-08 13:57:28
dokument Zarządzenie Nr 49/2018 w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2018-05-14 14:04:21
dokument Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czarny Bór w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży oraz wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Czarny Bór 2018-05-08 14:04:26
dokument Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego konkursu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór - 2018 " 2018-05-14 14:07:37
dokument Zarządzenie Nr 52/2018 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze 2018-05-14 14:09:45
dokument Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-05-14 14:11:27
dokument Zarządzenie Nr 54/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2018-05-14 14:13:50
dokument Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2018-05-14 14:15:40
dokument Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat 2018-05-16 09:36:33
dokument Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2018 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej prowadzonych na terenie gminy Czarny Bór w przeliczeniu na jednego ucznia 2018-05-17 13:09:59
dokument Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2018-05-21 08:31:14
dokument Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-05-22 15:39:58
dokument Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych 2018-05-24 14:16:27
dokument Zarządzenie Nr 61/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-05-24 14:18:00
dokument Zarządzenie Nr 62/2018 w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usługi Administracji Publicznej (ePUAP) 2018-07-06 10:14:43
dokument Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na dz. nr 619, 616 i 672 w Witkowie z podziałem na etapy: 1. "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 619 w Witkowie km 0+000-0+250"; 2. "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 616 w Witkowie km 0+000-0+180"; "Przebudowa drogi gminnej dz. nr 672 w Witkowie". 2018-05-28 11:42:04
dokument Zarządzenie Nr 64/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i mieszkańców budynku Borówno 65 2018-05-24 14:25:44
dokument Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-06-18 11:52:13
dokument Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zamiany, bez obowiązku dokonywania dopłat 2018-05-30 11:13:19
dokument Zarządzenie Nr 67/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa wieży widokowej na Trójgarbie w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca 2018-05-30 11:15:56
dokument Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-05-30 11:17:47
dokument Zarządzenie Nr 69/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór 2018-06-04 12:07:47
dokument Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki pobierania opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Bór 2018-06-18 11:55:06
dokument Zarządzenie Nr 71/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie gruntu, w drodze bezprzetargowej 2018-06-18 11:57:38
dokument Zarządzenie Nr 72/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części dz. nr 445, dz. nr 478, części dz. nr 21 i części dz. nr 26 w Witkowie 2018-06-18 13:32:18
dokument Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej na dz. nr 619, 616 i 672 w Witkowie z podziałem na etapy: 1. "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 619 w Witkowie km 0+000-0+250"; 2. "Odbudowa drogi gminnej dz. nr 616 w Witkowie km 0+000-0+180"; "Przebudowa drogi gminnej dz. nr 672 w Witkowie". 2018-06-18 13:40:24
dokument Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czarny Bór 2018-06-18 14:13:12
dokument Zarządzenie Nr 75/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej 2018-06-18 14:16:18
dokument Zarządzenie Nr 76/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznacznych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2018-06-18 14:26:17
dokument Zarządzenie Nr 77/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2018-06-18 14:33:16
dokument Zarządzenie Nr 78/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej 2018-06-26 10:52:53
dokument Zarządzenie Nr 79/2018 w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2018 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór 2018-06-28 09:15:30
dokument Zarządzenie Nr 80/2018 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w IV otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2018-06-28 09:17:25
dokument Zarządzenie Nr 81/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-06-28 09:19:10
dokument Zarządzenie Nr 82/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zamiany, bez obowiązku dokonywania dopłat 2018-06-28 15:28:55
dokument Zarządzenie Nr 83/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 347 i dz. nr 329 w Grzędach 2018-07-02 12:53:17
dokument Zarządzenie Nr 86/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-09-10 07:59:52
dokument Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-09-10 08:01:15
dokument Zarządzenie Nr 88/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa i montaż małej architektury turystycznej - miejsce obsługi turystycznej realziowane w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca 2018-07-06 10:18:08
dokument Zarządzenie Nr 89/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór 2018-07-31 13:46:20
dokument Zarządzenie Nr 90/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-07-11 10:46:27
dokument Zarządzenie Nr 91/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-07-18 10:50:59
dokument Zarządzenie Nr 92/2018 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2018-07-18 10:52:22
dokument Zarządzenie Nr 93A/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-08-09 08:37:18
dokument Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej i egzekucji w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2018-07-20 09:40:30
dokument Zarządzenie Nr 94/2018 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór 2018-07-31 13:47:20
dokument Zarządzenie Nr 95/2018 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór 2018-08-01 11:23:04
dokument Zarządzenie Nr 96/2018 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór 2018-08-02 12:41:31
dokument Zarządzenie Nr 97/2018 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2018-08-09 08:40:29
dokument Zarządzenie Nr 98/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastęptswo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2018-08-09 08:42:21
dokument Zarządzenie Nr 99/2018 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór 2018-08-07 11:51:06
dokument Zarządzenie Nr 100/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów w dniu 10 sierpnia 2018 r. 2018-08-10 08:10:16
dokument Zarządzenie Nr 101/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa i montaż małej architektury turystycznej - miejsce obsługi turystycznej realizowane w ramach projektu pn. EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca 2018-08-20 08:06:10
dokument Zarządzenie Nr 102/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-08-20 09:04:57
dokument Zarządzenie Nr 103/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-08-20 09:17:11
dokument Zarządzenie Nr 104/2018 w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 2018-08-20 09:18:40
dokument Zarządzenie Nr 105/2018 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2018-08-20 09:20:05
dokument Zarządzenie Nr 106/2018 w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Czarny Bór 2018-08-20 15:21:36
dokument Zarządzenie Nr 107/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2018-08-22 07:49:30
dokument Zarządzenie Nr 108/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa remizy strażackiej w Witkowie 2018-08-30 08:25:50
dokument Zarządzenie Nr 109/2018 w sprawie wyceny drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg gminnych, oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór 2018-08-30 08:28:04
dokument Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2018-09-04 10:22:34
dokument Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-09-04 11:59:24
dokument Zarządzenie Nr 112/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa świetlicy z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grzędach 2018-09-04 12:01:57
dokument Zarządzenie Nr 114/2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2018 r. 2018-09-04 12:16:07
dokument Zarządzenie Nr 115/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej 2018-09-04 12:41:21
dokument Zarządzenie Nr 116/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-09-05 13:48:21
dokument Zarządzenie Nr 117/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. kadr, ewidencji działalności gospodarczej i Rady Gminy w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2018-09-04 12:43:23
dokument Zarządzenie Nr 118/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat 2018-09-10 15:20:51
dokument Zarządzenie Nr 119/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-09-10 15:22:39
dokument Zarządzenie Nr 120/2018 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2018-09-18 13:29:24
dokument Zarządzenie Nr 121/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego konkursu na realizację zadania pn.: "Utrzymanie zadrzewień i zakrzewień, w tym wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasie drogowym dróg gminnych, oraz nieruchomościach stanowiących własność Gminy Czarny Bór" 2018-09-18 13:33:19
dokument Zarządzenie 122/2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego konkursu na realizację zadania pn.: "Wycinka - usunięcie 100 sztuk drzew z pasa drogowego dróg gminnych, oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór" 2018-09-18 13:36:36
dokument Zarządzenie Nr 123/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku 2018-09-18 13:42:34
dokument Zarządzenie Nr 124/2018 w sprawie ustalenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej 2018-09-28 10:52:55
dokument Zarządzenie Nr 125/2018 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2014 z dnia 16 maja 2014 powołującego Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Czarny Bór 2018-10-05 09:14:11
dokument Zarządzenie Nr 126/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-10-24 15:03:04
dokument Zarządzenie Nr 127/2018 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-10-24 15:01:20
dokument Zarządzenie Nr 128/2018 w sprawie powołania operatorów obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 2018-10-04 08:20:12
dokument Zarządzenie Nr 129/2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2018-10-04 08:29:31
dokument Zarządzenie Nr 130/2018 w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór oraz w sprawie zasad przeprowadzania samooceny w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2018-10-04 08:43:11
dokument Zarządzenie Nr 131/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres roku 2018-10-04 08:37:04
dokument Zarządzenie Nr 132/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-10-04 11:34:35
dokument Zarządzenie Nr 133/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-10-04 11:37:07
dokument Zarządzenie Nr 134/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. 2018-10-12 08:27:49
dokument Zarządzenie Nr 135/2018 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-15 09:58:33
dokument Zarządzenie Nr 136/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 19 października 2018 r. 2018-10-22 10:44:06
dokument Zarządzenie Nr 137/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznacznej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. 2018-10-22 10:46:29
dokument Zarządzenie Nr 138/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie, dzierżawę, oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy Czarny Bór 2018-10-22 10:49:24
dokument Zarządzenie Nr 139/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości rolnej 2018-10-30 13:04:27
dokument Zarządzenie Nr 140/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bórvna 2018 rok 2018-11-22 13:36:54
dokument Zarządzenie Nr 141/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. 2018-11-06 13:31:44
dokument Zarządzenie Nr 142/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-11-06 13:33:31
dokument Zarządzenie Nr 143/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-11-09 12:33:20
dokument Zarządzenie Nr 144/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-11-09 12:36:27
dokument Zarządzenie 145/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-11-09 12:38:32
dokument Zarządzenie Nr 146/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-11-09 12:42:00
dokument Zarządzenie Nr 147/2018 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór 2018-11-13 07:51:54
dokument Zarządzenie Nr 148/2018 w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok 2018-11-23 09:29:58
dokument Zarządzenie Nr 149/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku 2018-11-20 08:27:58
dokument Zarządzenie Nr 150/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2018-11-21 08:01:15
dokument Zarządzenie Nr 151/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2018-11-22 13:38:28
dokument Zarządzenie Nr 152/2018 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-12-04 09:32:13
dokument Zarządzenie Nr 153/2018 w sprawie powołania komisji odbiorowej 2018-12-03 08:54:04
dokument Zarządzenie Nr 154/2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2018-12-03 08:56:21
dokument Zarządzenie Nr 155/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok 2018-12-19 15:12:00
dokument Zarządzenie Nr 156/2018 w sprawie zatwierdzenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej 2018-12-04 14:26:13
dokument Zarządzenie Nr 157/2018 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku 2018-12-04 14:27:53
dokument Zarządzenie Nr 158/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego - II/2018 2018-12-18 11:19:54
dokument Zarządzenie Nr 161/2018 w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych 2018-12-18 11:21:28
dokument Zarządzenie Nr 162/2018 w srawie powołania Komisji określającej ilość pozyskanego drewna z nieruchomości będących własnością Gminy Czarny Bór 2018-12-18 13:40:57
dokument Zarządzenie Nr 163/2018 w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki pobierania opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego o przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarny Bór 2019-01-04 08:53:02
dokument Zarządzenie Nr 164/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Wieży Widokowej na Górze Trójgarb na terenie gminy Czarny Bór 2019-01-04 08:55:41
dokument Zarządzenie Nr 165/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze 2019-01-07 10:06:15
dokument Zarządzenie Nr 166/2018 w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-01-17 10:06:07
dokument Zarządzenie Nr 167/2018 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Bór uprawnień do zaciągania zobowiązań 2019-01-17 10:09:16
dokument Zarządzenie Nr 170/2018 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Czarny Bór 2019-01-17 13:48:56
dokument Zarządzenie Nr 171/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2019-02-28 13:02:47