Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 37/2013 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego 2013-06-12 14:20:16
dokument Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: 2013-06-20 08:26:37
dokument Zarządzenie Nr 39/2013 w sprawie powołania na stanowisko p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2013-06-26 13:58:41
dokument Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 2013-06-26 14:05:17
dokument Zarządzenie Nr 41/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2012 rok 2013-07-11 08:23:25
dokument Zarządzenie Nr 42/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze za 2012 rok 2013-07-11 08:24:55
dokument Zarządzenie Nr 43/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 2013-07-16 15:33:01
dokument Zarządzenie Nr 43a/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2013-07-16 15:34:38
dokument Zarządzenie Nr 44/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: 2013-07-15 10:35:35
dokument Zarządzenie Nr 45/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 2013-08-02 14:04:34
dokument Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 2013-08-02 14:05:25
dokument Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2013-08-02 14:06:13
dokument Zarządzenie Nr 48/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Budowa świetlicy w Jaczkowie 2013-08-29 08:40:44
dokument Zarządzenie Nr 49/2013 w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzedzie Gminy Czarny Bór 2013-09-10 08:45:58
dokument Zarządzenie Nr 50/2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznej, znajdującej się na terenie Gminy Czarny Bór 2013-09-10 09:13:10
dokument Zarządzenie Nr 51/2013 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2013r. 2013-09-10 09:17:31
dokument Zarządzenie Nr 52/2013 zmeiniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czarny Bór 2013-09-23 12:52:05
dokument Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czarny Bór, położonej w Czarnym Borze przy ul. XXX-Lecia PRL na rzecz PGNIG SPV 4 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 2013-09-23 13:00:06
dokument Zarządzenie Nr 54/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2013-10-31 11:28:41
dokument Zarządzenie Nr 55/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Odbudowa dróg gminnych w miejscowości Czarny Bór i Witków 2013-10-15 09:20:47
dokument Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 2013-10-18 09:11:03
dokument Zarządzenie Nr 57/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013 - 2016 2013-10-18 09:15:49
dokument Zarządzenie Nr 58/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany 2013-10-15 08:24:36
dokument Zarządzenie Nr 59/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na działalność rolniczą, ogrody i ogródki przydomowe 2013-10-28 09:36:23
dokument Zarządzenie Nr 60/2013 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku pod nazwą: 2013-10-28 10:49:16
dokument Zarządzenie Nr 61/2013 w sprawie wprowadzenia zasad udzielania pożyczek z budżetu Gminy Czarny Bór na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych 2013-10-31 08:41:13
dokument Zarządzenie Nr 62/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na rok 2013 2013-11-13 14:52:06
dokument Zarządzenie Nr 63/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2013-11-13 14:53:46
dokument Zarządzenie Nr 64/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2013-11-13 14:55:37
dokument Zarządzenie Nr 65/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2013-11-13 14:57:35
dokument Zarządzenie Nr 66/2013 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2014 rok 2013-12-02 14:30:16
dokument Zarządzenie Nr 67/2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 2013-12-02 14:31:13
dokument Zarządzenie Nr 67a/2013 w sprawie dokonania scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług w Gminie Czarny Bór 2023-02-08 10:39:27
dokument Zarządzenie Nr 68/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2013-12-05 11:53:27
dokument Zarządzenie Nr 69/2013 w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na działalność rolniczą 2013-12-05 13:04:57
dokument Zarządzenie Nr 70/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2013-12-06 14:16:36
dokument Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Przebudowa mostu w miejscowości Czarny Bór dz. nr 537, 526 2013-12-17 11:31:24
dokument Zarządzenie Nr 72/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2013-12-17 11:33:28
dokument Zarządzenie Nr 73/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze 2013-12-17 11:39:26
dokument Zarządzenie Nr 74/2013 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. 2013-12-19 11:39:27
dokument Zarządzenie Nr 75/2013 w sprawie powołania na stanowisko p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2014-01-02 11:30:14
dokument Zarządzenie Nr 76/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2013r. 2014-01-22 12:24:28
dokument Zarządzenie Nr 77/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2013-2016 2014-01-22 12:29:16
dokument Zarządzenie Nr 78/2013 w sprawie aktualizacji zapisów instrukcji regulujących gospodarkę finansową Gminy Czarny Bór 2014-02-05 09:25:04