Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Czarny Bór 2015-02-09 15:32:22
dokument Zarządzenie Nr 72/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bor na 2014 rok 2015-02-04 10:12:12
dokument Zarządzenie Nr 71/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-01-07 14:09:51
dokument Zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie zaciągniecia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2014-12-22 14:50:38
dokument Zarządzenie Nr 65/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-12-22 14:49:13
dokument Zarządzenie Nr 70/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania "Budowa placu zabaw na dz. nr 779 w Czarnym Borze" 2014-12-18 08:38:02
dokument Zarządzenie Nr 67/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. "Przebudowa mostu przez Potok Grzędzki w ciągu drogi gminnej przy budynku nr 28 w Grzędach Górnych" 2014-12-18 08:32:33
dokument Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-12-10 08:09:57
dokument Zarządzenie Nr 66/2014 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-12-05 10:25:29
dokument Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania: Przebudowa budynku mieszkalnego w Czarnym Borze pry ul. XXX-Lecia PRL 51 z dostosowaniem do utworzenia mieszkań socjalnych 2014-11-27 14:19:40
dokument Zarządzenie Nr 60/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-11-27 14:17:30
dokument Zarządzenie Nr 63/2014 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-11-25 12:24:37
dokument Zarządzenie Nr 61/2014 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2015 rok 2014-11-21 11:27:01
dokument Zarządzenie Nr 62/2014 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014-11-18 12:41:26
dokument Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2014-10-30 13:07:05
dokument Zarządzenie Nr 56/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn.:"Odbudowę dróg gminnych w Witkowie - dz. nr 135 , nr 449, nr 585, Grzędach Górnych - dz. nr 83, Grzędach - dz. nr 299, Borównie - dz. nr 349" 2014-10-27 10:57:42
dokument Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-24 08:36:31
dokument Zarządzenie Nr 57/2014 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-24 08:34:42
dokument Zarządzenie Nr 52/A/2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 2014-10-20 12:23:03
dokument Zarządzenie Nr 52/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-10-20 12:20:20
dokument Zarządzenie Nr 55/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-10-17 10:07:34
dokument Zarządzenie Nr 54/2014 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-10-17 10:06:04
dokument Zarządzenie Nr 53/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: "Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w m. Borówno" 2014-10-17 10:04:29
dokument Zarządzenie Nr 51/2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-24 14:07:13
dokument Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-09-22 11:06:36
dokument Zarządzenie Nr 49/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych, usytuowanych na terenie Gminy Czarny Bór 2014-09-15 11:50:52
dokument Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-09-11 14:49:57
dokument Zarządzenie Nr 48/2014 w sprawie powołania Komisji ds. dokonania wstępnej oceny szkód i strat w infrastrukturze technicznej gminy oraz szkód w gospodarstwach rolnych, budynkach mieszkalnych i gospodarczych, gminnych obiektach komunalnych, powstałych po intensywnych opadach deszczu w dniu 6 września 2014 r. 2014-09-08 15:06:33
dokument Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za I półrocze 2014r. 2014-09-01 13:34:59
dokument Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-08-11 08:04:57
dokument Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: "Przebudowa mostu przez Potok Grzędzki w ciągu drogi gminnej przy budynku nr 28 w Grzędach Górnych" 2014-08-01 14:04:15
dokument Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 2014-07-17 13:18:39
dokument Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-07-17 13:13:05
dokument Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Przebudowa ujęcia wody przy ul. Leśnej w Czarnym Borze 2014-07-04 09:21:58
dokument Zarządzenie Nr 38/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze za 2013 rok 2014-07-03 10:27:14
dokument Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Czarnym Borze za 2013 rok 2014-07-03 10:26:00
dokument Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2014-07-02 15:00:16
dokument Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap I: Przebudowa drogi powiatowej nr 3366D na odcinku ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze 2014-07-01 09:40:58
dokument Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2014-06-24 13:51:38
dokument Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2014-06-23 14:31:52
dokument Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-06-17 09:08:25
dokument Załącznik Nr 33/2014 w sprawie zatwierdzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2014-06-16 08:04:39
dokument Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Czarny Bór 2014-06-03 15:59:08
dokument Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarny Bór 2014-06-02 10:54:04
dokument Zarządzenie Nr 29/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Borze" 2014-05-20 16:54:35
dokument Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji do projektu uchwały Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Czarny Bór 2014-05-15 15:17:59
dokument Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: "Odbudowa dróg gminnych w Witkowie - dz. nr 135, nr 449, nr 585, Grzędach Górnych - dz. nr 83, Grzędach - dz. nr 299, Borównie - dz. nr 349 oraz przebudowa drogi gminnej - dz. nr 158 w Grzędach" 2014-05-07 12:29:44
dokument Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kulury i dziedzictwa narodowego 2014-05-07 12:24:57
dokument Zarządzenie Nr 25/2014 zmieniające Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-06 10:46:44
dokument Zarzadzenie Nr 24/2014 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-05 15:30:09
dokument Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-05 15:28:40
dokument Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-05 15:27:00
dokument Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzień 25 maja 2014r. 2014-05-05 15:25:12
dokument Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2014-04-23 12:24:18
dokument Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2014-04-23 12:22:48
dokument Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-04-16 12:55:30
dokument Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnym Borze 2014-04-10 12:02:06
dokument Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2014-2018 2014-04-17 15:14:37
dokument Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2014 rok 2014-04-17 15:13:15
dokument Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2013 rok 2014-04-10 11:45:24
dokument Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze 2014-03-28 10:19:50
dokument Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze 2014-03-28 10:14:37
dokument Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzajów przesyłek wpływających nie otwieranych przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy Czarny Bór 2014-04-10 13:51:09
dokument Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze 2014-03-18 11:15:46
dokument Zarządzenie Nr 9/2014 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze 2014-03-18 11:14:51
dokument Zarządzenie Nr 8/2014 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze 2014-03-18 11:14:01
dokument Zarządzenie Nr 7/2014 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Centrum Kultury w Czarnym Borze 2014-03-18 11:13:21
dokument Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zad.: "Przebudowa budynku mieszkalnego w Czarnym Borze przy ul. XXX-lecia PRL 51 z dostosowaniem do utworzenia mieszkań socjalnych" 2014-03-03 09:38:45
dokument Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014r. 2014-02-26 13:43:15
dokument Zarządzenie Nr 4/2014 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do ustalenia stanu technicznego sprzętu znajdującego się w Gminnym Magazynie Obrony Cywilnej 2014-02-19 08:57:23
dokument Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie powołania Zespołu ds. Stypendiów Sportowych oraz przyjęcia Regulaminu jego pracy 2014-02-19 08:54:50
dokument Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czarny Bór 2014-02-19 08:49:28
dokument Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej 2014-01-10 09:51:38