Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wybory samorządowe 2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego 2018-10-25 13:02:21
dokument Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego 2018-10-25 13:00:33
dokument Informacja o aktualnych skladach Obwodowych Komisji Wyborczych 2018-10-20 10:13:17
dokument Informacja o skladach Obwodowych Komisji Wyborczych 2018-10-15 13:35:56
dokument UCHWAŁA NR 11/2018 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZARNYM BORZE z dnia 08 października 2018 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 6 w wyborach do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-15 13:34:45
dokument POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - wyciąg 2018-10-04 13:58:29
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 12:33:17
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-04 12:32:39
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 2 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czarny Bór bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10 2018-10-02 13:17:56
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-02 13:16:46
dokument ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców 2018-10-02 10:40:41
dokument POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - WYCIĄG 2018-10-02 08:08:46
dokument INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZARNYM BORZE z dnia 01 października 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Czarny Bór zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-01 12:34:05
dokument Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-01 07:49:43
dokument UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 25 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia, że liczba zarejestrowanych kandydatów w okręgu wyborczym nr 10 w wyborach do Rady Gminy Czarny Bór jest równa liczbie radnych wybieranych w tym okręgu 2018-09-26 13:16:41
dokument INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 24 września 2018 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do OKW i losowaniu składów 2018-09-24 13:57:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY CZARNY BÓR z dnia 21 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 2018-09-21 08:52:38
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 10 2018-09-19 07:45:01
dokument Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej 2018-09-13 07:44:04
dokument Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej 2018-09-12 15:24:11
dokument POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze 2018-09-11 12:24:20
dokument Uchwała Nr LI/261/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/228/2018 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-09-04 15:04:02
dokument Uchwała Nr XLIV/227/2018 w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu 2018-09-04 14:58:13
dokument Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 2018-08-24 11:25:20
dokument Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 2018-08-24 11:24:32
dokument Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 2018-08-24 11:21:40
dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-24 11:20:48
dokument Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-24 11:19:37
dokument OBWIESZCZENIE Starosty Wałbrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku o podziale Powiatu Wałbrzyskiego na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Powiatu Wałbrzyskiego 2018-08-24 11:18:06
dokument OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-24 11:17:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-21 15:08:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Czarny Bór miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-17 14:29:12
dokument Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych 2018-08-14 15:49:54
dokument Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach wg stanu na 31 grudnia 2017 r. 2018-08-14 15:44:53
dokument Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych 2018-08-14 15:43:43
dokument Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2018-08-14 12:33:50
dokument Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych 2018-03-27 12:24:58
dokument Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych 2018-03-27 12:23:14
dokument Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim 2018-02-21 08:06:00