Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XLI/215/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2018-01-09 11:40:23
dokument Uchwała Nr XLI/214/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2018-01-09 11:38:03
dokument Uchwała Nr XLI/213/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata 2018-01-04 12:06:42
dokument Uchwała Nr XL/212/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-12-27 15:32:02
dokument Uchwała Nr XL/211/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-12-27 15:25:37
dokument Uchwała Nr XL/210/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-12-27 15:02:37
dokument Uchwała Nr XL/209/2017 - Uchwała Budżetowa na 2018 rok 2017-12-27 15:00:37
dokument Uchwała Nr XL/208/2017 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2018 rok" 2017-12-27 14:58:39
dokument Uchwała Nr XXXIX/207/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-12-08 09:18:03
dokument Uchwała Nr XXXIX/206/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-12-08 09:14:26
dokument Uchwała Nr XXXIX/205/2017 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok 2017-12-08 09:03:26
dokument Uchwała Nr XXXIX/204/2017 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 2017-12-07 15:25:58
dokument Uchwała Nr XXXIX/203/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2017-12-07 15:24:39
dokument Uchwała Nr XXXIX/202/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Czarny Bór 2017-12-07 15:23:46
dokument Uchwała Nr XXXIX/201/2017 w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania 2017-12-07 15:20:38
dokument Uchwała Nr XXXIX/200/2017 w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Czarny Bór z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji "Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r." 2017-12-07 15:18:20
dokument Uchwała Nr XXXIX/199/2017 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji składników mienia Gminy Czarny Bór 2017-12-07 15:14:42
dokument Uchwała Nr XXXIX/198/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata 2017-12-07 15:13:08
dokument Uchwała Nr XXXVIII/197/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-10-31 15:06:08
dokument Uchwała Nr XXXVIII/196/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-10-31 15:03:40
dokument Uchwała Nr XXXVIII/195/2017 w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno - gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030" 2017-10-31 15:01:50
dokument Uchwała Nr XXXVIII/194/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze z filią w Witkowie, wchodzącej w skład Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Józefa Pawlika w Czarnym Borze z filią w Witkowie, wchodzącą w skład Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze 2017-10-31 14:59:16
dokument Uchwała Nr XXXVII/193/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-10-16 15:11:00
dokument Uchwała Nr XXXVI/192/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-10-02 15:23:23
dokument Uchwała Nr XXXVI/191/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-10-02 15:18:42
dokument Uchwała Nr XXXV/190/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-08-08 08:54:11
dokument Uchwała Nr XXXV/189/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-08-08 08:52:16
dokument Uchwała Nr XXXV/188/2017 w sprawie przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorsko - budowlanych przy zabytkowym kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie 2017-08-08 08:51:04
dokument Uchwała Nr XXXV/187/2017 zmieniająca uchwałę nr XXXIV/181/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 w granicach administracyjnych Gminy Czarny Bór 2017-08-08 08:49:06
dokument Uchwała Nr XXXV/186/2017 zmieniająca uchwałę nr XXXIV/180/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Czarny Bór i udzielania bonifikat 2017-08-08 08:45:51
dokument Uchwała Nr XXXIV/185/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-06-29 11:32:38
dokument Uchwała Nr XXXIV/184/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-06-29 11:31:10
dokument Uchwała Nr XXXIV/183/2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 2017-06-29 11:29:50
dokument Uchwała Nr XXXIV/182/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarny Bór 2017-06-29 11:28:37
dokument Uchwała Nr XXXIV/181/2017 w sprawie przyjęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w pasie drogi wojewódzkiej nr 367 w granicach administracyjnych Gminy Czarny Bór 2017-06-29 11:27:30
dokument Uchwała Nr XXXIV/180/2017 w sprawie określenia zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Czarny Bór i udzielania bonifikat 2017-06-29 11:23:56
dokument Uchwała Nr XXXIII/179/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-06-01 12:33:00
dokument Uchwała Nr XXXIII/178/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2016 rok 2017-06-01 12:32:29
dokument Uchwała Nr XXXIII/177/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-06-01 12:30:25
dokument Uchwała Nr XXXIII/176/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-06-01 12:29:17
dokument Uchwała Nr XXXIII/175/2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy XXX-lecia PRL w Czarnym Borze 2017-06-01 12:28:22
dokument Uchwała Nr XXXIII/174/2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce 2017-06-01 12:27:09
dokument Uchwała Nr XXXII/173/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-04-25 13:29:13
dokument Uchwała Nr XXXII/172/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-04-25 13:27:30
dokument Uchwała Nr XXXI/171/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-04-05 11:39:50
dokument Uchwała Nr XXXI/170/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-04-05 11:38:17
dokument Uchwała Nr XXXI/169/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarny Bór 2017-04-05 11:36:51
dokument Uchwała Nr XXXI/168/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czarny Bór do nowego ustroju szkolnego 2017-04-05 11:35:07
dokument Uchwała Nr XXXI/167/2017 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Czarny Bór w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2017-04-05 11:33:47
dokument Uchwała Nr XXXI/166/2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2017-04-05 11:32:11
dokument Uchwała Nr XXXI/165/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze" 2017-04-05 11:30:47
dokument Uchwała Nr XXXI/164/2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2017 roku 2017-04-05 11:27:57
dokument Uchwała Nr XXXI/163/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2017 r. 2017-04-05 11:22:07
dokument Uchwała Nr XXXI/162/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarny Bór na 2017 r. 2017-04-05 11:15:44
dokument Uchwała Nr XXX/161/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-03-07 13:11:50
dokument Uchwała Nr XXX/160/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-03-07 13:10:50
dokument Uchwała Nr XXIX/159/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-02-08 13:25:44
dokument Uchwała Nr XXIX/158/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2017 rok 2017-02-08 09:09:28
dokument Uchwała Nr XXIX/157/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/214/2014 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czarny Bór 2017-02-08 09:02:54
dokument Uchwała Nr XXIX/156/2017 w sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Czarny Bór z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych w zakresie eksploatacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Czarnym Borze 2017-02-08 08:59:55
dokument Uchwała Nr XXIX/155/2017 w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czanym Borze" 2017-02-08 08:57:43
dokument Uchwała Nr XXIX/154/2017 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "II GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2017-02-08 08:56:01
dokument Uchwała Nr XXVIII/153/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do ustroju szkolnego 2017-01-30 08:56:47