Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Czarny Bór
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w roku 2023. Katarzyna Tomasiak 2023-03-07 11:24:50 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w roku 2023. Katarzyna Tomasiak 2023-03-07 11:16:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w roku 2023. Katarzyna Tomasiak 2023-03-07 10:49:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w roku 2023. Katarzyna Tomasiak 2023-03-07 10:48:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne w roku 2023. Katarzyna Tomasiak 2023-03-07 10:47:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXV/340/2023 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/164/2020 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska Ewa Muras 2023-03-07 09:42:27 edycja dokumentu
Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 07 marca 2023 r. Ewa Muras 2023-03-03 10:20:08 dodanie dokumentu
Budowa świetlicy wiejskiej w Borównie (III postępowanie) Olga Kurnyta 2023-03-03 09:14:31 edycja dokumentu
Budowa świetlicy wiejskiej w Borównie (III postępowanie) Olga Kurnyta 2023-03-03 09:13:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., w sprawie powołania Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie w roku 2023 dotacji z budżetu gminy Czarny Bór na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2023-03-02 13:11:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2023 z dnia 01 lutego 2023 r., w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2023 roku Katarzyna Tomasiak 2023-03-02 13:09:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 27.02.2023r. Katarzyna Tomasiak 2023-02-28 13:21:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 146/2 obręb Borówno Agnieszka Poręba 2023-02-27 12:50:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 153/4 obręb Borówno Agnieszka Poręba 2023-02-27 12:50:24 dodanie dokumentu
III Otwarty Konkurs Ofert Elżbieta Zielińska 2023-02-24 12:52:59 edycja dokumentu
III Otwarty Konkurs Ofert Elżbieta Zielińska 2023-02-24 12:52:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w drodze bezprzetargowej Katarzyna Tomasiak 2023-02-24 12:26:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXI/317/2022 w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok Katarzyna Tomasiak 2023-02-23 14:28:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki 577/7 obręb Czarny Bór z przeznaczeniem pod garaż Agnieszka Poręba 2023-02-23 11:59:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 23.02.2023r. Katarzyna Tomasiak 2023-02-23 11:09:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 13.02.2023r. Katarzyna Tomasiak 2023-02-23 11:08:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2023 z dnia 31 stycznia 2023r., w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok Katarzyna Tomasiak 2023-02-23 07:31:17 dodanie dokumentu
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Czarny Bór - 28.02.2023 r. Ewa Muras 2023-02-21 11:46:32 dodanie dokumentu
Sesja Rady Gminy Czarny Bór - 28 luty 2023 r. Ewa Muras 2023-02-21 11:45:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 147 obręb Czarny Bór z przeznaczeniem na cele rolne Agnieszka Poręba 2023-02-17 11:32:19 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu z dnia 16.02.2023r. Katarzyna Tomasiak 2023-02-16 12:55:49 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu z dnia 16.02.2023r. Katarzyna Tomasiak 2023-02-16 12:54:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 13.02.2023r. Katarzyna Tomasiak 2023-02-13 11:34:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2019 z dnia 17 października 2019r. w sprawie wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Czarny Bór oraz ustaleń dotyczących jednolitych zasad rachunkowości obowiązujących w jednostkach budżetowych Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2023-02-09 12:04:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w I otwrtym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Katarzyna Tomasiak 2023-02-09 12:04:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2019 z dnia 17 października 2019r. w sprawie wprowadzania zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Czarny Bór oraz ustaleń dotyczących jednolitych zasad rachunkowości obowiązujących w jednostkach budżetowych Gminy Czarny Bór Katarzyna Tomasiak 2023-02-09 12:03:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku, w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czarny Bór na 2023 rok, obejmującego swym zakresem również jednostki organizacyjne Gminy Czarny Bór Jolanta Sanojca 2023-02-08 13:01:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 150/2019 w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Czarny Bór Jolanta Sanojca 2023-02-08 10:54:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 148/2019 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Czarny Bór Jolanta Sanojca 2023-02-08 10:49:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67a/2013 w sprawie dokonania scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług w Gminie Czarny Bór Paweł Twardowski 2023-02-08 10:40:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 67a/2013 w sprawie dokonania scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług w Gminie Czarny Bór Paweł Twardowski 2023-02-08 10:39:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXV/345/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór Ewa Muras 2023-02-07 15:38:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXV/344/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok Ewa Muras 2023-02-07 15:37:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXV/343/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych Ewa Muras 2023-02-07 15:36:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXV/342/2023 w sprawie sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat Ewa Muras 2023-02-07 15:35:38 dodanie dokumentu