Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-01-14 14:12:02
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie powołania Punkt Obsługi Inwestora Gminy Czarny Bór 2021-01-14 14:12:41
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Czarny Bór w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2021-01-28 11:11:25
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022, dla których Gmina Czarny Bór jest organem prowadzącym 2021-01-22 09:28:53
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-01-21 13:36:54
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-01-21 13:37:30
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-01-21 13:39:25
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-01-21 13:40:00
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-01-21 13:40:43
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej 2021-03-25 09:40:23
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Czarnym Borze 2021-01-28 08:10:12
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-01-26 12:49:45
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-02-15 10:03:51
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargu w dniu 29 stycznia 2021r. 2021-02-15 10:04:56
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na stanowiska robotnik gospodarczy oraz robotnik gospodarczy/kierowca w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-01-29 12:26:02
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2021-01-28 11:12:28
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-03-15 13:28:03
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-02-15 10:05:35
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie powołania składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Czarny Bór na inwestycje z zakresu ochrony środowiska 2021-02-15 10:06:12
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Czarnym Borze 2021-02-15 10:06:49
dokument Zarządzenie Nr 21/2021 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty w 2021 r. 2021-02-15 10:07:30
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-02-15 10:08:19
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-02-15 10:09:08
dokument Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-02-15 10:09:47
dokument Zarządzenie Nr 25/2021 w sprawie umożliwienia dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej i osobistej odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czarny Bór 2021-02-26 12:32:48
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-03-03 07:42:19
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2021 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór 2021-03-30 08:20:48
dokument Zarządzenie Nr 28/2021 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-03-30 08:22:00
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Czarny Bór 2021-03-30 08:30:32
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-03-30 08:31:37
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-03-15 13:28:44
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-03-30 08:45:23
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-03-15 13:29:25
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych 2021-03-30 08:46:25
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów w dniu 12 marca 2021r. 2021-03-30 08:47:48
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa żłobka w Czarnym Borze 2021-03-30 08:49:20
dokument Zarządzenie Nr 37A 2021 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 2021-04-30 11:29:36
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-04-15 09:51:34
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ulicy Wesołej w Czarnym Borze 2021-03-30 08:50:38
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ulicy Azaliowej w Czarnym Borze 2021-03-30 08:53:46
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-03-30 08:54:50
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-03-31 08:37:28
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2020 rok 2021-06-14 12:06:38
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-06-14 12:07:54
dokument Zarządzenie Nr 44/2021 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-06-14 12:08:42
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-04-26 09:48:39
dokument Zarządzenie Nr 46/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat 2021-06-14 12:09:19
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-06-14 12:09:53
dokument Zarządzenie Nr 48/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w drodze bezprzetargowej 2021-04-27 13:14:32
dokument Zarządzenie Nr 49A/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-06-11 08:56:28
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-04-27 13:16:37
dokument Zarządzenie Nr 52/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-05-20 12:30:29
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-20 12:31:45
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w drodze bezprzetargowej 2021-05-20 12:32:27
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat 2021-05-26 12:18:57
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 w sprawie zmiany składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Czarny Bór na inwestycje z zakresu ochrony środowiska 2021-06-02 09:43:37
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-06-14 12:10:31
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-06-02 09:44:33
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat 2021-06-14 12:12:11
dokument Zarządzenie Nr 60/2021 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-06-14 12:11:16
dokument Zarządzenie Nr 62/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. drogowych i komunalnych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-06-11 08:57:18