Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. 2019-01-11 09:42:01
dokument Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Czarny Bór 2019-01-11 14:28:06
dokument Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Czarny Bór 2019-01-11 14:29:18
dokument Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącej obowiązki Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze 2019-02-01 08:04:15
dokument Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze 2019-02-01 08:06:55
dokument Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Czarny Bór jest organem prowadzącym 2019-02-04 15:16:17
dokument Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-11-05 14:14:37
dokument Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetagu ustnego nieograniczonego 2019-02-04 14:50:08
dokument Zarządzenie Nr 9 w sprawie powierzenia w administrowanie siłowni zewnętrznej znajdującej się w Borównie, w Gminie Czarny Bór 2019-02-13 07:51:22
dokument Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-02-19 15:29:39
dokument Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-02-19 15:31:25
dokument Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2019 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór 2019-02-20 15:39:57
dokument Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-02-22 09:32:14
dokument Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze oraz określenie trybu pracy komisji 2019-02-28 08:21:05
dokument Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych 2019-03-13 14:52:33
dokument Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie powołania Likwidatora Jednostki Budżetowej pod nazwą ,, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze'' 2019-02-28 14:09:08
dokument Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2019-02-28 08:18:45
dokument Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-03-11 11:12:19
dokument Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej pod nazwą ,,Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze'' 2019-03-14 08:16:09
dokument Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-03-12 09:14:07
dokument Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat 2019-03-12 09:15:54
dokument Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-03-12 09:17:34
dokument Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie przekazania nieruchomości w trwały zarząd 2019-03-21 08:39:38
dokument Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-03-21 08:44:13
dokument Zarządzenie Nr 26/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat 2019-03-21 08:47:22
dokument Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-03-22 12:21:46
dokument Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej prowadzonych na terenie gminy Czarny Bór w przeliczeniu na jednego ucznia 2019-04-09 08:59:42
dokument Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-03-27 14:09:51
dokument Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powołania Komisji ds. przyjęcia mienia oraz dokumentacji likwidowanej jednostki budzetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze", na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351) 2019-04-03 09:45:22
dokument Zarządzenie Nr 34/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. 2019-04-09 09:02:36
dokument Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat 2019-04-09 09:05:47
dokument Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. 2019-04-12 14:07:27
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2019-04-17 14:06:38
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2019-05-06 12:50:21
dokument Zarzadzenie Nr 41/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 2019-05-10 13:23:43
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-06 12:59:33
dokument Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego lub końcowego robót budowlanych dla zadania pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór" - Umowa Nr 13/2018/OJ z dnia 18 września 2018 r. 2019-05-15 10:34:45
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2019-05-15 10:36:47
dokument Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert IV otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-05-22 08:15:55
dokument Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 2019-05-17 12:06:22
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-05-27 10:15:58
dokument Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 r. 2019-07-12 13:39:50
dokument Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarny Bór 2019-05-29 08:38:38
dokument Zarządzenie Nr 51/2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarny Bór 2019-06-04 12:30:53
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór 2019-06-12 08:35:39
dokument Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat 2019-06-21 09:56:42
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2019-06-21 10:01:48
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnym Borze 2019-06-21 10:04:19
dokument Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urządu Gminy Czarny Bór 2019-06-26 10:57:17
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat 2019-07-02 14:54:07
dokument Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w drodze bezprzetargowej 2019-07-02 14:56:43
dokument Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-09-05 09:46:15
dokument Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór oraz w sprawie zasad przeprowadzenia samooceny w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2019-09-12 09:33:40
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór 2019-07-04 10:20:10
dokument Zarządzenie Nr 63A/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-09-05 09:47:53
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 zmieniające w części Zarządzenie Nr 145/2017 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2019-07-04 10:23:27
dokument Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2019-07-12 13:42:20
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2019-07-12 13:44:31
dokument Zarządzenie Nr 66/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-07-12 13:47:05
dokument Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu komisji konkursowej do opiniowania ofert w V otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-07-23 11:16:00
dokument Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wyposażenie świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem" 2019-07-24 08:23:26
dokument Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2019-07-24 08:26:38
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-09-05 09:49:49
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 31 lipca 2019 r. 2019-07-31 09:31:52
dokument Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-09-05 09:51:41
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa ekologicznych źródeł energii - ogniw fotowoltaicznych dla budynku Świetlicy Wiejskiej, znajdującej się w miejscowości Grzędy, gmina Czarny Bór (dz. nr 258/2, obr. 5 Grzędy) 2019-08-06 07:46:16
dokument Zarządzenie Nr 74/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. 2019-08-06 07:48:20
dokument Zarzadzenie Nr 75/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-08-07 13:26:37
dokument Zarządzenie Nr 76/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu w dniu 8 sierpnia 2019 roku 2019-08-07 13:28:36
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku 2019-08-14 14:18:33
dokument Zarządzenie Nr 78/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2019-08-14 14:20:51
dokument Zarządzenie Nr 79/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-09-05 09:53:29
dokument Zarządzenie Nr 80/2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego konkursu na realizację zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarny Bór - 2019" 2019-08-23 13:12:58
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w VI otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. 2019-08-27 11:23:07
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa integralnego systemu naśnieżania rekreacyjnych tras narciarskich. 2019-08-23 13:16:51
dokument Zarządzenie Nr 83/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 189 w Witkowie km. 0+000-0+950. 2019-08-23 13:21:09
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego konkursu na realizację zadania pn.; "Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych pochodzących z 31 sztuk przydomowych biologicznych oczyszczalni ściekowych (POŚ) zlokalizowanych na terenie Gminy Czarny Bór - 2019 r.". 2019-08-27 11:28:41
dokument Zarządzenie Nr 85/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-10-25 08:03:23
dokument Zarządzenie Nr 86/2019 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2019 r. 2019-09-09 15:24:37
dokument Zarządzenie Nr 87/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-12 09:36:27
dokument Zarządzenie Nr 88/2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2019-09-13 12:39:27
dokument Zarządzenie Nr 89/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-09-12 14:35:42
dokument Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-09-12 14:30:36
dokument Zarządzenie Nr 91/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-09-12 14:33:05
dokument Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-09-13 12:42:09
dokument Zarządzenie Nr 93/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-09-13 12:44:35
dokument Zarządzenie Nr 94/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-09-13 12:46:50
dokument Zarządzenie Nr 95/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa integralnego systemu naśnieżania rekreacyjnych tras narciarskich 2019-09-13 12:50:03
dokument Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2019-09-13 12:52:14
dokument Zarządzenie Nr 97/2019 w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej 2019-09-18 11:19:39
dokument Zarządzenie Nr 98/2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego konkursu na realizację zadania pn.: "Usunięcie drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe w tym wywroty, złomy i posusz kornikowy na terenie lasów gminnych Gminy Czarny Bór" - zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi." 2019-09-18 11:24:45
dokument Zarządzenie Nr 99/2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego konkursu na realizację zadania pn.: " Utrzymanie zadrzewienia i zakrzewienia, w tym wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew w pasie drogowym dróg gminnych, wewnętrznych oraz nieruchomościach stanowiących własność Gminy Czarny Bór". 2019-09-18 11:41:17
dokument Zarządzenie Nr 100/2019 w sprawie powołania Komisji konlursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego konkursu na realizację zadania pm.; "Wycinka - usunięcie 50 sztuk drzew z pasa drogowego dróg gminnych, oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór". 2019-09-18 11:45:32
dokument Zarządzenie Nr 101/2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego konkursu na realizację zadania pn.; "Dotyczy zakupu materiału sadzeniowego drzew do nasadzenia kompensacyjnego - zastępczego". 2019-09-18 11:49:40
dokument Zarządzenie Nr 102/2019 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu wybrania najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego konkursu na realizację zadania pn.; "Dostawa budek lęgowych dla ptaków, nietoperzy oraz trzmieli i pszczoły murarki". 2019-09-18 11:53:29
dokument Zarządzenie Nr 103/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2019-09-25 08:12:46
dokument Zarządzenie Nr 104/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-26 15:01:56
dokument Zarządzenie nr 105/2019 w sprawie ochrony lokali obwodowych Komisji Wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-26 15:05:40
dokument Zarządzenie Nr 106/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat 2019-10-03 11:08:44
dokument Zarządzenie Nr 107/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-10-25 08:04:55
dokument Zarządzenie Nr 108/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku 2019-10-03 11:14:47
dokument Zarządzenie Nr 109/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wyposażenie świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem". 2019-10-03 11:17:31
dokument Zarządzenie Nr 110/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2019-10-09 08:54:06
dokument Zarządzenie Nr 111/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 189 w Witkowie km 0+000-0+950 2019-10-09 14:11:02
dokument Zarządzenie nr 112/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-10-09 08:56:41
dokument Zarządzenie Nr 113/2019 w sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego 2019-10-09 15:05:21
dokument Zarządzenie Nr 114/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-11-05 13:49:37
dokument Zarządzenie Nr 115/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa ulic Sportowej i Skalników w Czarnym Borze 2019-10-16 09:04:29
dokument Zarządzenie Nr 116/2019 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego-wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego "PAŹDZIERNIK - 2019" 2019-10-16 09:06:58
dokument Zarządzenie Nr 117/2019 w sprawie zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-10-21 08:43:11
dokument Zarządzenie Nr 118/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-10-21 08:45:50
dokument Zarządzenie Nr 119/2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2017 z dnia 13 czerwca 2017 powołującego Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Czarny Bór. 2019-11-27 11:39:08
dokument Zarządzenie Nr 120/2019 z dnia 17 października 2019r. w sprawie wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Czarny Bór oraz ustaleń dotyczących jednolitych zasad rachunkowości obowiązujących w jednostkach budżetowych Gminy Czarny Bór 2023-02-09 12:03:39
dokument Zarządzenie Nr 121/2019 w sprawie zasad przydziału napojów, środków higieny osobistej, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz refundacji części kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2019-11-05 12:20:12
dokument Zarządzenie Nr 122/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-10-31 09:13:14
dokument Zarządzenie Nr 123/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wyposażenie świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem". 2019-11-05 15:50:56
dokument Zarządzenie Nr 124/2019 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-10-31 09:17:08
dokument Zarządzenie Nr 125/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2019 rok 2019-11-08 07:41:37
dokument Zarządzenie Nr 126 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2019-11-05 12:23:24
dokument Zarządzenie Nr 127/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wyposażenie bankietowe świetlicy wiejskiej " Nad Grzędzkim Potokiem". 2019-11-14 08:17:55
dokument Zarządzenie Nr 129/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2019-11-27 13:58:27
dokument Zarządzenie Nr 130/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat 2019-11-27 14:00:58
dokument Zarządzenie Nr 131A/2019 w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 2019-12-17 10:21:43
dokument Zarządzenie Nr 131/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-12-03 07:56:47
dokument Zarządzenie Nr 132/2019 w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lub dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Czarny Bór w celu ustawienia pojemników i kontenerów do gromadzenia stałych odpadów komunalnych 2019-12-03 08:02:59
dokument Zarządzenie Nr 133/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wyposażenie gastronomiczne świetlicy wiejskiej " Nad Grzędzkim Potokiem". 2019-12-04 10:03:54
dokument Zarządzenie Nr 134/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2019-12-03 08:05:44
dokument Zarządzenie Nr 135/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór. 2019-12-04 10:08:28
dokument Zarządzenie Nr 137/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat 2019-12-11 14:31:47
dokument Zarządzenie Nr 138/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2019-12-11 14:33:44
dokument Zarządzenie Nr 139/2019 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2019-12-12 10:58:07
dokument Zarządzenie Nr 140/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wyposażenie komputerowe świetlicy wiejskiej " Nad Grzędzkim Potokiem". 2019-12-18 07:53:42
dokument Zarządzenie Nr 141/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wyposażenie świetlicowe świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem". 2019-12-18 07:56:23
dokument Zarządzenie Nr 142/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór 2019-12-17 10:23:22
dokument Zarządzenie Nr 143/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Wyposażenie nagłośnieniowe i estradowe świetlicy wiejskiej "Nad Grzędzkim Potokiem" 2019-12-20 11:26:20
dokument Zarządzenie Nr 144/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego" 2019-12-20 11:29:10
dokument Zarządzenie Nr 146/2019 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór 2019-12-27 13:13:58
dokument Zarządzenie Nr 147/2019 w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki + Centrum Kultury w Czarnym Borze 2019-12-31 12:06:19
dokument Zarządzenie Nr 148/2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2023-02-08 10:49:33
dokument Zarządzenie Nr 150/2019 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Czarny Bór 2023-02-08 10:54:16
dokument Zarządzenie Nr 152/2019 z dnia 31 grudnia 2019r., w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Czarny Bór na 2020rok. 2023-03-23 08:28:47
dokument Zarządzenie Nr 153/2019 z dnia 31 grudnia 2019r., w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czarny Bór uprawnień do zaciągania zobowiązań. 2023-03-23 08:30:18
dokument Zarządzenie Nr 154/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r., w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Czarny Bór na 2020 rok. 2023-03-23 08:31:38