Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-01-14 14:12:02
dokument Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie powołania Punkt Obsługi Inwestora Gminy Czarny Bór 2021-01-14 14:12:41
dokument Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Czarny Bór w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2021-01-28 11:11:25
dokument Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022, dla których Gmina Czarny Bór jest organem prowadzącym 2021-01-22 09:28:53
dokument Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-01-21 13:36:54
dokument Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-01-21 13:37:30
dokument Zarządzenie Nr 7/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-01-21 13:39:25
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-01-21 13:40:00
dokument Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-01-21 13:40:43
dokument Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej 2021-03-25 09:40:23
dokument Zarządzenie Nr 11/2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Czarnym Borze 2021-01-28 08:10:12
dokument Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-01-26 12:49:45
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-02-15 10:03:51
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargu w dniu 29 stycznia 2021r. 2021-02-15 10:04:56
dokument Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na stanowiska robotnik gospodarczy oraz robotnik gospodarczy/kierowca w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-01-29 12:26:02
dokument Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2021-01-28 11:12:28
dokument Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-03-15 13:28:03
dokument Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-02-15 10:05:35
dokument Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie powołania składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Czarny Bór na inwestycje z zakresu ochrony środowiska 2021-02-15 10:06:12
dokument Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Czarnym Borze 2021-02-15 10:06:49
dokument Zarządzenie Nr 21/2021 w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w soboty w 2021 r. 2021-02-15 10:07:30
dokument Zarządzenie Nr 22/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-02-15 10:08:19
dokument Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-02-15 10:09:08
dokument Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-02-15 10:09:47
dokument Zarządzenie Nr 25/2021 w sprawie umożliwienia dłużnikom będącym w trudnej sytuacji materialnej i osobistej odpracowania zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czarny Bór 2021-02-26 12:32:48
dokument Zarządzenie Nr 26/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-03-03 07:42:19
dokument Zarządzenie Nr 27/2021 w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2021 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór 2021-03-30 08:20:48
dokument Zarządzenie Nr 28/2021 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-03-30 08:22:00
dokument Zarządzenie Nr 29/2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy Czarny Bór 2021-03-30 08:30:32
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-03-30 08:31:37
dokument Zarządzenie Nr 31/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-03-15 13:28:44
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-03-30 08:45:23
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-03-15 13:29:25
dokument Zarządzenie Nr 34/2021 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy Zespołu ds. Stypendiów Sportowych 2021-03-30 08:46:25
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów w dniu 12 marca 2021r. 2021-03-30 08:47:48
dokument Zarządzenie Nr 36/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa żłobka w Czarnym Borze 2021-03-30 08:49:20
dokument Zarządzenie Nr 37A 2021 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 2021-04-30 11:29:36
dokument Zarządzenie Nr 37/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-04-15 09:51:34
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ulicy Wesołej w Czarnym Borze 2021-03-30 08:50:38
dokument Zarządzenie Nr 39/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ulicy Azaliowej w Czarnym Borze 2021-03-30 08:53:46
dokument Zarządzenie Nr 40/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. komunalnych i bieżącego utrzymania technicznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-03-30 08:54:50
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-03-31 08:37:28
dokument Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2020 rok 2021-06-14 12:06:38
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-06-14 12:07:54
dokument Zarządzenie Nr 44/2021 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-06-14 12:08:42
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-04-26 09:48:39
dokument Zarządzenie Nr 46/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat 2021-06-14 12:09:19
dokument Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-06-14 12:09:53
dokument Zarządzenie Nr 48/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w drodze bezprzetargowej 2021-04-27 13:14:32
dokument Zarządzenie Nr 49A/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-06-11 08:56:28
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-04-27 13:16:37
dokument Zarządzenie Nr 50/2021 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 2021-07-21 10:16:04
dokument Zarządzenie Nr 51/2021 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 2021-07-21 10:16:49
dokument Zarządzenie Nr 52/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-05-20 12:30:29
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-05-20 12:31:45
dokument Zarządzenie Nr 54/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w drodze bezprzetargowej 2021-05-20 12:32:27
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat 2021-05-26 12:18:57
dokument Zarządzenie Nr 56/2021 w sprawie zmiany składu komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Czarny Bór na inwestycje z zakresu ochrony środowiska 2021-06-02 09:43:37
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-06-14 12:10:31
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-06-02 09:44:33
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat 2021-06-14 12:12:11
dokument Zarządzenie Nr 60/2021 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w III otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-06-14 12:11:16
dokument Zarządzenie Nr 61/2021 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Czarny Bór 2021-06-22 10:08:45
dokument Zarządzenie Nr 62/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. drogowych i komunalnych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-06-11 08:57:18
dokument Zarządzenie Nr 63/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat 2021-07-26 11:10:20
dokument Zarządzenie Nr 64/2021 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-06-22 10:08:05
dokument Zarządzenie Nr 65/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Witków i Jaczków - tereny kolejowe. 2021-07-01 11:53:18
dokument Zarządzenie Nr 66/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-06-22 10:09:28
dokument Zarządzenie Nr 68/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-06-29 10:09:33
dokument Zarządzenie Nr 69/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-06-29 10:10:20
dokument Zarządzenie Nr 70/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-07-26 11:12:56
dokument Zarządzenie Nr 71/2021 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-07-26 11:13:50
dokument Zarządzenie Nr 73/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 381 w Jaczkowie 2021-07-08 09:05:48
dokument Zarządzenie Nr 74/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zakupu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w drodze bezprzetargowej 2021-07-26 11:11:48
dokument Zarządzenie Nr 75/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2021-07-08 09:10:52
dokument Zarządzenie Nr 76/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2021-07-08 09:11:32
dokument Zarządzenie Nr 77/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2021-07-08 09:17:36
dokument Zarządzenie Nr 78/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2021-07-08 09:18:20
dokument Zarządzenie Nr 79/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2021-07-08 09:19:08
dokument Zarządzenie Nr 80/2021w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Gminnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarnym Borze 2021-08-13 13:04:18
dokument Zarządzenie Nr 81/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-07-21 10:11:02
dokument Zarządzenie Nr 82/2021 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Biura Spisowego w Czarnym Borze 2021-07-27 10:47:03
dokument Zarządzenie Nr 83/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2021-08-12 13:40:13
dokument Zarządzenie Nr 84/2021 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 2021-08-03 13:41:56
dokument Zarządzenie Nr 85/2021 w sprawie powołania koordynatora do spraw kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-08-03 13:45:36
dokument Zarządzenie Nr 86/2021 w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-08-03 14:50:08
dokument Zarządzenie Nr 87/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-08-13 07:57:31
dokument zarządzenie Nr 88/2021w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki + centrum Kultury w Czarnym Borze za 2020 rok 2021-08-12 11:38:17
dokument Zarządzenie Nr 89/2021 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w IV otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-08-13 13:06:18
dokument Zarządzenie Nr 90/2021w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-08-03 15:56:58
dokument Zarządzenie Nr 91/2021 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy czarny Bór 2021-08-05 15:22:07
dokument Zarządzenie Nr 92/2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. 2021-08-09 09:15:53
dokument Zarządzenie Nr 93/2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grzędach Górnych dz. nr 91,126,108,59. 2021-08-10 12:51:26
dokument Zarządzenie Nr 94/2021 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Czarny Bór konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutu dla poszczególnych sołectw 2021-08-12 10:02:25
dokument Zarządzenie Nr 95/2021 w sprawie ustalenia terminu wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-08-23 15:29:25
dokument Zarządzenie Nr 96/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przygotowania, przeprowadzenia oraz uczestnictwa Gminy Czarny Bór w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. "SUDETY-21" 2021-09-21 13:13:36
dokument Zarządzenie Nr 97/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-08-30 15:16:15
dokument Zarządzenie Nr 98/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-09-28 09:38:51
dokument Zarządzenie Nr 99/2021 z dnia 31 sierpnia 2021roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2021roku 2021-09-20 09:02:57
dokument Zarządzenie Nr 100/2021 z dnia 01 września 2021r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na okres 3 lat 2021-09-06 09:15:45
dokument Zarządzenie Nr 101/2021 z dnia 01 września 2021r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2021-09-06 09:21:34
dokument Zarządzenie Nr 102/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2021-10-27 11:59:59
dokument Zarządzenie Nr 103/2021 z dnia 13 września 2021 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnym Borze do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Czarny Bór 2021-09-21 12:56:38
dokument Zarządzenie Nr 104/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2021-09-23 14:20:27
dokument Zarządzenie Nr 105/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2021-09-23 14:21:57
dokument Zarządzenie Nr 106/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2021-09-23 14:23:41
dokument Zarządzenie Nr 107/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w drodze bezprzetargowej 2021-09-28 09:44:36
dokument Zarządzenie Nr 108/2021 z dnia 24 września 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa rurociągu tłocznego dla potrzeb naśnieżania stadionu w Czarnym Borze w ramach zadania: Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w gminie Czarny Bór 2021-09-28 10:01:50
dokument Zarządzenie Nr 109/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2021-10-27 12:02:50
dokument Zarządzenie Nr 110/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi gminnej dz. nr 318 i 18 w Grzędach. 2021-10-27 11:49:12
dokument Zarządzenie Nr 111/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2021-09-28 16:27:59
dokument Zarządzenie Nr 112/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-10-27 14:50:13
dokument Zarządzenie Nr 113/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2021-10-27 14:54:33
dokument Zarządzenie Nr 114/2021 z dnia 05 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2021-10-07 09:36:05
dokument Zarządzenie Nr 115/2021 z dnia 06 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2021-10-07 09:37:27
dokument Zarządzenie Nr 116/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2021-10-18 12:54:45
dokument Zarządzenie Nr 117/2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa elementów strzelnicy biathlonowej na kompleksie sportowym w Czarnym Borze w ramach zadania: Rozbudowa obiektów rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem 2021-10-27 11:52:59
dokument Zarządzenie Nr 118/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2021-10-27 12:05:54
dokument Zarządzenie Nr 119/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku intensywnych wiatrów, które miały miejsce na terenie Gminy Czarny Bór w dniu 21 października 2021 r. 2021-10-27 12:09:22
dokument Zarządzenie Nr 120/2021 z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2021-11-09 12:28:57
dokument Zarządzenie Nr 121/2021 z dnia 27 października 2021 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2021-10-28 12:52:02
dokument Zarządzenie Nr 122/2021 z dnia 27 października 2021r., w sprawie ustanowienia służebności przejazdu, przechodu i postoju przez działkę nr 576/9 obręb Witków 2021-10-28 12:55:17
dokument Zarządzenie Nr 123/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów w dniu 28 października 2021r. 2021-10-27 11:21:10
dokument Zarządzenie Nr 124/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie Gminy Czarny Bór w 2021 r. 2021-11-04 12:36:01
dokument Zarządzenie Nr 125/2021 z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2021-11-04 12:38:41
dokument Zarządzenie Nr 126/2021 z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2021-11-04 12:41:31
dokument Zarządzenie Nr 127/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 2021-11-08 14:44:12
dokument zarządzenie Nr 128/2021 z dnia 05 listopada 2021 r., w sprawie ustalenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej 2021-11-26 09:53:58
dokument Zarządzenie Nr 129/2021 z dnia 9 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. drogowych i komunalnych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-11-09 11:18:37
dokument Zarządzenie Nr 130/2021 z dnia 15 listopada 2021 r., w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w V otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-11-26 09:58:07
dokument Zarządzenie Nr 131/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały Budżetowej na 2022 rok. 2021-11-22 14:57:35
dokument Zarządzenie Nr 132/2021 z dnia 15 listopada 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok. 2021-11-26 08:03:02
dokument Zarządzenie Nr 133/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-11-23 13:50:34
dokument Zarządzenie Nr 134/2021 z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla pracowników zatrudnionych na podstawie powołania 2021-11-22 15:13:47
dokument Zarządzenie Nr 135/2021 z dnia 26 listopada 2021 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2021-11-29 12:49:18
dokument Zarządzenie Nr 136/2021 z dnia 26 listopada 2021 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat 2021-11-29 12:52:10
dokument Zarządzenie Nr 137/2021 z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2021-11-30 15:33:21
dokument Zarządzenie Nr 138/2021 z dnia 29 listopada 2021 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2021-11-30 15:36:01
dokument Zarządzenie Nr 139/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2021-11-30 16:15:21
dokument Zarządzenie Nr 141/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2021-12-06 07:54:15
dokument Zarządzenie Nr 142/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2021-12-06 07:59:42
dokument Zarządzenie Nr 143/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2021-12-06 08:03:00
dokument Zarządzenie Nr 144/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2021-12-06 08:05:58
dokument Zarządzenie Nr 145/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r., w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-12-10 11:47:15
dokument Zarządzenie Nr 146/2021 z dnia 01 grudnia 2021 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 2021-12-06 08:09:22
dokument Zarządzenie Nr 147/2021 z dnia 03 grudnia 2021 r., w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. administracyjnych i promocji gminy w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-12-03 11:53:38
dokument Zarządzenie Nr 148/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r., w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. drogowych i komunalnych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-12-06 14:51:12
dokument Zarządzenie Nr 149/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r., w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-12-06 14:55:10
dokument Zarządzenie Nr 150/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze zamiany na cele rolne w drodze bezprzetargowej 2021-12-07 14:49:46
dokument Zarządzenie Nr 151/2021 z dnia 06 grudnia 2021 r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór 2021-12-09 14:52:03
dokument Zarządzenie Nr 152/2021 z dnia 09 grudnia 2021 r., w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór 2021-12-10 11:50:20
dokument Zarządzenie Nr 153/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r., w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu Gminy Czarny Bór 2021-12-15 15:04:20
dokument Zarządzenie Nr 154/2021 z dnia 15 grudnia 2021r., w sprawie ustalenia czasu pracy w 2022 roku 2021-12-15 15:06:20
dokument Zarządzenie Nr 155/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r., w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-12-16 14:21:25
dokument Zarządzenie Nr 156/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2021-12-16 14:23:16
dokument Zarządzenie Nr 158/2021 a dnia 22 grudnia 2021 r., w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2022-01-03 07:46:58
dokument Zarządzenie Nr 159/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. drogowych i komunalnych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2021-12-30 11:36:34
dokument Zarządzenie Nr 160/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2021 rok 2022-01-24 11:57:03
dokument Zarządzenie Nr 161/2021 z dnia 31 grudnia 2021r., w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór 2022-01-24 11:59:58
dokument Zarządzenie Nr 162/2021 z dnia 31 grudnia 2021r., w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Czarny Bór na 2022 rok. 2023-03-23 07:50:09
dokument Zarządzenie Nr 163/2021z dnia 31 grudnia 2021r., w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Czarny Bór na 2022 rok. 2023-03-23 08:06:15
dokument Zarządzenie Nr 164/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r., w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór na 2022 r., obejmującego swym zakresem również jednostki organizacyjne Gminy Czarny Bór. 2022-05-10 08:12:31