Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dotyczy transportu ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Czarny Bór do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w roku szkolnym 2016/2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy transportu ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Czarny Bór do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle w roku szkolnym 2016/2017

 

  1. Zamawiający:

Nazwa zamawiającego: Gmina Czarny Bór

Adres zamawiającego: ul. XXX-lecia PRL 18

Telefon: 748450 139

Fax: 748450 006

 

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie ucznia niepełnoprawnego zamieszkałego na terenie Czarnego Boru dojeżdżającego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle.

Przewóz dotyczy wszystkich dni w których będą odbywać się zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w roku szkolnym 2016/2017 (01.09.2016-do końca czerwca 2017r.)

 

Liczba uczniów: 1

Gmina zastrzega sobie prawo do zmian związanych z ilością dojeżdżających dzieci do w/w ośrodka.

Zakres usługi będzie obejmował dwa kursy dziennie:

  1. Poranny: odbiór ucznia z domu pod wskazanym  adresem dowóz do placówki oświatowej

  2. Powrotny: odbiór ucznia z placówki oświatowej dowóz do domu 

Przebieg trasy oraz godziny kursów ustala przewoźnik z rodzicami i z placówką, w sposób zapewniający punktualne dotarcie na zajęcia.

 

Przewoźnik ma obowiązek:


- zapewnienia opieki uczniowi w czasie transportu,

- pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu,

- odprowadzanie ucznia z samochodu do budynku szkoły,

- odbiór ucznia z budynku szkoły i zaprowadzenie samochodu

- przestrzegania zasad BHP i dbania o bezpieczeństwo ucznia od momentu wprowadzenia do samochodu do momentu przekazania ucznia nauczycielowi lub rodzicom.

- dopilnowania, aby uczeń był zapięty pasem bezpieczeństwa w czasie transportu

 

III. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

 

1. Przewoźnikiem może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2013r., poz. 1414 ze zm.), stosowną licencję w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 

2. Przewoźnik zobowiązany jest w okresie trwania umowy do posiadania pojazdu sprawnego technicznie, objętego ważnym ubezpieczeniem OC i NW, a w przypadku awarii zapewnienia pojazdu zastępczego.

 

Wzajemne prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy określi umowa stron.

 

  1. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia udziału w postępowaniu:

 

Po wybraniu oferenta jest on zobowiązany dostarczyć do wglądu dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia usług w zakresie przewozu osób.

 

  1. Sposób i termin dostarczenia ofert zamawiającemu:

 

Ofertę podpisaną przez uprawnione osoby do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta można wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Czarnym Borze, ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór, faksem na numer 74 8450 006 lub drogą mailową na adres: oswiata@czarny-bor.pl do dnia 30.08.2016 r.

 

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Najniższa cena brutto za 1 dzień usługi. Cena podana w ofercie powinna obejmować całość

kosztów związanych z wykonywaniem usługi dowozu określonego w zapytaniu.

Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji ceny.

 

b) Ofertę należy składać na druku, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 formularz oferty cenowej.doc (DOC, 34.50Kb) 2016-08-25 14:36:54 306 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Żegnałek 25-08-2016 14:36:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Zielińska 25-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Żegnałek 25-08-2016 14:38:14