Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr XXVII/152/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-01-09 10:00:33
dokument Uchwała Nr XXVII/151/2016 - Uchwała Budżetowa na 2017 rok 2017-01-09 09:59:35
dokument Uchwała Nr XXVII/150/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/75/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2017-01-09 09:58:21
dokument Uchwała Nr XXVII/149/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2017-01-09 09:56:42
dokument Uchwała Nr XXVII/148/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2017-01-09 09:55:14
dokument Uchwała Nr XXVII/147/2016 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na terenie Gminy Czarny Bór na 2017 rok" 2017-01-09 09:53:39
dokument Uchwała Nr XXVI/146/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/124/2013 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, szczegółowych zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania 2016-12-05 11:14:01
dokument Uchwała Nr XXVI/145/2016 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa 2016-12-05 11:10:33
dokument Uchwała Nr XXVI/144/2016 w sprawie zmiany Wileoletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-12-05 11:09:28
dokument Uchwała Nr XXVI/143/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-12-05 10:53:21
dokument Uchwała Nr XXVI/142/2016 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok 2016-12-05 10:50:21
dokument Uchwała Nr XXVI/141/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Boguszów - Gorce 2016-12-05 10:48:11
dokument Uchwała Nr XXVI/140/2016 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarny Bór z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-12-05 10:42:35
dokument Uchwała Nr XXVI/139/2016 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2016-12-05 10:40:37
dokument Uchwała Nr XXVI/138/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014 - 2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Czarny Bór z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej 2016-12-05 10:39:27
dokument Uchwała Nr XXV/137/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-10-27 12:09:34
dokument Uchwała Nr XXV/136/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-10-27 12:08:58
dokument Uchwała Nr XXV/135/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/124/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 września 2016 r. w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze, znajdującej się w Witkowie 2016-10-27 12:07:39
dokument Uchwała Nr XXV/134/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/125/2016 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 września 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia instytucji Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze 2016-10-27 12:06:40
dokument Uchwała Nr XXV/133/2016 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej działkę nr 358/3 obręb Grzędy na działkę nr 231/2 obręb Czarny Bór, bez obowiązku dokonywania dopłat 2016-10-27 12:05:14
dokument Uchwała Nr XXV/132/2016 w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy 2016-10-27 12:04:25
dokument Uchwała Nr XXV/131/2016 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Czarny Bór 2016-10-27 12:02:58
dokument Uchwała Nr XXIV/130/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-10-03 11:41:18
dokument Uchwała Nr XXIV/129/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-10-03 11:39:40
dokument Uchwała Nr XXIV/128/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałbrzyskiemu w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. "Utwardzenie terenu wokół wiaty przystankowej w Grzędach Górnych przy drodze powiatowej nr 3367D" 2016-10-03 11:37:58
dokument Uchwała Nr XXIV/127/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację zadań dotyczących zagospodarowania turystycznego "Wokół Trójgarbu" 2016-10-03 11:36:06
dokument Uchwała Nr XXIV/126/2016 w sprawie nadania statutu instytucji kultury 2016-10-03 11:33:10
dokument Uchwała Nr XXIV/125/2016 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia instytucji Biblioteka+Centrum Kultury w Czarnym Borze 2016-10-03 11:32:12
dokument Uchwała Nr XXIV/124/2016 w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnym Borze, znajdującej się w Witkowie 2016-10-03 11:20:46
dokument Uchwała Nr XXIII/123/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-08-04 14:11:38
dokument Uchwała Nr XXII/122/2016 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Czarny Bór w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 2016-07-26 13:26:21
dokument Uchwała Nr XXI/121/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-07-05 12:58:24
dokument Uchwała Nr XXI/120/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-07-05 12:52:00
dokument Uchwała Nr XXI/119/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałbrzyskiemu w zakresie wspólnej realizacji inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3367D" 2016-07-05 12:48:58
dokument Uchwała Nr XXI/118/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór 2016-07-05 12:43:08
dokument Uchwała Nr XXI/117/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego dofinansowania zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Boguszowie - Gorcach 2016-07-05 12:40:22
dokument Uchwała Nr XXI/116/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarny Bór 2016-07-05 12:34:53
dokument Uchwała Nr XX/115/2016 w sprawie powołania komisji doraźnej ds. rozpoznania skargi na działalność Wójta Gminy 2016-06-06 13:12:51
dokument Uchwała Nr XX/114/2016 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 2016-06-06 13:11:53
dokument Uchwała Nr XX/113/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarny Bór absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok 2016-06-06 13:10:38
dokument Uchwała Nr XX/112/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarny Bór za 2015 rok 2016-06-06 13:09:21
dokument Uchwała Nr XX/111/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-06-06 13:07:55
dokument Uchwała Nr XX/110/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-06-06 13:06:34
dokument Uchwała Nr XX/109/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu, z nieruchomości stanowiącej własność gminy Czarny Bór, na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata dla tego lokalu 2016-06-06 13:03:29
dokument Uchwała Nr XX/108/2016 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/41/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2016-06-06 13:00:20
dokument Uchwała Nr XIX/107/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-04-06 08:33:42
dokument Uchwała Nr XIX/106/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-04-06 08:31:58
dokument Uchwała Nr XIX/105/2016 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2016 r. 2016-04-06 08:16:19
dokument Uchwała Nr XIX/104/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Czarny Bór 2016-04-06 08:14:19
dokument Uchwała Nr XIX/103/2016 w sprawie wspólnej realizacji zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadania pn. "GÓRSKI PÓŁMARATON Z FLAGĄ NA TRÓJGARBIE" 2016-04-06 08:12:45
dokument Uchwała Nr XVIII/102/2016 w sprawie zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 2016-03-21 15:15:40
dokument Uchwała Nr XVII/101/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór 2016-02-26 13:22:07
dokument Uchwała Nr XVII/100/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok 2016-02-26 12:17:37
dokument Uchwała Nr XVII/99/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/99/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i sepcjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2016-02-26 12:16:46
dokument Uchwała Nr XVII/98/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 2016-02-26 12:08:42
dokument Uchwała Nr XVII/97/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych Rady Gminy na 2016 r. 2016-02-26 12:06:49
dokument Uchwała Nr XVII/96/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Bór w 2016 roku 2016-02-26 12:05:43
dokument Uchwała Nr XVII/95/2016 w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarny Bór służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu 2016-02-26 12:03:48
dokument Uchwała Nr XVII/94/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2016-02-26 12:02:29
dokument Uchwała Nr XVII/93/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarny Bór 2016-02-26 11:58:40
dokument Uchwała Nr XVI/92/2016 w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 3367D na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3366D do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367" 2016-01-19 10:17:02