Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wyniku przetargu z dnia 22.02.2024r. Agnieszka Poręba 2024-03-01 12:29:54 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu z dnia 22.02.2024r. Agnieszka Poręba 2024-03-01 12:29:28 dodanie dokumentu
Załącznik do projektu uchwały - legenda Katarzyna Tomasiak 2024-02-29 13:48:29 dodanie dokumentu
Załącznik Nr 1 do projektu Katarzyna Tomasiak 2024-02-29 13:47:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany m.p.z..p. Katarzyna Tomasiak 2024-02-29 13:43:38 dodanie dokumentu
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze, jej siedzibie i pełnionych dyżurach Ewa Muras 2024-02-29 10:01:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i wyznaczeniu nowego terminu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przez ww. organ do 22 marca 2024 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej "Grzędy" o mocy do 110 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Grzędy na terenie działek nr ewidencyjny 66/5, 76, 80, 82, 86/3, 88/1, 88/8, 88/9, 91/3, obręb 0003 Gmina Czarny Bór" Katarzyna Tomasiak 2024-02-27 13:18:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i wyznaczeniu nowego terminu rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przez ww. organ do 22 marca 2024 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej "Grzędy" o mocy do 110 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Grzędy na terenie działek nr ewidencyjny 66/5, 76, 80, 82, 86/3, 88/1, 88/8, 88/9, 91/3, obręb 0003 Gmina Czarny Bór" Katarzyna Tomasiak 2024-02-27 13:17:44 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze Ewa Muras 2024-02-27 11:54:18 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnym Borze Ewa Muras 2024-02-27 11:52:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/20324 z dnia 26 lutego 2024r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia egzaminu z zakresu służby przygotowawczej Katarzyna Tomasiak 2024-02-27 11:36:29 dodanie dokumentu
Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 27 luty 2024 r. Ewa Muras 2024-02-26 11:05:23 dodanie dokumentu
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy - 27.02.2024 r. Ewa Muras 2024-02-26 11:02:17 dodanie dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Ewa Muras 2024-02-23 12:27:59 dodanie dokumentu
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Ewa Muras 2024-02-23 12:26:15 edycja dokumentu
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Ewa Muras 2024-02-23 12:25:49 edycja dokumentu
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Ewa Muras 2024-02-23 12:22:28 dodanie dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Ewa Muras 2024-02-23 12:21:07 edycja dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Ewa Muras 2024-02-23 12:19:36 usunięcie załacznika
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Ewa Muras 2024-02-23 12:18:52 dodanie dokumentu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Ewa Muras 2024-02-23 12:17:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników II Otwartego Konkursu Ofert Elżbieta Zielińska 2024-02-23 11:46:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika Ewa Muras 2024-02-23 11:33:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2024 z dnia 23 lutego 2024r., w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Katarzyna Tomasiak 2024-02-23 11:28:45 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 23 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji. Ewa Muras 2024-02-23 08:56:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 27/7 obręb Borówno Agnieszka Poręba 2024-02-22 13:10:59 dodanie dokumentu
Petycja Nr 2.2024 Katarzyna Tomasiak 2024-02-22 08:27:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu opinii przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, że dla niżej wymienionego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; - braku możliwości załatwienia sprawy w terminie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i wyznaczeniu nowego termin rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przez ww. organ do 14 marca 2024 r Katarzyna Tomasiak 2024-02-21 11:59:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2024 z dnia 12 lutego 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Katarzyna Tomasiak 2024-02-21 09:27:52 dodanie dokumentu
zarządzenie Nr 11/2024 z dnia 31 stycznia 2024r., w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na cele nierolne w drodze bezprzetargowej Katarzyna Tomasiak 2024-02-21 09:14:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji Ewa Muras 2024-02-19 12:30:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji Ewa Muras 2024-02-19 12:28:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji Ewa Muras 2024-02-19 12:24:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu postanowienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Grzędy, gmina Czarny Bór, proj. Grzędy" Katarzyna Tomasiak 2024-02-16 12:27:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o wydaniu postanowienia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na "Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Grzędy, gmina Czarny Bór, proj. Grzędy" Katarzyna Tomasiak 2024-02-16 12:27:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2024 z dnia 13 lutego 2024r., w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób zameldowanych na terenie gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2024-02-15 10:23:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc o wniesieniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 376 Jelenia Góra - Wałbrzych (...)" Ewa Muras 2024-02-14 15:14:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc o wniesieniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 376 Jelenia Góra - Wałbrzych (...)" Ewa Muras 2024-02-14 15:12:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Boguszowa - Gorc o wniesieniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, odwołania od decyzji Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 376 Jelenia Góra - Wałbrzych (...)" Ewa Muras 2024-02-14 10:19:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej Elżbieta Zielińska 2024-02-12 14:07:20 dodanie dokumentu